สรุปงานระดมทุนมูลนิธิสืบนาคะเสถียร ม.ค.-เม.ย. 2560

วันศุกร์ที่ 14 กรกฏาคม 2017 เวลา 12:24 น. webmaster seub
พิมพ์
ตามยุทธศาสตร์ที่ 6 พัฒนาระบบรายได้ เพื่อเป็นการสนับสนุนองค์กรอนุรักษ์อย่างยั่งยืน มูลนิธิสืบนาคะเสถียร ได้รับการสนับสนุนเงินทุนสำหรับทำงานอนุรักษ์ผืนป่าใหญ่ ผ่านกิจกรรมและผู้สนับสนุนรายย่อย ตลอดเดือนมกราคม – เมษายน 2560 ตามรายนามดังต่อไปนี้
มูลนิธิสืบนาคะเสถียรมีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่จะกล่าวขอบคุณผู้เข้าร่วมกิจกรรม งาน Seub Run for Home of Wildlife วิ่งเพื่อบ้านของสัตว์ป่า ที่จัดขึ้นเมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2560 ที่ผ่านมา จากการสนับสนุนของนักวิ่งเพื่อบ้านของสัตว์ป่าทุกท่านจึงทำให้งานนี้ได้ประสบความสำเร็จไปด้วยดี มีผู้ให้ความสนใจเข้าร่วมกิจกรรมเต็มตามจำนวนที่ระบุไว้ 2,000 คน นอกจากเข้าร่วมงานแล้ว มูลนิธิสืบนาคะเสถียร ขอขอบคุณ ผู้มีส่วนร่วมในกิจกรรรมครั้งนี้ กลุ่มอาสาสมัครจากหลากหลายกลุ่มกิจกรรมที่เข้ามาช่วยดำเนินกิจกรรมในส่วนต่างๆ ของการจัดงาน ร้านค้าต่างๆ ที่เข้าใจในเจตนาของกิจกรรม และพยายามลดใช้พลาสติกภายในงานให้ได้มากที่สุด ที่สำคัญขอขอบคุณ พันธมิตรร่วมจัด สถานีโทรทัศน์ PPTV HD ช่อง 36 และผู้สนับสนุนตามรายนามต่อไปนี้ บริษัทสิ่งทอซาติน จํากัด ธนาคารไทยพาณิชย์ จํากัด (มหาชน) บริษัท ท้องทรายเบย์คอทเทจส์ แอนด์ โฮเต็ล จํากัด บริษัท ไทยฮา จํากัด (มหาชน) บริษัท คาราบาวกรุ๊ป จํากัด(มหาชน) บริษัท บรรจุภัณฑ์เพื่อสิ่งแวดล้อม จํากัด (มหาชน) โรงพยาบาลสมิติเวช สุขุมวิท Wild Encounter Thailand บริษัท ดี.ไอ.เอ็น. สปอร์ต จํากัด สถาวรรันนิ่งคลับ และ บริษัท แลคตาซอย จํากัด
วันที่ 20 เม.ย 60 นายเทวินทร์ วงศ์วานิช ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ส่งมอบรถยนต์ขับเคลื่อนสี่ล้อ เพื่อใช้ในการอนุรักษ์ป่าและสัตว์ป่าแก่มูลนิธิสืบนาคะเสถียร โดยมีนายศศิน เฉลิมลาภ ประธานมูลนิธิสืบนาคะเสถียร เป็นผู้รับมอบ มูลนิธิสืบนาคะเสถียรขอขอบคุณ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) และบริษัทในกลุ่ม ที่มีส่วนร่วมในการสนับสนุนกิจกรรมเพื่อรักษาป่าใหญ่ร่วมกัน
โรงเเรม เมอร์ริเดียนเชียงราย มอบรายได้จากกิจกรรมวาดรูปใต้ต้นสุขเกษม และรายได้ 20% จากโปรโมชั่นดินเนอร์ใต้แสงเทียนที่ห้องอาหารฟาโวล่าในวันรักษ์โลก Earth Hour แก่มูลนิธิสืบนาคะเสถียร
"Foresto Hornbill" โครงการพิเศษของ Foresto Cafe' ร่วมสมทบทุนเข้ามูลนิธิสืบนาคะเสถียร
(เพื่อดูแลรักษาป่าและสัตว์ป่า)
รายชื่อผู้บริจาคเดือนมกราคม 2560
คุณธัญญวันต์  วิภาตะวณิช, พลตรีชิน ชั้นเจริญ, บริษัท ดีเอ็น บรอดคารท์ จำกัด, นางสาวสุวจี  สุโภภาค, บริษัท มณีกร อพาร์ทเมนต์ จำกัด, บริษัท ธนพรการ์เม้นท์ จำกัด, คุณปัทมา ครองพล, บริษัท วีก้า ออโตเมชั่น (2000) จำกัด, คุณขนิษฐา  พรหมสุข, คุณไพบูลย์ ประภาศิริกุล, คุณพิมลรัตน์ ทิศาภาคย์, โครงการพัฒนาระบบงานลาดตระเวน, คุณณัฐกานต์ เสาสุวรรณ, คุณปณิธี เปลี่ยนชีวิน, คุณภรกัญ ประกฤติพงศ์, คุณมนตรี วีระอมรกุล, คุณัญญารัตน์ สุดดีพงษ์, คุณเฉลิมชาติ วาดวงปราง, คุณจุฑา พิชิตลำเค็ญ, คุณอุมาภรณ์ สมศิริวัฒนา, คุณปภาวี พงศ์ธนาวรานนท์, คุณณัฐยาน์ ศิริอุดมรัตน์, SARASAREE SUPRAPHA, NUNTAWAT PHATIVUT, PRAMUN JONGSAWAT, NAPUEPON SAIYOOD, SUPHOT  IN-OCHANON,  WITOON TANGWISUTIJIT, MANEERAT SANJARNSUTTHIKUL, SUKSAN SUPAWONG, PORNTHEP JIRAPRAWATTAKUL, SUPHOT IN-OCHANON, JESADA SIRIVORAWONG, JINDA  RATTANANORASET, SAWAI KHAMPITUKGULA, PETCHARAT SARTSTRANURUK, CHAKRIT WICHIAN, SARANRACH JATUPORNPITAK, MARISA SANGUANKWAMDEE, KANSIRI CHATMONGKOLCHAI, CHATCHAYA TIPPAGOMUT, NUNTANA TANGWINIT, SUTHEP PONGPIANCHOP, NATKRITA KONGSRI, WILAWAN CHANVEERACHAI, NAT MEDHISUWAKUL, SURANEE THONGPLENGRASMEE, BOONANAN  BENJABUTR, NIRAMOL RUENGWUTCHANAPHUET, NEERACHA  WONGMASA, UDOMWUT NIYAMAKOM, JATURDNG NARAPONG, LEETITA AKSORNJIRARAT, THITIRAT CHANPHOON, RUNGTIWA WONGNGAMNIT, CHASICH  SOMBOONSOOK, BUANOI SANTIPATKUL, JIRASAK SAKDAMNUSON, PATCHARIN KAMONDAJDACHA, คุณชัชวาลย์ วงศ์ฉลาด, คุณธัญญารัตน์ หญ้างาม, คุณศิรินธร ธิบัวพันธ์, คุณยุพิน จันทรปรีชายุทธ, คุณธนพล วงษ์สวัสดิ์, คุณศราวุฒิ คำเภา, คุณปลายฝน ใจวุฒิ, คุณยุรฉัตร หอมสุวรรณ, คุณพงศ์สุภาว์ สุขสมบูรณ์, คุณธิมาพร นิยมพลลอย, คุณปริญญา พิณสีทอง, คุณอัจฉริย์ บุญยะวันตัง, คุณณภัทร ตั้งพูลพันธุ์, คุณสายทิพย์ มนทการติวงศ์, คุณอิศวีร์ ภมรานนท์, คุณเดชา สุมีรัง, บริษัท บางจากปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน), บริษัท ปตท.จำกัด (มหาชน), คุณขนงนาฎ ยิ้มศิริ, คุณปานนวัต จานทอง, คุณปิยมงคล โชติถเสถียร, คุณจุฬาลักษณ์ เดชาทินกร, คุณอนุตตรา ทวีโรจน์กุลศรี, คุณอุทัยวรรณ ทองเย็น, สมาชิกบางจากแก็สโซฮอล์คลับและสมาชิกบางจากดีเซลคลับ และบริษัท บางจากปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน)
รายชื่อผู้บริจาคเดือนกุมภาพันธ์ 2560
คุณวราภรณ์ แผ่นชมภู, คุณเอกโอฬาร โชติอนุสรณ์, เงินบริจาค (กล่องบริจาคที่ รพ.สมิติเวช), คุณศราวรรณ ดวงดาว, คุณธนาวดี ตันติกาญจน์, คุณปัทมา ครองพล, บริษัท ธนพรการ์เม้นท์ จำกัด, คุณนุสรา จิราพงษ์, คุณเทียรชัย สถิตธรรมนิตย์,คุณชมภูนุท ฮุนตระกูล, คุณสีดา ชุมสาย ณ อยุธยา, คุณสุนีย์ เจนทวีพรกุล, คุณฤทัยชนก กาศเกษม, คุณอนงค์ ฮุนตระกูล, บริษัท ดีเอ็น บอริดคาสท์ จำกัด, โครงการปั่นปลูกป่ารักษาน้ำถวายในหลวงร.9, บริษัท เดอะมอลล์ กรุ๊ป จำกัด, คุณทัศพร ตั้งจิตรเจริญ, คุณจันทร์ทิพ ฤทธิ์เต็ม, คุณลักขณา พันธุ์นิธิ, คุณกีรติกร ทองรับใบ, คุณอนุตตรา ทวีโรจน์กุลศรี, คุณณัฐวุฒิ โล่ห์จินดารัตน์, คุณภานินี นิมากร, คุณประภาพร วงศ์เครือเมฆ, KACHONPONG SAKUNTANIYOM, PICHIT  PLONGISUAN, WORAPKAN BUPASIRI, EK-URUPONG HONGSAM, SAICHON METAAPPHANON, CHOTIPAT JANSEM, NAOWARAT PHASUT, RUNGRAT SIRIWARODOM, NANTAWAT NIDTAYAKAMOLPHAN, PAVEETIDA PETCHSONG, NATTAVEE VIBOOL SAWASWATANA, CHATCHAI RAKTHIN, MATEE  VORAPANPANICH, KITTIPONG BRAHMASAKHA, KANYARAT PIENPANASSAK, NARONGKORN  KHONGMONGKOL, NOPPAMAS TAMKAONGARM, NATPATSORN PRASOPCHOKKUL, PARADA THAMRONGVEERACHART, LADDA KHUMWONG, UNCHANA PONGTAMMARAK, PUNYADA CHAIRUKSA, TATSANAI  ARUNSOPHA, THUNYATEE TUNTIWITITPAKORN, SUREE SADEANGPOJ, KANOGCHOTE  PHULWAT, JINDARAT CHAOPRATHOMKUL, คุณอนงค์ทิพย์ ดุลยไชย, คุณจิราพร จยาวรรณ, คุณชนัญญา เจษฎาอภิชน, คุณพัณณ์ชิตา เวชกามา, คุณทัดสุดา อากาศวิภาต, คุณวิษณุ เด่นเหมือนวงศ์, คุณปนิธาน ช่อผูก, คุณอมราวรรณ ทิวถนอม, RAVIWAN SIRIKASEMSAP, BOONCHUAY PRASITSUMRIT, SUPAKIT YAPROM, ACHJANA  SAVANGVIT, PIYANUCH HONGNGAM, BANOORN MEEYEN, ARICHAYA SIASAWAS, SOMCHAI ARAYADECHKAJON, ADISORN BUNTERNGPIBOON, MALINEE SAE-JANG, SUMOL WALL, WARITTHA CHAWALITIPAKORN, TANITNAN WONGCHAROEN, KRISANA LORVIDHAYA, PRAJOB LAPJUAJAN, WARANGKANA SRICHAIVAN, PATCHAREE SOPONPIT, POLLAPAT PRLNGWANICHSIRI, TIPWADEE  VIMUTISUNTHORN, JIDANUN AMORNKUL, PRAMOT  WIROJWONGCHAI, SARUNRAT CHAYATAVAJ, NITINAN TUNGRATTANAPASEST, DALADCHLA KANCHANAPA, CHAROENCHAI TANGCHATKEAW, JARAN  BUNNAG WRIGHT, TOSAPOL KITJARNUKIT, คุณนวภูมิ โลหเจริญวนิช, คุณอิศวีร์ ภมรานนท์, บริษัท ไอ.ซี.ซี.อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) และบริษัท เชียร์ กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด
รายชื่อผู้บริจาคเดือนมีนาคม 2560
คุณสุภาพรรณ์ อัศวาณิชย์, คุณดาริน สมสุวรรณ, คุณปัทมา ครองพล, บริษัท ธนพรการ์เม้นต์ จำกัด, คุณอภิรดี เอี่ยมอำรุง,คุณชนิตา ไชยเสนา, บริษัท ทีมไทย จิ๊ก จำกัด, คุณศิวาพร ศิริลัทธยากร, คุณอานนท์ ยินดีสุข, คุณเทียรชัย สถิตธรรมนิตย์,คุณศิลป์ ภาคสุวรรณ, คุณสุกัลยา เจนหิรัญ, คุณกิตติศักดิ์ คุ้มถนอม, คุณสุนันท์ เอกวรวงศ์, คุณองอาจ ตรีจรูญ, คุณพิชญา จิรังบุญกุล, คุณศิริพร ปลื้มสัมพันธ์, คุณธนันธุ์ บูรณวังค์, คุณชานนท์ หาพุทธา, คุณนุชรี เลิศดำริห์การ, คุณศราวรรณ ดวงดาว, คุณจันทรตรี ดารกานนท์, คุณนัญชยา ศรีมา, คุณศิริกุล ชั่นสมานศรี, คุณชุติกา ศรีสุทธิยากร, KANJPRACH  PJAMSIRIKAMOL, TEWAN TANCHAI, VEERACHAI SRITAVEESINSUB, SITA SUKSUSEING, LINCHONG TAIRATTANARASMEE, PRUST PANNACHET, JAROENJAI SIKHAO, CHAROEN MASPAMORN, CHALEPMSAK PREMPRASERTSUK, SUPPAKARN RODYDY, SURIN SANPAWAT, AREEYA SAKULRAL, VEREE CHANCHALOTORN, SAMAI SRISUAY, CHAYANUCH DENNINNART, CHANAT HONGTHAI, SAKSAKE PACHARADIT, CHATCHAI CHONGLUEKOAM, TASSAPORN AMPAWA, PIPAT  WATTANACHAIPHONG, SIWAPORN PRAKOBPHON, ANUSORN LORJAI, WANTANEE SITNARAIN, NITHITWAT THANANIRUNKUL, THANAPHORN CHANWORACHET, ANUSORN LORJAI, RUNGRAVEE, EK-URUCHAITHEP, SUPANIT SANSUKTAWEESUB, SUNANTA GAJESANANDANA, SOMBOON SUEYSOD, คุณพวงทอง ป้องภัย, คุณธีรพล เชียรวงศ์รัตน์, คุณวงเดือน ธนานาถ, คุณณัฎฐ์พัชร์ พรหมบุตร, คุณมาโนช ทิฐิธรรมเจริญ, คุณพิชิต ทรัพย์อบรม, คุณปัญญดา นีละคุปต์, คุณนิรันดร์ ภาคภากร, คุณมนตรี พาหุวัฒนกร, คุณพรเทพ อุบลพุลผล, คุณโศรยา เดโชเกียรติถวัลย์, คุณสาวิตรี ทรงไตร, คุณปรีดี ตันติประภาส, คุณสมรรถชัย เพ็ญโรจน์, VERATANA PHUNGPHOL, AREEYA RUANGRITH, ATITA  ARCHARARIT, SIRIRAT CHANTANASANON, PEERAPONG JIAMJIRACHART, WALAYA MALAISRI, JANTHANA GUSONRUNGRAT, PIMTIP IMNOY, NARUCHA KLINUDOM, PHYAK UTHAIRUNGSI, NATCHMONT NIRATSAICHAROEN, NOPPADOL TONGYIB, CHUTIMA PHATARADIREK, VIRUT KRONGSAKSIRI, CHARUMON KULCHARERNSINCHOL, VIRUT KRONGSAKSIRI, PIRMPUNT NA PHATTHALOONG, KRIANGKRAI MANEEWONGWIJIT, THIPTHANVA KEMASIRI, UMARAK JIRAGAISIRI, RATTANAMON CHON, KWANKAMOL THONGKAM, DAMRONG LIKTSUKJAITHAM, SUKDA CHEINGPONGPAN, RUNGRIT TEERABOONCHAIKUL, POONNAPOJ DHEPBHITAK, TIDARAT SIVARA, ARISARA MUANGKUM, BUSSADA  PARINAYAWANICH, PANUMART RUNGSEESAWANGPORN, THANAPAT CHIRAPUNTU, MANEERAT  JUNPOL-NGAM, VACHLEE PHUAGKLAY, NAPAPORN LAOTAWEESUB, KANLAYA DETNEERANAT, CHINDA  SRIPRAYOON, BOONSABONG  WONGLORSAICHON, YUPAYAO LEKKLA, CHAWANDEJ THANASUWANDITEE, BANSAK KERDCHAIRIT, PHANSAK SUWANNAPHET, TEERAPONG BANCHACHARNCHAI, YADMANU SUWANOLAN, ARISSARA TIRANANDA, THANAYUTH  APICHOTIKORN, NATTAWAN ORANWONGSAKAN, NUWEE ARCHEWA, NAPATHRA PAN-ON, RUDEE AROONSAENGROJ, PUENG SONGSANGPRONGMANEE, KWANNAPA SUKKRIT, PHATNAREE BOONSIRILERD,คุณอิศวีร์ ภมรานนท์, ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) และบริษัท ปตท.จำกัด (มหชน)
ผู้บริจาคเดือนเมษายน 2560
คุณพรทิพย์ ศรีพิทักษ์สกุล, คุณวิภา ตั้งสิน, สุทธิวัตรคลีนิค, คุณจิราภรณ์ (สิงขรัตน์) ศีลพิพัฒน์, คุณปัทมา ครองพล, คุณกิตติชัย แท่นอ่อน, คุณจุฑา เกษมศรี ณ อยุธยา, คุณมนทัต เหมพัฒน์, คุณชนิตา ไชยเสนา, บริษัท ธนพรการ์เม้นท์ จำกัด,คุณอ้อ, คุณวราภรณ์ โพธิ์สมบูรณ์, คุณนรารัตน์ อ่อนศรี, คุณธรรมรักษ์ วรัญญูวงศ์, คุณโม จิรชัยสกุล, คุณสุดารัตน์  มาศวรรณา, KPITSADA NGOENPRAKAIRAT, KPITSADA NGOENPRAKAIRAT, SURADEJ BOONSUPARAT, JAWALIT JAIJODOK, NUTTHA KEERATIPAIBOON, PINCHADA CHINDARATTANAVORAKUL, WASINEE  SALINGKARINKUL, KANYAMAS MALEETAVONKUL, RACHANEE CHIANGSIRISUPAWONG, NANTHIYA KAEWPUT, MONRAYAD NA CHIANGMAI, KPERKKRAI KHWANKAEW, PATCHAYA PIPATWONG, SUWAPAKTR KALAYANASANT, SUPRANEE KONGPERMTHAM, คุณฐิตยา พึ่งทรัพย์, คุณเบญจพร กระจ่างพจน์, คุณพรพรรณ โภไคยอุดม, คุณรจนา ตั้งจิตปรารถนา, คุณกฤช เกาะแก้ว, คุณภูเบศ ธรรมศิริ, คุณวรรณี ซัดเดย์, คุณชลธี  ตันชราภรณ์, คุณสาทร เชิญรุ่งโรจน์, คุณแสงเดือน สอนสวัสดิ์, คุณรังสิมา วิเศษสุทธิชัย, คุณณัฐวรรณ หิรัญชัยวานิชกุล,คุณนภดล ปัญญาวุติไกร, คุณปรารถนา ใจชาญสุขกิจ, คุณสันติ เติมบุญผาติ, คุณปรีติ สถิตรัชตสถาพร, คุณพรเมรี จิระเดชประไพ, คุณบุญฤทธิ์ มหามนตรี, คุณโศรดา เหมกรณ์, คุณอุกฤษณ์ ประสพโชคชัย, คุณธฤต ปุริโสตะโย, คุณณรงค์  จารุพิพัฒนานนท์, คุณกฤตยา มากคง, คุณศุภกานต์ บำรุงสุนทร, คุณชนาพร ป้องที, คุณสุรเจตต์ บัวเพ็ชร, คุณกนกพร โพธิ์พัฒน์, เงินบริจาค (กล่องบริจาค รพ.สมิติเวช), เงินบริจาค (กล่องบริจาคงาน CAT T-SHIRT), เงินบริจาค (กล่องบริจาคงาน HomePro) ,เงินบริจาค (กล่องบริจาคสนามบินเกาะสมุย), เงินบริจาค (กล่องบริจาคร้านเบลเบเกอรี่), เงินบริจาค (กล่องบริจาคร้านกาแฟ) และคุณอิศวีร์  ภมรานนท์
ร่วมรักษาป่าใหญ่ตามยุทธศาสตร์ที่ 6 พัฒนาระบบรายได้ เพื่อเป็นการสนับสนุนองค์กรอนุรักษ์อย่างยั่งยืน มูลนิธิสืบนาคะเสถียร ได้รับการสนับสนุนเงินทุนสำหรับทำงานอนุรักษ์ผืนป่าใหญ่ ผ่านกิจกรรมและผู้สนับสนุนรายย่อย ตลอดเดือนมกราคม – เมษายน 2560 ตามรายนามดังต่อไปนี้

มูลนิธิสืบนาคะเสถียร มีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่จะกล่าวขอบคุณผู้เข้าร่วมกิจกรรม งาน Seub Run for Home of Wildlife วิ่งเพื่อบ้านของสัตว์ป่า ที่จัดขึ้นเมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2560 ที่ผ่านมา จากการสนับสนุนของนักวิ่งเพื่อบ้านของสัตว์ป่าทุกท่านจึงทำให้งานนี้ได้ประสบความสำเร็จไปด้วยดี มีผู้ให้ความสนใจเข้าร่วมกิจกรรมเต็มตามจำนวนที่ระบุไว้ 2,000 คน นอกจากเข้าร่วมงานแล้ว มูลนิธิสืบนาคะเสถียร ขอขอบคุณ ผู้มีส่วนร่วมในกิจกรรรมครั้งนี้ กลุ่มอาสาสมัครจากหลากหลายกลุ่มกิจกรรมที่เข้ามาช่วยดำเนินกิจกรรมในส่วนต่างๆ ของการจัดงาน ร้านค้าต่างๆ ที่เข้าใจในเจตนาของกิจกรรม และพยายามลดใช้พลาสติกภายในงานให้ได้มากที่สุด ที่สำคัญขอขอบคุณ พันธมิตรร่วมจัด สถานีโทรทัศน์ PPTV HD ช่อง 36 และผู้สนับสนุนตามรายนามต่อไปนี้ บริษัทสิ่งทอซาติน จํากัด ธนาคารไทยพาณิชย์ จํากัด (มหาชน) บริษัท ท้องทรายเบย์คอทเทจส์ แอนด์ โฮเต็ล จํากัด บริษัท ไทยฮา จํากัด (มหาชน) บริษัท คาราบาวกรุ๊ป จํากัด(มหาชน) บริษัท บรรจุภัณฑ์เพื่อสิ่งแวดล้อม จํากัด (มหาชน) โรงพยาบาลสมิติเวช สุขุมวิท Wild Encounter Thailand บริษัท ดี.ไอ.เอ็น. สปอร์ต จํากัด สถาวรรันนิ่งคลับ และ บริษัท แลคตาซอย จํากัด
.
วิ่งเพื่อบ้านของสัตว์ป่า
.
.
.

วันที่ 20 เม.ย 60 นายเทวินทร์ วงศ์วานิช ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ส่งมอบรถยนต์ขับเคลื่อนสี่ล้อ เพื่อใช้ในการอนุรักษ์ป่าและสัตว์ป่าแก่มูลนิธิสืบนาคะเสถียร โดยมีนายศศิน เฉลิมลาภ ประธานมูลนิธิสืบนาคะเสถียร เป็นผู้รับมอบ มูลนิธิสืบนาคะเสถียรขอขอบคุณ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) และบริษัทในกลุ่ม ที่มีส่วนร่วมในการสนับสนุนกิจกรรมเพื่อรักษาป่าใหญ่ร่วมกัน
.
ปตท
.
.
.
โรงเเรม เมอร์ริเดียนเชียงราย มอบรายได้จากกิจกรรมวาดรูปใต้ต้นสุขเกษม และรายได้ 20% จากโปรโมชั่นดินเนอร์ใต้แสงเทียนที่ห้องอาหารฟาโวล่าในวันรักษ์โลก Earth Hour แก่มูลนิธิสืบนาคะเสถียร
.
เมอร์ริเดียน
.
.
.
"Foresto Hornbill" โครงการพิเศษของ Foresto Cafe' ร่วมสมทบทุนเข้ามูลนิธิสืบนาคะเสถียร (เพื่อดูแลรักษาป่าและสัตว์ป่า)
.
กาแฟ
.
.
.
รายชื่อผู้บริจาคเดือนมกราคม 2560
คุณธัญญวันต์  วิภาตะวณิช, พลตรีชิน ชั้นเจริญ, บริษัท ดีเอ็น บรอดคารท์ จำกัด, นางสาวสุวจี  สุโภภาค, บริษัท มณีกร อพาร์ทเมนต์ จำกัด, บริษัท ธนพรการ์เม้นท์ จำกัด, คุณปัทมา ครองพล, บริษัท วีก้า ออโตเมชั่น (2000) จำกัด, คุณขนิษฐา  พรหมสุข, คุณไพบูลย์ ประภาศิริกุล, คุณพิมลรัตน์ ทิศาภาคย์, โครงการพัฒนาระบบงานลาดตระเวน, คุณณัฐกานต์ เสาสุวรรณ, คุณปณิธี เปลี่ยนชีวิน, คุณภรกัญ ประกฤติพงศ์, คุณมนตรี วีระอมรกุล, คุณัญญารัตน์ สุดดีพงษ์, คุณเฉลิมชาติ วาดวงปราง, คุณจุฑา พิชิตลำเค็ญ, คุณอุมาภรณ์ สมศิริวัฒนา, คุณปภาวี พงศ์ธนาวรานนท์, คุณณัฐยาน์ ศิริอุดมรัตน์, SARASAREE SUPRAPHA, NUNTAWAT PHATIVUT, PRAMUN JONGSAWAT, NAPUEPON SAIYOOD, SUPHOT  IN-OCHANON,  WITOON TANGWISUTIJIT, MANEERAT SANJARNSUTTHIKUL, SUKSAN SUPAWONG, PORNTHEP JIRAPRAWATTAKUL, SUPHOT IN-OCHANON, JESADA SIRIVORAWONG, JINDA  RATTANANORASET, SAWAI KHAMPITUKGULA, PETCHARAT SARTSTRANURUK, CHAKRIT WICHIAN, SARANRACH JATUPORNPITAK, MARISA SANGUANKWAMDEE, KANSIRI CHATMONGKOLCHAI, CHATCHAYA TIPPAGOMUT, NUNTANA TANGWINIT, SUTHEP PONGPIANCHOP, NATKRITA KONGSRI, WILAWAN CHANVEERACHAI, NAT MEDHISUWAKUL, SURANEE THONGPLENGRASMEE, BOONANAN  BENJABUTR, NIRAMOL RUENGWUTCHANAPHUET, NEERACHA  WONGMASA, UDOMWUT NIYAMAKOM, JATURDNG NARAPONG, LEETITA AKSORNJIRARAT, THITIRAT CHANPHOON, RUNGTIWA WONGNGAMNIT, CHASICH  SOMBOONSOOK, BUANOI SANTIPATKUL, JIRASAK SAKDAMNUSON, PATCHARIN KAMONDAJDACHA, คุณชัชวาลย์ วงศ์ฉลาด, คุณธัญญารัตน์ หญ้างาม, คุณศิรินธร ธิบัวพันธ์, คุณยุพิน จันทรปรีชายุทธ, คุณธนพล วงษ์สวัสดิ์, คุณศราวุฒิ คำเภา, คุณปลายฝน ใจวุฒิ, คุณยุรฉัตร หอมสุวรรณ, คุณพงศ์สุภาว์ สุขสมบูรณ์, คุณธิมาพร นิยมพลลอย, คุณปริญญา พิณสีทอง, คุณอัจฉริย์ บุญยะวันตัง, คุณณภัทร ตั้งพูลพันธุ์, คุณสายทิพย์ มนทการติวงศ์, คุณอิศวีร์ ภมรานนท์, คุณเดชา สุมีรัง, บริษัท บางจากปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน), บริษัท ปตท.จำกัด (มหาชน), คุณขนงนาฎ ยิ้มศิริ, คุณปานนวัต จานทอง, คุณปิยมงคล โชติถเสถียร, คุณจุฬาลักษณ์ เดชาทินกร, คุณอนุตตรา ทวีโรจน์กุลศรี, คุณอุทัยวรรณ ทองเย็น, สมาชิกบางจากแก็สโซฮอล์คลับและสมาชิกบางจากดีเซลคลับ และบริษัท บางจากปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน)

รายชื่อผู้บริจาคเดือนกุมภาพันธ์ 2560
คุณวราภรณ์ แผ่นชมภู, คุณเอกโอฬาร โชติอนุสรณ์, เงินบริจาค (กล่องบริจาคที่ รพ.สมิติเวช), คุณศราวรรณ ดวงดาว, คุณธนาวดี ตันติกาญจน์, คุณปัทมา ครองพล, บริษัท ธนพรการ์เม้นท์ จำกัด, คุณนุสรา จิราพงษ์, คุณเทียรชัย สถิตธรรมนิตย์,คุณชมภูนุท ฮุนตระกูล, คุณสีดา ชุมสาย ณ อยุธยา, คุณสุนีย์ เจนทวีพรกุล, คุณฤทัยชนก กาศเกษม, คุณอนงค์ ฮุนตระกูล, บริษัท ดีเอ็น บอริดคาสท์ จำกัด, โครงการปั่นปลูกป่ารักษาน้ำถวายในหลวงร.9, บริษัท เดอะมอลล์ กรุ๊ป จำกัด, คุณทัศพร ตั้งจิตรเจริญ, คุณจันทร์ทิพ ฤทธิ์เต็ม, คุณลักขณา พันธุ์นิธิ, คุณกีรติกร ทองรับใบ, คุณอนุตตรา ทวีโรจน์กุลศรี, คุณณัฐวุฒิ โล่ห์จินดารัตน์, คุณภานินี นิมากร, คุณประภาพร วงศ์เครือเมฆ, KACHONPONG SAKUNTANIYOM, PICHIT  PLONGISUAN, WORAPKAN BUPASIRI, EK-URUPONG HONGSAM, SAICHON METAAPPHANON, CHOTIPAT JANSEM, NAOWARAT PHASUT, RUNGRAT SIRIWARODOM, NANTAWAT NIDTAYAKAMOLPHAN, PAVEETIDA PETCHSONG, NATTAVEE VIBOOL SAWASWATANA, CHATCHAI RAKTHIN, MATEE  VORAPANPANICH, KITTIPONG BRAHMASAKHA, KANYARAT PIENPANASSAK, NARONGKORN  KHONGMONGKOL, NOPPAMAS TAMKAONGARM, NATPATSORN PRASOPCHOKKUL, PARADA THAMRONGVEERACHART, LADDA KHUMWONG, UNCHANA PONGTAMMARAK, PUNYADA CHAIRUKSA, TATSANAI  ARUNSOPHA, THUNYATEE TUNTIWITITPAKORN, SUREE SADEANGPOJ, KANOGCHOTE  PHULWAT, JINDARAT CHAOPRATHOMKUL, คุณอนงค์ทิพย์ ดุลยไชย, คุณจิราพร จยาวรรณ, คุณชนัญญา เจษฎาอภิชน, คุณพัณณ์ชิตา เวชกามา, คุณทัดสุดา อากาศวิภาต, คุณวิษณุ เด่นเหมือนวงศ์, คุณปนิธาน ช่อผูก, คุณอมราวรรณ ทิวถนอม, RAVIWAN SIRIKASEMSAP, BOONCHUAY PRASITSUMRIT, SUPAKIT YAPROM, ACHJANA  SAVANGVIT, PIYANUCH HONGNGAM, BANOORN MEEYEN, ARICHAYA SIASAWAS, SOMCHAI ARAYADECHKAJON, ADISORN BUNTERNGPIBOON, MALINEE SAE-JANG, SUMOL WALL, WARITTHA CHAWALITIPAKORN, TANITNAN WONGCHAROEN, KRISANA LORVIDHAYA, PRAJOB LAPJUAJAN, WARANGKANA SRICHAIVAN, PATCHAREE SOPONPIT, POLLAPAT PRLNGWANICHSIRI, TIPWADEE  VIMUTISUNTHORN, JIDANUN AMORNKUL, PRAMOT  WIROJWONGCHAI, SARUNRAT CHAYATAVAJ, NITINAN TUNGRATTANAPASEST, DALADCHLA KANCHANAPA, CHAROENCHAI TANGCHATKEAW, JARAN  BUNNAG WRIGHT, TOSAPOL KITJARNUKIT, คุณนวภูมิ โลหเจริญวนิช, คุณอิศวีร์ ภมรานนท์, บริษัท ไอ.ซี.ซี.อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) และบริษัท เชียร์ กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด

รายชื่อผู้บริจาคเดือนมีนาคม 2560
คุณสุภาพรรณ์ อัศวาณิชย์, คุณดาริน สมสุวรรณ, คุณปัทมา ครองพล, บริษัท ธนพรการ์เม้นต์ จำกัด, คุณอภิรดี เอี่ยมอำรุง,คุณชนิตา ไชยเสนา, บริษัท ทีมไทย จิ๊ก จำกัด, คุณศิวาพร ศิริลัทธยากร, คุณอานนท์ ยินดีสุข, คุณเทียรชัย สถิตธรรมนิตย์,คุณศิลป์ ภาคสุวรรณ, คุณสุกัลยา เจนหิรัญ, คุณกิตติศักดิ์ คุ้มถนอม, คุณสุนันท์ เอกวรวงศ์, คุณองอาจ ตรีจรูญ, คุณพิชญา จิรังบุญกุล, คุณศิริพร ปลื้มสัมพันธ์, คุณธนันธุ์ บูรณวังค์, คุณชานนท์ หาพุทธา, คุณนุชรี เลิศดำริห์การ, คุณศราวรรณ ดวงดาว, คุณจันทรตรี ดารกานนท์, คุณนัญชยา ศรีมา, คุณศิริกุล ชั่นสมานศรี, คุณชุติกา ศรีสุทธิยากร, KANJPRACH  PJAMSIRIKAMOL, TEWAN TANCHAI, VEERACHAI SRITAVEESINSUB, SITA SUKSUSEING, LINCHONG TAIRATTANARASMEE, PRUST PANNACHET, JAROENJAI SIKHAO, CHAROEN MASPAMORN, CHALEPMSAK PREMPRASERTSUK, SUPPAKARN RODYDY, SURIN SANPAWAT, AREEYA SAKULRAL, VEREE CHANCHALOTORN, SAMAI SRISUAY, CHAYANUCH DENNINNART, CHANAT HONGTHAI, SAKSAKE PACHARADIT, CHATCHAI CHONGLUEKOAM, TASSAPORN AMPAWA, PIPAT  WATTANACHAIPHONG, SIWAPORN PRAKOBPHON, ANUSORN LORJAI, WANTANEE SITNARAIN, NITHITWAT THANANIRUNKUL, THANAPHORN CHANWORACHET, ANUSORN LORJAI, RUNGRAVEE, EK-URUCHAITHEP, SUPANIT SANSUKTAWEESUB, SUNANTA GAJESANANDANA, SOMBOON SUEYSOD, คุณพวงทอง ป้องภัย, คุณธีรพล เชียรวงศ์รัตน์, คุณวงเดือน ธนานาถ, คุณณัฎฐ์พัชร์ พรหมบุตร, คุณมาโนช ทิฐิธรรมเจริญ, คุณพิชิต ทรัพย์อบรม, คุณปัญญดา นีละคุปต์, คุณนิรันดร์ ภาคภากร, คุณมนตรี พาหุวัฒนกร, คุณพรเทพ อุบลพุลผล, คุณโศรยา เดโชเกียรติถวัลย์, คุณสาวิตรี ทรงไตร, คุณปรีดี ตันติประภาส, คุณสมรรถชัย เพ็ญโรจน์, VERATANA PHUNGPHOL, AREEYA RUANGRITH, ATITA  ARCHARARIT, SIRIRAT CHANTANASANON, PEERAPONG JIAMJIRACHART, WALAYA MALAISRI, JANTHANA GUSONRUNGRAT, PIMTIP IMNOY, NARUCHA KLINUDOM, PHYAK UTHAIRUNGSI, NATCHMONT NIRATSAICHAROEN, NOPPADOL TONGYIB, CHUTIMA PHATARADIREK, VIRUT KRONGSAKSIRI, CHARUMON KULCHARERNSINCHOL, VIRUT KRONGSAKSIRI, PIRMPUNT NA PHATTHALOONG, KRIANGKRAI MANEEWONGWIJIT, THIPTHANVA KEMASIRI, UMARAK JIRAGAISIRI, RATTANAMON CHON, KWANKAMOL THONGKAM, DAMRONG LIKTSUKJAITHAM, SUKDA CHEINGPONGPAN, RUNGRIT TEERABOONCHAIKUL, POONNAPOJ DHEPBHITAK, TIDARAT SIVARA, ARISARA MUANGKUM, BUSSADA  PARINAYAWANICH, PANUMART RUNGSEESAWANGPORN, THANAPAT CHIRAPUNTU, MANEERAT  JUNPOL-NGAM, VACHLEE PHUAGKLAY, NAPAPORN LAOTAWEESUB, KANLAYA DETNEERANAT, CHINDA  SRIPRAYOON, BOONSABONG  WONGLORSAICHON, YUPAYAO LEKKLA, CHAWANDEJ THANASUWANDITEE, BANSAK KERDCHAIRIT, PHANSAK SUWANNAPHET, TEERAPONG BANCHACHARNCHAI, YADMANU SUWANOLAN, ARISSARA TIRANANDA, THANAYUTH  APICHOTIKORN, NATTAWAN ORANWONGSAKAN, NUWEE ARCHEWA, NAPATHRA PAN-ON, RUDEE AROONSAENGROJ, PUENG SONGSANGPRONGMANEE, KWANNAPA SUKKRIT, PHATNAREE BOONSIRILERD,คุณอิศวีร์ ภมรานนท์, ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) และบริษัท ปตท.จำกัด (มหชน)

ผู้บริจาคเดือนเมษายน 2560
คุณพรทิพย์ ศรีพิทักษ์สกุล, คุณวิภา ตั้งสิน, สุทธิวัตรคลีนิค, คุณจิราภรณ์ (สิงขรัตน์) ศีลพิพัฒน์, คุณปัทมา ครองพล, คุณกิตติชัย แท่นอ่อน, คุณจุฑา เกษมศรี ณ อยุธยา, คุณมนทัต เหมพัฒน์, คุณชนิตา ไชยเสนา, บริษัท ธนพรการ์เม้นท์ จำกัด,คุณอ้อ, คุณวราภรณ์ โพธิ์สมบูรณ์, คุณนรารัตน์ อ่อนศรี, คุณธรรมรักษ์ วรัญญูวงศ์, คุณโม จิรชัยสกุล, คุณสุดารัตน์  มาศวรรณา, KPITSADA NGOENPRAKAIRAT, KPITSADA NGOENPRAKAIRAT, SURADEJ BOONSUPARAT, JAWALIT JAIJODOK, NUTTHA KEERATIPAIBOON, PINCHADA CHINDARATTANAVORAKUL, WASINEE  SALINGKARINKUL, KANYAMAS MALEETAVONKUL, RACHANEE CHIANGSIRISUPAWONG, NANTHIYA KAEWPUT, MONRAYAD NA CHIANGMAI, KPERKKRAI KHWANKAEW, PATCHAYA PIPATWONG, SUWAPAKTR KALAYANASANT, SUPRANEE KONGPERMTHAM, คุณฐิตยา พึ่งทรัพย์, คุณเบญจพร กระจ่างพจน์, คุณพรพรรณ โภไคยอุดม, คุณรจนา ตั้งจิตปรารถนา, คุณกฤช เกาะแก้ว, คุณภูเบศ ธรรมศิริ, คุณวรรณี ซัดเดย์, คุณชลธี  ตันชราภรณ์, คุณสาทร เชิญรุ่งโรจน์, คุณแสงเดือน สอนสวัสดิ์, คุณรังสิมา วิเศษสุทธิชัย, คุณณัฐวรรณ หิรัญชัยวานิชกุล,คุณนภดล ปัญญาวุติไกร, คุณปรารถนา ใจชาญสุขกิจ, คุณสันติ เติมบุญผาติ, คุณปรีติ สถิตรัชตสถาพร, คุณพรเมรี จิระเดชประไพ, คุณบุญฤทธิ์ มหามนตรี, คุณโศรดา เหมกรณ์, คุณอุกฤษณ์ ประสพโชคชัย, คุณธฤต ปุริโสตะโย, คุณณรงค์  จารุพิพัฒนานนท์, คุณกฤตยา มากคง, คุณศุภกานต์ บำรุงสุนทร, คุณชนาพร ป้องที, คุณสุรเจตต์ บัวเพ็ชร, คุณกนกพร โพธิ์พัฒน์, เงินบริจาค (กล่องบริจาค รพ.สมิติเวช), เงินบริจาค (กล่องบริจาคงาน CAT T-SHIRT), เงินบริจาค (กล่องบริจาคงาน HomePro) ,เงินบริจาค (กล่องบริจาคสนามบินเกาะสมุย), เงินบริจาค (กล่องบริจาคร้านเบลเบเกอรี่), เงินบริจาค (กล่องบริจาคร้านกาแฟ) และคุณอิศวีร์  ภมรานนท์
.
.
.

สามารถร่วมรักษาป่าใหญ่กับมูลนิธิสืบนาคะเสถียร ได้ที่ www.seub.or.th/youcanhelp
.
.
.