• Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
หน้าแรก

คิดยกกำลัง 2 : ปะการังฟอกขาว ปัญหาที่ต้องตื่นตัว

อีเมล พิมพ์ PDF
ปะการังฟอกขาวสถานการณ์ภัยแล้งมิได้สร้างผลกระทบเพียงประชาชนหรือสิ่งมีชีวิตภาคพื้นดินเท่านั้น ใต้ท้องทะเลเองก็เกิดผลกระทบด้วยเช่นกัน นั่นคือ ปรากฏการณ์ปะการังฟอกขาวดร.นลินี ทองแถม นักวิชาการจากรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ดำน้ำทั้งบริเวณทะเลฝั่งอ่าวไทยและอันดามัน เฝ้าดูแหล่งปะการังที่สำคัญ พบปรากฏการณ์ปะการังค่อยๆฟอกขาวทีละที่สองที่ เริ่มขาว แต่ยังไม่ตาย ซึ่งจุดบิด๊ะ เกาะพีพี เป็นที่คนดำน้ำกันจำนวนมาก กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งเฝ้าติดตามมาตั้งแต่ต้นปี และจากที่ทราบอยู่แล้วว่าปีนี้มีปรากฏการณ์เอลนีโญส่งผลให้น้ำทะเลมีอุณหภูมิสูงขึ้น เกิดความร้อนจัด หากระดับน้ำทะเลเกินประมาณ 35-37 องศาเซลเซียส ปะการังจะเกิดการฟอกขาว

ปัญหาปะการังฟอกขาว อาจมีหลายคนเข้าใจว่าปะการังเป็นพืช แต่แท้จริงแล้วปะการังเป็นสัตว์ที่มีความอ่อนไหวสูง ซึ่งในเนื้อเยื่อปะการังจะมีพืชสาหร่ายเป็นสิ่งตัวช่วยในการพึ่งพาอาศัยกันในการสังเคราะห์แสงเป็นแหล่งอาหารของปะการัง ปรากฏการณ์ปะการังฟอกขาวเกิดจาก อุณหภูมิน้ำทะเลสูงเกินไป สาหร่ายผลิตออกซิเจนมากจนกลายเป็นพิษต่อเนื้อเยื่อปะการัง ปะการังจะทำการขับสาหร่ายออกจากตัว ทำให้ปะการังขาดแหล่งอาหาร หากอุณหภูมิน้ำไม่ลดลงและคุณภาพน้ำไม่ดีขึ้น จะส่งผลให้ปะการังตายและไม่สามารถฟื้นคืนได้ในที่สุด

ปะการังฟอกขาว

ด้านการฟื้นฟูของปะการังนั้นขึ้นอยู่กับปัจจุบันของสิ่งแวดล้อมต่างแต่ละสถานที่นั้นๆ รวมทั้งปัจจัยอีกมาก ทั้งอุณหภูมิของน้ำทะเลที่สูงขึ้น แต่มนุษย์สามารถช่วยลดความเสียหายจากปัจจัยอื่นได้ เช่น ช่วยกันเลิกให้อาหารปลา การทิ้งขยะลงทะเล ทิ้งสมอ เหยียบปะการัง การจับสัตว์น้ำมาเล่น และเลิกเอาเรือเข้าที่ตื้นเกินไป

ปัจจุบันภาครัฐเองให้ความสำคัญกับทรัพยากรทางทะเล ได้ประกาศปิดแหล่งท่องเที่ยวบางจุดและคุมเข้มนักท่องเที่ยว เช่น เกาะตาชัยที่ดำเนินการปิดเกาะแล้ว ในส่วนด้านนอกพื้นที่อุทยานฯที่ไม่สามารถดำเนินการปิดเกาะได้ ก็ได้มีมาตรการป้องกัน เฝ้าระวัง ติดตาม และใช้มาตรา 17 จับกุมผู้กระทำผิดและนำตัวไปดำเนินคดีที่โรงพัก เช่นกรณีที่เกาะไข่ การทิ้งสมอ ให้อาหารปลา จับสัตว์น้ำ ดำน้ำผิดข้อกำหนด ทิ้งของเสีย ฯลฯ มีบทลงโทษจำคุกไม่เกิน 1 ปี ปรับไม่เกิน 1 แสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ เพื่อคุ้มครองทรัพยากรทางทะเลที่กำลังเสียหาย เป็นอีกหนึ่งแนวทางที่ช่วยให้ปะการังได้ฟื้นตัว

สถานการณ์ภัยแล้งมิได้สร้างผลกระทบเพียงประชาชนหรือสิ่งมีชีวิตภาคพื้นดินเท่านั้น ใต้ท้องทะเลเองก็เกิดผลกระทบด้วยเช่นกัน นั่นคือ ปรากฏการณ์ปะการังฟอกขาว

ดร.นลินี ทองแถม นักวิชาการจากรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ดำน้ำทั้งบริเวณทะเลฝั่งอ่าวไทยและอันดามัน เฝ้าดูแหล่งปะการังที่สำคัญ พบปรากฏการณ์ปะการังค่อยๆฟอกขาวทีละที่สองที่ เริ่มขาว แต่ยังไม่ตาย ซึ่งจุดบิด๊ะ เกาะพีพี เป็นที่คนดำน้ำกันจำนวนมาก กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งเฝ้าติดตามมาตั้งแต่ต้นปี และจากที่ทราบอยู่แล้วว่าปีนี้มีปรากฏการณ์เอลนีโญส่งผลให้น้ำทะเลมีอุณหภูมิสูงขึ้น เกิดความร้อนจัด หากระดับน้ำทะเลเกินประมาณ 35-37 องศาเซลเซียส ปะการังจะเกิดการฟอกขาว

ปัญหาปะการังฟอกขาว อาจมีหลายคนเข้าใจว่าปะการังเป็นพืช แต่แท้จริงแล้วปะการังเป็นสัตว์ที่มีความอ่อนไหวสูง ซึ่งในเนื้อเยื่อปะการังจะมีพืชสาหร่ายเป็นสิ่งตัวช่วยในการพึ่งพาอาศัยกันในการสังเคราะห์แสงเป็นแหล่งอาหารของปะการัง ปรากฏการณ์ปะการังฟอกขาวเกิดจาก อุณหภูมิน้ำทะเลสูงเกินไป สาหร่ายผลิตออกซิเจนมากจนกลายเป็นพิษต่อเนื้อเยื่อปะการัง ปะการังจะทำการขับสาหร่ายออกจากตัว ทำให้ปะการังขาดแหล่งอาหาร หากอุณหภูมิน้ำไม่ลดลงและคุณภาพน้ำไม่ดีขึ้น จะส่งผลให้ปะการังตายและไม่สามารถฟื้นคืนได้ในที่สุด

ด้านการฟื้นฟูของปะการังนั้นขึ้นอยู่กับปัจจุบันของสิ่งแวดล้อมต่างแต่ละสถานที่นั้นๆ รวมทั้งปัจจัยอีกมาก ทั้งอุณหภูมิของน้ำทะเลที่สูงขึ้น แต่มนุษย์สามารถช่วยลดความเสียหายจากปัจจัยอื่นได้ เช่น ช่วยกันเลิกให้อาหารปลา การทิ้งขยะลงทะเล ทิ้งสมอ เหยียบปะการัง การจับสัตว์น้ำมาเล่น และเลิกเอาเรือเข้าที่ตื้นเกินไป

ปัจจุบันภาครัฐเองให้ความสำคัญกับทรัพยากรทางทะเล ได้ประกาศปิดแหล่งท่องเที่ยวบางจุดและคุมเข้มนักท่องเที่ยว เช่น เกาะตาชัยที่ดำเนินการปิดเกาะแล้ว ในส่วนด้านนอกพื้นที่อุทยานฯที่ไม่สามารถดำเนินการปิดเกาะได้ ก็ได้มีมาตรการป้องกัน เฝ้าระวัง ติดตาม และใช้มาตรา 17 จับกุมผู้กระทำผิดและนำตัวไปดำเนินคดีที่โรงพัก เช่นกรณีที่เกาะไข่ การทิ้งสมอ ให้อาหารปลา จับสัตว์น้ำ ดำน้ำผิดข้อกำหนด ทิ้งของเสีย ฯลฯ มีบทลงโทษจำคุกไม่เกิน 1 ปี ปรับไม่เกิน 1 แสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ เพื่อคุ้มครองทรัพยากรทางทะเลที่กำลังเสียหาย เป็นอีกหนึ่งแนวทางที่ช่วยให้ปะการังได้ฟื้นตัว

 

รับข่าวสาร


บทความที่เกี่ยวข้อง