• Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
หน้าแรก

คิดยกกำลัง 2 : แก้ปัญหาคลื่นกัดเซาะชายฝั่ง ไม่ให้กระทบหาดทราย

อีเมล พิมพ์ PDF

ปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งที่เป็นปัญหาในหลายพื้นที่เป็นปัญหาที่ต้องเร่งแก้ไข แต่ต้องแก้ไขให้ถูกวิธี เพราะก่อนหน้านี้วิธีการแก้ปัญหากลับกลายเป็นเร่งให้เกิดการกัดเซาะมากยิ่งขึ้น พอเห้นคลื่นมาแรงก็เอาหินไปถม ทีนี้พอถมเข้าไปส่งผลให้คลื่นเริ่มแรงขึ้น ถมหินไป 1 กิโล พื้นที่ด้านข้างก็จะถูกกัดเซาะต่อจากการเลี้ยวเบนของคลื่นก็กลายเป็นว่าก็ต้องถมต่อจนสุดชายหาด ยิ่งแก้ก็เลยกลายเป็นยิ่งเพิ่มปัญหาลุกลามต่อเนื่อง


การแก้ปัญหา อย่างแรก ต้องหยุดโครงสร้างที่ทำลายชายฝั่ง อาทิ โครงสร้างที่ยื่นออกไปตามปากแม่น้ำ สะพานที่ไม่มีช่องให้ทรายผ่านไปได้เลย กระบวนการต่างๆ เหล่านี้ต้องหยุด แล้วใช้วิธีขุดลอดตระกอนหรือวิธีถ่ายเททรายแทน

วันนี้ข้อมูลที่มีได้มาจากกรมทรัพยากรธรณีและชายฝั่ง ซึ่งทางกรมกำลังทำแผนที่การกัดเซาะชายฝั่งของเมื่อปี 2558 โดยแต่เดิมในการทำแผนที่จะทำเรื่องว่ากัดเซาะรุนแรงหรือไม่รุนแรง แต่ในปี 2558 กลับได้ข้อมูลออกมาว่า มันมีที่ที่มีการทับถมเนื่องจากโครงสร้างที่มนุษย์ไปทำขึ้น พื้นที่ที่มีการป้องกันแล้ว และพื้นที่ที่จะลุกลามจากการป้องกัน ซึ่งเป็นข้อมูลที่ดีมาก เรื่องพวกนี้รัฐบาลต้องช่วยกรมทรัพยากรธรณีและชายฝั่งแก้ไขปัญหา

ยกตัวอย่างเช่น ที่มาบตาพุด ระยอง ที่มีนิคมอุตสาหกรรมและสร้างท่าเรือยื่นออกไปในทะเลทำให้เกิดารกัดเซาะจนต้องถมหินในทะเลเพื่อป้องกันคลื่น อันนี้เป็นเรื่องที่ต้องยอมรับ เพราะว่าเราเลือกแล้วว่าพื้นที่เราจะยอมให้เป็นแบบนี้ แต่พื้นที่ที่ไม่จำเป็นต้องไปพัฒนาเรื่องอุตสาหกรรมก็ไม่จำเป็นจะต้องไปถมทุกที่ อย่างหาดจอมเทียนพัฒนา พอเราไปถมหิน (เรียกว่ากำแพงทะเล) เพื่อป้องกันไม่ให้ถนนพัง ก็ปรากฎว่าคลื่นกัดเซาะเสียจนไม่มีหาดทราย และทรายก็จะค่อยลึกลงไปจนต้องทำบันไดลงไป

กำแพงทะเลสร้างถึงไหน พื้นที่อื่นๆ ก็จะโดนกัดเซาะตามมา ทุกวันนี้เลยมีการสร้างกำแพงปิดกั้นหมดทั้งหาด และเมื่อสร้างเสร็จ คลื่นที่กระทบกำแพงทะเลก็จะกัดเซาะในส่วนของฐานกำแพงทะเลออกไปจนในที่สุดโครงสร้างก็จะพัง ต้องสร้างใหม่ และยิ่งสร้างหาดทรายก็จะยิ่งทรุดตัวน้อยลงๆ จนต้องทำพัดไดพาดมาลงในหาดทราย

หากวางแผนกันดีๆ ถนนอาจจะไม่ต้องทำติดชายทะเลมากนักก็ได้ ขยับออกมาไกลหน่อยแล้วมีทางเดินเล็กๆ ให้คนเดินไปถึงหาดธรรมชาติ เพราะถ้าเป็นสโลฟแบบหาดธรรมชาติ คลื่นจะค่อยๆ ขึ้นมา ในหน้ามรสุมอาจจะขึ้นมาไกลหน่อย ถ้าหน้าลมปกติก็จะเพิ่มหาดให้กว้างออกไป 

 

รับข่าวสาร