• Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
หน้าแรก อ่านข่าวย้อนหลัง
ข่าว ประชาสัมพันธ์


ข้อจำกัดทางกฎหมายและการพิจารณาคดีการค้าสัตว์ป่า

อีเมล พิมพ์ PDF
ข้อจำกัดทางกฎหมายและการพิจารณาคดีการค้าสัตว์ป่า
ปัจจุบันประเทศไทยมีกฎหมายหลักพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. 2535 โดยหลักการแบ่งเป็นการคุ้มครองพื้นที่และคุ้มครองตัวสัตว์ โดยการคุ้มครองพื้นที่ เช่น เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า เขตห้ามล่า เป็นพื้นที่และดูแลไม่ให้เกิดภยันตรายต่อสัตว์ ส่วนการคุ้มครองตัวสัตว์ จัดประเภทของสัตว์เป็นสัตว์ป่าสงวนและสัตว์ป่าคุ้มครอง ที่จะได้รับการคุ้มครองเป็นพิเศษ
สำหรับกรณีการย้ายเสือโคร่งที่วัดเสือ ทางวัดมิได้รับอนุญาตให้ครอบครอง เพราะเสือโคร่งนับว่าเป็นสัตว์ป่าคุ้มครองตามกฎหมาย ฉะนั้นไม่ว่าจะเป็นเสือโคร่งชนิดใด ทั้งเสือโคร่งเบงกอล เสือโคร่งไซบีเรีย หรือเสือโคร่งอินโดจีน เมื่ออยู่ในพื้นที่จะถือว่าเป็นสัตว์ป่าคุ้มครองที่จะได้รับการคุ้มครองตามกฎหมายตาม พรบ. พ.ศ. 2535 ระบุไว้ชัดเจน มี (1) ห้ามล่า (2) ห้ามเพาะพันธุ์ (3) ห้ามครอบครอง (4) ห้ามค้า และ (5) ห้ามนำเข้าและส่งออกโดยไม่ได้รับอนุญาต
นายชัยนิรุจน์ มะลิวัลย์ นักวิทยาศาสตร์ชำนาญการ สำนักอนุรักษ์สัตว์ป่า กล่าวถึงสาเหตุที่ขบวนการค้าสัตว์ป่านั้นทำกันกันอย่างไม่เกรงกลัวกฎหมาย เนื่องจากโทษของผู้กระทำความผืดนั้นเป็นโทษขั้นต่ำหากเทียบกับมูลค่าที่ได้จากการค้า คือ จำคุกไม่เกิน 4 ปี ปรับไม่เกิน 40,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ และลดหลั่นลงมาต่างๆ เช่น ในกรณีได้รับอนุญาตให้ครอบครองได้อย่างถูกต้องแต่ฝ่าฝืนในเรื่องเพาะขยายพันธุ์โดยไม่ได้รับอนุญาต มีโทษจำคุกไม่เกิน 3 ปี หรือปรับไม่เกิน 30,000 บาท หรือโทษที่เกี่ยวกับผู้มีส่วนรู้เห็นช่วยซ่อนเร้น จำหน่าย รับไว้โดยมิชอบ จะมีโทษเพียงจำคุกไม่เกิน 1 ปี หรือปรับไม่เกิน 10,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ
สำหรับกรณีเสือโคร่งที่เป็นสัตว์ป่าคุ้มครอง แต่มิใช่สัตว์ป่าคุ้มครองชนิดที่ประเทศไทยกำหนดให้ขออนุญาตเพาะพันธุ์เพื่อการค้าได้ ซึ่งไม่เหมือนกวางหรือสัตว์อื่นๆ หากมีการเพาะเลี้ยงถือว่าเป็นการกระทำความผิด
สถานการณ์ค้าสัตว์ป่าในประเทศไทยอาจซ้อนเร้นอยู่ในหลายรูปแบบ อาทิเช่น อ้างว่าเลี้ยงฟาร์มเสือ แต่แท้จริงแล้วในประเทศไทยไม่สามารถมีฟาร์มเสือได้  “หากพบเห็นกรณีดังกล่าวสามารถแจ้งเจ้าหน้าที่ให้ดำเนินการตามขั้นตอนได้” หน่วยงานหรือบุคคลที่ครอบครองได้ต้องได้รับอนุญาตเท่านั้น คือ ครอบครองอยู่ก่อนปี พ.ศ. 2535 หรือ พ.ศ. 2546 ได้แจ้งการครอบครองอย่างถูกต้อง และอยู่ภายใต้การตรวจสอบของเจ้าหน้าที่ ไม่มีการขนย้าย ไม่มีการนำไปขาย ไม่มีการเพาะพันธุ์ การทำตะกรุดหรือถลกหนังทั้งสิ้น
การค้าสัตว์ป่ายังแอบแฝงไว้อีกรูปแบบหนึ่ง คือ สวนสัตว์สาธารณะ ซึ่งใน พรบ. สงวนและคุ้มครองสัตว์ป่ามีกฎหมายระบุว่า “ถ้าผู้ใดจัดตั้งหรือดำเนินกิจการสวนสัตว์ ไม่ว่าจะเป็นบริษัท เอกชน หรือภาครัฐใดๆ ก็ตาม จะต้องได้รับใบอนุญาต ดำเนินการตามกฎข้อกำหนดของกระทรวง” โดยพื้นฐานสวนสัตว์สามารถมีสัตว์ได้ทุกชนิด อาจมาจากการนำเข้า แต่ต้องขออนุญาตและผ่านการพิจารณาจนแน่ใจว่าเป็นสถานที่เหมาะสม และเป็นการนำมาใช้ในสวนสัตว์จริง
“แต่คนที่จ้องกระทำผิดก็พยายามหาช่องทางหลีกเลี่ยงอยู่ตลอด ในขณะที่ผู้ตรวจสอบมีข้อจำกัดด้านต่างๆ ทั้งด้านจำนวนบุคลากรที่สวนทางกับปริมาณงานที่เยอะขึ้น จึงทำให้การตรวจสอบควบคุมไม่เข้มงวดส่งผลให้มีเล็ดลอดไปบ้าง หลังจากที่เกิดกรณีเรื่องวัดเสือ ทางกรมอุทยานฯ จะเพิ่มมาตรการตรวจสอบควบคุมผู้ครอบครองหรือสวนสัตว์ที่มีเสือให้เข้มงวดมากขึ้น”
กรณีศึกษาวัดเสือกับบทลงทาเรื่องสัตว์ป่าคุ้มครอง
ในการดำเนินคดีกับวัดเสือนั้น กรมอุทยานฯ กำลังรวบรวมหลักฐานต่างๆ ส่งไปยังสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ปปง.) พยายามประสานขอให้นำกฎหมายฟอกเงินมาใช้ในกรณีนี้ เพราะเป็นความผิดบนฐานที่ ปปง. สามารถนำมาใช้ได้ ซึ่งจะต้องตรวจสอบควบคุมการกระจายของตัวเงินไปแหล่งหรือบุคคลใด กฎหมายฟอกเงินจะช่วยให้เห็นเครือข่ายตรงนี้ออกมา
นอกจากนี้ ทางกรมอุทยานฯ ได้ตั้งข้อสังเกตว่า วัดควรมีลูกเสือที่อยู่นอกเหนือจากเสือ 137 ตัว แต่เจ้าหน้าที่กลับหาไม่เจอ ในส่วนนี้จึงได้ขอความร่วมมือจากทุกฝ่ายทั้งภาครัฐ เอกชน และภาคประชาชน หากผู้ใดมีข้อมูลหรือเบาะแสช่วยแจ้งด้วย เพราะไม่ว่าเสือเหล่านี้จะอยู่ที่ใดหรือใครครอบครองถือว่ามีความผิดทั้งนั้น ส่วนสาเหตุที่ทำให้เชื่อว่ามีลูกเสือแน่ คือในขณะขนย้ายได้มีการวางยาสลบและมีแพทย์ตรวจสุขภาพเบื้องต้น ตรวจสอบแล้วว่า เสือหลายตัวพบลักษณะมีน้ำนมอยู่คาดว่าน่าจะคลอดได้ไม่นาน ซึ่งลูกเสือ 3-4 เดือนขนาดจะต้องเล็กกว่าเสือทั้ง 137 ตัวที่ขนมาอย่างแน่นอน
แนวทางการจัดการเสือโคร่งในอนาคต
มาตรการที่ดูเหมือนจะเป็นไม้ตาย คือ การเก็บดีเอ็นเอเสือโคร่ง ทางกรมอุทยานฯ ได้มีการดำเนินการแล้ว เท่าที่ประสานงานกับสำนักอนุรักษ์สัตว์ป่า เพื่อเก็บไว้เป็นหลักฐานและป้องกันการสวมรอย ทั้งนี้ กำลังอยู่ในช่วงการจัดหากำลังคน เงินสนับสนุน และเพิ่มห้องทดลอง ซึ่งอาจต้องใช้เวลาสักระยะหนึ่งกว่าจะแล้วเสร็จ คาดว่าจะทำให้แล้วเสร็จในปีหน้า ทั้งกรณีของกลางจากวัดเสือ สวนสัตว์ต่างๆ หรือการครอบครองโดยบุคคล
ในส่วนของกฎหมายตัวร่าง พรบ. สงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า กรมอุทยานฯ พยายามปรับแก้อยู่ ความคืบหน้าล่าสุดผ่านคณะอนุกรรมการพัฒนากฎหมายด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้นำมาปรับแก้เรียบร้อยและส่งไปที่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแล้ว เหลือในขั้นตอนให้คณะกรรมการพัฒนากฎหมายของกระทรวงเรียกประชุมเพื่อพิจารณา ถ้าคณะกรรมการเห็นชอบก็จะเสนอให้รัฐมนตรีนำเข้า ที่ประชุม ครม. รับหลักการเข้าสู่กฤษฎีกาตรวจแก้ต่อไป
บทความโดย พัชริดา พงษปภัสร์ เจ้าหน้าที่ฝ่ายสื่อสารองค์กร มูลนิธิสืบนาคะเสถียร
เสือโคร่งปัจจุบันประเทศไทยมีกฎหมายหลักพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. 2535 โดยหลักการแบ่งเป็นการคุ้มครองพื้นที่และคุ้มครองตัวสัตว์ โดยการคุ้มครองพื้นที่ เช่น เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า เขตห้ามล่า เป็นพื้นที่และดูแลไม่ให้เกิดภยันตรายต่อสัตว์ ส่วนการคุ้มครองตัวสัตว์ จัดประเภทของสัตว์เป็นสัตว์ป่าสงวนและสัตว์ป่าคุ้มครอง ที่จะได้รับการคุ้มครองเป็นพิเศษ
 

ไทรโยค-ทองผาภูมิ ภารกิจลาดตระเวนร่วม เพื่อคน เพื่อช้าง

อีเมล พิมพ์ PDF

ช้างป่าช้างถือว่ามีความสำคัญทางระบบนิเวศ และสร้างประโยชน์ให้กับสัตว์ป่าต่างๆ อีกมากมาย เช่น เป็นสัตว์เบิกนำสร้างเส้นทาง สร้างแหล่งน้ำโดยใช้งาขุดเจาะดินตามโป่งดินให้สัตว์อื่นมีแหล่งน้ำใช้ อีกทั้งยังมีส่วนช่วยกระจายเมล็ดพันธุ์พืช ไปยังส่วนต่างๆ ของผืนป่าผ่านการขับถ่าย

 

ป่าไม้ป้องกันน้ำท่วมได้อย่างไร

อีเมล พิมพ์ PDF

ป่าไม้รู้หรือไม่ว่า “ป่ามีกลไกป้องกันน้ำท่วม” ซึ่งเป็นกลไกที่ซับซ้อนและมีประสิทธิภาพมาก สังเกตได้จากเวลาฝนตกหนักในป่าที่อุดมสมบูรณ์แต่น้ำกลับไม่เคยท่วม ซึ่งแตกต่างจากในเมืองที่ตกเพียงไม่กี่วันหรือบางครั้งไม่กี่ชั่วโมงก็เกิดปัญหาน้ำท่วมขังแล้ว ซึ่งบทความต่อไปนี้จะเล่าให้ฟังถึงกลไกป้องกันน้ำท่วมของป่า แต่ก่อนจะนำเข้าสู่เนื้อหาหลัก ลองมาดูกันก่อนว่ามีสาเหตุอะไรบ้างที่ส่งผลให้น้ำท่วมพื้นที่ในเมือง ชุมชนที่อยู่อาศัย หรือจะเฉพาะเจาะจงว่าเป็นกรุงเทพมหานครด้วยก็ได้

 

ถนนพลังแสงอาทิตย์ ความเป็นไปได้ที่ต้องจับตา

อีเมล พิมพ์ PDF

พลังงานแสงอาทิตย์พลังงานแสงอาทิตย์ปรากฏอยู่แทบทุกที่ ตั้งแต่บริเวณฝังกลบขยะไปจนถึงกระเป๋าเสื้อโค้ทกันหนาว จึงไม่น่าแปลกใจที่โครงการถนนพลังแสงอาทิตย์จะได้รับความสนใจจากทั่วโลก โดยบางโครงการคาดว่าจะสามารถใช้ชาร์จรถยนต์ไฟฟ้าได้ในขณะวิ่ง

 

10 บทความที่มีผู้อ่านเยอะที่สุด ม.ค. – มิ.ย. 59

อีเมล พิมพ์ PDF

มูลนิธิสืบนาคะเสถียรตามแผนงานยุทธศาสตร์ที่ 2 องค์กรสื่อสารงานอนุรักษ์ระบบนิเวศผืนป่า มูลนิธิสืบนาคะเสถียร ได้นำเสนอเรื่องราวกรทำงานขององค์กร ตลอดจนเผยแพร่ข้อมูล ข่าวสารการอนุรักษ์ผืนป่า ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมสู่สาธารณะ

 

งานดูแลพื้นที่อนุรักษ์ผืนป่าตะวันตก บทเริ่มต้นก่อนผลักดันเป็นมรดกโลก

อีเมล พิมพ์ PDF

ลาดตระเวนผืนป่าตะวันตกเป็นผืนป่าที่มีความอุดมสมบูรณ์ทางทรัพยากร เต็มไปด้วยพรรณพืชและสัตว์ป่านานาชนิด อาทิ ช้างป่า เสือโคร่ง ควายป่า สมเสร็จ กระทิง วัวแดง และนกยูง อันถือว่าเป็นสัตว์ป่าหาได้ยากยิ่งที่เหลืออยู่จำนวนน้อย รวมทั้งยังเป็นผืนป่าที่เป็นแหล่งผลิตและกักเก็บน้ำสำคัญของกรุงเทพมหานคร ซึ่งภายในพื้นที่บางแห่งนั้นปรากฏชุมชนดั้งเดิมอาศัยอยู่ เกิดการรุกล้ำผืนป่า การล่าสัตว์ ความขัดแย้งระหว่างสัตว์ป่ากับชุมชน และบริเวณรอยต่อระหว่างพื้นที่เกิดช่องโหว่ซึ่งส่งผลให้การปฏิบัติการอนุรักษ์และดูแลผืนป่าเหล่านี้ทำงานได้ยาก

 

ปรับพฤติกรรม รับมือการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

อีเมล พิมพ์ PDF

Aeternaเราเห็นข่าวแทบทุกวันถึงเหตุการณ์ภัยพิบัติทางธรรมชาติ คลื่นความร้อนและความเย็นที่ทำให้อากาศแปรปรวนแบบคาดเดาไม่ได้ ระดับน้ำทะเลที่สูงขึ้นจนบางเกาะที่เคยมีอยู่เริ่มจมหาย น้ำแข็งขั้วโลกละลาย สัตว์หลายชนิดสูญพันธุ์โดยไม่อาจหยุดยั้งจากทั้งการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ การขยายตัวของเมือง การเพิ่มขึ้นของประชากร ที่กดดันให้เกิดการเพิ่มขึ้นของพื้นที่การเกษตร

 

ดร.บัณฑูร เศรษฐศิโรจน์ : ร่างรัฐธรรมนูญไม่เอื้อต่อการพัฒนาที่ยังยืน

อีเมล พิมพ์ PDF

รัฐธรรมนูญดร.บัณฑูร เศรษฐศิโรจน์ ชี้ร่างรัฐธรรมนูญฉบับปี 2559 ที่กำลังจะมีการทำประชามติในวันที่ 7 สิงหาคม 2559 นี้ ไม่สามารถตอบโจทย์การป้องกันสิ่งแวดล้อม สิทธิชุมชน โลกาภิวัตน์ และการพัฒนาที่ยั่งยืนได้ และได้ชี้แจงประเด็นข้อดีและข้อด้อยของร่างรัฐธรรมนูญฉบับนี้ภายในงานเสวนา “ทุนข้ามพรมแดน ความเสี่ยงกินรวบฐานทรัพยากร” ที่จัดขึ้นโดยชมรมนักข่าวสิ่งแวดล้อม เมื่อ วันที่ 13 มิถุนายน 2559 เวลา 9.30 น. ณ สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย ชั้น 3 ห้องประชุมอิศรา อมันตกุล

 

สิทธิสตรี กับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

อีเมล พิมพ์ PDF

สตรีผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศนับวันจะชัดเจนมากขึ้น ไม่ว่าจะเป็นอุณหภูมิที่สูงขึ้นอย่างรู้สึกได้ ระดับน้ำทะเลที่เพิ่มขึ้นจากการละลายของน้ำแข็ง ความเป็นกรดในมหาสมุทร และภัยธรรมชาติที่เกิดบ่อยครั้งและรุนแรงยิ่งขึ้น สถิติที่เป็นรูปธรรมของเหตุการณ์เหล่านี้ทำให้การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศเป็นประเด็น ‘เร่งด่วน’ ที่เราต้องดำเนินการอย่างจริงจัง

 

บทบาทคนกลาง แก้ไขปัญหาคนกับช้างที่อุทยานแห่งชาติทองผาภูมิ

อีเมล พิมพ์ PDF

ช้างป่าปัญหาความขัดแย้งระหว่างคนกับช้างป่า เกิดขึ้นมานานและนับวันยิ่งทวีความรุนแรงขึ้นเรื่อยๆ ประเด็นหรือความขัดแย้งมาจาก ช้างป่าเข้ากินพืช และทำลายพืชทางการเกษตรเสียหาย สาเหตุส่วนหนึ่งมาจากกิจกรรมของมนุษย์ที่ขยายพื้นที่เพาะปลูกเข้าไปในป่าอันเป็นแหล่งอาหารและที่อยู่อาศัยของช้างป่าแต่เดิม จากที่มาดังกล่าวจึงเป็นปัญหาความขัดแย้งระหว่างคนกับช้างป่าเป็นปัญหาทั่วโลก รวมทั้งประเทศไทยด้วย

 

ตัดป่า ฆ่าทั้งระบบ

อีเมล พิมพ์ PDF

ตัดป่า ฆ่าทั้งระบบขณะนี้ทั่วโลกหันมาให้ความสำคัญกับต้นไม้และป่าไม้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งประเทศไทยที่ผู้คนให้ความสนใจและทำให้เกิดกระแสการอนุรักษ์ป่าไม้อย่างมากมายในวงกว้าง เพราะโลกกำลังสูญเสียป่าไม้ถึง 162 ไร่ต่อนาที สูญเสียสายพันธุ์ของสิ่งมีชีวิตในป่า 137 สายพันธุ์ต่อวัน 40 ปีที่ผ่านมาสัตว์ป่าทั่วโลกหายไปถึง 52% ซึ่งส่วนใหญ่เกิดจากการคุกคามพื้นที่อยู่อาศัย

 

ทุนข้ามพรมแดนกับผลกระทบระดับชาติ

อีเมล พิมพ์ PDF
เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2559 เวลา 9.30 น. ณ ห้องประชุมอิศรา อมันตกุล ชั้น 3 สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย ชมรมนักข่าวสิ่งแวดล้อม ได้จัดงานเสวนา “ทุนข้ามพรมแดน ความเสี่ยงกินรวบฐานเศรษฐทรัพยากร” ขึ้น โดยมีนักวิชาการและตัวแทนองค์กรสิ่งแวดล้อมเข้าร่วมการเสวนาครั้งนี้
นางสาวกรรณิการ์ กิจติเวชกุล กลุ่มศึกษาข้อตกลงเขตการค้าเสรีภาคประชาชน (FTA Watch) อธิบายถึงร่างกรอบเจรจาความตกลงหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจภาคพื้นแปซิฟิก (TPP) เปิดช่องให้ทุนข้ามพรมแดนเข้าถึงทรัพยากรไทย โดยกล่าวว่า การเข้าร่วมกับการเจรจาความตกลงหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจภาคพื้นแปซิฟิก (TPP) กับ 12 ประเทศ ที่มีประเทศสหรัฐอเมริกาเป็นตัวนำหลักที่จะได้รับผลประโยชน์ เพราะขณะนี้นอกจากแนวนโยบายและรัฐธรรมนูญในอนาคตของประเทศไทยนั้น ไม่ได้เอื้อประโยชน์แก่การปกป้องทรัพยากร หรือทำให้ทรัพยากรเกิดประโยชน์ต่อประเทศชาติ
ปัจจุบันประเทศไทยเป็นภาคีอนุสัญญาที่ให้มีอนุญาโตตุลาการ (Arbitration) คือลักษณะของการลงทุนโดยนักลงทุนฟ้องรัฐได้ คณะกรรมาธิการสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายการค้าระหว่างประเทศ (United Nations Commission on International Trade Law- UNCITRAL) อันซิทร็อล จะบอกว่า “แม้อนุญาโตตุลาการพิจารณาแล้วได้ข้อมูลคำชี้ขาดแล้ว สามารถเอากลับมาพิจารณาในกระบวนการยุติธรรมในประเทศได้”
แต่สิ่งที่ตามมาเมื่อเข้ากับ TPP จะบังคับให้เราไปเข้าเป็นภาคีกับศูนย์ระหว่างประเทศเพื่อการระงับข้อพิพาททางการลงทุน (The  International  Centre  for  Settle  of  Investment  Disputes หรือICSID) ทันที และเมื่อมีข้อชี้ขาดจากอนุญาโตตุลาการ ICSID ตัดสินแล้วจะไม่สามารถนำคดีความกลับมาเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมไทยได้ ซึ่งต่างกับอันซิทร็อล
ด้านการเข้ามาลงทุน นักลงทุนต่างชาติจะได้สิทธิต่างๆเพิ่มมากขึ้น สมมุติว่าเขากำลังจะเข้ามาลงทุน จากเดิมเวลาเราคุ้มครองการลงทุนของเขา เราจะคุ้มครองเมื่อเขามาลงทุนแล้ว แต่ตัว TPP จะบังคับให้ทางรัฐบาลไทยคุ้มครองตั้งแต่ก่อนการลงทุน ฉะนั้นแม้เป็นเพียงแค่การเล็งที่ยังไม่มีการลงทุน นักลงทุนก็สามารถดำเนินการเอาผิดกับรัฐบาลได้เลย ซึ่งเรื่องดังกล่าวนี้ถือว่าไม่ใช่เรื่องเกินเลย และเกิดคดีเช่นนี้ขึ้นมาแล้วในต่างประเทศ แม้ว่าสิ่งเหล่านั้นจะส่งผลกระทบต่อการทำลายป่าไม้ สิ่งแวดล้อม และสุขภาพประชาชนก็ตาม ก็ไม่สามารถดำเนินการยุติได้เมื่ออนุญาโตตุลาการ ICSID ได้ตัดสินชี้ขาดแล้ว ฉะนั้นจึงไม่น่าแปลกใจเลยที่เราเห็นมติคณะรัฐมนตรี (ครม.) กลับไปกลับมาลักษณะปาหี่เช่นนี้
กรณีตัวอย่างในขณะนี้นักลงทุนบริษัท คิงส์เกต คอนโซลิเดเต็ด จะฟ้องรัฐบาลไทย ยังจำต้องฟ้องผ่านคณะกรรมาธิการสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายการค้าระหว่างประเทศ (United Nations Commission on International Trade Law- UNCITRAL) อันซิทร็อล ไม่ใช่ ICSID ที่สามารถชี้คำตัดสินขาดได้เลย เพราะฉะนั้นไม่ว่าเขาจะตัดสินหรือให้เสียค่าใช้จ่ายอย่างไรก็ตาม จะสามารถกลับมาพิจารณาที่ศาลไทยได้ เพื่อมาพิจารณาอีกครั้งว่าถูกหรือไม่ ซึ่งเราอาจใช้บริบท ครม. เมื่อวันที่ 10 พฤษภาคมที่ผ่านมาในการพิจารณา ว่าสิ่งเหล่านี้มีอาจมีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและประชาชน จะเห็นได้ชัดเจนว่าหากเข้ากับ TPP กระบวนการนี้จะเป็นไปไม่ได้เลย
นายรัชวิชญ์ ปิยะปราโมทย์ ผู้อำนวยการสำนักยุโรป กรมการเจรจาการค้าระหว่างประเทศ กล่าวว่า จากการศึกษาพบว่า TPP มีมิติเชิงกว้างและเชิงลึกกว่าเขตการค้าเสรี (Free Trade Area หรือ FTA) มีเรื่องของการเปิดเสรีการค้าบริการ การเปิดเสรีการลงทุน การคุ้มครองการลงทุน ทรัพย์สินทางปัญญา ยา สิทธิในพันธุ์พืช แรงงาน สิ่งแวดล้อม การจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ เป็นเรื่องที่ต้องปรับมาตรฐานของเราให้ดียิ่งขึ้น ซึ่งเกิดทั้งผลกระทบและผลประโยชน์ ผู้มีส่วนได้เสียถูกแบ่งออกเป็นหลายกลุ่ม มีความละเอียดซับซ้อนอย่างมาก ทางด้านอาเซียนเองมีข้อตกลงหลักในทางปฏิบัติอยู่ว่าเราจะให้สิทธิอาเซียนกันเองมากที่สุด แต่ประเทศสิงคโปร บรูไน เวียดนาม และมาเลเซีย ได้เข้าอยู่ใน TPP ซึ่งแน่นอนว่า TPP จะให้เอื้อประโยชน์แก่ประเทศที่เข้าร่วมมากกว่า จึงเกิดคำถามว่าประเทศไทยจะทำอย่างไร ซึ่งขณะนี้กำลังศึกษาผลกระทบต่างๆอยู่ โดยสิ่งที่จะเน้น คือการรอรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ เปิดให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการใช้สิทธิออกเสียง ให้ข้อเสนอแนะและชี้แจงข้อกังวล
ส.รัตนมณี พลกล้า ผู้ประสานงานมูลนิธิศูนย์ข้อมูลชุมชน เผยทุนไทยในต่างแดนขาดความรับผิดชอบ สร้างผลกระทบต่อประเทศเพื่อนบ้าน กล่าวว่า จากการอ้างอิงจากอ้างอิงข้อมูลจากการตรวจสอบของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (กสม.) พบนักลงทุนไทยได้เข้าไปลงทุนใน 3 ประเทศ ได้แก่ เมียนม่า กัมพูชา และลาว ทั้งการสร้างเขื่อน โรงงานน้ำตาล โรงไฟฟ้า และเหมืองแร่ทองแดง โดยโครงการเหล่านี้ได้สร้างผลกระทบแก่ชุมชนท้องถิ่น การแย่งที่ดินทำกิน การเกิดมลพิษ รวมทั้งปัญหาสิ่งแวดล้อมอื่นๆ ที่ประชาชนของประเทศเหล่านี้ไม่สามารถต่อกรได้ เพราะประเทศเมียนม่า กัมพูชา และลาว เหล่านี้เองไม่มีกฎหมายเรื่อง EIA หรือมีแต่ชัดเจน แตกต่างกับกฎหมาย EIA ประเทศไทยที่มีมาตรฐานสูงกว่า และหากเขาเดินทางมาฟ้องร้องนักลงทุนไทยนั้นสามารถกระทำได้ เพียงแต่จำต้องใช้กฎหมายประเทศของเขาเองในการพิจารณา ซึ่งมีขั้นตอนยุ่งยากและซับซ้อนในการพิสูจน์ว่าผู้ละเมิดเป็นคนไทยหรือจดทะเบียนเป็นบริษัทไทย อีกทั้งทางประเทศไทยเองไม่มีกฎหมายควบคุมการลงทุนในต่างประเทศ จึงเกิดคำถามว่าทำอย่างไรให้นักลงทุนไทยไม่ไปซ้ำเติมประเทศเพื่อนบ้าน
ผศ.วรศักดิ์ มหัทธโนบล ผู้อำนวยการศูนย์จีนศึกษา สถาบันเอเชียศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้กล่าวถึงร่างรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันว่า “ไม่มีรัฐธรรมนูญฉบับไหนจะเอื้อประโยชน์ต่อเสรีนิยมใหม่ให้นายทุนได้สะใจเท่าฉบับนี้”
ในด้านการรุกคืบของทุนจีนในประเทศไทย  ประเทศจีนมีค่าตัวเลข GDP ที่สูงมากเป็นอันดับสองของโลก เพราะประเทศจีนมีต้นทุนด้านสิ่งแวดล้อมต่ำมาก ตามเมืองใหญ่ในประเทศจีนเกิดปัญหาสิ่งแวดล้อม เมืองเต็มไปด้วยหมอกพิษ แต่ทางรัฐมนตรีสิ่งแวดล้อมจีนกลับบอกว่า เพื่อความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจจำเป็นต้องสละสิ่งแวดล้อม หากจีนข้ามพรมแดนมาลงทุนในประเทศไทยจึงอาจสามารถผลกระทบได้ อาทิ ในภาคของการเกษตร ที่ประเทศจีนเองต้องการเข้ามาผลิตเองเพื่อตอบสนองการผลิตโภคภายในประเทศของเขาเอง โดยไม่ใส่ใจสิ่งแวดล้อม การใช้ปุ๋ย สารเคมี เพื่อเร่งผลผลิตจำนวนมาก ภาครัฐ เอกชน และประชาชนชาวไทยควรรู้เท่าทันไม่ให้ประเทศไทยได้รับผลกระทบ
อีกทั้ง ดร.บัณฑูร เศรษฐศิโรจน์ สถาบันธรรมรัฐเพื่อการพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม ได้กล่าวถึง ร่างรัฐธรรมนูญกับการป้องกันสิ่งแวดล้อม สิทธิชุมชน และการพัฒนาที่ยั่งยืน โดยเชื่อว่าร่างรัฐธรรมนูญฉบับ 7 สิงหาคม 2559 เป็นรัฐธรรมนูญถาวรที่เป็นฉบับชั่วคราว สิทธิเสรีภาพชุมชนถูกจำกัด กลไกการรับมือโลกาภิวัตน์ถูกลดทอน และไม่ต่อยอดการพัฒนาที่ยั่งยืน ซึ่งออกแบบมาไม่รับกับสถานการณ์บริบททั้งในประเทศและบริบทสากลโลก สามารถใช้ได้ชั่วคราวภายใต้การเปลี่ยนผ่านเท่านั้น จำเป็นต้องนำไปปรับแก้ไขและออกแบบให้รับกับสถานการณ์เหล่านี้ ทั้งโลกาภิวัตน์ เสรีนิยมใหม่ รวมทั้งทุนข้ามชาติที่เกิดขึ้น การเจรจาการตกลงการค้า การรู้เท่าทันการเจรจา กลไกการลงทุนข้ามชาติ ความรับผิดชอบของนายทุนไทยไปประเทศอื่นๆ เพื่อทำให้เกิดการพัฒนาที่ยั่งยืน
ทรัพยากรเมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2559 เวลา 9.30 น. ณ ห้องประชุมอิศรา อมันตกุล ชั้น 3 สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย ชมรมนักข่าวสิ่งแวดล้อม ได้จัดงานเสวนา “ทุนข้ามพรมแดน ความเสี่ยงกินรวบฐานเศรษฐทรัพยากร” ขึ้น โดยมีนักวิชาการและตัวแทนองค์กรสิ่งแวดล้อมเข้าร่วมการเสวนาครั้งนี้
 

ปีแห่งการลงทุนในพลังงานทดแทน โดยเฉพาะประเทศกำลังพัฒนา

อีเมล พิมพ์ PDF

พลังงานหมุนเวียนพ.ศ. 2558 นับเป็นปีที่ดีที่สุดของพลังงานหมุนเวียน ทั้งในแง่การลงทุนและโครงการก่อสร้าง

การเติบโตอย่างต่อเนื่องอาจไม่ใช่เรื่องน่าแปลกใจนักสำหรับอุตสาหกรรมที่ขนาดค่อนข้างเล็กโดยเปรียบเทียบ เพราะหลังจากวิกฤตการณ์ทางการเงินเมื่อ .. 2551 ก็ไม่มีเหตุการณ์ใดที่ฉุดรั้งการเติบโตของอุตสาหกรรมที่ยังมีโอกาสทางธุรกิจอีกมาก ปีถัดไปย่อมถูกคาดหวังว่าภาคส่วนนี้จะเติบโตมากกว่าปีที่ผ่านมา

 

ผืนป่าตะวันตก กับอนาคตการเป็นมรดกโลก

อีเมล พิมพ์ PDF

ป่าตะวันตกในแผนยุทธศาสตร์การทำงานของมูลนิธิสืบนาคะเสถียร ประจำปี 2559 - 2562 ปรากฎเนื้อหาในแผนงานหนึ่งไว้ว่า “การจัดการป่าตะวันตก 20 ล้านไร่” ซึ่งจากที่เราทราบกันดีว่า “กลุ่มป่าตะวันตก” อันประกอบไปด้วยพื้นที่อนุรักษ์ที่เป็นเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า 6 แห่ง และอุทยานแห่งชาติ 11 แห่งเชื่อมร้อยต่อกันเป็นกลุ่มป่าขนาดพื้นที่ 12,215,159 ไร่ ฉะนั้นแล้ว 20 ล้านไร่ ตัวเลขนี้คืออะไร และมีที่มาอย่างไร ?

 

นักวิชาการเตือน แผนสร้างโรงไฟฟ้าถ่านหินในญี่ปุ่นมีความเสี่ยงสูง

อีเมล พิมพ์ PDF

ถ่านหินประเทศญี่ปุ่นวางแผนที่จะลงทุนจำนวนมหาศาลในเทคโนโลยีถ่านหินเพื่อใช้ทดแทนโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ที่ค่อยๆ ปิดตัวลง

รายงานชิ้นใหม่เปิดเผยว่า แผนของญี่ปุ่นที่ต้องการสร้างโรงไฟฟ้าถ่านหินตั้งอยู่บนการคาดการณ์ที่ผิดพลาด และไม่ได้คำนึงถึงความเสี่ยงจากการลงทุนในสินทรัพย์ที่อาจด้อยค่าในอนาคต (stranded assets) มูลค่ากว่า 60,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐ

 

บันทึกความร่วมมือ ระหว่างกรมป่าไม้ กับมูลนิธิสืบนาคะเสถียร

อีเมล พิมพ์ PDF
บันทึกความร่วมมือ ระหว่างกรมป่าไม้ กับมูลนิธิสืบนาคะเสถียร
การดำเนินโครงการพัฒนาการบริหารจัดการพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติในผืนป่าตะวันตก
(พ.ศ.2559 - 2562)
บันทึกความร่วมมือฉบับนี้ทำขึ้น ณ กรมป่าไม้ เมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2559 ระหว่างกรมป่าไม้ ฝ่ายหนึ่งกับมูลนิธิสืบนาคะเสถียรซึ่งต่อไปนี้ในบันทึกความร่วมมือนี้เรียกว่า “มูลนิธิสืบฯ” อีกฝ่ายหนึ่ง
ทั้งสองฝ่ายจึงได้ตกลงทำบันทึกความร่วมมือกันดังต่อไปนี้
ข้อ 1. เงื่อนไขและข้อตกลง
1. ทั้งสองฝ่ายตกลงร่วมมือกันเพื่อดำเนินงานโครงการพัฒนาการบริหารจัดการพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติในผืนป่าตะวันตก ให้ประสบความสำเร็จและบรรลุวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้
2. การดำเนินกิจกรรมภายใต้โครงการ ต้องปฏิบัติตามพระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช 2484, พระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ.2507 พระราชบัญญัติเลื่อยโซ่ยนต์ พ.ศ.2545 พระราชบัญญัติสวนป่า พ.ศ.2535 กฎกระทรวง ระเบียบ ประกาศ และข้อบังคับของทางราชการที่ใช้อยู่ขณะนี้และที่จะประกาศใช้ต่อไป
3.หากจะยกเลิกการดำเนินโครงการจะต้องแจ้งให้อีกฝ่ายหนึ่งรับทราบล่วงหน้าก่อนอย่างน้อย 30 วัน
ข้อ 2. วัตถุประสงค์ของความร่วมมือ
พัฒนาการบริหารจัดการพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติของผืนป่าตะวันตก (รายละเอียดตามเอกสารโครงการ) โดยกระบวนการมีส่วนร่วม เพื่อให้เกิดประโยชน์อย่างยั่งยืน
ข้อ 3. แนวทางการดำเนินกิจกรรมของทั้งสองฝ่าย
1. สนับสนุนภารกิจการควบคุม ดูแล รักษาป่าสงวนแห่งชาติของพนักงานเจ้าหน้าที่รวมถึงการส่งเสริมสนับสนุนภาคประชาชนให้เข้ามามีส่วนร่วมในการดูแลรักษาป่าสงวนแห่งชาติโดยรอบให้เป็นแนวป่ากันชนของพื้นที่ป่าอนุรักษ์ตามกฎหมายและการเชื่อมระบบนิเวศทางผืนป่าตะวันตก
2. สนับสนุนการจัดทำฐานข้อมูลป่าสงวนแห่งชาติในผืนป่าตะวันตกเพื่อเป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาของกรมป่าไม้ในการบริหารจัดการพื้นที่ และความสำคัญของระบบนิเวศในผืนป่าตะวันตกอย่างยั่งยืน
3. สนับสนุนให้เกิดกระบวนการมีส่วนร่วม ให้คำแนะนำ คำปรึกษาและร่วมพิจารณาแนวทางบริหารจัดการพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติในผืนป่าตะวันตก
4. สนับสนุนให้มีการศึกษาและพัฒนาแนวทางการนำเอาหลักการของค่าตอบแทนต่อระบบนิเวศหรือ Payments for Ecosystem Services (PES) มาใช้ในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
ข้อ 4. ระยะเวลาของบันทึกความร่วมมือ
บันทึกความร่วมมือฉบับนี้มีผลบังคับตั้งแต่วันที่ทำบันทึกข้อตกลง โดยมีระยะเวลาความร่วมมือ เริ่มตั้งแต่วันที่ลงนามบันทึกความร่วมมือฉบับนี้ ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2562 ทั้งนี้ “กรมป่าไม้” และ “มูลนิธิสืบฯ” อาจตกลงร่วมกันในการขยายเวลาในการดำเนินงานภายใต้บันทึกความร่วมมือฉบับนี้ออกไปได้ตามความเหมาะสม
ข้อ 5. เป้าหมายการดำเนินงานให้บรรลุวัตถุประสงค์ของทั้งสองฝ่าย
1.ร่วมมือกันผลักดันให้มีการดำเนินการเพื่อบรรลุวัตถุประสงค์แห่งข้อตกลงความร่วมมือฉบับนี้
2.จัดตั้งคณะกรรมการบริหารโครงการ (รายละเอียดตามเอกสารโครงการ) เพื่อพิจารณาแผนงานรายปี รวมถึงการสนับสนุน กำกับ และการดำเนินการตามโครงการตามแผนงาน (รายละเอียดตามเอกสารโครงการ)
3.ร่วมมือและสนับสนุนการดำเนินกระบวนการทำงานอย่างมีส่วนร่วม ทั้งนี้การดำเนินการจะต้องปฏิบัติตามกฎหมายตามที่กล่าวไว้ในข้อที่ ๑ เงื่อนไขและข้อตกลง
ข้อ 6. ผลงานใดๆ ที่เกิดจากการดำเนินงานตามโครงการนี้ หากมูลนิธิสืบฯ จะนำไปใช้ประโยชน์เพื่อการใดๆ ต้องได้รับความยินยอมจากกรมป่าไม้ก่อน
บันทึกความร่วมมือ ระหว่างกรมป่าไม้ กับมูลนิธิสืบนาคะเสถียร
การดำเนินโครงการพัฒนาการบริหารจัดการพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติในผืนป่าตะวันตก
(พ.ศ.2559 - 2562)
 

กรมป่าไม้จับมือกับมูลนิธิสืบฯ เดินหน้าอนุรักษ์ผืนป่าตะวันตก 20 ล้านไร่

อีเมล พิมพ์ PDF

ศศิน เฉลิมลาภวันที่ 8 มิถุนายน 2559 ณ ห้องประชุม 1 อาคารเทียมคมกฤส กรมป่าไม้ นายชลธิศ สุรัสวดี อธิบดีกรมป่าไม้ และนายศศิน เฉลิมลาภ ประธานมูลนิธิสืบนาคะเสถียรได้ร่วมลงนามในบันทึกความร่วมมือ (MOU) โครงการพัฒนาการบริหารจัดการพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติในผืนป่าตะวันตก เพื่อวางแนวทางการจัดทำฐานข้อมูลและบริหารจัดการพัฒนาระบบงานอนุรักษ์ในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติทั่วทั้งผืนป่าตะวันตก 20 ล้านไร่ รวมถึงเป็นต้นแบบในการพัฒนาบริหารจัดการกลุ่มป่าสงวนอื่นๆ ในประเทศต่อไป

 

น้ำทะเลหนุนสูงในอัตราที่เร็วที่สุดในระยะเวลา 28 ศตวรรษที่ผ่านมา

อีเมล พิมพ์ PDF

น้ำท่วมความเลวร้ายของภาวะน้ำท่วมในชุมชนชายฝั่งของสหรัฐอเมริกาส่วนใหญ่เป็นผลมาจากก๊าซเรือนกระจกจากกิจกรรมต่างๆ ของมนุษย์ และปัญหาจะใหญ่ขึ้นอย่างเลวร้ายในอีก 10 ปีข้างหน้า

 

ที่มาของการค้าสัตว์ป่าผิดกฎหมาย

อีเมล พิมพ์ PDF

ลูกเสือโคร่งจากกรณีที่กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืช ทำการย้ายเสือโคร่ง วัดป่าหลวงตาบัว ญาณสัมปันโน อ.ไทรโยค จ.กาญจนบุรี และพบเจอซากลูกเสือจำนวน 40 ตัว หนังเสือ ตะกรุดหนังเสือกว่าพันชิ้น และสัตว์ป่าอื่นๆ อีกหลายชนิด จนมีเกิดเป็นประเด็นว่าวัดมีส่วนเกี่ยวข้องกับกระบวนการค้าสัตว์ป่าหรือไม่ และสถานการณ์ค้าสัตว์ป่าในเวลานี้เป็นอย่างไร ศศิน เฉลิมลาภ ประธานมูลนิธิสืบนาคะเสถียร และ เพชร มโนปวิตร จากองค์การระหว่างประเทศเพื่อการอนุรักษ์ธรรมชาติ (IUCN) ได้ให้สัมภาษณ์ไว้ในรายการ เป็นเรื่อง เป็นข่าว ตอน ขบวนการ “ค้าเสือ” ทางช่อง PPTV วันที่ 3 มิถุนายน 2559 มีเนื้อหาโดยสรุปดังนี้

 

การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศอาจทำให้เศรษฐกิจโลกปั่นป่วน

อีเมล พิมพ์ PDF

เศรษฐกิจการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศจะทำลายสินทรัพย์ทางการเงินมูลค่า 2.5 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐ อ้างอิงจากการประมาณการโดยแบบจำลองทางเศรษฐศาสตร์

ภายใต้สถานการณ์ที่แย่ที่สุด ซึ่งมักเป็นสถานการณ์ที่ผู้กำกับดูแลจะใช้เพื่อตรวจสอบสุขภาพทางการเงินของบริษัทและระบบเศรษฐกิจ ความสูญเสียจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศอาจมีมูลค่าสูงถึง 24 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐ หรือคิดเป็นร้อยละ 17 ของสินทรัพย์ทั่วโลกและส่งผลกระทบอย่างรุนแรงต่อเศรษฐกิจโลก

 
บทความ อื่นๆ ...


page 4 of 17

รับข่าวสาร