• Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
หน้าแรก อ่านข่าวย้อนหลัง
ข่าว ประชาสัมพันธ์


แนวเชื่อมต่อป่า ความหวังที่จะเยียวยาโลก

อีเมล พิมพ์ PDF
news_02_01ปัญหาสิ่งแวดล้อมที่กำลังได้รับความสนใจกันมากที่สุดในเวลานี้คงหนีไม่พ้น “ปัญหาโลกร้อน” แต่ในขณะเดียวกันก็พบว่า “ผืนป่า” ซึ่งถือว่าเป็นแหล่งดูดซับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ที่สำคัญได้เปลี่ยนแปลงไป มีการตัดไม้ทำลายป่า แผ้วทางทำลายป่า เผาป่า เพื่อเป็นพื้นที่การเกษตร ทำให้สภาพป่าที่เหลืออยู่กลายเป็นป่าเสื่อมโทรม ส่งผลให้สัตว์ป่าหลายชนิดไร้ที่อยู่ พืชพันธุ์หลายชนิดถูกทำลาย เป็นการคุกคามต่อความหลากหลายทางชีวภาพอย่างรุนแรง และปริมาณก๊าซคาร์บอนฯ จากการเผาป่ายังช่วยเพิ่มดีกรีอุณหภูมิให้สูงขึ้นอีกด้วย และที่สำคัญพื้นที่ป่าที่เคยเป็นผืนกว้างเขียวขจีกลับเว้าแหว่ง ถูกตัดขาดแบ่งแยกจากกัน การทำลายป่ายังมีผลกระทบต่อผู้คนในท้องถิ่นที่พึ่งพิงป่าในการยังชีพ และยังกระทบต่อคุณภาพแหล่งน้ำ หน้าดินถูกกัดเซาะทำลายอย่างรุนแรง
 

จีน – เอ็มอาร์ซี “เชลยศักดิ์” ในเวทีลุ่มน้ำโขง

อีเมล พิมพ์ PDF
news_03_01ในวาระครบรอบ 15 ปี ของการลงนาม “ข้อตกลงลุ่มแม่น้ำโขง” ศูนย์แม่โขงศึกษา สถาบันเอเชียศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และองค์กรอื่น ๆ อีก 10 กว่าองค์กรที่ทำงานเกี่ยวข้องกับแม่น้ำโขง ได้ร่วมกันจัดเวทีสาธารณะ  “แบ่งปันแม่น้ำโขงอย่างเป็นธรรม” ณ ห้องจุภฎ –พันธ์ทิพย์ อาคารประชาธิปก – รำไพพรรณี คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เพื่อสะท้อนมุมมองที่หลากหลายต่อการใช้แม่น้ำโขงร่วมกัน

ในช่วงแรกของการสัมมนา แบ่งปันแม่น้ำโขง : บริบทและเสียงสะท้อนจากประสบการณ์ที่ผ่านมา วิทยากรแต่ละคนพูดเป็นเสียงเดียวกันถึงแผนพัฒนาที่เกิดขึ้นตลอดลำน้ำโขง แม้กระทั่งผู้ประสานงานแผนการพัฒนาลุ่มน้ำ สำนักงานเลขาธิการ คณะกรรมาธิการแม่น้ำโขงจากประเทศเวียตนาม ยังกล่าวว่าแม่น้ำโขงตอนล่างเต็มไปด้วยแผนการพัฒนาซึ่งรัฐบาลของแต่ละประเทศไม่เคยคุยกันในรายละเอียด ในขณะที่โครงการชลประทานของแต่ละประเทศเพิ่มมากขึ้น ซึ่งแต่ละประเทศได้เรียกร้องให้ MRC ทำหน้าที่ในการเปิดเวทีพูดคุยเพื่อให้เกิดการมีส่วนร่วมทุกกลุ่ม รวมทั้งหาจุดยืนระหว่างประเทศในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับลุ่มน้ำโขง
 

เยาวชน คน เสือ ป่า อนาคตแห่งการดูแลทรัพยากร

อีเมล พิมพ์ PDF

jompa_today_07

เลยเที่ยงไปได้เสียครึ่งชั่วโมง แดดส่องฟ้าที่เมืองกาญจน์กำลังทำหน้าที่อย่างแข็งขัน ขณะที่เยาวชนกว่า 30 ชีวิตกำลังเดินสำรวจป่าชุมชนบ้านทุ่งนางครวญอย่างไม่ละในความพยายาม

 

แหล่งอนุรักษ์ทะเลอันดามัน“ว่าที่” มรดกโลกทางธรรมชาติแห่งที่ 3 ของไทย

อีเมล พิมพ์ PDF
news_01_01เมื่อประมาณปี พ.ศ. 2550 สถาบันวิจัยความเป็นเลิศ ความหลากหลายทางชีวภาพแห่งคาบสมุทรไทย คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ โดยนายศักดิ์อนันต์ ปลาทอง อาจารย์ประจำภาควิชาชีววิทยา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ในฐานะผู้เชี่ยวชาญด้านวิทยาศาสตร์ทางทะเล และการจัดการพื้นที่อุทยานแห่งชาติทางทะเล ได้เป็นหัวหน้าคณะ “โครงการศึกษาจัดทำเอกสารพื้นที่แหล่งอนุรักษ์ทะเลอันดามัน (Andaman Sea Protected Areas) เเพื่อเสนอขึ้นทะเบียนเป็นแหล่งมรดกโลกทางธรรมชาติ” จากกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช  
 

ป่าของชุมชน ป่าของกำแพงเพชร ป่าของโลก

อีเมล พิมพ์ PDF
news_02_01เมื่อวันที่ 26 มีนาคมที่ผ่านมา เครือข่ายป่าชุมชนจังหวัดกำแพงเพชรและกลุ่มเยาวชนต้นกล้าน้อย ได้ร่วมกันจัดงานสืบทอดเจตนา สืบชะตาป่าชุมชนฅนกำแพงที่ ร.ร.เขาวังเยี่ยม อ.เมือง จ.กำแพงเพชร

แม้หัวใจหลักของงานจะเป็นการถอดบทเรียนในขวบปีที่ผ่านมาของพี่น้องกรรมการป่าชุมชนกำแพงเพชร แต่วันนี้ชาวบ้านทั้งโดยรอบนอกและภายในผืนป่าตะวันตกได้รวมตัวกันเป็นเครือข่ายใหญ่ภายใต้ชื่อ “เครือข่ายภูมินิเวศผืนป่าตะวันตก” แล้ว เพื่อนพ้องจากป่าใกล้ไกลทั้งจากอุทัยธานี นครสวรรค์ และกาญจนบุรี อุ้มผาง รวมไปถึงเจ้าหน้าที่จากสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน ก็มาร่วมงานเช่นกัน
 

เครือข่ายนักอนุรักษ์ รวมตัวคัดค้าน การปลดนกปรอดหัวโขนออกจากบัญชีสัตว์ป่าคุ้มครอง

อีเมล พิมพ์ PDF
news_03_01สืบเนื่องจากการจากการที่กลุ่มผู้ เลี้ยงนกปรอดหัวโขนได้ยื่นข้อเรียกร้องให้กรมอุทยานแห่งชาติ   สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ปลดนกปรอดหัวโขนออกจากบัญชีสัตว์ป่าคุ้มครอง โดยอ้างเหตุผลเรื่องผู้เลี้ยงประสบ ปัญหาในการครอบครอง และในการนำนกไปแข่งขัน อีกทั้งยังอ้างว่าในปัจจุบันนกปรอดหัวโขน สามารถเพาะพันธุ์ได้ในกรงเลี้ยง ทำให้ไม่ต้องกังวลว่านกชนิดนี้จะสูญพันธุ์
 

ทำบุญช้างพังกาญจนา

อีเมล พิมพ์ PDF
เมื่อวันที่ 26 มีนาคม ที่ผ่านมา กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช ร่วมกับโรงพยาบาลปศุสัตว์และสัตว์ป่า คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดลจัดงานทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้กับพลายมาฆะลูกช้างที่จากพังกาญจนาที่ล้ม เมื่อวันที่ 7 มีนาคม เนื่องจากร่างกายอ่อนแอ
 

อีกก้าวของ "ศูนย์ฯบ้านทุ่ง" สอดรับแนวคิดเพื่อ "วิถีชีวิตที่เป็นมิตรกับผืนป่า"

อีเมล พิมพ์ PDF
news_01_01ศูนย์กสิกรรมธรรมชาติบ้านทุ่งนางครวญ  อำเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี นั้นเรียกได้ว่าเป็นบ้านเรียนรู้แห่งแรกของ โครงการจัดการพื้นที่คุ้มครองอย่างมีส่วนร่วมในผืนป่าตะวันตก  ภายใต้การดำเนินงานของมูลนิธิสืบนาคะเสถียร  เพื่อให้เป็นศูนย์ต้นแบบของโครงการ ภายใต้แนวคิดวิถีชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
 

"Earth Hour" ชั่วโมงนี้เพื่อโลก

อีเมล พิมพ์ PDF
news_02_01"ถ้าชีวิตที่ผ่านมา เราต่างทำเพื่อตัวเอง หรือเพื่อเผ่าพันธุ์มนุษย์มาตลอด ถึงเวลาแล้วที่เราจะทำเพื่อโลกบ้าง"

Earth Hour คือการปิดไฟ เครื่องใช้ไฟฟ้า หรือการประหยัดไฟเป็นเวลา 1 ชั่วโมง พร้อมเพรียงกัน เพื่อแสดงให้เห็นถึงความตั้งใจในการลดโลกร้อน กิจกรรมนี้ริเริ่มโดย กองทุนสัตว์ป่าโลก (WWF) ประเทศออสเตรเลียในปี พ.ศ. 2550 ณ เมืองซิดนีย์ เพื่อรณรงค์ให้ประชาชน หน่วยงานราชการ และบริษัทเอกชนพร้อมใจ กันปิดไฟ 1 ชั่วโมงเพื่อสร้างจิตสำนึกในการประหยัดพลังงาน อย่างมีประสิทธิภาพซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกซึ่งเป็นสาเหตุหลักของภาวะโลกร้อนที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน ผลจากการรณรงค์ในครั้งแรกได้รับความร่วมมือจากประชาชนจำนวน กว่า 2.2 ล้านคนและผู้ประกอบการกว่า 2,000 รายสามารถลด การใช้ไฟฟ้าได้ถึง10.2% ซึ่งเทียบได้กับปริมาณรถยนต์บนท้อง ถนนที่จะลดลงไปถึง 48,000 คันต่อปี และขยายผลสู่ประเทศต่างๆ ทั่วโลกในปีต่อๆ มา
 

"แล้ง" นี้ประเทศไทยเตรียม"แล้ง"

อีเมล พิมพ์ PDF
news_03_01สถานการณ์ภัยแล้งที่เกิดกับประเทศไทยตอนนี้กำลังเป็นที่หนักอกหนักใจของคนทำเกษตรกรรม

เพราะคงไม่มีใครคิดว่า ประเทศที่มีความอุดมสมบูรณ์อันเป็นอู่ข้าวอู่น้ำอย่างไทยจะต้องผจญกับวิกฤตนี้

ล่าสุดสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร (สสนก.) ออกมาให้ข่าวว่า สถานการณ์ภัยแล้งในวันนี้เกิดจากการใช้น้ำในภาคการเกษตรเพิ่มขึ้นจากเดิมเป็นเท่าตัว
 

เงินทองคือมายา ข้าว พริก เกลือ คือของจริง

อีเมล พิมพ์ PDF
news_01_01หากเปรียบเงินทองเป็นสิ่งของจำเป็นที่คนเมืองจำเป็นต้องมีติดตัวแล้ว เราจะเปรียบสิ่งใดเป็นของมีค่าของคนในป่าได้บ้าง

เมื่ออยู่ต่างพื้นที่ ต่างบริบทความจำเป็นก็ย่อมแตกต่างกันออกไป ความจริงที่ว่าวันนี้ คนเมืองตีตราให้เงินเป็นเครื่องมือในการใช้แลกเปลี่ยนสินค้าระหว่างผู้ซื้อกับผู้ขาย แต่ในอีกด้านหนึ่ง การใช้เงินก็ไม่ได้เป็นสิ่งที่มาเป็นอันดับหนึ่งเสมอไป
 

เขื่อน : กั้นน้ำ กั้นโลก กั้นชีวิต

อีเมล พิมพ์ PDF
news_02_01วันที่ 14 มีนาคมของทุกปี ถูกจัดให้เป็น วันหยุดเขื่อนโลก  ภายใต้คำขวัญที่ใช้ร่วมกันว่า น้ำเพื่อชีวิตไม่ใช่เพื่อความตาย

ตลอดระยะเวลากว่า 20 ปีที่ผ่านมาของการจัดตั้งวันหยุดเขื่อนโลก ในหลายพื้นที่ทั่วโลกยังคงมีโครงการสร้างเขื่อนเพิ่มขึ้นอีกมากมาย ซึ่งได้ส่งผลกระทบต่อชุมชน และสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง
 

แม่น้ำโขงต้องไหลอิสระ

อีเมล พิมพ์ PDF
news_03_01แถลงการณ์ วันหยุดเขื่อนโลก ๑๔ มีนาคม ๒๕๕๓   “แม่น้ำโขงต้องไหลอิสระ”

"เครือข่ายประชาชนแม่น้ำโขง"
ที่รวมตัวกันจากประชาชนสาขาอาชีพต่างๆ รวมถึงกลุ่มองค์กรพัฒนาเอกชนทั่วประเทศ ได้ออกแถลงการณ์ถึงรัฐบาลไทย ในวันหยุดเขื่อนโลก 14 มีนาคมนี้ โดยให้รัฐบาลยุติโครงการก่อสร้างเขื่อนกั้นแม่น้ำโขงและแม่น้ำสาขา
 

เรียนรู้ธรรมชาติเพื่อเรียนรู้การอนุรักษ์

อีเมล พิมพ์ PDF
news_04_01คำถามที่นักอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมมักได้ยินบ่อย คือ จะอนุรักษ์ไปทำไม เพื่ออะไร และจะเกิดผลอะไรขึ้นมาบ้าง

ไม่ใช่คำถามที่ยากเย็นที่จะตอบ แต่การทำความเข้าใจแก่ผู้ฟังก็ไม่ใช่เรื่องง่าย ยิ่งการทำความเข้าใจให้ตรงกัน และก่อให้เกิดการปฏิบัติตาม

สิ่งเหล่านี้ล้วนเป็นปัญหา และเป็นคำถามย้อนกลับมาว่า การสื่อสารจากตัวนักอนุรักษ์นั้น เป็นสารที่สามารถใช้ได้จริงกับโลกปัจจุบันหรือไม่
 

เลขาธิการมูลนิธิสืบ ย้ำ เร่งหามาตรการป้องกันการล่าเสือเพื่อการค้า

อีเมล พิมพ์ PDF
เมื่อวันศุกร์ที่ 12 มีนาคมที่ผ่านมา สื่อมวลชนหลายฉบับได้นำเสนอข่าวที่สร้างความสะเทือนใจให้กับคนที่รักสัตว์เป็นอย่างยิ่ง  เมื่อพรานวางยาเบื่อฆ่าเสือแม่ลูกอ่อน ใจกลางป่าลึก ณ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้ง จ.อุทัยธานี โดยนายจตุพร บุรุษพัฒน์ อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืช ได้ให้สัมภาษณ์ว่าได้รับรายงานจากหัวหน้าเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้ง ว่าชุดลาดตระเวนของเขตฯห้วยขาแข้ง ได้พบซากเสือโคร่งจำนวน 3 ตัว ถูกนายพรานวางยาเบื่อชนิดรุนแรง ซากที่พบเป็นเสือ 1 ตัว คาดว่าเป็นเสือแม่ลูกอ่อนถูกถลกหนัง และเลาะกระดูกไปหมดแล้ว เหลือแต่ซากใกล้ๆกันนั้นพบเสือโคร่งขนาดเล็กอีก 2 ตัว คาดว่าอายุประมาณ 1 ปี นอนตายอยู่ใกล้กัน
 

ชุมชนจะเปลี่ยนแปลงอย่างไร หลังประกาศอุทยานแห่งชาติลำคลองงู

อีเมล พิมพ์ PDF
ชุมชนจะเปลี่ยนแปลงอย่างไร หลังประกาศอุทยานแห่งชาติลำคลองงู
จากปากคำของ กมล นวลใย : หัวหน้าอุทยานแห่งชาติลำคลองงู


jompa_today_03หลังจากเวทีหารือระหว่างคณะกรรมการป่าชุมชนบ้านคลิตี้ล่าง แล้วหัวหน้ากมล   กมล ทองใย หัวหน้าอุทยานแห่งชาติลำคลองงู ได้พูดคุยถึงปัญหาหลังการประกาศอุทยานแห่งชาติลำคลองงู  อุทยานแห่งชาติลำดับที่ 123 ของประเทศไทย

หัวหน้ากมล กล่าวว่า เวทีวันนี้ ที่ได้พูดคุยกับชาวบ้านคลิตี้ล่างไม่ใช่เป็นการแก้ปัญหา แต่เป็นการปรับความเข้าใจกันมากกว่า ชาวบ้านก็มีความต้องการของชาวบ้าน อุทยานก็ต้องปฏิบัติตามหน้าที่  ดังนั้น วันนี้จึงเป็นเวทีของการจูนความเข้าใจให้ตรงกัน ระหว่างเจ้าหน้าที่อุทยานกับชาวบ้าน  ชาวบ้านไม่เสียอะไรจากการประกาศอุทยาน สถานภาพของพื้นที่ยังเหมือนเดิม นอกพื้นที่เส้นดำแม้จะเป็นพื้นที่อุทยาน แต่ชาวบ้านยังสามารถทำกินได้ แต่ต้องไม่ขยายเพิ่ม
 

กองร้อยชุดดำที่บ้านคลิตี้ล่าง

อีเมล พิมพ์ PDF
เมื่อวันที่ 10 มีนาคม ที่ผ่านมา สำนักงานภาคสนามมูลนิธิสืบนาคะเสถียร จังหวัดกาญจนบุรี นำโดยนายพงษ์ศักดิ์ ม่วงงาม หัวหน้าภาคสนามจังหวัดกาญจนบุรี ได้จัดพิธีมอบชุดลาดตระเวนให้กับคณะกรรมการป่า บ้านคลิตี้ล่าง อ.ทองผาภูมิ จ.กาญจนบุรี โดยมีนายกมล นวลใย หัวหน้าอุทยานแห่งชาติลำคลองงู  ร.อ.นิคม ผดุงเวช หัวหน้าชุดโครงการพระราชดำริ  นายภาณุเดช  เกิดมะลิ ผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการภาคสนาม มูลนิธิสืบนาคะเสถียร น.ส.วรลักษณ์ ศรีใย ผู้จัดการโครงการ 20 ปี สืบ นาคะเสถียร มูลนิธิสืบนาคะเสถียร ร่วมทำพิธีมอบชุดในครั้งนี้
แก้ไขล่าสุด ใน วันพฤหัสบดีที่ 12 เมษายน 2012 เวลา 10:34 น.
 

เฮาฮักแม่น้ำของ

อีเมล พิมพ์ PDF
news_03_03_01วันที่ 14 มีนาคม ของทุกปีเป็นวันที่นักค้านเขื่อนทุกประเทศ ต้องมีกิจกรรมรณรงค์ไม่เห็นด้วยกับการก่อสร้างเขื่อน และเรียกร้องให้แก้ปัญหาที่เกิดขึ้นจากการสร้างเขื่อน เช่น เขื่อนปากมูล ราศีไศล   รวมทั้งหยุดโครงการก่อสร้างเขื่อนใหม่ โดยใช้วิธีการจัดการน้ำแบบอื่นแทน เพราะเท่าที่ผ่านมา หลายๆเขื่อนที่ก่อสร้างขึ้นผลประโยชน์ที่ได้ไม่คุ้มกับปัญหาที่ต้องแก้ไข

อย่างไรก็ตาม นอกจากเขื่อนในประเทศแล้ว ยังมีเขื่อนที่สร้างกั้นแม่น้ำระหว่างประเทศ แล้วทำให้เกิดปัญหา คือเขื่อนกั้นแม่น้ำโขง โดยเฉพาะในประเทศจีน
 

“ต้นกล้าน้อย” สานเครือข่าย “รักษาป่าให้คงอยู่”

อีเมล พิมพ์ PDF
mar_02_01_01ในขณะที่เครือข่ายภูมินิเวศผืนป่าตะวันตก คือการสานเครือข่ายของชุมชนทั้งที่อยู่ในและนอกผืนป่าตะวันตก เกิดคณะกรรมการของชุมชน พร้อมทั้งกฎ กติกาในการดูแลรักษาทรัพยากรในท้องถิ่นของตนเอง โดยมีเป้าหมายหนึ่งของการดูแลจัดการทรัพยากรคือ การส่งต่อทรัพยากรเหล่านี้ให้กับคนรุ่นต่อไป

การสร้างคนรุ่นต่อไปเพื่อให้พวกเขาเติบโตเพื่อมาสานต่องาน จึงเป็นอีกภารกิจหนึ่ง ของเครือข่ายภูมินิเวศผืนป่าตะวันตก ภายใต้ชื่อ “เครือข่ายเยาวชนภูมินิเวศผืนป่าตะวันตก” ซึ่งในเวลานี้ ยังเป็นเพียงการเริ่มต้น
 

หมอกควัน มหันตภัยของชาวเหนือ

อีเมล พิมพ์ PDF
mar_02_02_01ในช่วงปลายฤดูหนาวสู่ฤดูแล้ง ประมาณช่วงเดือนมีนาคม ถึง เมษายนของทุกปี ภาคเหนือของประเทศไทย โดยเฉพาะอย่างยิ่งในจังหวัดเชียงราย เชียงใหม่ แม่ฮ่องสอน ลำพูน และลำปาง ต้องประสบกับปัญหาหมอกควัน และมลพิษในอากาศที่สูงมากกว่าปกติ เนื่องจากพื้นที่ชุมชนทางภาคเหนือส่วนใหญ่มักตั้งอยู่ในที่ราบลุ่มแม่น้ำซึ่งมีภูเขาล้อมรอบ เป็นลักษณะแอ่งกระทะ ทำให้หมอกควันไม่สามารถกระจายตัวออกไปได้

โดยปกติหมอกควันและมลพิษทางอากาศจะลอยขึ้นไปในอากาศได้สูงประมาณ 3-5 กิโลเมตร แต่เมื่อมีภูเขาสูงกั้น และพื้นที่ชุมชน หรือเมืองมีลักษณะที่เป็นแอ่งกระทะ จึงทำให้หมอกควันและมลพิษสะสมในบรรยากาศเป็นปริมาณมากจนก่อให้เกิดอันตรายต่อสุขภาพ และสิ่งแวดล้อม
 
บทความ อื่นๆ ...


page 16 of 16

รับข่าวสาร