• Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
หน้าแรก วีดีโอ
คลิปข่าว

พินัยกรรมธรรมชาติ - ปฐมบท

อีเมล พิมพ์ PDF

ธรรมชาติห่างจากความสับสนวุ่นวายของเมืองใหญ่ออกไปเพียงไม่ไกล ยังมีสถานที่ที่ชีวิตสารพัดรูปแบบดำเนินอยู่อย่างเสรี แต่ก็ต้องต่อสู้ดิ้นรนแข่งขันไม่ต่างจากเรา คืนวันที่ผันแปร ฤดูกาลที่เวียนผ่าน ที่ที่ชีวิตใกล้ชิดกับฟ้าดิน บางครั้งอาจเหน็บหนาวเดียวดาย แต่ก็มีความอบอุ่นเปี่ยมไปด้วยความหวัง ชัยชนะเล็กๆ ของสัญชาติญาณการอยู่รอดยังมีให้เห็น ดอกไม้น้อยๆ ยังรอผลิบาน เราจะรู้สึกอย่างไรถ้าที่แห่งนี้กำลังเลือนหายไปอย่างไม่มีวันหวนคืน

 

ชวนชมสารคดี พินัยกรรมธรรมชาติ ปฐมบท


 

ก่อนเสือจะสิ้นลาย

อีเมล พิมพ์ PDF

เสือโคร่งเสือทำอะไรได้หลายอย่าง ที่ไม่น่าเชื่อว่าร่างกายของพวกมันจะทำได้ เช่น กระโจนได้ไกลถึง 30 ฟุต เพื่อตะปปหลังเหยื่อที่กำลังวิ่งหนี หรือว่ายฝ่ากระแสน้ำที่ไหลบ่า ซึ่งแมวประเภทอื่นๆ ไม่กล้าแม้แต่จะย่ำเท้าลงไป

นอกจากนั้น เสือยังสามารถอยู่รอด จากสถานการณ์ที่เสี่ยงต่อการสูญพันธุ์ได้ มันทำได้ หากเราให้โอกาสพวกมัน

 

รับชมคลิปวีดีโอ "ก่อนเสือจะสิ้นลาย" โดย WWF

 

สิ่งแวดล้อมกับการพัฒนาในระบอบประชาธิปไตย [วีดีโอ]

อีเมล พิมพ์ PDF

http://www.prachatai.com/journal/2012/11/43873เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน ที่ผ่านมา ที่ร้าน Book Re:public ได้มีการจัดเสวนา ห้องเรียนประชาธิปไตย ครั้งที่ 4 ในหัวข้อ "สิ่งแวดล้อมกับการพัฒนาในระบอบประชาธิปไตย" โดยศศิน เฉลิมลาภ เลขาธิการมูลนิธิสืบนาคะเสถียร ในฐานะนักอนุรักษ์ และ ธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ รองประธานกรรมการบริหาร กลุ่มบริษัทไทยซัมมิท เป็นนักธุรกิจหนุ่มผู้เคยผ่านงานกิจกรรมในขบวนการนักศึกษา

ตอนที่ 1 http://www.youtube.com/watch?v=ITzGOSvGHJY
ตอนที่ 2 http://www.youtube.com/watch?v=jUPq53ESeVg
ตอนที่ 3 http://www.youtube.com/watch?v=ORfn2yYXCHQ
ตอนที่ 4 http://www.youtube.com/watch?v=FG5E3eEOcJ4

 

รายการชุมชนระวังภัย ตอน ราษฎรสะเอียบ เป็นหนึ่งรักษาป่า รักษาชุมชน

อีเมล พิมพ์ PDF
แก่งเสือเต้นรายการชุมชนระวังภัย ตอน ราษฎรสะเอียบ เป็นหนึ่งรักษาป่า รักษาชุมชน
ออกอากาศเมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน 2555
รับชมคลิป ช่วงที่ 1
รับชมคลิป ช่วงที่ 2
รับชมคลิป ช่วงที่ 3
 

รำลึก 22 ปี สืบ นาคะเสถียร

อีเมล พิมพ์ PDF
คลิปวีดีโอ งานรำลึก 22 ปี สืบ นาคะเสถียร
มูลนิธิสืบนาคะเสถียร  เป็นองค์กรพัฒนาเอกชนที่ทำงานด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติป่าไม้ สัตว์ป่า โดยสืบทอดเจตนารมณ์ตามแนวคิดของสืบ นาคะเสถียร อดีตหัวหน้าเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้ง ที่เสียชีวิตลงด้วยการทำอัตวิบาตกรรม เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2555 โดยมูลนิธิสืบนาคะเสถียรมีบทบาทหลักในการสนับสนุนงานอนุรักษ์ สัตว์ป่า และรณรงค์คัดค้านโครงการและนโยบายต่างๆ ที่ส่งผลกระทบต่อผืนป่าในพื้นที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้งและทุ่งใหญ่นเรศวร ตลอดจนผืนป่าตะวันตก และแหล่งธรรมชาติอื่นๆ ในประเทศไทย
แม้ว่ามูลนิธิสืบนาคะเสถียรจะมีผลงานเป็นที่ประจักษ์ แต่ระยะเวลากว่า 22 ปี ทำให้ชื่อสืบ นาคะเสถียร และมูลนิธิสืบนาคะเสถียรเริ่มเลือนหายไปจากสังคมไทย ด้วยความตระหนักในหน้าที่และความรับผิดชอบในการสานต่องานอนุรักษ์ตามเจตนารมณ์ของสืบ นาคะเสถียร มูลนิธิสืบนาคะเสถียร จึงใช้วาระ 22 ปี จัดทำโครงการ รำลึก 22 ปี สืบ นาคะเสถียรขึ้น เพื่อเป็นการบอกเล่าเรื่องราวการอนุรักษ์ และกระตุ้นเตือนให้ประชาชนหันมามีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติให้คงอยู่อย่างยั่งยืนสืบไป
มองป่าผ่านเลนส์ - ปริญญากร วรวรรณ
ม.ล.ปริญญากร วรวรรณ ช่างภาพสัตว์ป่า ที่คลุกคลีกับการถ่ายภาพสัตว์ในป่ามาเป็นเวลานาน บอกล่าเรื่องราวของการอนุรักษ์ธรรมชาติผ่านสายตาของคนที่มองเห็นภาพผ่านเลนส์ การอนุรักษ์หลังเลนส์ในอดีตและปัจจุบัน แตกต่างกันอย่างไร ? (รำลึก 22 ปี สืบ นาคะเสถียร 31 ส.ค. 2555 ณ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้ง)
เสวนา เรื่อง ธรรม ธรรมชาติ
วิทยากรโดย พระครูสังฆกิจพิมล (สุรศักดิ์ สุรญาโณ) วัดชลประทานรังสฤษฎ์ และ ผศ.ยงยุทธ จรรยารักษ์ อาจารย์พิเศษถาควิชาพฤษศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ดำเนินรายการโดย นพ.บัญชา พงษ์พานิช กรรมการและเลขานุการ หอจดหมายเหตุพุทธทาส อินทปัญโญ
เสวนา เรื่อง ธรรม ธรรมชาติ ช่วงที่ 1
เสวนา เรื่อง ธรรม ธรรมชาติ ช่วงที่ 2
เสวนา เรื่อง ธรรม ธรรมชาติ ช่วงที่ 3
เสวนา เรื่อง ธรรม ธรรมชาติ ช่วงที่ 4
เสวนา เรื่อง ธรรม ธรรมชาติ ช่วงที่ 5
เสวนา เรื่อง ธรรม ธรรมชาติ ช่วงที่ 6
สถานการณ์ช้างในป่าตะวันตก
เสวนา เรื่อง สถานการณ์ช้างในป่าตะวันตก ช่วงที่ 1 บรรยายโดย ดร.มัทนา ศรีกระจ่าง นักวิทยาศาสตร์ชำนาญการพิเศษ กลุ่มงานวิจัยสัตว์ป่า สำนักอนุรักษ์สัตว์ป่า กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืช รศ.น.สพ.ปานเทพ รัตนากร คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล และ คุณจิตตินทร์ ฤทธิรัตน์ ผู้บริหารจัดการโครงการบรรเทาปัญหาความขัดแย้งระหว่างคนกับช้าง เครือข่ายอนุรักษ์ช้าง กาญจนบุรีเมืองไทย (ECN)
สถานการณ์ช้างในป่าตะวันตก ช่วงที่ 1
สถานการณ์ช้างในป่าตะวันตก ช่วงที่ 2
สถานการณ์ช้างในป่าตะวันตก ช่วงที่ 3
สถานการณ์ช้างในป่าตะวันตก ช่วงที่ 4
น้ำกับป่า กรณีศึกษาปี 2554
เสวนา น้ำกับป่า กรณีศึกษาจากมหาอุทกภัยปี 2554 วิทยากรโดย ดร.รอยล จิตรดอน ผู้อำนวยการสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร (องค์การมหาชน) และ คุณหาญณรงค์ เยาวเลิศ ประธานมูลนิธิเพื่อการบริหารจัดการน้ำอย่างบูรณาการ (ประเทศไทย) ดำเนินรายการโดย คุณอมรรัตน์ มหิทธิรุกข์ เลขาธิการสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย
น้ำกับป่า กรณีศึกษาปี 2554 ช่วงที่ 1
น้ำกับป่า กรณีศึกษาปี 2554 ช่วงที่ 2
น้ำกับป่า กรณีศึกษาปี 2554 ช่วงที่ 3
พื้นที่ชีวิต พื้นที่ธรรมชาติ
เสวนาเรื่องพื้นที่ชีวิต พื้นที่ธรรมชาติ วิทยากรโดย คุณวรรณสิงห์ ประเสริฐกุล พิธีกรรายการพื้นที่ชีวิต คุณภาคภูมิ ประทุมเจริญ พิธีกรรายการคนค้นฅน ดำเนินรายการโดย คุณอัยย วีรานุกูล พิธีกรรายการดนตรี กวี ศิลป์
พื้นที่ชีวิต พื้นที่ธรรมชาติ ช่วงที่ 1
พื้นที่ชีวิต พื้นที่ธรรมชาติ ช่วงที่ 2
พื้นที่ชีวิต พื้นที่ธรรมชาติ ช่วงที่ 3
การแสดงดนตรี โดย มาโนช พุฒตาล
ช่วงที่ 1
ช่วงที่ 2
ช่วงที่ 3
ช่วงที่ 4
ช่วงที่ 5
รับชมวีดีโอต่างๆ ในงานรำลึก 22 ปี สืบ นาคะเสถียร ได้ที่ playlist รำลึก 22 ปี สืบ
22 ปี สืบ นาคะเสถียรมูลนิธิสืบนาคะเสถียร  เป็นองค์กรพัฒนาเอกชนที่ทำงานด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติป่าไม้ สัตว์ป่า โดยสืบทอดเจตนารมณ์ตามแนวคิดของสืบ นาคะเสถียร อดีตหัวหน้าเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้ง ที่เสียชีวิตลงด้วยการทำอัตวิบาตกรรม เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2555 โดยมูลนิธิสืบนาคะเสถียรมีบทบาทหลักในการสนับสนุนงานอนุรักษ์ สัตว์ป่า และรณรงค์คัดค้านโครงการและนโยบายต่างๆ ที่ส่งผลกระทบต่อผืนป่าในพื้นที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้งและทุ่งใหญ่นเรศวร ตลอดจนผืนป่าตะวันตก และแหล่งธรรมชาติอื่นๆ ในประเทศไทย

แม้ว่ามูลนิธิสืบนาคะเสถียรจะมีผลงานเป็นที่ประจักษ์ แต่ระยะเวลากว่า 22 ปี ทำให้ชื่อสืบ นาคะเสถียร และมูลนิธิสืบนาคะเสถียรเริ่มเลือนหายไปจากสังคมไทย ด้วยความตระหนักในหน้าที่และความรับผิดชอบในการสานต่องานอนุรักษ์ตามเจตนารมณ์ของสืบ นาคะเสถียร มูลนิธิสืบนาคะเสถียร จึงใช้วาระ 22 ปี จัดทำโครงการ รำลึก 22 ปี สืบ นาคะเสถียรขึ้น เพื่อเป็นการบอกเล่าเรื่องราวการอนุรักษ์ และกระตุ้นเตือนให้ประชาชนหันมามีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติให้คงอยู่อย่างยั่งยืนสืบไป
 

เสวนา ธรรม ธรรมชาติ รำลึก 22 ปี สืบ นาคะเสถียร

อีเมล พิมพ์ PDF

ธรรม ธรรมชาติ มูลนิธิสืบนาคะเสถียรเสวนาเรื่อง ธรรม ธรรมชาติ
วิทยากรโดย พระครูสังฆกิจพิมล (สุรศักดิ์ สุรญาโณ) วัดชลประทานรังสฤษฎ์ และ ผศ.ยงยุทธ จรรยารักษ์ อาจารย์พิเศษภาควิชาพฤษศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ดำเนินรายการโดย นพ.บัญชา พงษ์พานิช กรรมการและเลขานุการ หอจดหมายเหตุพุทธทาส อินทปัญโญ
รำลึก 22 ปี สืบ นาคะเสถียร
15 กันยายน 2555
จัดโดยมูลนิธิสืบนาคะเสถียร
 

การสังหารหมู่ช้างในประเทศแคเมอรูน

อีเมล พิมพ์ PDF

videoต้นปีที่ผ่านมา ขบวนการลักลอบฆ่าช้างเพื่อเอางา ได้สังหารช้างราว 300 ตัว ในอุทยานแห่งชาติบูบัน จิดา ประเทศแคเมอรูน นับตั้งแต่เหตุการณ์นั้นเป็นต้นมา แคเมอรูนได้เริ่มเพิ่มความแข็งแกร่งให้กับความมั่นคงปลอดภัยในพื้นที่คุ้มครอง โดยการจัดกำลังทหารพิทักษ์ป่า 60 นาย เพื่อเฝ้าระวังบูบัน จิดา และสอดส่องดูแลสัตว์ป่าที่ยังคงเหลืออยู่ในอุทยานฯ นอกจากนี้ รัฐบาลแคเมอรูนยังได้เห็นชอบแผนการรับสมัครเจ้าหน้าที่พิทักษ์อุทยานเพิ่มเติมอีก 2,500 คน เป็นเวลาอีก 5 ปีข้างหน้า

 

สัมมนาวิชาการโครงการก่อสร้างเขื่อนแม่วงก์

อีเมล พิมพ์ PDF
ศศิน เฉลิมลาภ
 

แม่วงก์ กด LIKE No Dam

อีเมล พิมพ์ PDF
แม่วงก์ กด LIKE No Dam
คุณค่าป่าแม่วงก์
โดย ดร.อนรรฆ พัฒนวิบูลย์  ผู้อำนวยการสมาคมอนุรักษ์สัตว์ป่าสากล (WCS) ประเทศไทย
ตอนที่ 1
ตอนที่ 2
“ร่วมชำแหละความไม่ชอบมาพากลโครงการก่อสร้างเขื่อนแม่วงก์” โดย คุณหาญณรงค์ เยาวเลิศ ประธานมูลนิธิเพื่อการบริหารจดการน้ำอย่างบูรณาการ และ คุณศรีสุวรรณ จรรยา นายกสมาคมต่อต้านสภาวะโลกร้อน
ข้อมูลเรื่องโครงการก่อสร้างเขื่อนแม่วงก์ โดย คุณอดิศักดิ์ จันทวิชานุวงษ์  เลขาธิการคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมภาคเหนือตอนล่าง
มุมมองแนวคิดการอยู่ร่วมระหว่างคนกับธรรมชาติ โดย คุณวีรณัฐ  โรจนประภา  ผู้อำนวยการสถาบันคิดใหม่
แม่วงก์
 

เขื่อนแม่วงก์

อีเมล พิมพ์ PDF
รวมลิงค์วีดีโอข่าว เรื่องกรณีเขื่อนแม่วงก์
เขื่อนแม่วงก์
 

เวทีเสวนา “หลากเสียง หลากมุม โครงการท่าเรือน้ำลึกทวาย”... ความหวังใหม่ หรือ ความคลุมเคลือ

อีเมล พิมพ์ PDF
เวทีเสวนา “หลากเสียง หลากมุม โครงการท่าเรือน้ำลึกทวาย”... ความหวังใหม่ หรือ ความคลุมเคลือ
เมื่อเวลา 13.00น. ดร.ชยันต์ วรรธนะภูติ หัวหน้าศูนย์ภูมิภาคด้านสังคมศาสตร์และการพัฒนาอย่างยั่งยืน คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กล่าวเปิดงาน เวทีเสวนา “หลากเสียง หลากมุม โครงการท่าเรือน้ำลึกทวาย” ณ ห้องประชุมใหญ่ สถาบันวิจัยสังคม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ดร.ชยันต์ ได้กล่าวถึงภาพรวมของเวทีเสวนาเรื่องนี้ว่า เวทีเสวนานี้เป็นการรวมตัวกันของกลุ่มนักวิชาการ หน่วยงานพันธมิตร และผู้ที่สนใจ ในความสัมพันธ์ร่วมกันระหว่างไทย-พม่า การเปิดตัวของประเทศเมียนม่าร์ และความคืบหน้าในความสัมพันธ์ของประชาคมอาเซียน
โครงการท่าเรือน้ำลึกทวายนี้ เป็นโครงการระดับใหญ่ของประเทศเมียนม่าร์ ซึ่งถือว่าเป็นการเปิดประตูความหวังใหม่ให้แก่นักลงทุนประเทศเมียนม่าร์ และกลุ่มนักลงทุนประเทศใกล้เคียง ให้สามารถเข้ามาลงทุนในประเทศเมียนม่าร์ได้มากขึ้น โดยโครงการนี้ยังได้เป็นภาพสะท้อนความสนใจของนักการเมือง และรัฐบาลของไทยในปัจจุบัน ที่ต่างมองว่าโครงการท่าเรือน้ำลึกทวายแห่งนี้ เป็นโครงการที่จะสามารถเชื่อมโยงประเทศ ไทย พม่า จีน  ยุโรป หรือกลุ่มประเทศอื่นๆทั่วโลก เข้าเป็นเครือข่ายเดียวกัน โดยการพัฒนาโครงการท่าเรือน้ำลึกนี้ นับว่าเป็นโครงการขนาดความใหญ่ของอุตสาหกรรมการค้า การลงทุน ไม่เฉพาะแต่ภายในประเทศเมียนม่าร์เท่านั้น แต่ยังนับเป็นการอุตสาหกรรมที่สร้างผลประโยชน์มากมาย ให้แก่กลุ่มนักลงทุนขนาดใหญ่ระดับประชาคมอาเซียนอีกด้วย และถ้าโครงการนี้สามารถดำเนินโครงการได้ประสบความสำเร็จ ก็จะเป็นอีกหนึ่งประตูแห่งการเปิดช่องทางของภาคขยายทางการค้า การลงทุนของนักลงทุนในประเทศไทยได้อีกด้วย
โครงการท่าเรือน้ำลึกทวายนี้นอกจากจะให้ประโยชน์มหาศาลแก่กลุ่มนักลงทุน หรือทางภาคเศรษฐกิจแล้ว ในอีกด้านหนึ่ง โครงการนี้ก็ได้สร้างผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ทั้งต่อบุคคลในพื้นที่ และบุคคลอื่น ซึ่งปัญหาต่างๆ นั้นยังขาดข้อมูลสื่อสารในการขยายประเด็นของปัญหานี้
ด้วยเหตุนี้โครงการแม่น้ำเพื่อชีวิตและหน่วยงานพันธมิตรอื่นๆ จึงได้ชี้แจ้ง และลงพื้นที่ค้นหาข้อมูล เพื่อขยายประเด็นความคลุมเครือระหว่าง ความหวังใหม่ด้านธุรกิจการค้าของนักลงทุน กับผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมที่มากว่าการส่งผลต่อของชาวบ้านในพื้นที่
บรรยากาศเวทีการเสวนาวิชาการในวันนี้ นอกเหนือจากการเสวนาพูดคุยกันของนักวิชาการ นักสาธารณะ หน่วยงานพันธมิตร และกลุ่มผู้ที่สนในโครงการนี้แล้ว ภายในงานยังได้เปิดเวทีให้แก่ชาวบ้านทวายหรือกลุ่มคนในท้องถิ่น ได้มีโอกาสเข้ามาชี้แจ้งปัญหาในพื้นที่และค้นหาแนวทางออกร่วมกันอีกด้วย
โดย ดร.ชยันต์ ได้คาดหวังเพิ่มเติมอีกว่า เวทีการเสวนา โครงการท่าเรือน้ำลึกทวายในครั้งนี้ จะเป็นโครงการที่นักวิชาการ นักสาธารณะ จะติดตามโครงการใหญ่โครงการนี้ต่อไป และสามารถนำเรื่องนี้มาพูดคุยในเวทีอื่นๆ อันจะเป็นการสร้างประโยชน์ต่อการพัฒนาอุตสาหกรรมในภูมิภาคนี้ให้แก่ประเทศเพื่อนบ้านของเรา ให้สามารถพัฒนาอย่างยั่งยืนและสร้างผลกระทบต่อคนในพื้นที่น้อยที่สุด
ชมคลิปวีดีดโอ เวทีเสวนา “หลากเสียง หลากมุม โครงการท่าเรือน้ำลึกทวาย”... ความหวังใหม่ หรือ ความคลุมเคลือ
ตอนที่ 1
ตอนที่ 2
ตอนที่ 3
ตอนที่ 4
ที่มา http://tvthainetwork.com/
เวทีเสวนา “หลากเสียง หลากมุม โครงการท่าเรือน้ำลึกทวาย”... ความหวังใหม่ หรือ ความคลุมเคลือ

ทวาย

แก้ไขล่าสุด ใน วันพฤหัสบดีที่ 26 เมษายน 2012 เวลา 10:43 น.
 

VIDEO CLIP 20 ปี มรดกโลก กาญจนบุรี

อีเมล พิมพ์ PDF

20 ปี มรดกโลก กาญจนบุรี

 

สารบัญ VIDEO CLIP จากป่าสู่เมือง

อีเมล พิมพ์ PDF

จากป่าสู่เมือง
 


page 2 of 2

รับข่าวสาร