• Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
หน้าแรก วีดีโอ
คลิปข่าว

[VIDEO] เสวนา ที่มีงูออกมา

อีเมล พิมพ์ PDF

งู24 กรกฎาคม มูลนิธิสืบนาคะเสถียร ได้จัดเสวนา ในหัวข้อ "ที่มีงูออกมา" โดยได้เชิญ คุณมนตรี สุมณฆา และทีมงานผู้เชี่ยวชาญเรื่องงู มาร่วมพูดคุยถึงประเด็นสาธารณะที่สร้างความหวาดผวาและเข้าใจผิดเกี่ยวกับงูที่ได้ประสบพบเจอ เพราะแท้ที่จริงแล้ว งูบางชนิดไม่ได้มีพิษเป็นอันตรายต่อผู้คนหรือสัตว์เลี้ยง หรือแม้แต่งูพิษเอง หากรู้วิธีหลบหลีกที่ถูกต้อง ก็จะปลอดภัยโดยที่ไม่ต้องทำร้ายงู อันเป็นการทำลายวงจรหนึ่งของระบบนิเวศ เพราะการที่งูหายไป ย่อมหมายถึงอันตรายทางระบบนิเวศอย่างอื่นที่เข้ามาทดแทน

 

[VIDEO] สัมภาษณ์ ม.ล.ปริญญากร วรวรรณ หนังสือภาพ อาชิ

อีเมล พิมพ์ PDF

ปริญญากร วรวรรณบทสัมภาษณ์ ม.ล.ปริญญากร วรวรรณ เรื่องโครงการระดมทุนเพื่อผลิตหนังสือภาพ "อาชิ" ซึ่งเป็นการรวบรวมภาพตลอด 20 ปีในการเฝ้าตามพฤติกรรมกวางผาของ มล.ปริญากร วรวรรณ ช่างภาพ/นักเขียน ที่เป็นแรงบันดาลใจให้คน outdoor หลายท่าน

 

[VIDEO] พันธบัตรป่าไม้ เครื่องมือเศรษฐกิจสู่ป่า 40%

อีเมล พิมพ์ PDF

พันธบัตรป่าไม้จะเป็นไปได้ไหมที่ประเทศไทยจะมีพื้นที่ป่าเท่ากับ 40% ตามแผนยุทธศาสตร์ชาติ ถ้าพอจะมีทางเป็นไปได้ จะต้องเป็นไปในทิศทางใด แล้ววันนี้เรามีป่าอยู่เท่าไหร่ ต้องเพิ่มอีกเท่าไหร่ และจะทำอย่างไรที่เราจะสามารถมีป่าได้ตามเป้าหมาย แต่ขณะเดียวกันยังสามารถใช้ประโยชน์ในรูปแบบป่าเศรษฐกิจได้อย่างยั่งยืนและไม่สูญเสียต้นทุน แล้วที่พูดกันว่า พันธบัตรป่าไม้ คือ ทางออกของเรื่องนี้ แท้จริงแล้วคำๆ นี้มีความหมายว่าอย่างไร

 

[VIDEO] 7 ปี CSR ในป่าตะวันตก

อีเมล พิมพ์ PDF

CSRมูลนิธิสืบนาคะเสถียร ดำเนินกิจกรรมด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ ป่าไม้ สัตว์ป่า โดยมีผืนป่าตะวันตกเป็นพื้นที่เป้าหมายหลัก อันประกอบไปด้วยพื้นที่อนุรักษ์ 17 พื้นที่ ครอบคลุมเนื้อที่ 6 จังหวัด ได้แก่ ตาก กำแพงเพชร นครสวรรค์ อุทัยธานีสุพรรณบุรี และกาญจนบุรี

 

[VIDEO] สัมมนาวิชาการ 25 ปี มรดกโลกทุ่งใหญ่- ห้วยขาแข้ง

อีเมล พิมพ์ PDF

มรดกโลก13 ธันวาคม 2559 มูลนิธิสืบนาคะเสถียร ได้จัดสัมมนาวิชาการ 25 ปี มรดกโลก ทุ่งใหญ่-ห้วยขาแข้ง สู่การจัดการผืนป่าตะวันตก 20 ล้านไร่ ขึ้นเพื่อนำเสนอรูปธรรมการจัดการพื้นที่มรดกโลกทางธรรมชาติ ทุ่งใหญ่-ห้วยขาแข้ง และการขยายการทำงานสู่การบริหารจัดการทั้งผืนป่าที่ประกอบด้วยพื้นที่อนุรักษ์ของกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช และพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติป่าตะวันตก

 

[VIDEO] ครบรอบ 25 ปี มรดกโลก ทุ่งใหญ่ฯ - ห้วยขาแข้ง

อีเมล พิมพ์ PDF
ประมีพื้นที่มรดกโลกหลายแห่งที่ได้รับการขึ้นบัญชีจากยูเนสโก UNESCO ไม่ว่าจะเป็นพื้นที่มรดกโลกทางวัฒนธรรมอย่างอุทยานประวัติศาสตร์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา พื้นที่มรดกโลกทางธรรมชาติเขาใหญ่ พื้นที่มรดกโลกทางธรรมชาติทุ่งใหญ่ห้วยขาแข้ง อย่างไรก็ตามการที่จะได้รับพิจารณาให้เป็นพื้นที่มรดกโลกได้ มีเงื่อนไขและปัจจัยหลายด้านใช้ประกอบการพิจารณา เ
นายภาณุเดช เกิดมะลิ เลขาธิการมูลนิธิสืบนาคะเสถียร ให้ข้อมูลถึงความสำคัญของพื้นที่มรดกโลกว่านอกจากจะมีคุณค่าทางจิตใจและเป็นสมบัติของคนทั้งชาติแล้ว พื้นที่มรดกโลกยังเป็นตัวชี้วัดถึงความสมบูรณ์ ความสวยงาม ความมีเอกลักษณ์เฉพาะ จนได้รับการยอมรับในระดับโลก อย่างไรก็ตามสิ่งสำคัญหลังจากนั้นคือการดูแลพื้นที่ให้คงไว้ เพราะเมื่อได้ถูกพิจารณาให้เป็นเมืองมรดกโลกแล้วย่อมมีความเสี่ยงที่จะส่งผลกระทบให้บริเวณพื้นที่กลายเป็นจุดขาย ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการท่องเที่ยวหรือการพัฒนาด้านต่างๆ ได้เช่นกัน
“หลายครั้งที่เราจะได้ยินข่าวพื้นที่มรดกทางธรรมชาติหรือมรดกทางวัฒนธรรมจะถูกถอดถอนจากบัญชีมรดกโลก เพราะไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ให้สัญญากับยูเนสโกไว้ ถ้าหากประกาศเป็นมรดกโลกแล้วแต่ไม่สามารถดูแลพื้นที่มรดกโลกตรงนี้ได้อย่างเข้มข้นหรือจริงจัง จะทำให้พื้นที่เหล่านี้มีปัญหาในเรื่องของการจัดการ ในเรื่องของการดูแล”
สำหรับประเทศไทยมีเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าทุ่งใหญ่ฯ - ห้วยขาแข้ง ที่ได้ถูกพิจารณาให้เป็นมรดกโลกทางธรรมชาติ โดยในระหว่างวันที่ 9-13 ธันวาคม 2559 จะครบรอบ 25 ปี การประกาศเป็นมรดกโลกทางธรรมชาติ ซึ่งการอนุรักษ์พื้นที่มรดกโลกให้คงอยู่ได้นั้น การบริหารจัดการจึงเป็นเรื่องที่สำคัญ เลขาธิการมูลนิธิสืบนาคะเสถียรกล่าวว่า หลังจากปี พ.ศ. 2534 ที่ทุ่งใหญ่ฯ - ห้วยขาแข้งถูกประกาศให้เป็นพื้นที่มรดกโลกทางธรรมชาติ ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมามีการบริหารจัดการพื้นที่อย่างมีส่วนร่วมและมีประสิทธิภาพจากหลายภาคส่วนไม่ว่าจะเป็นเรื่องความอุดมสมบูรณ์ของป่าไม้ สัตว์ป่า หรือชุมชน ทำให้พื้นที่นี้ยังคงรักษาไว้ได้ อีกทั้งในอนาคตยังสามารถเป็นต้นแบบในการบริหารจัดการเพื่อขยายผลไปยังพื้นที่สำคัญอื่น ๆ ภายในประเทศอีกด้วย
“มันมีการเปลี่ยนแปลงในเรื่องของความอุดมสมบูรณ์ของพื้นที่ป่า มีองค์ความรู้ในเรื่องของการจัดการดูแลพื้นที่ ที่ทั่วโลกให้การยอมรับและยกย่อง เป็นแหล่งเรียนรู้เรื่องของการติดตามระบบนิเวศวิทยาเสือโคร่งที่สำคัญของโลก สิ่งเหล่านี้สะท้อน
 ครบรอบ 25 ปี ทุ่งใหญ่ฯ - ห้วยขาแข้งประเทศไทยมีพื้นที่มรดกโลกหลายแห่งที่ได้รับการขึ้นบัญชีจากยูเนสโก UNESCO ไม่ว่าจะเป็นพื้นที่มรดกโลกทางวัฒนธรรมอย่างอุทยานประวัติศาสตร์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา พื้นที่มรดกโลกทางธรรมชาติเขาใหญ่ พื้นที่มรดกโลกทางธรรมชาติทุ่งใหญ่ห้วยขาแข้ง อย่างไรก็ตามการที่จะได้รับพิจารณาให้เป็นพื้นที่มรดกโลกได้ มีเงื่อนไขและปัจจัยหลายด้านใช้ประกอบการพิจารณา
 

[VIDEO] สถานการณ์ป่าไม้และค้าสัตว์ป่าในประเทศไทยยังน่าวิตก

อีเมล พิมพ์ PDF
จากการศึกษาข้อมูลสถานการณ์ป่าไม้และการค้าสัตว์ป่าในประเทศไทยตลอดช่วงปีที่ผ่านมา พบว่าภาพรวมที่ผ่านมา สถานการณ์ป่าไม้ประเทศไทยยังมีการลดลง คิดเป็นร้อยละ 0.02 หรือประมาณ 4 หมื่นไร่ ซึ่งถือว่าลดลงน้อย อย่างไรก็ตามหากนำรวมกับสถิติในอดีตที่ผ่านมา การลดลงของป่าไม้ในประเทศไทยยังถือเป็นเรื่องที่น่าเป็นห่วง ซึ่งปัจจัยที่ทำให้ป่าไม้ลดลงในปัจจุบัน คือ การขยายพื้นที่ทำกินจากการทำเกษตรเชิงเดี่ยว ซึ่งยังคงมีอัตราการทำเกษตรเชิงเดี่ยวสูงขึ้นในทุกๆ ปี
ภาณุเดช เกิดมะลิ เลขาธิการมูลนิธิสืบนาคะเสถียร มองว่า ปัจจัยสำคัญที่ทำให้พื้นที่ป่าลดลงในปีที่ผ่านมาเกิดจากปัญหาการขยายพื้นที่ทำกินรุกพื้นที่ป่า เนื่องจากวิถีการทำเกษตรของไทยในเวลานี้เน้นไปที่การทำเกษตรเชิงเดี่ยว เน้นการปลูกพืชเศรษฐกิจเป็นหลัก มองในเรื่องของปริมาณมากกว่าคุณภาพที่ผลิต นำไปสู่การขยายพื้นที่ทำเกษตรเพื่อให้ได้ผลิตมาก
อีกเรื่องสำคัญ คือ ประเด็นสัตว์ป่า ซึ่งเป็นสิ่งบ่งชี้ถึงความสมบูรณ์ของทรัพยากรธรรมชาติ
เลขาธิการมูลนิธิสืบนาคะเสถียร กล่าวว่า ตลอดช่วงปีที่ผ่านมา มูลนิธิสืบนาคะเสถียร ได้ติดตามและมีความเป็นห่วงในเรื่องการค้าสัตว์ป่า เนื่องจากประเทศไทยถือได้ว่าเป็นศูนย์กลางการค้าสัตว์ป่าไปยังประเทศที่สาม ซึ่งในประเด็นนี้จำเป็นต้องมีกลไกในการตรวจสอบไปถึงการบังคับใช้กฎหมาย ตลอดจนควรให้ความสำคัญกับการขึ้นทะเบียนสัตว์ป่าสงวนให้เพิ่มมากขึ้นและต้องดูแลกันอย่างจริงจังด้วยความร่วมมือจากทุกภาคส่วน
“การขึ้นทะเบียนสัตว์สงวนเป็นส่วนที่ต้องรีบดำเนินการ และสิ่งสำคัญ คือ การดูแลสัตว์ป่าเหล่านี้ หากประกาศไปแล้วเราไม่ดูแลอย่างดี สุดท้ายสัตว์เหล่านี้ก็หายไป ซึ่งมีตัวอย่างให้เห็นแล้วในกรณีนกเจ้าฟ้าหญิงสิรินธร"
สถานการณ์ป่าไม้และค้าสัตว์ป่าในประเทศไทยยังน่าวิตกจากการศึกษาข้อมูลสถานการณ์ป่าไม้และการค้าสัตว์ป่าในประเทศไทยตลอดช่วงปีที่ผ่านมา พบว่าภาพรวมที่ผ่านมา สถานการณ์ป่าไม้ประเทศไทยยังมีการลดลง คิดเป็นร้อยละ 0.02 หรือประมาณ 4 หมื่นไร่ ซึ่งถือว่าลดลงน้อย อย่างไรก็ตามหากนำรวมกับสถิติในอดีตที่ผ่านมา การลดลงของป่าไม้ในประเทศไทยยังถือเป็นเรื่องที่น่าเป็นห่วง ซึ่งปัจจัยที่ทำให้ป่าไม้ลดลงในปัจจุบัน
 

[VIDEO] หัวข้อบรรยายเรื่องสิ่งแวดล้อม ในงาน สัมมนาเครือข่ายนศ.กับงานอนุรักษ์ฯ

อีเมล พิมพ์ PDF

ศศิน เฉลิมลาภ17-18 ก.ย. 2559 มูลนิธิสืบนาคะเถียร และ กลุ่มใบไม้ ร่วมจัดกิจกรรม โครงการสัมมนาเครือข่ายนักศึกษา กับงานอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 1 โดยได้เชิญกลุ่มชมรมนักศึกษาจากหลากหลายสถาบันทั่วประเทศไทยเข้ามาร่วมงานกว่า 37 กลุ่ม จำนวนกว่า 100 คน เข้าค่ายสัมมนาเป็นเวลา 1 คืน 2 วัน ที่โรงแรมวีเทรน อินเตอร์เนชั่นแนล เฮ้าส์ ดอนเมือง พร้อมใช้โอกาสนี้ก่อตั้ง เครือข่ายนักศึกษากับงานอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อเป็นแนวร่วมในการขับเคลื่อนงานอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติต่อไปในอนาคต

 

[VIDEO] กอดแม่วงก์ - จิระนันท์ พิตรปรีชา / โฮป แฟมิลี่

อีเมล พิมพ์ PDF
กอดแม่วงก์เพลง กอดแม่วงก์ คำร้อง โดย จิระนันท์ พิตรปรีชา ทำนอง เรียบเรียงและขับร้อง โดย โฮป แฟมิลี่
 

[VIDEO] หยุดเขื่อนแม่วงก์ - คาวบอย

อีเมล พิมพ์ PDF
เพลงนี้ผมแต่งขึ้นจากใจ ไหลลงปลายปากกา สู่สาธารณะชน เพื่อต้นไม้ทุกต้น สัตว์ป่าทุกตัว และทุกๆคนบนแผ่นดินนี้ครับ ขอบคุณทุกๆคน ที่ช่วยกันหยุดเขื่อนแม่วงก์ - คาวบอย
หยุดเขื่อนแม่วงก์
เนื้อร้อง/ทำนอง - คาวบอย
เรียบเรียง - คาวบอย & บานาน่า ทีม
ในน้ำมีปลา ในป่ามีสัตว์
อีกสารพัด กระทิง เสือ ช้าง
วัวแดง นกยูง พันธุ์ไม้ต่างๆ
ดังที่กล่าวอ้าง อยู่ในป่าแม่วงก์
แต่มาวันนี้เขาจะสร้างเขื่อน
สร้างข่าวบิดเบือน กลบเกลื่อนความจริง
เป็นป่าเสื่อมโทรม สมควรโค่นทิ้ง
ใจร้ายจริงๆ หนอลิงกลายพันธุ์
อุทยานแม่วงก์ ยังคงสมบูรณ์
ทุกสิ่งเกื้อกูล เจือจุนสัมพันธ์
เทียบเคียงห้วยขาแข้ง ขอจงช่วยกัน
ร่วมแรงผลักดัน หยุดเขื่อนแม่วงก์
หยุดเขื่อนแม่วงก์ หยุดเขื่อนแม่วงก์
หยุดเขื่อนแม่วงก์ หยุดสร้างเขื่อนแม่วงก์
คนมีความโลภ ไม่จบไม่สิ้่น
ผืนธรณิน เนืองนองน้ำตา
อยากให้ทุกคน จงลุงขึ้นมา
ปกป้องผืนป่า วิงวอนจากใจ
จากปลายปากกา ปนสายน้ำตา
เพื่อป่าแม่วงก์
อุทยานแม่วงก์ ยังคงสมบูรณ์
ทุกสิ่งเกื้อกูล เจือจุนสัมพันธ์
เทียบเคียงห้วยขาแข้ง ขอจงช่วยกัน
ร่วมแรงผลักดัน หยุดเขื่อนแม่วงก์
หยุดทำลายแม่วงก์ หยุดทำร้ายแม่วงก์
หยุดเขื่อนแม่วงก์ หยุดสร้างเขื่อนแม่วงก์
หยุดเขื่อนแม่วงก์เพลงนี้ผมแต่งขึ้นจากใจ ไหลลงปลายปากกา สู่สาธารณะชน เพื่อต้นไม้ทุกต้น สัตว์ป่าทุกตัว และทุกๆคนบนแผ่นดินนี้ครับ ขอบคุณทุกๆคน ที่ช่วยกันหยุดเขื่อนแม่วงก์ - คาวบอย
 

[VIDEO] เสวนา ทางออกในการใช้ทรัพยากรไม้ของประเทศไทยอย่างยั่งยืน

อีเมล พิมพ์ PDF

 เสวนา ทางออกในการใช้ทรัพยากรไม้ของประเทศไทยอย่างยั่งยืนคลิปวีดีโอบรรยากาศงานเสวนา ทางออกในการใช้ทรัพยากรไม้ของประเทศไทยอย่างยั่งยืน จัดโดย มูลนิธิสืบนาคะเสถียร ร่วมกับชมรมนักข่าวสิ่งแวดล้อมแห่งประเทศไทย ณ ห้องประชุมชั้น 3 สมาคมนักข่าวสิ่งแวดล้อมแห่งประเทศไทย สามเสน กรุงเทพฯ วันที่ 8 สิงหาคม 2559 เวลา 10.00 น. - 15.00 น.

 

[VIDEO] ศศิน เฉลิมลาภ : ทางออกการใช้ทรัพยากรไม้ของประเทศไทย

อีเมล พิมพ์ PDF

ศศิน เฉลิมลาภนายศศิน เฉลิมลาภ ประธานมูลนิธิสืบนาคะเสถียร ได้สรุปการเสวนา “ทางออกในการใช้ทรัพยากรไม้ของประเทศไทยอย่างยั่งยืน” ว่า จากการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นทำให้เราได้รู้ถึงจุดเริ่มต้นของการออกแบบรัฐสภาโดยใช้วัสดุไม้สัก ซึ่งเป็นแนวคิดการออกแบบเกิดมาจากความหวังดี รวมทั้งต้องการให้รัฐสภาประเทศไทยเป็นตัวอย่างการใช้ทรัพยากรไม้อย่างยั่งยืน เมื่อองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ (ออป.) ตรวจสอบจำนวนไม้สักแล้วพบว่ามีเพียงพอต่อความต้องการในการปลูกสร้างรัฐสภาแห่งใหม่ ซึ่งได้ไม้มาจากระบบที่ถูกต้องตามกฎหมาย สามารถดำเนินการตัดและนำไม้สักไปใช้งานได้ แต่อุปสรรค์ใหญ่คือความไม่ไว้วางใจจากประชาชนและสื่อมวลชน ในการนำไม้สักไปใช้เพื่อวัตถุประสงค์ดังกล่าว

 

[VIDEO] เสวนา เสือโคร่ง จากกรงเลี้ยง สู่ตลาดมืด

อีเมล พิมพ์ PDF
เสือโคร่งคลิปวีดีโอบรรยากาศงานเสวนา เสือโคร่ง จากกรงเลี้ยงสู่ตลาดมืด จัดโดย มูลนิธิสืบนาคะเสถียร เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2559 ณ เคยูโฮม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน แบ่งตามช่วงเสวนาต่างๆ ดังนี้
 

[VIDEO] กรมป่าไม้จับมือกับมูลนิธิสืบฯ เดินหน้าอนุรักษ์ผืนป่าตะวันตก 20 ล้านไร่

อีเมล พิมพ์ PDF

ศศิน เฉลิมลาภวันที่ 8 มิถุนายน 2559 ณ ห้องประชุม 1 อาคารเทียมคมกฤส กรมป่าไม้ นายชลธิศ สุรัสวดี อธิบดีกรมป่าไม้ และนายศศิน เฉลิมลาภ ประธานมูลนิธิสืบนาคะเสถียรได้ร่วมลงนามในบันทึกความร่วมมือ (MOU) โครงการพัฒนาการบริหารจัดการพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติในผืนป่าตะวันตก เพื่อวางแนวทางการจัดทำฐานข้อมูลและบริหารจัดการพัฒนาระบบงานอนุรักษ์ในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติทั่วทั้งผืนป่าตะวันตก 20 ล้านไร่ รวมถึงเป็นต้นแบบในการพัฒนาบริหารจัดการกลุ่มป่าสงวนอื่นๆ ในประเทศต่อไป

 

[VIDEO] แม่วงก์ผืนป่าแห่งความหวัง กับการอยู่รอดของเสือโคร่ง

อีเมล พิมพ์ PDF
คลิปวีดีโองานเสวนาหัวข้อ "แม่วงก์ผืนป่าแห่งความหวัง กับการอยู่รอดของเสือโคร่ง" เมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2559 ณ สำนักงานใหม่มูลนิธิสืบนาคะเสถียร
วีดีโองานเสวนานี้ แบ่งเป็น 2 ตอน โดยตอนแรกนำเสนอในประเด็นเรื่องความสมบูรณ์ของป่าแม่วงก์จากสายตาของนักวิจัยเสือโคร่งอย่าง สมโภชน์ ดวงจันทราศิริ หัวหน้าสถานีวิจัยสัตว์ป่าเขานางรำ และดร.รุ้งนภา พูลจำปา ผู้จัดการโครงการฟื้นฟูเสือโคร่ง อุทยานแห่งชาติแม่วงก์และอุทยานแห่งชาติคลองลาน WWF ประเทศไทย
ในส่วนตอนที่ 2 นำเสนอเรื่องราวสถานการณ์เสือโคร่งของโลกในตอนนี้ รวมถึงสถานการณ์ สถานะและจำนวนประชากรเสือโคร่งในไทย โดย สมโภชน์ ดวงจันทราศิริ หัวหน้าสถานีวิจัยสัตว์ป่าเขานางรำ โดยเนื้อหาในส่วนนี้นั้น ข้อมูลเรื่องจำนวนประชากรเสือโคร่งที่ปรากฎเป็นเพียงข้อมูลจากการประมาณการที่ใช้เป็นตัวอย่าง ยังไม่ใช่ข้อมูลจริงๆ ทางวิชาการ ซึ่งไม่สามารถนำไปใช้อ้างอิงเพื่อความถูกต้องได้
รับชมวีดีโอทั้งสองตอนได้ที่คลิปวีดีโอด้านล่าง
รับชมวีดีโอสารคดี แม่วงก์ผืนป่าแห่งความหวัง ตอนที่ 1
รับชมวีดีโอสารคดี แม่วงก์ผืนป่าแห่งความหวัง ตอนที่ 2
แม่วงก์คลิปวีดีโองานเสวนาหัวข้อ "แม่วงก์ผืนป่าแห่งความหวัง กับการอยู่รอดของเสือโคร่ง" เมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2559 ณ สำนักงานใหม่มูลนิธิสืบนาคะเสถียร
 

[VIDEO] คนรุ่นใหม่ "หัวใจรักษ์ป่า" กู้วิกฤต "เขาหัวโล้น"

อีเมล พิมพ์ PDF

จังหวัดน่านการกู้วิกฤตเขาหัวโล้น จะเป้นแค่กระแสที่ผ่านมาแล้วผ่านไป หรือจะเป็นจุดเปลี่ยนที่ทำให้คนรุ่นใหม่หันมาใส่ใจกับปัญหาการตัดไม้ทำลายป่า โดยเฉพาะในพื้นที่จังหวัดน่านที่เห็นภาพภูเขาหัวโล้นอยู่เป็นจำนวนมาก จากกระแสเรื่องนี้บุคคลมีชื่อเสียงหลายคนประกาศตัวที่จะช่วยกันปลูกป่าน่าน ซึ่งไม่ใช่แค่การปบริจาคเงินแต่จะลงพื้นที่กันไปปลูกกันจริงๆ

 

[VIDEO] ผืนป่าในโลกหนังสือของโน้ต วัชรบูล

อีเมล พิมพ์ PDF

สารคดี สืบ นาคะเสถียรเมื่อโลกจินตนาการวัยเด็กของ ‘โน้ต วัชรบูล ลี้สุวรรณ’ เต็มไปด้วยเรื่องราวการผจญภัยในป่าใหญ่ จากทั้งนิยายอมตะและหนังสือสารคดี ส่งให้พระเอกหนุ่มผูกพันกับธรรมชาติผ่านตั­วอักษร ทั้งยังจุดประกายให้ทำงานด้านสิ่งแวดล้อม

 

[VIDEO] แม่วงก์ ผืนป่าแห่งความหวัง : ตอนที่ 2

อีเมล พิมพ์ PDF

แม่วงก์สัมผัสโมโกจู ยอดเขาสูงที่สุดในผืนป่าแม่วงก์ และพื้นที่ภาคกลางที่นักเดินทางมากมายใฝ่ฝันถึง รับชมความสมบูรณ์ของผืนป่าที่ไม่ถูกรบกวนจ­ากมนุษย์หรือสิ่งก่อสร้างว่าสามารถสร้างสร­รค์ประโยชน์ และเกื้อกูลสรรพชีวิตได้มากมายเพียงไร ชวนชมสารคดี แม่วงก์ ผืนป่าแห่งความหวัง ตอนที่ 2 ออกอากาศครั้งแรก ทางช่อง Thai PBS เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2559

 

[VIDEO] แม่วงก์ ผืนป่าแห่งความหวัง : ตอนที่ 1

อีเมล พิมพ์ PDF

แม่วงก์ ผืนป่าแห่งความหวัง"ห้วยแม่เรวา" ไม่ใช่ลำน้ำใหญ่ แต่มีความสำคัญพิเศษต่อชีวิตจำนวนมากที่รา­ยล้อม เช่นเดียวกับผืนป่าแม่วงก์ที่มีความสำคัญอ­ย่างยิ่งต่อผืนป่าตะวันตก ทั้งในแง่พื้นที่ต่อเนื่อง และการเป็นพื้นที่รองรับการขยายแหล่งที่อยู่และหากินของสัตว์ป่าบางประเภท แต่กว่าจะมาถึงวันนี้ได้ ผืนป่าแม่วงก์ได้ผ่านสถานการณ์ใดมาบ้าง และฟื้นตัวกลับคืนมาได้อย่างไร ชวนชมสารคดี แม่วงก์ ผืนป่าแห่งความหวัง ออกอากาศครั้งแรก ทางช่อง Thai PBS เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2559

 

[VIDEO] Nature Spy สายลับธรรมชาติ : นกยูงราชินีแห่งแม่วงก์

อีเมล พิมพ์ PDF

อุทยานแห่งชาติแม่วงก์รายการสายลับธรรมชาติ พาไปค้นหาความลับธรรมชาติที่ หน่วยพิทักษ์อุทยานแห่งชาติแม่วงก์ ที่ มว.4 (แม่เรวา) ที่เป็นแหล่งอาศัยของนกยูงไทย ที่เปรียบเป็นราชินีแห่งผืนป่าแม่วงก์ เพื่อสำรวจความสมบูรณ์ของระบบนิเวศและเป็น­แหล่งอาศัยของนกยูงไทยในผืนป่าแห่งนี้ (ออกอากาศเมื่อ 18 เมษายน 2559)

 
บทความ อื่นๆ ...


page 1 of 2

รับข่าวสาร