• Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

เขื่อนแม่วงก์

อีเมล พิมพ์ PDF
รวมลิงค์วีดีโอข่าว เรื่องกรณีเขื่อนแม่วงก์
เขื่อนแม่วงก์


รายการตอบโจทย์ ตอน แม่วงก์
ออกอากาศ 30 เมษายน - 2 พฤษภาคม 2555 (3 ตอน)
ตอบโจทย์ แม่วงก์
ผู้ร่วมรายการ 
นายวีระกร คำประกอบ อดีตรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
อาจารย์รอยล จิตรดอน ผู้รวบรวมข้อมูลน้ำและศึกษาการจัดการน้ำชุมชน
อาจารย์ศศิน เฉลิมลาภ เลขาธิการมูลนิธิสืบ นาคะเสถียร
อาจารย์ณรงค์ แรงกสิกร เครือข่ายแม่วงก์ ชุมชนคนรักษ์ป่า

///

เสวนา ทำลายป่า เพื่อสร้างเขื่อน ?
วันที่ 27 เมษายน 2555

ตอนที่ 1
รตยา จันทรเทียร ประธานมูลนิธิสืบนาคะเสถียร
เขื่อนแม่วงก์แก้ปัญหาน้ำท่วมภาคกลางไม่ได้
ซ้ำยังทำลายพื้นที่ป่าสมบูรณ์ซึ่งเป็นแหล่งที่อยู่อาศัยของสัตว์ป่า

ตอนที่ 2
ภานุเดช เกิดมะลิ รองเลขาธิการมูลนิธิสืบนาคะเสถียร
ทำไมมูลนิธิสืบนาคะเสถียรถึงคัดค้านการก่อสร้างเขื่อนแม่วงก์

ตอนที่ 3
อรยุพา สังขะมาน เจ้าหน้าที่ฝ่ายวิชาการมูลนิธิสืบนาคะเสถียร
เปิดเผยข้อมูลความอุดมสมบูรณ์ของป่าพื้นที่ป่าในอุทยานแห่งชาติแม่วงก์บริเวณที่จะถู­กสร้างเขื่อน

ตอนที่ 4
อุทัย เดชยศดี เจ้าหน้าที่สารสนเทศภูมิศาสตร์ WWF
ถ้ามีเขื่อนแม่วงก์จะส่งผลกระทบกับลุ่มน้ำแม่วงก์ ทำให้ปริมาณน้ำท่าไหลเฉลี่ยลดลง
และโรเบิร์ต สไตเมทซ์ หัวหน้าฝ่ายชีววิทยาการอนุรักษ์ WWF ประเทศไทย
การสร้างเขื่อนยังผลกระทบต่อประชากรเสือโคร่ง ซึ่งประเทศไทยเคยให้คำมั่นสัญญาไว้ว่า จะเพิ่มจำนวนเสือโคร่ง

ตอนที่ 5
ตะวันฉาย หงส์วิลัย หัวหน้าภาคสนามมูลนิธิสืบนาคะเสถียรพื้นที่นครสวรรค์ - กำแพงเพชร
ชาวบ้านในชุมชนมีทั้งสนับสนุนและคัดค้านการก่อสร้างเขื่อนแม่วงก์
แต่ส่วนใหญ่ไม่ค่อยมีความรู้ถึงข้อมูลผลดีผลเสียของเขื่อน

ตอนที่ 6
ศรีสุวรรณ จรรยา นายกสมาคมต่อต้านสภาวะโลกร้อน
ตั้งเป้าจะล่ารายชื่อผู้คัดค้านเขื่อนแม่วงก์ให้ได้จำนวน 13,028 ล้านบาท
เท่ากับจำนวนเงินงบก่อสร้างที่รัฐบาลอนุมัติ
เพื่อใช้สนับสนุนการยื่นฟ้องรัฐบาลที่ละเมิดกฎหมายรัฐธรรมนูญ เพราะโครงการนี้อีไอเอยังไม่ผ่าน

///

ศศิน เฉลิมลาภ อธิบายเรื่องเขื่อนแม่วงก์จะได้ไม่คุ้มเสีย ศศิน เฉลิมลาภ ความเห็นกรณีเขื่อนแม่วงก์

///

จับประเด็นร้อน เขื่อนแม่วงก์ ตอนที่ 1
จับประเด็นร้อน เขื่อนแม่วงก์ ตอนที่ 2
จับประเด็นร้อน เขื่อนแม่วงก์ ตอนที่ 3
บันทึกจากรายการจับประเด็นร้อน สัมภาษณ์ ศศิน เฉลิมลาภ เลขาธิการมูลนิธิสืบนาคะเสถียร
ถึงกรณีการก่อสร้างเขื่อนแม่วงก์ในอุทยานแห่งชาติแม่วงก์

คมชัดลึก 24-4-55 ตอน "เขื่อนแม่วงก์" แก้น้ำท่วม...ได้ไม่คุ้มเสีย?
ผู้ร่วมรายการ ชวลิต จันทรรัตน์ กรรมการบริหารทีมกรุ๊ป,ศศิน เฉลิมลาภ เลขาธิการมูลนิธิสืบนาคะเสถียร

ห้องข่าว THE NATION - ต้านเขื่อนเแม่วงก์

เพลงชีวิตสัมพันธ์ประกอบภาพป่าแม่วงก์ - หยุดเขื่อนแม่วงก์
ภาพพื้นที่ป่าที่จะไม่ได้เห็นอีกต่อไป หากมีการก่อสร้างเขื่อนแม่วงก์

VOICE TV - NGO ค้านเขื่อนแม่วงก์
 

รับข่าวสาร