• Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

รั้วเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้ง

อีเมล พิมพ์ PDF

การสร้างรั้วที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้งเพื่อเป็นขอบเขตที่แน่นอนของการกันพื้นที่ป่าว่าด้านในของรั้วเป็นบ้านของสัตว์ป่า ส่วนด้านนอกของรั้วเป็นพื้นที่ของราษฎรใช้อยู่อาศัยและทำกิน ตลอดจนเป็นป่าชุมชนเพื่อเก็บหาของป่าและอื่นๆ (ในปัจจุบันยังมีภูเขา และป่านอกเขตห้วยขาแข้งที่ราษฎรดูแลเป็นป่าชุมชนอยู่แล้ว และอาจดูแลเพิ่มเติมในอนาคต)


การสร้างรั้วนี้ได้ดำเนินการมาประมาณ 10 ปีมาแล้วโดยทยอยสร้างตามงบประมาณที่ได้รับในด้านตะวันออก ของห้วยขาแข้งที่แนวป่าติดกับที่ทำกินของราษฎร ส่วนด้านตะวันตก, เหนือ และใต้นั้นเป็นผืนป่าต่อเนื่องกับเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าทุ่งใหญ่นเรศวร อุทยานแห่งชาติแม่วงก์ และอุทยานแห่งชาติเขื่อนศรีนครินทร์ เป็นด้านที่ไม่ต้องการรั้ว


ถึงวันนี้มีแนวรั้วที่สร้างเสร็จแล้วระยะทางกว่า 100 กิโลเมตร (เว้นเขตที่มีหน้าผาสูงชัน หรือปากห้วย) สมัยที่คุณชัชวาลย์ พิศดำขำ เป็นหัวหน้าเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้ง ต่อจากคุณสืบ นาคะเสถียร ได้มีการร่วมกันกับผู้นำชุมชน ผู้ใหญ่บ้าน อำเภอ ฯลฯ โดยมีป่าไม้เขตเป็นเจ้าภาพ ทำการชี้แนวเขตร่วมกันก่อนการสร้างรั้ว โดยเป็นข้อตกลงร่วมกันเสมือนว่า ในแนวเขตรั้วเป็นเขตอภัยทานเป็นบ้านของสัตว์ป่าตั้งแต่สัตว์เล็กสัตว์น้อย เช่น แย้ เต่า นก ไปจนถึงสัตว์ใหญ่อย่าง เสือ ช้าง กวาง กระทิง ฯลฯ ลักษณะของรั้วที่สร้างเป็นรั้วลวดหนาม 5-6 เส้น สูงประมาณ 1.20 เมตร โดยตัวของรั้วเองนั้นไม่สามารถกั้นคนได้ แต่เป็นการหมายแนวเขตที่ชัดเจน ซึ่งผู้ใดจะอ้างว่าแนวเขตไม่แน่นอนได้ยาก

ตามความเห็นส่วนตัวเห็นว่า ถึงแม้จะสร้างรั้วที่สูง ใหญ่ แข็งแรง มีราคาสูงกว่านี้ ก็ไม่สามารถกันคนไม่ให้เข้าไปได้ แต่ที่แล้วมาคือการใช้รั้วมนุษย์ หมายถึง นอกจากรั้วลวดหนามแล้วยังมีจุดสกัด ที่เป็นอาคารชั่วคราว ซึ่งแต่ละจุดมีเจ้าหน้าที่ 2- 3 คน อยู่ประจำ จุดสกัดนี้เรียงรายตามแนวรั้วตรงบริเวณที่ล่อแหลม ต่อการบุกรุก และมีหัวหน้าหน่วยลาดตระเวนแนวรั้วช่วยเจ้าหน้าที่ที่จุดสกัดอีกแรงหนึ่ง ในขณะเดียวกันก็ได้มีการทำความเข้าใจกับชาวบ้านในหมู่บ้านที่มีพื้นที่ติดแนวรั้วเพื่อให้เป็นหูเป็นตา ทำหน้าที่เป็นรั้วมนุษย์ช่วยดูแลอีกแรงหนึ่ง มูลนิธิสืบนาคะเสถียรเคยสนับสนุนรถอีแต็กเพื่อให้ใช้ลาดตระเวนด้วย ซึ่งในช่วง 7-8 ปีนั้น รั้วก็ได้ทำหน้าที่เป็นสัญลักษณ์ในการช่วยกันดูแล ให้ภาคเจ้าหน้าที่เขตฯ และประชาชนร่วมกันดูแลชีวิตของสัตว์ป่าและพืชพรรณอันทรงคุณค่าไว้ได้ระดับหนึ่ง

ดังนั้นในครั้งนี้ หากงบประมาณที่ได้มาตามข่าว จะเป็นการสร้างรั้วและจุดสกัดเพิ่มเติมที่ยังขาดอยู่เป็นระยะทางกว่า 100 กิโลเมตร พร้อมทั้งจัดระบบบริหารที่ทั้งฝ่ายประชาชนที่อยู่นอกรั้วและเจ้าหน้าที่เขตฯ ได้ทำความเข้าใจร่วมกัน และร่วมกันดูแลชีวิตของสัตว์และพันธุ์พืชของเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้ง ให้เป็นบ้านที่สงบสุขของสัตว์ป่า พวกเราชาวไทยทั้งหลายก็คงจะยินดีสนับสนุนแนวคิดของรัฐบาลที่จะสร้างรั้วต่อในครั้งนี้ และคุณสืบ นาคะเสถียร ก็คงจะยินดีด้วยเช่นกัน

 

 

นางรตยา จันทรเทียร

ผู้อำนวยการโครงการร่วมรักษาผืนป่าตะวันตกเชิงระบบนิเวศ

มูลนิธิสืบนาคะเสถียร

 

 

 

รับข่าวสาร