• Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
หน้าแรก อ่านข่าวย้อนหลัง ข่าว ประชาสัมพันธ์ คนไทยหัวใจสีเขียว - พระราชวิสุทธิมุนี

คนไทยหัวใจสีเขียว - พระราชวิสุทธิมุนี

อีเมล พิมพ์ PDF

พระราชวิสุทธิมุนีพระราชวิสุทธิมุนี (พระอาจารย์เยื้อน ขนฺติพโล) เข้าสู่เพศบรรพชิตตั้งแต่อายุ 20 ปี ที่วัดบูรพาราม จังหวัดสุรินทร์ หลังจากนั้นจึงไปปฏิบัติธรรมอยู่กับหลวงตามาหาบัว ญาณสัมปันโน ที่วัดป่าบ้านตาด ด้วยดวงจิตอันมุ่งมั่นที่จะศึกษาธรรมะเพื่อธำรงพระศาสนาต่อไป


ในปี 2518 เกิดเหตุการณ์รบพุ่งที่ตะเข็บชายแดนไทย-กัมพูชา ด้านจังหวัดสุรินทร์ เขมรแดงเข่นฆ่าผู้คนล้มตายราวใบไม้ร่วง ทหารและชาวบ้านขาดที่ยึดเหนี่ยวทางใจ ค่ายสุรนารีจึงทูลขอพระภิกษุจากสมเด็จพระสังฆราชให้มาประจำค่ายทหารที่ชายแดน ในโครงการ 'พระสงฆ์นำการทหารเพื่อความมั่นคง' พระอาจารย์เยื้อนได้รับนิมนต์มายังสมรภูมิรบแห่งนี้

บนแผ่นดินที่ร้อนระอุด้วยไฟสงคราม ภิกษุรูปนี้ใช้หลักเมตตาธรรม คำสอนแห่งองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้า เป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของผู้คนยามทุกข์ยาก ปี 2519 บริเวณแนวตะเข็บชายแดนไทย-กัมพูชา เกิดการสู้รบอย่างหนัก พระอาจารย์เยื้อนจึงนำชาวบ้านถอยร่นออกจากพื้นที่เพื่อความปลอดภัย การออกจากพื้นที่เป็นเหตุให้ฝ่ายบ้านเมืองตั้งข้อสงสัยว่า ท่านฝักใฝ่ลัทธิคอมมิวนิสต์เป็นสายข่าว ทำให้ต้องปลีกวิเวกรอนแรมไปตามป่าเขาลำเนาไพร เถื่อนถํ้า และวัดต่างๆ เป็นเวลาหลายปี

จนกระทั่งปี 2532 พระอาจารย์ได้กลับมาที่บ้านจรัสอีกครั้ง และพบว่าที่นี่มีความอุดมสมบูรณ์ เงียบสงบ เหมาะกับการวิปัสนากรรมฐาน ในขณะนั้นก็มีชาวบ้านและนายทุนบางกลุ่มที่เข้ามาบุกรุกตัดไม้มีค่าหลายชนิด รวมไปถึงการล่าสัตว์ป่าที่มีอยู่มาก ทำให้พระอาจารย์เกิดความสังเวชใจ ต้องการที่จะให้ชาวบ้านเกรงกลัวต่อบาปและมีจิตสำนึกที่ดีต่อสิ่งแวดล้อม ซึ่งถือเป็นกิจที่สงฆ์พึงปฏิบัติอย่างหนึ่ง อันเป็นการไม่เพิกเฉยละเลยต่อธรรมชาติและสังคมโลก ท่านจึงตัดสินใจพำนักอยู่ที่นี่ เพื่อทำหน้าที่รักษาธรรมะ-ธรรมชาติ ซึ่งเป็นหัวใจของ 'พุทธะ' และสร้างสถานปฏิบัติธรรมวัดเขาศาลาอตุลฐานะจาโรขึ้น
.
.

พระราชวิสุทธิมุนี
.
.
.

บนพื้นที่ป่าเกือบ 20,000 ไร่ ที่ส่วนใหญ่ถูกตัดโค่น ถูกกำหนดให้เป็นพื้นที่พุทธอุทยาน ท่านได้เร่งซ่อมแซมปลูกป่าจนฟื้นคืนกลับอุดมสมบูรณ์ และใช้วิถีกุศโลบายแห่งธรรมป้องกันดูแลป่า ผลึกกำลังกับเจ้าหน้าที่เฝ้าระวังรักษามรดกป่าของแผ่นดิน การทำหน้าที่ของท่านทำให้มีผู้สูญเสียผลประโยชน์ จึงเป็นเหตุให้ถูกใส่ร้ายทำลายชื่อเสียง กล่าวหาว่าท่านต้องการยึดผืนป่านี้ไว้เพื่อประโยชน์ส่วนตนและพวกพ้อง จึงรวมตัวกันขับไล่ออกจากพื้นที่ ลอบยิง ทำร้ายหมายเอาชีวิต วางเพลิง วางยาพิษ สารพัดวิธี แต่ด้วยจิตใจที่แน่วแน่ในโลกธรรม ท่านจึงรอดพ้นจากหมู่มารทั้งปวง และยืนหยัดอยู่ในวัตรปฏิบัติปฏิปทาอันเคร่งคัดตลอดระยะเวลา 27 ปี เป็นประจักษ์พยานอันกระจ่างใส ในที่สุดท่านได้เปลี่ยนความเกลียดชังเป็นพลังศรัทธาอันบริสุทธิ์

ปัจจุบัน เมล็ดพันธุ์ศรัทธาที่ถูกหว่านลง เติมเต็มจุดแหว่งวิ่นของผืนป่า กำแพงเกือบ 30 กิโลเมตร ที่เกิดขึ้นจากกำลังทรัพย์และพลังศรัทธาของชาวบ้านและญาติธรรมทั่วสารทิศ ใช้เป็นกุศโลบายกั้นขวางความโลภล้อมป่านี้ไว้ผ่านความเพียรพยายามและการเสียสละของพระรูปหนึ่ง ที่เอาชีวิตภายใต้ร่มกาสาวพัสตร์เข้ารักษาผืนป่า รักษาแหล่งกำเนิดเกิดธรรม 'ด้วยหัวใจ พลีให้ พระพุทธศาสนา กายา พลีให้ แผ่นดิน'

ด้วยวัตรปฏิบัติดังที่กล่าว ทำให้ พระราชวิสุทธิมุนี (พระอาจารย์เยื้อน ขนฺติพโล) สถานปฏิบัติธรรมวัดเขาศาลาอตุลฐานะจาโร จ.สุรินทร์ ได้รับคัดเลือกให้เป็นผู้รับรางวัลคนไทยหัวใจสีเขียว ในการประกาศงานประกาศรางวัล คนค้นฅน อวอร์ด ครั้งที่ 9 พลังของแผ่นดิน เมื่อวันเสาร์ที่ 11 พฤศจิกายน ที่ผ่านมา
.

.
ข้อมูลจาก คนค้นฅน อวอร์ด ครั้งที่ 9 พลังของแผ่นดิน
.

 

 

รับข่าวสาร