• Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
หน้าแรก อ่านข่าวย้อนหลัง ข่าว ประชาสัมพันธ์ จากป่าสู่เมือง : ศศิน เฉลิมลาภ

จากป่าสู่เมือง : ศศิน เฉลิมลาภ

อีเมล พิมพ์ PDF

ศศิน เฉลิมลาภทุกๆ ปีในวาระรำลึก สืบ นาคะเสถียร เดือนกันยายนที่กรุงเทพมหานคร นอกจากการเผยแพร่เรื่องราวแนวคิด อุดมการณ์ของคุณสืบแล้ว มูลนิธิยังได้จัดทำรายงานสถานการณ์ป่าไม้ประเทศไทยนำเสนอต่อผู้เข้าร่วมงาน ทั้งการเสวนา และผลิตเอกสารแจก


นอกจากจะอธิบายว่าในแต่ละปี พื้นที่ป่าไม้เพิ่มและลดลงจำนวนเท่าไหร่ ยังแทรกเนื้อหาสถานการณ์สิ่งแวดล้อมต่างๆ ที่มีผลต่อทั้งผืนป่า สัตว์ป่า และสังคม ชุมชนมนุษย์ และพัฒนาเป็นเวทีรายงานสถานการณ์สิ่งแวดล้อมไทยในปีต่อๆ มา

รายงานสถานการณ์สิ่งแวดล้อมในแต่ละประเด็นนั้น มูลนิธิได้เชิญผู้เชี่ยวชาญในแต่ละด้านมาเป็นผู้อธิบายให้ความรู้แก่ผู้เข้าฟัง เช่น ในปีที่ผ่านมา ได้นำเสนอประเด็นทางสิ่งแวดล้อมสำคัญ 4 เรื่อง ได้แก่ สถานการณ์ปะการังฟอกขาว โดย ดร.ธรณ์ ธำรงนาวาสวัสดิ์ สถานการณ์การกัดเซาะชายฝั่ง โดย คุณศักดิ์อนันต์ ปลาทอง สถานการณ์การสร้างฝายในป่าอนุรักษ์ โดย ดร.นณณ์ ผาณิตวงศ์ สถานการณ์ปลูกป่า โดย นพ.รังสฤษฎ์ กาญจนวนิช

สำหรับในปีนี้ นอกจากรายงานสถานการณ์ป่าไม้ ที่ทั้งผลิตเอกสารแจกผู้เข้าร่วมงานและการรายงานบนเวทีกิจกรรม โดย คุณภาณุเดช เกิดมะลิ เลขาธิการมูลนิธิสืบแล้ว ยังมีเวทีรายงานสถานการณ์สิ่งแวดล้อมที่สำคัญอีกหลายประเด็น พร้อมท้ัง การรายงานสถานการณ์ป่าไม้ในรูปแบบกลุ่มป่า ซึ่งเป็นงานวิเคราะห์สุขภาพป่าชิ้นใหม่ของมูลนิธิร่วมกับนักวิชาการและผู้เชี่ยวชาญด้านผืนป่าสัตว์ป่าหลายท่าน ที่เริ่มดำเนินการตรวจเช็คกลุ่มป่าทั่วประเทศไทยในปีนี้เป็นครั้งแรก โดยรายงานสุขภาพกลุ่มป่านี้ อาจารย์ศศิน เฉลิมลาภ ประธานมูลนิธิสืบนาคะเสถียร จะเป็นผู้อภิปรายให้ผู้สนใจเข้ารับฟังในงานจากป่าสู่เมือง บันทึกหยุดเขื่อนน้ำโจน วันอาทิตย์ที่ 10 กันยายนนี้

 

สถานการณ์สิ่งแวดล้อมตอนนี้
สิ่งที่น่าวิตกตอนนี้ คือ เราไม่รู้ว่าผลของสภาวะโลกร้อนจะส่งผลกระทบถึงโลกเราขนาดไหน เพราะว่ามันเป็นงานทางวิทยาศาสตร์ มันค่อยๆ เกิดหรืออาจจะเกิดปุปปับจนมนุษย์ปรับตัวไม่ทัน หรือมันอาจจะค่อยๆ เกิดจนเราสามารถปรับตัวได้ ฉะนั้นเราไม่ควรประมาทสถานการณ์ ภัยพิบัติที่มันจะมากับโลกร้อน ทั้งเรื่องของพายุ น้ำทะเลขึ้นสูง หรือแม้กระทั่งการแปรปรวนของฤดูกาล

การดำเนินงานของมูลนิธิเพื่อรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
การทำงานของมูลนิธิสืบฯ เป็นการทำงานที่จะบอกคนไทยว่า ประเทศไทยควรจะมีการอนุรักษ์ธรรมชาติ เพราะมีเหตุผลว่าถ้าเรามีธรรมชาติที่สมบูรณ์มันจะเป็นแนวกันชนกับภัยพิบัติ ที่สามารถรักษาทรัพยากรที่สำคัญก็คือ น้ำ และรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมก็คือ อากาศ เอาไว้ได้ ดังนั้น มูลนิธิสืบนาคะเสถียร จะต้องทำทุกวิถีทางที่จะทำให้สังคมไทยมีการอนุรักษ์ธรรมชาติ

เราก็จะใช้ห้วยขาแข้งและป่าตะวันตกเป็นพื้นที่ต้นแบบในการที่จะร่วมกับทางราชการเพื่อให้สิ่งเหล่านี้คงอยู่และเป็นตัวอย่างของการจัดการทรัพยากรอย่างถูกต้อง

สุขภาพป่าตะวันตกในวันนี้
ป่าตะวันตกได้รับการดูแลมา 20 กว่าปี วันนี้ถือว่าเป็นป่าใหญ่แห่งความหวังของการรักษาสัตว์ป่า เพราะว่าประชากรสัตว์ป่าที่เป็นทั้งผู้ล่าหรือสัตว์กีบขนาดใหญ่ ตอนนี้ยังอุดมสมบูรณ์ ดังนั้นป่าตะวันตกจะเป็นแหล่งพันธุกรรมที่เป็นผลงานของประเทศไทยที่สามารถนำไปบอกโลกได้ว่า เรารักษาป่าใหญ่ขนาดนี้เอาไว้ให้กับโลกได้
.


.
ในวาระครบรอบ 27 ปี การจากไปของสืบ นาคะเสถียร และเหตุการณ์ปกป้องผืนป่าทุ่งใหญ่นเรศวร มูลนิธิสืบนาคะเสถียร ขอชวนผู้สนใจเข้าร่วมรำลึกเหตุการณ์สำคัญทางสิ่งแวดล้อมครั้งใหญ่ของประเทศ ในงาน จากป่าสู่เมือง บันทึกหยุดเขื่อนน้ำโจน (รำลึก 27 ปี สืบ นาคะเสถียร) ระหว่างวันที่ 8 - 10 กันยายน 2560 ระหว่างเวลา 11.00 - 19.00 น. ณ ห้องอเนกประสงค์ ชั้น 1 หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร ดูรายละเอียดกิจกรรมได้ที่ จากป่าสู่เมือง บันทึกหยุดเขื่อนน้ำโจน
.
มูลนิธิสืบนาคะเสถียร

 

 

รับข่าวสาร


บทความที่เกี่ยวข้อง