• Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
หน้าแรก อ่านข่าวย้อนหลัง ข่าว ประชาสัมพันธ์ จากป่าสู่เมือง : สถานการณ์ป่าไม้ประเทศไทย 2559-2560

จากป่าสู่เมือง : สถานการณ์ป่าไม้ประเทศไทย 2559-2560

อีเมล พิมพ์ PDF
สถานการณ์ป่าไม้ประเทศไทย 2559-2560
.
พื้นที่ป่าไม้ประเทศไทย ประจำปี 2559 จากการแปลภาพถ่ายดาวเทียม โดยกรมป่าไม้ ระบุว่าประเทศไทยมีพื้นที่ป่าไม้ ร้อยละ 31.58 ของพื้นที่ประเทศ หรือเท่ากับ 102,174,805.09 ไร่ (163,479.69 ตารางกิโลเมตร) ลดลงจาก ปี พ.ศ. 2558 ร้อยละ 0.02 หรือ 65,000 ไร่ โดยประมาณ
.
จากสถิติพื้นที่ป่าไม้ประเทศไทย จากปี พ.ศ. 2557-2559 ระยะเวลา 2 ช่วงปีที่ผ่านมา พื้นที่ป่าลดลง ร้อยละ 0.02 ทุกปี หรือเฉลี่ยปีละ 60,000 ไร่ โดยประมาณ
.
จากพื้นที่ป่าไม้ในปัจจุบัน สามารถแยกพื้นที่เป็นรายภาค ตามลำดับมากไปหาน้อย ได้ดังนี้
- ภาคเหนือมีพื้นที่ป่าร้อยละ 64.37 (ของพื้นที่ภาค)
- ภาคตะวันตกร้อยละ 59.03
- ภาคใต้ร้อยละ 24
- ภาคตะวันออกร้อยละ 21.84
- ภาคกลางร้อยละ 21.09
- ภาคตะวันออกเฉียงเหนือร้อยละ 14.93
.
โดยภาคที่มีอัตราการลดลงของพื้นที่ป่าไม้รุนแรงที่สุดคือ ภาคตะวันออก รองลงมาคือ ภาคใต้ โดยพื้นที่ป่าที่หายไปถึงร้อยละ 36.38 และ 34.82 ของพื้นที่ป่าไม้ที่เคยมีในภาคเมื่อปี 2504 ส่วนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันตก ภาคกลาง และภาคเหนือ ร้อยละของพื้นที่ป่าที่ลดลงในแต่ละภาคจากเมื่อปี 2504 คือ 27.68, 24.45, 23.01 และ 9.12 ตามลำดับ
.
ถึงแม้ว่าภาคตะวันออกจะมีพื้นที่ป่าลดลงมากที่สุด เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2504 แต่จากข้อมูลล่าสุด ปี 2559 ภาคตะวันออกก็ยังมีพื้นที่ป่าเพิ่มขึ้นจากปี 2558 ร้อยละ 0.07 ภาคเหนือเพิ่มขึ้นร้อยละ 2.08 ภาคกลางเพิ่มขึ้นร้อยละ 0.04 และภาคใต้เพิ่มขึ้นร้อยละ 0.02
.
ส่วนอีก 2 ภาคกลับมีตัวเลขพื้นที่ป่าที่ลดลงจากปี 2558 ดังต่อไปนี้ ภาคตะวันตก ลดลงร้อยละ 0.06 และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ลดลงร้อยละ 0.01
.
สำหรับรายงานสถานการณ์ป่าไม้ ฉบับเต็มจะเผยแพร่ให้ผู้สนใจดาวน์โหลดในเร็วๆ นี้ และสามารถติดการรายงานสถานการณ์ป่าไม้ประเทศไทย 2559-2560 ได้ในวันอาทิตย์ที่ 10 กันยายน 2560 ในงาน จากป่าสู่เมือง บันทึกหยุดเขื่อนน้ำโจน ณ ห้องอเนกประสงค์ชั้น 1 หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://goo.gl/KpXTE1
.
หมายเหตุ พ.ศ. 2504 เป็นปีแรกที่การแปลภาพถ่ายออกมาเป็นจำนวนพื้นที่ป่าไม้ของประเทศไทย
สถานการณ์ป่าไม้พื้นที่ป่าไม้ประเทศไทย ประจำปี 2559 จากการแปลภาพถ่ายดาวเทียม โดยกรมป่าไม้ ระบุว่าประเทศไทยมีพื้นที่ป่าไม้ ร้อยละ 31.58 ของพื้นที่ประเทศ หรือเท่ากับ 102,174,805.09 ไร่ (163,479.69 ตารางกิโลเมตร) ลดลงจาก ปี พ.ศ. 2558 ร้อยละ 0.02 หรือ 65,000 ไร่ โดยประมาณ

จากสถิติพื้นที่ป่าไม้ประเทศไทย จากปี พ.ศ. 2557-2559 ระยะเวลา 2 ช่วงปีที่ผ่านมา พื้นที่ป่าลดลง ร้อยละ 0.02 ทุกปี หรือเฉลี่ยปีละ 60,000 ไร่ โดยประมาณ
สำหรับรายงานสถานการณ์ป่าไม้ ฉบับเต็มจะเผยแพร่ให้ผู้สนใจดาวน์โหลดในเร็วๆ นี้ และสามารถติดการรายงานสถานการณ์ป่าไม้ประเทศไทย 2559-2560 ได้ในวันอาทิตย์ที่ 10 กันยายน 2560 ในงาน จากป่าสู่เมือง บันทึกหยุดเขื่อนน้ำโจน ณ ห้องอเนกประสงค์ชั้น 1 หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://goo.gl/KpXTE1

หมายเหตุ พ.ศ. 2504 เป็นปีแรกที่การแปลภาพถ่ายออกมาเป็นจำนวนพื้นที่ป่าไม้ของประเทศไทย

รวบรวมข้อมูลโดย ฝ่ายวิชาการมูลนิธิสืบนาคะเสถียร
.
.

.
ในวาระครบรอบ 27 ปี การจากไปของสืบ นาคะเสถียร และเหตุการณ์ปกป้องผืนป่าทุ่งใหญ่นเรศวร มูลนิธิสืบนาคะเสถียร ขอชวนผู้สนใจเข้าร่วมรำลึกเหตุการณ์สำคัญทางสิ่งแวดล้อมครั้งใหญ่ของประเทศ ในงาน จากป่าสู่เมือง บันทึกหยุดเขื่อนน้ำโจน (รำลึก 27 ปี สืบ นาคะเสถียร) ระหว่างวันที่ 8 - 10 กันยายน 2560 ระหว่างเวลา 11.00 - 19.00 น. ณ ห้องอเนกประสงค์ ชั้น 1 หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร ดูรายละเอียดกิจกรรมได้ที่ จากป่าสู่เมือง บันทึกหยุดเขื่อนน้ำโจน

จากป่าสู่เมือง

 

รับข่าวสาร


บทความที่เกี่ยวข้อง