• Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
หน้าแรก อ่านข่าวย้อนหลัง ข่าว ประชาสัมพันธ์ เหตุผลในการคัดค้านโรงไฟฟ้าถ่านหินเทพา

เหตุผลในการคัดค้านโรงไฟฟ้าถ่านหินเทพา

อีเมล พิมพ์ PDF

โรงไฟฟ้าถ่านหินเทพา17 สิงหาคม 2560 ที่ประชุมคณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณารายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อม (คชก.) สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) เตรียมส่งต่อรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ (EHIA) โครงการโรงไฟฟ้าถ่านหินเทพา ต.ปากบาง อ.เทพา จ.สงขลา ขนาด 2,200 เมกะวัตต์ ของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) เข้าสู่การพิจารณาของคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ (กก.วล.) เนื่องจากเห็นว่ามีข้อมูลครบถ้วนเพียงพอแล้ว


จากเหตุการณ์ดังกล่าว เครือข่ายประชาชนจังหวัดชายแดนภาคใต้ปกป้องสิทธิชุมชนและสิ่งแวดล้อมเพื่อสันติภาพ, เครือข่ายคนสงขลาปัตตานีไม่เอาโรงไฟฟ้าถ่านหิน, เครือข่ายนักวิชาการภาคใต้คัดค้านโครงการโรงไฟฟ้าถ่านหิน ได้ออกมาแสดงความเห็น คัดค้านการพิจารณาอนุมัติร่างรายงานผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ EHIA โครงการโรงไฟฟ้าถ่านหินเทพา จังหวัดสงขลา โดยให้ความเห็นประกอบ 6 ประเด็น ประกอบไปด้วย

1. การพิจารณาการคัดค้านการพิจารณาอนุมัติร่างรายงานผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ EHIA โครงการโรงไฟฟ้าถ่านหินเทพา จังหวัดสงขลา ขาดความชอบธรรมตั้งแต่การเริ่มต้นกระบวนการจัดทำร่างรายงานฯดังกล่าว และการจัดฟังเวทีรับฟังความคิดเห็น

2. กระบวนการรับฟังและจัดทำรายงาน EHIA ไม่เป็นไปตามรัฐธรรมนูญ 2560 โดยเฉพาะในมาตรา 43, 50, 57, 58, 59

3. ขาดข้อมูล Baseline Data ที่จำเป็นต่อการวางแผนเฝ้าระวังผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และสุขภาพ

4. ประเทศไทยลงนามในภาคีมินามาตะ ในรายงานต้องให้ความสำคัญในการปฏิบัติตามอนุสัญญาด้านสารปรอทอย่างเคร่งครัด

5. การพิจารณาอนุมัติร่างรายงานฯ EHIA ครั้งที่ 4 ยังคงขาดความชอบธรรมต่อเนื่อง ดังนี้

5.1 การพิจารณาอนุมัติร่างรายงานฯ ครั้งนี้ ไม่มีการแจ้งล่วงหน้าให้กับประชาชนที่มีส่วนได้ส่วนเสียทราบ จึงทำให้ขาดการมีส่วนร่วมของประชาชนและประชาชนไม่สามารถใช้สิทธิชุมชนในการปกป้องสิ่งแวดล้อมและทรัพยากร ทั้งนี้ประชาชนในพื้นที่ไม่ได้รับหนังสือแจ้งกำหนดว่าจะมีการพิจารณาร่างรายงาน EHIA ครั้งที่4

5.2 ข้อมูลร่างรายงานฯ ขาดการเผยแพร่ให้กับประชาชนที่มีส่วนได้ส่วนเสียทราบ

5.3 การพิจารณาอนุมัติร่างรายงานฯ ฉบับนี้มีการใช้ข้อมูลเท็จ และข้อมูลที่ไม่ตรงกับความจริงที่มีอยู่ในพื้นที่

และ 6. การพิจารณารายงาน EHIA โรงไฟฟ้าถ่านหินเทพา ต้องมีมิติครบถ้วน ไม่น้อยกว่าจุออ่นของรายงาน รฟฟ ถ่านหินกระบี่ที่ คชก. เคยพิจารณา และข้อมูลที่ กฟผ. เพิ่มเติมจากมติ คชก. ต้องตรงประเด็นและข้อมูลมีคุณภาพ
.
.

โรงไฟฟ้าถ่านหินเทพา
.
.
.

และเมื่อ 19 สิงหาคม คณะกรรมการประสานงานองค์กรพัฒนาเอกชนภาคใต้ ได้ออกแถลงการณ์ ปกป้องเทพาสงขลาจากถ่านหิน การผ่านรายงาน EHIA โรงไฟฟ้าถ่านหินเทพา ของ คชก.อย่างลวกๆและรีบเร่ง คือปาหี่ที่คนใต้มิอาจยอมรับได้” โดยมีเนื้อหาดังนี้

โรงไฟฟ้าถ่านหินเทพาสงขลา คือฐานที่มั่นสุดท้ายของถ่านหินประเทศไทย หาก กฟผ.ไม่สามารถสร้างโรงไฟฟ้าถ่านหินที่เทพาได้ ย่อมหมายความถึงการสิ้นสุดของยุคถ่านหินประเทศไทย จึงไม่แปลกที่ทุกองคาพยพของกฟผ.บริษัทขายถ่านหิน อำนาจรัฐ อำนาจทุน จะใช้ความพยายามทุกทางในการผลักดันให้เกิดโรงไฟฟ้าถ่านหินเทพา

สำหรับการผ่านรายงาน EHIA ของโรงไฟฟ้าถ่านหินเทพาโดยคณะกรรมการชำนาญการ (คชก.) อย่างลวกๆ และรีบเร่งในครั้งนี้ ทั้งที่ยังมีประเด็นข้อสงสัยและข้อบกพร่องทั้งในเนื้อหาและประเด็นจริยธรรมทางวิชาการอีกมากมาย ทั้งยังยังอ้างว่า ได้เปิดกระบวนการมีส่วนร่วมเพียงพอแล้ว ทั้งๆ ที่กระบวนการมีส่วนร่วมทั้งหมดนั้น เป็นการมีส่วนร่วมเทียมที่จัดพอเป็นพิธีกรรมเท่านั้นเอง

กป.อพช.ใต้ จึงขอแสดงความคิดเห็นต่อการพิจารณาอนุมัติรายงาน EHIA โรงไฟฟ้าถ่านหินเทพา สงขลา ในครั้งนี้ว่า เป็นกระบวนการพิจารณา EHIA ที่ความฉ้อฉลและไม่เป็นธรรมขาดจริยธรรมทางวิชาการ และขอแสดงจุดยืนที่จะรวมพลังทุกเครือข่ายองค์กรประชาชนในการคัดค้านโครงการโรงไฟฟ้าถ่านหินเทพา สงขลาให้ถึงที่สุด และไม่ต้องการให้เกิดโรงไฟฟ้าถ่านหินในพื้นที่ภาคใต้ เราไม่ต้องการให้ภาคใต้เป็นฐานการพัฒนาอุตสาหกรรมหนัก
;.

.

ที่มา คณะกรรมการประสานงานองค์กรพัฒนาเอกชนภาคใต้

 

รับข่าวสาร


บทความที่เกี่ยวข้อง