• Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
หน้าแรก วีดีโอ คลิปกิจกรรมมูลนิธิสืบนาคะเสถียร [VIDEO] พันธบัตรป่าไม้ เครื่องมือเศรษฐกิจสู่ป่า 40%

[VIDEO] พันธบัตรป่าไม้ เครื่องมือเศรษฐกิจสู่ป่า 40%

อีเมล พิมพ์ PDF

พันธบัตรป่าไม้จะเป็นไปได้ไหมที่ประเทศไทยจะมีพื้นที่ป่าเท่ากับ 40% ตามแผนยุทธศาสตร์ชาติ ถ้าพอจะมีทางเป็นไปได้ จะต้องเป็นไปในทิศทางใด แล้ววันนี้เรามีป่าอยู่เท่าไหร่ ต้องเพิ่มอีกเท่าไหร่ และจะทำอย่างไรที่เราจะสามารถมีป่าได้ตามเป้าหมาย แต่ขณะเดียวกันยังสามารถใช้ประโยชน์ในรูปแบบป่าเศรษฐกิจได้อย่างยั่งยืนและไม่สูญเสียต้นทุน แล้วที่พูดกันว่า พันธบัตรป่าไม้ คือ ทางออกของเรื่องนี้ แท้จริงแล้วคำๆ นี้มีความหมายว่าอย่างไร


เพื่อเป็นการตอบคำถามที่ถูกตั้งขึ้น สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย ร่วมกับ มูลนิธิสืบนาคะเสถียร และกลุ่มบิ๊กทรี ได้จัดงานเสวนาหัวข้อ พันธบัตรป่าไม้ เครื่องมือเศรษฐกิจสู่ป่า 40% ขึ้นเมื่อ วันที่ 7 กรกฎาคม 2560 ผู้สนใจสามารถรับชมวีดีโอย้อนหลังของงานได้ที่ลิงค์ด้านล่างนี้


  

รับข่าวสาร