• Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

คิดยกกำลัง 2 : 25 ปี อนุรักษ์มรดกโลก

อีเมล พิมพ์ PDF

ห้วยขาแข้งย้อนกลับไปในเดือนธันวาคมเมื่อ 25 ปีที่แล้ว การประชุมยูเนสโก ที่ประเทศตูนีเซีย ได้ประกาศให้เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าทุ่งใหญ่นเรศวรและเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้งได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกทางธรรมชาติ และประกาศให้นครประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา และเมืองประวัติศาสตร์สุโขทัยและเมืองบริวารขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรม และเมื่อ 2548 ป่าดงพญาเย็น-เขาใหญ่ก็ได้ขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกอีกแห่ง


ในปัจจุบัน ทั่วโลกมีสถานที่ที่ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกอยู่ทั้งหมด 1,049 แห่ง จาก 165 ประเทศ เป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรม 814 แห่ง มรดกโลกทางธรรมชาติ 202 แห่ง และแบบผสมทั้งวัฒนธรรมและธรรมชาติ 33 แห่ง

การที่ประเทศไทยมีสถานที่ที่ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลก หมายความว่าเราเป็นประเทศที่มีของดี แต่ไม่ได้หมายความว่ามีของดีแล้วจะเป็นมรดกโลกได้ สิ่งสำคัญคือต้องมีการจัดการที่จะรักษาของดีนี้เอาไว้ให้กับโลกได้ด้วย ถ้าไม่มีกระบวนการจัดการเพื่อดูแลรักษาก็จะไม่ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลก

ยกตัวอย่าง นครประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยาเป็นของดี แต่เทศบาลเมืองอยุธยาดันปล่อยให้พ่อค้าแม่ค้าไปขายของทำสกปรกรกรุงรัง ยูเนสโกก็สั่งให้ถอน เพราะเราจัดการไม่ได้ แสดงว่าเราเป็นประเทศที่ใช้ไม่ได้

การไปขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกมันเป็นการเตือนตัวเองว่า เราได้สัญญาต่อประชาคมโลกว่าจะรักษาพื้นที่ตรงนี้ให้ไม่ถูกทำลายเพื่อให้โลกได้เชิดชู เอาไว้ดูและศึกษา
.
.

ห้วยขาแข้ง
.
.

สำหรับมรดกโลกทางธรรมชาติแห่งแรกของประเทศไทย เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าทุ่งใหญ่นเรศวรและเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้ง คุณสืบ นาคะเสถียร เป็นคนเขียนรายงานเสนอ และได้รับการขึ้นทะเบียนในอีกหนึ่งปีให้หลังจากที่คุณสืบเสียชีวิต

คุณสืบบอกว่า ห้วยขาแข้งและทุ่งใหญ่นเรศวรเป็นผืนป่าที่มีคุณค่าอย่างยิ่ง ถ้าอยากจะรักษาผืนป่าและสัตว์ป่าให้อยู่รอดก็ต้องเสนอเป็นมรดกโลก เพื่อให้เกิดกลไกในการดูแล

การดูแลห้วยขาแข้งและทุ่งใหญ่นเรศวร ตลอด 25 ปีที่ผ่านมา ค่อนข้างทำได้ดี ไม่มีปัญหาอะไรที่จะทำให้ถูกถอดจากการเป็นมรดกโลก แต่ส่วนของป่าดงพญาเย็น-เขาใหญ่นั้น ได้รับคำเตือนและถูกเรียกไปชี้แจงอยู่บ่อยครั้ง เช่น ก่อนที่จะได้เป็นมรดกโลกได้ไปสัญญากับเขาว่าจะทำทางเชื่อมสัตว์ป่าแต่ก็ไม่ได้ทำสักที มีข่าวการล่าสัตว์ตัดไม้ ตลอดจนกรณีการสร้างเขื่อนบริเวณขอบเขาใหญ่ก็ได้รับคำเตือนและต้องไปขี้แจ้ง

ซึ่งถ้าไม่ได้เป็นมรดกโลกเราก็จะไม่สนใจของดีของเราเลย และการได้เป็นมรดกโลกก็ทำให้ประเทศไทยได้เป็นแลนด์มาร์กใหญ่ว่าเราเป็นประเทศที่เราสามารถรักษาของดีได้ และการท่องเที่ยวก็จะได้รับประโยชน์ไปเต็มๆ

 

 

รับข่าวสาร


บทความที่เกี่ยวข้อง