• Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
หน้าแรก เราทำงานให้พี่สืบ ศศิน เฉลิมลาภ บทความโดยศศิน เฉลิมลาภ ธรรมชาติมาหานคร : มาบตาพุด นิคมอุตสาหกรรมที่ต้องเฝ้าระวัง ตอนที่ 1

ธรรมชาติมาหานคร : มาบตาพุด นิคมอุตสาหกรรมที่ต้องเฝ้าระวัง ตอนที่ 1

อีเมล พิมพ์ PDF
คุณสนธิ คชวฒน์ ปัจจุบันเป็นผู้ทรงคุณวุฒิด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ ชมรมนักวิชาการสิ่งแวดล้อมไทยและมูลนิธิจิตอาสา ก่อนหน้านี้เคยเป็นข้าราชการระดับสูงที่มีหน้าที่ดูแลเรื่องมลภาวะและนโยบายด้านคุณภาพสิ่งแวดล้อมของประเทศ อย่างเช่นเรื่องนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด
'มาบตาพุด' เป็นนิคมอุตสาหกรรมที่มีขนาดใหญ่ แต่ก็มีปัญหามากมายเช่นกัน อาทิ เรื่องสารเคมีที่จะส่งผลกระทบต่อชุมชนที่อยู่ในนิคมอุตสาหกรรม ที่ต้องอยู่อย่างไม่รู้ชะตากรรมว่าวันไหนจะเกิดอุบัติภัย ? ใครควรจะเป็นผู้เข้ามารับผิดชอบเมื่อเกิดปัญหา ? หรือจะต้องมีมาตรการป้องกันคนประมาณ 2 ล้านคนที่อยู่ที่นี่อย่างไร ?
ประเทศไทยมีนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุดมาประมาณ 30 ปี นิคมแห่งนี้ได้ผลิกโฉมจากความเป็นประเทศเกษตรกรรมที่มีชาวนาเป็นกระดูกสันหลังของชาติ มาเป็นประเทศที่มีรายได้หลักจากการทำอุตสาหกรรม
เราได้ประโยชน์จากนิคมอุตสาหกรรมก็จริง แต่ก็ต้องยอมสูญเสียหาดทราย และทรัพยากรสวยๆ ยอมเสียสวนผลไม้ ดิน อากาศ น้ำ
หากว่ามีการควบคุมให้นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุดไม่เกิดอุบัติภัยหรือก่อมลพิษ มาบตาพุดก็ให้อะไรกับประเทศนี้มาก แต่ก็ต้องคิดว่า เราจะมีนิคมอุตสาหกรรมใหญ่ๆ แบบนี้อีกเท่าไหร่ จะต้องมีเพิ่มอีกหรือไม่ เพราะเราต่างทราบและเห็นปัญหาของมาบตาพุดเป็นอย่างดี
นี่เป็นเรื่องใหญ่ที่ประเทศไทยจะต้องตัดสินใจ มีแค่มาบตาพุดที่เดียวก็น่าจะพอเพียงได้แล้วนะครับ
ชมย้อนหลัง ธรรมชาติมาหานคร ตอน มาบตาพุด นิคมอุตสาหกรรมที่ต้องเฝ้าระวัง ตอนที่ 1
ชมย้อนหลังธรรมชาติมาหานครทุกตอนทาง www.newtv.co.th/mahanakhon
.คุณสนธิ คชวฒน์ ปัจจุบันเป็นผู้ทรงคุณวุฒิด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ ชมรมนักวิชาการสิ่งแวดล้อมไทยและมูลนิธิจิตอาสา ก่อนหน้านี้เคยเป็นข้าราชการระดับสูงที่มีหน้าที่ดูแลเรื่องมลภาวะและนโยบายด้านคุณภาพสิ่งแวดล้อมของประเทศ อย่างเช่นเรื่องนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด
'มาบตาพุด' เป็นนิคมอุตสาหกรรมที่มีขนาดใหญ่ แต่ก็มีปัญหามากมายเช่นกัน อาทิ เรื่องสารเคมีที่จะส่งผลกระทบต่อชุมชนที่อยู่ในนิคมอุตสาหกรรม ที่ต้องอยู่อย่างไม่รู้ชะตากรรมว่าวันไหนจะเกิดอุบัติภัย ? ใครควรจะเป็นผู้เข้ามารับผิดชอบเมื่อเกิดปัญหา ? หรือจะต้องมีมาตรการป้องกันคนประมาณ 2 ล้านคนที่อยู่ที่นี่อย่างไร ?
ประเทศไทยมีนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุดมาประมาณ 30 ปี นิคมแห่งนี้ได้ผลิกโฉมจากความเป็นประเทศเกษตรกรรมที่มีชาวนาเป็นกระดูกสันหลังของชาติ มาเป็นประเทศที่มีรายได้หลักจากการทำอุตสาหกรรม
เราได้ประโยชน์จากนิคมอุตสาหกรรมก็จริง แต่ก็ต้องยอมสูญเสียหาดทราย และทรัพยากรสวยๆ ยอมเสียสวนผลไม้ ดิน อากาศ น้ำ
หากว่ามีการควบคุมให้นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุดไม่เกิดอุบัติภัยหรือก่อมลพิษ มาบตาพุดก็ให้อะไรกับประเทศนี้มาก แต่ก็ต้องคิดว่า เราจะมีนิคมอุตสาหกรรมใหญ่ๆ แบบนี้อีกเท่าไหร่ จะต้องมีเพิ่มอีกหรือไม่ เพราะเราต่างทราบและเห็นปัญหาของมาบตาพุดเป็นอย่างดี
นี่เป็นเรื่องใหญ่ที่ประเทศไทยจะต้องตัดสินใจ มีแค่มาบตาพุดที่เดียวก็น่าจะพอเพียงได้แล้วนะครับ
ชมย้อนหลัง ธรรมชาติมาหานคร ตอน มาบตาพุด นิคมอุตสาหกรรมที่ต้องเฝ้าระวัง ตอนที่ 1
ชมย้อนหลังธรรมชาติมาหานครทุกตอนทาง www.newtv.co.th/mahanakhon
.
มาบตาพุดคุณสนธิ คชวฒน์ ปัจจุบันเป็นผู้ทรงคุณวุฒิด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ ชมรมนักวิชาการสิ่งแวดล้อมไทยและมูลนิธิจิตอาสา ก่อนหน้านี้เคยเป็นข้าราชการระดับสูงที่มีหน้าที่ดูแลเรื่องมลภาวะและนโยบายด้านคุณภาพสิ่งแวดล้อมของประเทศ อย่างเช่นเรื่องนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด

'มาบตาพุด' เป็นนิคมอุตสาหกรรมที่มีขนาดใหญ่ แต่ก็มีปัญหามากมายเช่นกัน อาทิ เรื่องสารเคมีที่จะส่งผลกระทบต่อชุมชนที่อยู่ในนิคมอุตสาหกรรม ที่ต้องอยู่อย่างไม่รู้ชะตากรรมว่าวันไหนจะเกิดอุบัติภัย ? ใครควรจะเป็นผู้เข้ามารับผิดชอบเมื่อเกิดปัญหา ? หรือจะต้องมีมาตรการป้องกันคนประมาณ 2 ล้านคนที่อยู่ที่นี่อย่างไร ?
.
.

มาบตาพุด.
.
ประเทศไทยมีนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุดมาประมาณ 30 ปี นิคมแห่งนี้ได้ผลิกโฉมจากความเป็นประเทศเกษตรกรรมที่มีชาวนาเป็นกระดูกสันหลังของชาติ มาเป็นประเทศที่มีรายได้หลักจากการทำอุตสาหกรรม

เราได้ประโยชน์จากนิคมอุตสาหกรรมก็จริง แต่ก็ต้องยอมสูญเสียหาดทราย และทรัพยากรสวยๆ ยอมเสียสวนผลไม้ ดิน อากาศ น้ำ

หากว่ามีการควบคุมให้นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุดไม่เกิดอุบัติภัยหรือก่อมลพิษ มาบตาพุดก็ให้อะไรกับประเทศนี้มาก แต่ก็ต้องคิดว่า เราจะมีนิคมอุตสาหกรรมใหญ่ๆ แบบนี้อีกเท่าไหร่ จะต้องมีเพิ่มอีกหรือไม่ เพราะเราต่างทราบและเห็นปัญหาของมาบตาพุดเป็นอย่างดี

นี่เป็นเรื่องใหญ่ที่ประเทศไทยจะต้องตัดสินใจ มีแค่มาบตาพุดที่เดียวก็น่าจะพอเพียงได้แล้วนะครับ

ชมย้อนหลัง ธรรมชาติมาหานคร ตอน มาบตาพุด นิคมอุตสาหกรรมที่ต้องเฝ้าระวัง ตอนที่ 1
ชมย้อนหลังธรรมชาติมาหานครทุกตอนทาง www.newtv.co.th/mahanakhon

มาบตาพุด
 

รับข่าวสาร