• Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
หน้าแรก เราทำงานให้พี่สืบ ศศิน เฉลิมลาภ บทความโดยศศิน เฉลิมลาภ คิดยกกำลัง 2 : ม.44 ยุติเดินหน้าเหมืองทองคำ

คิดยกกำลัง 2 : ม.44 ยุติเดินหน้าเหมืองทองคำ

อีเมล พิมพ์ PDF
คิดยกกำลัง 2 ม.44 ยุติเดินหน้าเหมืองทองคำ ออกอากาศ 3 ม.ค. 2560
มีคำสั่งยุติสำหรับการเดินหน้าเหมืองแร่ทองคำที่จังหวัดพิจิตร เป็นไปตามการใช้อำนาจตามมาตรา 44 เพื่อไม่ให้เดินหน้าต่อไป เพราะมีผลกระทบที่เกิดขึ้นในระยะยาวอย่างเรื่องมลพิษต่อร่างกายประชาชน
ล่าสุดกระทรวงสาธารณสุข กระทรวงอุตสาหกรรม กระทรวงสิ่งแวดล้อม และ กระทรวงวิทยาศาสตร์ มีมติร่วมกันตาม มาตรา 44 เห็นว่าสมควรยุติการทำเหมือง
ถือเป็นการใช้ยาแรง เพราะเหมืองแร่ทองคำจังหวัดพิจิตรมีคำสั่งต้องยุติการทำงานภายในสิ้นปี กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ ระบุเหตุผลในการยุติสัมปทานเหมืองแร่ทองคำจังหวัดพิจิตร ไว้ 3 ประเด็น (1.)ปัจจุบันยังคงมีปัญหาเรื่องร้องเรียนและข้อขัดแย้งของประชาชนในพื้นที่ (2.)ยังไม่สามารถสรุปได้อย่างชัดเจนว่าปัญหาข้อร้องเรียนและผลกระทบทางด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพอนามัยของประชาชนเกิดจากการทำเหมืองแร่ทองคำของบริษัทอัคราฯ หรือไม่ (3.)แต่เพื่อประโยชน์ของสังคมและประชาชนเป็นส่วนรวมและแก้ปัญหาความแตกแยกของประชาชนในชุมชน
ด้านสถานการณ์บริษัทอัคราฯ ปัจจุบันพบว่ามีแผนการจ่ายเงินเดือนพนักงานสูงกว่าเดิมเป็นจำนวนมาก เพื่อยื้อพนักงานให้ทำงานอยู่กับบริษัทให้นานนี่สุด ความจริงอีกเรื่องคือ ประทานบัตรหรือสัมปทานของเหมือนแร่ยังไม่หมด พบว่าเหลืออีก 4 ปี และอีกแปลงเหลือ 12 ปี จึงทำให้บริษัทอัคราฯ เร่งทำงานเพิ่มขึ้น โดยอ้างว่าเพื่อเยียวยาให้บริษัทปรับตัวได้ทัน ให้พนักงานยังคงมีงานทำ แร่ที่ขุดออกมาทำเป็นทองขายไปตามสิทธิของบริษัท ปัจจุบันถึงกำหนดการยุติการขุดแล้ว
คำสั่งนี้ส่งผลแก่ผู้ที่เคยขออาชญาบัตรสำรวจทั้ง 12 จังหวัดถูกยุติการจอง อีกทั้งประทานบัตรของบริษัทอัคราฯ แปลงที่ยืนไว้จังหวัดเพชรบูรณ์ถูกยุติไปด้วย ส่วนบริษัททุ่งคำที่ขอประทานบัตรกว่า 10,000 ไร่ ถูกยุติตามมา สิ่งนี้ชี้ให้เห็นว่าจะไม่มีการขุดทองในรัฐบาลชุดนี้
ถือเป็นรูปแบบที่นำไปสู่การชะลอการลงทุนในเหมืองแร่เป็นการชั่วคราวหรือไม่ อนาคตยังควรเดินหน้าต่อหรือไม่อย่างไร คำตอบของเรื่องนี้คือการแสดงให้เห็นชัดว่าประเทศไทยไม่สามารถจัดการปัญหาผลกระทบที่ตามมาจากการทำเหมืองแร่ได้ หากไม่ทำเหมืองแร่ก็ควรทำในทรัพยากรที่จำเป็นต้องใช้ เช่น หินก่อสร้าง จากเหมืองหิน เพราะแร่อาจไม่มีความจำเป็นเหมือนเมื่อก่อน สมัยอดีตสังคมไทยยังไม่มีความรู้ไม่มีเทคโนโลยีจึงจำเป็นต้องทำลายทรัพยากรเพื่อนำไปขาย แต่ปัจจุบันประเทศไทยมีการแข่งขันทางด้านอื่น อย่างทำเกษตรกรรมรูปแบบก้าวหน้ายั่งยืน
ปีหน้าต้องจับตาว่าสถานการณ์จะออกมาในรูปแบบไหนเพราะตอนนี้มี พ.ร.บ.แร่แห่งชาติเกิดขึ้นแล้วเป็นครั้งแรก ออกโดยกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม หากต้องการทำให้มีประสิทธิภาพ ควรกำหนดว่าแร่ชนิดไหนมีความจำเป็นจะต้องขุด และแร่ชนิดไหนหากขุดแล้วกระทบสิ่งแวดล้อมและชุมชนไม่ควรจะเอามาใช้
เปรียบเทียบได้อย่างตะกั่วที่อยู่ใกล้หมู่บ้านคลิตี้เก่า ทุกวันนี้อยู่กลางป่าตะวันตก ไม่สมควรจะขุดขึ้นมา และกรณีแร่โปแตชจังหวัดอีสาน หากขุดขึ้นมาไทยจะเป็นเจ้าทรัพยากรอันดับหนึ่งเรื่องปุ๋ยเคมี แต่ส่งผลต้องเปลี่ยนวิถีชีวิตชาวนาอีสานเกือบทั้งหมดให้มาเป็นแรงงานอุตสาหกรรมของแร่โปแตช
 ม.44 ยุติเดินหน้าเหมืองทองคำ
มีคำสั่งยุติสำหรับการเดินหน้าเหมืองแร่ทองคำที่จังหวัดพิจิตร เป็นไปตามการใช้อำนาจตามมาตรา 44 เพื่อไม่ให้เดินหน้าต่อไป เพราะมีผลกระทบที่เกิดขึ้นในระยะยาวอย่างเรื่องมลพิษต่อร่างกายประชาชน

ล่าสุดกระทรวงสาธารณสุข กระทรวงอุตสาหกรรม กระทรวงสิ่งแวดล้อม และ กระทรวงวิทยาศาสตร์ มีมติร่วมกันตาม มาตรา 44 เห็นว่าสมควรยุติการทำเหมือง

ถือเป็นการใช้ยาแรง เพราะเหมืองแร่ทองคำจังหวัดพิจิตรมีคำสั่งต้องยุติการทำงานภายในสิ้นปี กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ ระบุเหตุผลในการยุติสัมปทานเหมืองแร่ทองคำจังหวัดพิจิตร ไว้ 3 ประเด็น (1.)ปัจจุบันยังคงมีปัญหาเรื่องร้องเรียนและข้อขัดแย้งของประชาชนในพื้นที่ (2.)ยังไม่สามารถสรุปได้อย่างชัดเจนว่าปัญหาข้อร้องเรียนและผลกระทบทางด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพอนามัยของประชาชนเกิดจากการทำเหมืองแร่ทองคำของบริษัทอัคราฯ หรือไม่ (3.)แต่เพื่อประโยชน์ของสังคมและประชาชนเป็นส่วนรวมและแก้ปัญหาความแตกแยกของประชาชนในชุมชน
.
.
 ม.44 ยุติเดินหน้าเหมืองทองคำ
.
.
ด้านสถานการณ์บริษัทอัคราฯ ปัจจุบันพบว่ามีแผนการจ่ายเงินเดือนพนักงานสูงกว่าเดิมเป็นจำนวนมาก เพื่อยื้อพนักงานให้ทำงานอยู่กับบริษัทให้นานนี่สุด ความจริงอีกเรื่องคือ ประทานบัตรหรือสัมปทานของเหมือนแร่ยังไม่หมด พบว่าเหลืออีก 4 ปี และอีกแปลงเหลือ 12 ปี จึงทำให้บริษัทอัคราฯ เร่งทำงานเพิ่มขึ้น โดยอ้างว่าเพื่อเยียวยาให้บริษัทปรับตัวได้ทัน ให้พนักงานยังคงมีงานทำ แร่ที่ขุดออกมาทำเป็นทองขายไปตามสิทธิของบริษัท ปัจจุบันถึงกำหนดการยุติการขุดแล้ว

คำสั่งนี้ส่งผลแก่ผู้ที่เคยขออาชญาบัตรสำรวจทั้ง 12 จังหวัดถูกยุติการจอง อีกทั้งประทานบัตรของบริษัทอัคราฯ แปลงที่ยืนไว้จังหวัดเพชรบูรณ์ถูกยุติไปด้วย ส่วนบริษัททุ่งคำที่ขอประทานบัตรกว่า 10,000 ไร่ ถูกยุติตามมา สิ่งนี้ชี้ให้เห็นว่าจะไม่มีการขุดทองในรัฐบาลชุดนี้
.
.
 ม.44 ยุติเดินหน้าเหมืองทองคำ
.
.
ถือเป็นรูปแบบที่นำไปสู่การชะลอการลงทุนในเหมืองแร่เป็นการชั่วคราวหรือไม่ อนาคตยังควรเดินหน้าต่อหรือไม่อย่างไร คำตอบของเรื่องนี้คือการแสดงให้เห็นชัดว่าประเทศไทยไม่สามารถจัดการปัญหาผลกระทบที่ตามมาจากการทำเหมืองแร่ได้ หากไม่ทำเหมืองแร่ก็ควรทำในทรัพยากรที่จำเป็นต้องใช้ เช่น หินก่อสร้าง จากเหมืองหิน เพราะแร่อาจไม่มีความจำเป็นเหมือนเมื่อก่อน สมัยอดีตสังคมไทยยังไม่มีความรู้ไม่มีเทคโนโลยีจึงจำเป็นต้องทำลายทรัพยากรเพื่อนำไปขาย แต่ปัจจุบันประเทศไทยมีการแข่งขันทางด้านอื่น อย่างทำเกษตรกรรมรูปแบบก้าวหน้ายั่งยืน

ปีหน้าต้องจับตาว่าสถานการณ์จะออกมาในรูปแบบไหนเพราะตอนนี้มี พ.ร.บ.แร่แห่งชาติเกิดขึ้นแล้วเป็นครั้งแรก ออกโดยกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม หากต้องการทำให้มีประสิทธิภาพ ควรกำหนดว่าแร่ชนิดไหนมีความจำเป็นจะต้องขุด และแร่ชนิดไหนหากขุดแล้วกระทบสิ่งแวดล้อมและชุมชนไม่ควรจะเอามาใช้

เปรียบเทียบได้อย่างตะกั่วที่อยู่ใกล้หมู่บ้านคลิตี้เก่า ทุกวันนี้อยู่กลางป่าตะวันตก ไม่สมควรจะขุดขึ้นมา และกรณีแร่โปแตชจังหวัดอีสาน หากขุดขึ้นมาไทยจะเป็นเจ้าทรัพยากรอันดับหนึ่งเรื่องปุ๋ยเคมี แต่ส่งผลต้องเปลี่ยนวิถีชีวิตชาวนาอีสานเกือบทั้งหมดให้มาเป็นแรงงานอุตสาหกรรมของแร่โปแตช
.
.
 ม.44 ยุติเดินหน้าเหมืองทองคำ
.
.
รายการคิดยกกำลัง 2 : ม.44 ยุติเดินหน้าเหมืองทองคำ ออกอากาศเมื่อวันที่ 3 ม.ค. 2560
.
.
.
.
 

รับข่าวสาร


บทความที่เกี่ยวข้อง