• Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
หน้าแรก อ่านข่าวย้อนหลัง ข่าว ประชาสัมพันธ์ ผืนป่าที่ไร้พรมแดนของ "เสือโคร่ง"

ผืนป่าที่ไร้พรมแดนของ "เสือโคร่ง"

อีเมล พิมพ์ PDF

เสือโคร่ง

นี่ไม่ใช่ครั้งแรกที่เราพบเสือจากห้วยขาแข้งในผืนป่าอื่นๆ ก่อนหน้านี้มีข่าวและรายงานหลายชิ้นระบุว่า พบเสือจากห้วยขาแข้งในพื้นที่อื่น เช่น
การกระจายตัวของเสือโคร่งสู่ผืนป่าอุทยานแห่งชาติแม่วงก์และอุทยานแห่งชาติคลองลานซึ่งมีพื้นที่ติดต่อกับเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้ง โดยข้อมูลจาก WWF ประเทศไทย ระบุว่า สามารถถ่ายภาพเสือโคร่งตัวเมียที่ครั้งหนึ่งเคยถูกบันทึกภาพได้ที่ห้วยขาแข้งในปี พ.ศ. 2548 แต่ต่อมาได้เคลื่อนย้ายมายังอุทยานแห่งชาติแม่วงก์ และได้ให้กําเนิดลูกจนกลายเป็นเสือประจำถิ่นของอุทยานแห่งชาติแม่วงก์ไปแล้ว
พ.ศ. 2557 พบเสือโคร่งวัยรุ่นในพื้นที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าสลักพระ จ.กาญจนบุรี ซึ่งไม่ปรากฏรายงานการเจอเสือโคร่งในพื้นที่นั้นนานแล้ว เมื่อนำข้อมูลมาเปรียบเทียบพบว่าเป็นเสือที่เคยอาศัยในห้วยขาแข้งมาก่อน
25 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559 พบ เสือโคร่ง รหัส HKT-206M ถูกยิงตาย ณ บริเวณหมู่บ้าน Kawkareik ซึ่งอยู่ทางตอนบนของรัฐกะเหรี่ยง (Kayin) ด้านตะวันออกของประเทศพม่า
สิ่งที่เกิดขึ้นสะท้อนภาพความเป็นจริงให้เห็นว่าพรมแดนที่มนุษย์สร้างขึ้นบริหารจัดการพื้นที่ไม่มีผลใดๆ ต่อการกระจายตัวของสัตว์ป่า พวกเขาต่างต้องการถิ่นที่อยู่อาศัยที่เหมาะสมกับตัวเอง ต้องการแหล่งอาหาร และความสงบที่ไม่ถูกคุกคาม
นอกจากนี้ ยังสะท้อนบริบทของผืนป่าและสัตว์ป่าในประเด็นต่างๆ ได้อีกมาก เช่น การออกหาพื้นที่อาณาเขตองตัวเองของเสือหนุ่ม พื้นที่อยู่อาศัยเดิมคับแคบเกินไปต่อจำนวนประชากรที่กำลังขยายพันธุ์ อาหารไม่เพียงพอต่อความต้องการ มีภัยคุกคาม(จากมนุษย์)เกิดขึ้นในถิ่นที่อยู่อาศัยเดิม ถูกแย่งอาณาเขตจากเสือหนุ่ม หรือพบพื้นที่ใหม่ที่มีศักยภาพเพียงพอต่อการย้ายเข้าไปอยู่อาศัย มากไปกว่าคือการหาคำตอบว่า เสือโคร่ง เดินทางไกลจากป่าหนึ่งไปสู่อีกป่าได้อย่างไร ทั้งๆ ที่บางแห่งนั้นมีเส้นถนน ชุมชน แบ่งผืนป่าเป็นสองฝั่ง
เหล่านี้ล้วนเป็นข้อมูลที่นำไปสู่การบริหารจัดการพื้นที่อนุรักษ์เพื่อรักษาเผ่าพันธุ์ของเสือโคร่งต่อไปในอนาคต
หมายเหตุ ปัจจุบัน HKT178 ได้รับการดูแลรักษาอาการบาดเจ็บอยู่ที่สถานีเพาะเลี้ยงสัตว์ป่าห้วยยางปาน จ.เชียงใหม่
บทความโดย เอกวิทย์ เตระดิษฐ์ หัวหน้าฝ่ายสื่อสารองค์กร มูลนิธิสืบนาคะเสถียร
อ้างอิง
เฟสบุ๊ค Saksit Simcharoen 10 มกราคม 2559
มติชน ออนไลน์ 9 มกราคม พ.ศ. 2559 พบเสือโคร่ง ตัวใหญ่ ถูกยิงเจ็บหนัก ร้องครวญครางชายป่า จนท.วางยาสลบก่อนเข้ารักษา https://goo.gl/yAu3vF
มติชน ออนไลน์ 28 กรกฎาคม พ.ศ. 2557 : พบเสือโคร่งเดินข้ามถนน-ป่ากว่า100กม.ห้วยขาแข้งไปป่าสลักพระ′ป่าแม่วงก์′ตกลูก 5 ตัว https://goo.gl/w8Nqdj
สมาคมอนุรักษ์สัตว์ป่า (WCS) ประเทศไทย : เสือโคร่งไทยถูกยิงตายในประเทศพม่า https://goo.gl/aO4skF
WWF ประเทศไทย 14 มีนาคม พ.ศ. 2559 แม่วงก์ – คลองลาน ผืนป่าแห่งความหวัง ในการเป็นบ้านหลังใหม่ของเสือโคร่ง https://goo.gl/kLYZjx
แหล่งอ้างอิงทั้งหมด เข้าถึงเมื่อ 11 มกราคม พ.ศ. 2560
นักวิจัยเสือโคร่ง ศักดิ์สิทธิ์ ซิ้มเจริญ ได้ออกมายืนยันว่า เสือโคร่งซึ่งพบในพื้นที่ ต.แม่ถอด อ.เถิน จ.ลำปาง เป็นเสือโคร่งจากเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้ง พื้นที่มรดกโลกของประเทศไทย และเป็นพื้นที่ที่มีประชากรเสือโคร่งอาศัยอยู่มากที่สุดของประเทศนักวิจัย ระบุข้อมูลว่า เสือโคร่งตัวดังกล่าวมีรหัส HKT178 เป็นเสือตัวผู้ ถ่ายภาพได้ครั้งแรกในช่วงต้นปี พ.ศ. 2554 บริเวณตอนเหนือของเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้ง ปลายปีเดียวกันเสือตัวดังกล่าวถูกถ่ายภาพได้ที่อุทยานแห่งชาติแม่วงก์ และในปลายปี พ.ศ. 2555 สามารถถ่ายภาพได้ที่อุทยานแห่งชาติแม่วงก์อีกครั้ง หลังจากนั้นก็ไม่พบอีกเลย กระทั่งมีข่าวพบเสือโคร่งถูกยิงที่ จ.ลำปาง เมื่อส่งรูปไปตรวจสอบกับทีมงานที่สถานีวิจัยสัตว์ป่าเขานางรำ (ใช้วิธีเทียบลายบนตัวของเสือ ซึ่งเสือแต่ละตัวจะมีลายไม่เหมือนกัน) จึงทราบว่าเป็นเสือจากเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้ง

นี่ไม่ใช่ครั้งแรกที่เราพบเสือจากห้วยขาแข้งในผืนป่าอื่นๆ ก่อนหน้านี้มีข่าวและรายงานหลายชิ้นระบุว่า พบเสือจากห้วยขาแข้งในพื้นที่อื่น เช่น

การกระจายตัวของเสือโคร่งสู่ผืนป่าอุทยานแห่งชาติแม่วงก์และอุทยานแห่งชาติคลองลานซึ่งมีพื้นที่ติดต่อกับเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้ง โดยข้อมูลจาก WWF ประเทศไทย ระบุว่า สามารถถ่ายภาพเสือโคร่งตัวเมียที่ครั้งหนึ่งเคยถูกบันทึกภาพได้ที่ห้วยขาแข้งในปี พ.ศ. 2548 แต่ต่อมาได้เคลื่อนย้ายมายังอุทยานแห่งชาติแม่วงก์ และได้ให้กําเนิดลูกจนกลายเป็นเสือประจำถิ่นของอุทยานแห่งชาติแม่วงก์ไปแล้ว
.
.
เสือโคร่ง
เสือโคร่ง HKT178 ภาพจากเฟสบุ๊ค Saksit Simcharoen
.
.
พ.ศ. 2557 พบเสือโคร่งวัยรุ่นในพื้นที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าสลักพระ จ.กาญจนบุรี ซึ่งไม่ปรากฏรายงานการเจอเสือโคร่งในพื้นที่นั้นนานแล้ว เมื่อนำข้อมูลมาเปรียบเทียบพบว่าเป็นเสือที่เคยอาศัยในห้วยขาแข้งมาก่อน

25 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559 พบ เสือโคร่ง รหัส HKT-206M ถูกยิงตาย ณ บริเวณหมู่บ้าน Kawkareik ซึ่งอยู่ทางตอนบนของรัฐกะเหรี่ยง (Kayin) ด้านตะวันออกของประเทศพม่า

สิ่งที่เกิดขึ้นสะท้อนภาพความเป็นจริงให้เห็นว่าพรมแดนที่มนุษย์สร้างขึ้นบริหารจัดการพื้นที่ไม่มีผลใดๆ ต่อการกระจายตัวของสัตว์ป่า พวกเขาต่างต้องการถิ่นที่อยู่อาศัยที่เหมาะสมกับตัวเอง ต้องการแหล่งอาหาร และความสงบที่ไม่ถูกคุกคาม

นอกจากนี้ ยังสะท้อนบริบทของผืนป่าและสัตว์ป่าในประเด็นต่างๆ ได้อีกมาก เช่น การออกหาพื้นที่อาณาเขตองตัวเองของเสือหนุ่ม พื้นที่อยู่อาศัยเดิมคับแคบเกินไปต่อจำนวนประชากรที่กำลังขยายพันธุ์ อาหารไม่เพียงพอต่อความต้องการ มีภัยคุกคาม(จากมนุษย์)เกิดขึ้นในถิ่นที่อยู่อาศัยเดิม ถูกแย่งอาณาเขตจากเสือหนุ่ม หรือพบพื้นที่ใหม่ที่มีศักยภาพเพียงพอต่อการย้ายเข้าไปอยู่อาศัย มากไปกว่าคือการหาคำตอบว่า เสือโคร่ง เดินทางไกลจากป่าหนึ่งไปสู่อีกป่าได้อย่างไร ทั้งๆ ที่บางแห่งนั้นมีเส้นถนน ชุมชน แบ่งผืนป่าเป็นสองฝั่ง

เหล่านี้ล้วนเป็นข้อมูลที่นำไปสู่การบริหารจัดการพื้นที่อนุรักษ์เพื่อรักษาเผ่าพันธุ์ของเสือโคร่งต่อไปในอนาคต

หมายเหตุ ปัจจุบัน HKT178 ได้รับการดูแลรักษาอาการบาดเจ็บอยู่ที่สถานีเพาะเลี้ยงสัตว์ป่าห้วยยางปาน จ.เชียงใหม่บทความโดย เอกวิทย์ เตระดิษฐ์ หัวหน้าฝ่ายสื่อสารองค์กร มูลนิธิสืบนาคะเสถียร

อ้างอิง
เฟสบุ๊ค Saksit Simcharoen 10 มกราคม 2559
มติชน ออนไลน์ 9 มกราคม พ.ศ. 2559 พบเสือโคร่ง ตัวใหญ่ ถูกยิงเจ็บหนัก ร้องครวญครางชายป่า จนท.วางยาสลบก่อนเข้ารักษา https://goo.gl/yAu3vF
มติชน ออนไลน์ 28 กรกฎาคม พ.ศ. 2557 : พบเสือโคร่งเดินข้ามถนน-ป่ากว่า100กม.ห้วยขาแข้งไปป่าสลักพระ′ป่าแม่วงก์′ตกลูก 5 ตัว https://goo.gl/w8Nqdj
สมาคมอนุรักษ์สัตว์ป่า (WCS) ประเทศไทย : เสือโคร่งไทยถูกยิงตายในประเทศพม่า https://goo.gl/aO4skF
WWF ประเทศไทย 14 มีนาคม พ.ศ. 2559 แม่วงก์ – คลองลาน ผืนป่าแห่งความหวัง ในการเป็นบ้านหลังใหม่ของเสือโคร่ง https://goo.gl/kLYZjx
แหล่งอ้างอิงทั้งหมด เข้าถึงเมื่อ 11 มกราคม พ.ศ. 2560

 

 

รับข่าวสาร


บทความที่เกี่ยวข้อง