• Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
หน้าแรก อ่านข่าวย้อนหลัง ข่าว ประชาสัมพันธ์ รับสมัคร เจ้าหน้าที่พัฒนาระบบรายได้

รับสมัคร เจ้าหน้าที่พัฒนาระบบรายได้

อีเมล พิมพ์ PDF
มูลนิธิสืบนาคะเสถียรเปิดรับสมัครงาน ในตำแหน่ง เจ้าหน้าที่พัฒนาระบบรายได้ ส่วนงาน Shop Online โดยคุณสมบัติผู้สมัคร ประกอบด้วย
คุณสมบัติ
- จบการศึกษาระดดับชั้น ปวส.หรือปริญญาตรี (สาขาคอมพิวเตอร์พิจารณาเป็นพิเศษ)
- เพศ ชาย อายุไม่เกิน 30 ปี (ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่)
- มีความถนัดในการใช้คอมพิวเตอร์ เพื่อการสื่อสารกับกลุ่มเป้าหมาย
- มีความสามารถวางแผนการตลาดเพื่อเน้นการประชาสัมพันธ์องค์กร
- รวบรวมข้อมูลเพื่อใช้ในการวิเคราะห์การตลาด
- มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี
- สามารถขับรถได้ (มีใบขับขี่จะพิจารณาเป็นพิเศษ)
- สามารถทำงานนอกเวลาได้
- สามารถเดินทางไปต่างจังหวัดได้ต่อเนื่องไม่น้อยกว่า 5 วัน หรือทำงานวันหยุดได้
- สามารถเริ่มงานได้ทันที
รายละเอียดงาน
- ประชาสัมพันธ์ด้านการขายและการตลาด
- พบปะพูดคุยกับลูกค้า ในการนำเสนองาน สินค้า และประชาสัมพันธ์โครงการ
- ออกบูธจัดจำหน่ายสินค้าและเช็คสต็อกสินค้า
- งานอื่นๆ ตามความเหมาะสมและได้รับมอบหมาย
อัตราค่าเงินเดือน 12,000 บาท/เดือน (ในช่วงทดลองงาน)
ส่งประวัติการสมัครงานได้ที่ อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน
ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม 0-2580-4381-2
มูลนิธิสืบนาคะเสถียรมูลนิธิสืบนาคะเสถียรเปิดรับสมัครงาน ในตำแหน่ง เจ้าหน้าที่พัฒนาระบบรายได้ ส่วนงาน Shop Online โดยคุณสมบัติผู้สมัคร ประกอบด้วย

คุณสมบัติ
- จบการศึกษาระดดับชั้น ปวส.หรือปริญญาตรี (สาขาคอมพิวเตอร์พิจารณาเป็นพิเศษ)
- เพศ ชาย อายุไม่เกิน 30 ปี (ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่)
- มีความถนัดในการใช้คอมพิวเตอร์ เพื่อการสื่อสารกับกลุ่มเป้าหมาย
- มีความสามารถวางแผนการตลาดเพื่อเน้นการประชาสัมพันธ์องค์กร
- รวบรวมข้อมูลเพื่อใช้ในการวิเคราะห์การตลาด
- มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี
- สามารถขับรถได้ (มีใบขับขี่จะพิจารณาเป็นพิเศษ)
- สามารถทำงานนอกเวลาได้
- สามารถเดินทางไปต่างจังหวัดได้ต่อเนื่องไม่น้อยกว่า 5 วัน หรือทำงานวันหยุดได้
- สามารถเริ่มงานได้ทันที

รายละเอียดงาน
- ประชาสัมพันธ์ด้านการขายและการตลาด
- พบปะพูดคุยกับลูกค้า ในการนำเสนองาน สินค้า และประชาสัมพันธ์โครงการ
- ออกบูธจัดจำหน่ายสินค้าและเช็คสต็อกสินค้า
- งานอื่นๆ ตามความเหมาะสมและได้รับมอบหมาย

อัตราค่าเงินเดือน 12,000 บาท/เดือน (ในช่วงทดลองงาน)

ส่งประวัติการสมัครงานได้ที่ อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน
ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม 0-2580-4381-2

มูลนิธิสืบนาคะเสถียร

 

รับข่าวสาร