• Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
หน้าแรก YOU CAN HELP รายละเอียดกองทุน สรุปงานระดมทุนมูลนิธิสืบนาคะเสถียร มิ.ย.-ต.ค. 2559

สรุปงานระดมทุนมูลนิธิสืบนาคะเสถียร มิ.ย.-ต.ค. 2559

อีเมล พิมพ์ PDF
สรุปงานระดมทุนมูลนิธิสืบนาคะเสถียร มิ.ย.-ต.ค. 2559
ผลการดำเนินกิจกรรมตลอดช่วงเดือน มิ.ย.-ต.ค. 2559 ตามยุทธศาสตร์ที่ 6 พัฒนาระบบรายได้ เพื่อเป็นการสนับสนุนองค์กรอนุรักษ์อย่างยั่งยืน มูลนิธิสืบนาคะเสถียร ได้รับการสนับสนุนเงินทุนสำหรับทำงานอนุรักษ์ผืนป่าตะวันตก ผ่านกิจกรรมและผู้สนับสนุนรายย่อย ตามรายนามดังต่อไปนี้
เดิน-วิ่ง การกุศล ครบรอบวันสถาปนาการท่าเรือฯ 65 ปี มินิมาราธอน ครั้งที่ 4
เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2559 นายอดิสรณ์ อโนทัยสินทวี นักบริหาร 16 ประจำผู้อำนวยการการท่าเรือฯ ได้มอบเงินรายได้จากการจัดการแข่งขันเดิน-วิ่ง การกุศล ครบรอบวันสถาปนาการท่าเรือฯ 65 ปี มินิมาราธอน ครั้งที่ 4 ประจำปี 2559 จำนวนเงิน 409,178.- บาท ให้แก่ นายภาณุเดช เกิดมะลิ เลขาธิการมูลนิธิสืบนาคะเสถียร เพื่อใช้ในกิจกรรมสาธารณประโยชน์ของ “กองทุนเพื่อผู้พิทักษ์ป่า มูลนิธิสืบนาคะเสถียร” ณ ห้องประชุม 1601 อาคารที่ทำการการท่าเรือฯ
สนับสนุนการประมูลเสื้อ ศิลปิน GOT7 บริษัทโฟร์โนล็อค
จากการประมูลเสื้อแจ็คเก็ตพร้อมลายเซ็นของศิลปิน GOT7 จากกิจกรรม GOT7’s Treasure ในงาน "GOT7 DISTRICT “FLY FOR THE WORLD” เมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2559 ที่ผ่านมา บริษัทโฟร์โนล็อคและผู้ชนะการประมูล ได้นำเงินที่ได้จากการประมูลทั้งหมด เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 100,000 บาท มอบให้กับมูลนิธิสืบนาคะเสถียร
สนับสนุนการขายต้นไม้ในงาน GOT7 District Fly for The World  เอฟดับบลิวดี ประกันชีวิต
เอฟดับบลิวดี ประกันชีวิต บริจาคเงิน 20,000 บาท จากการขายต้นไม้ ในงาน GOT7 District Fly for The World แก่มูลนิธิสืบนาคะเสถียรเพื่อสนับสนุนการรักษาป่าผืนใหญ่และช่วยเหลือเจ้าหน้าที่ผู้พิทักษ์ป่าไม้
งานรำลึก 26 ปี สืบนาคะเสถียรได้รับการสนับสนุนการจัดกิจกรรมจากบริษัทดังต่อไปนี้
ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) มูลนิธิสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ บริษัท ผลิตไฟฟ้า จำกัด (มหาชน) บริษัท สิ่งทอซาติน จำกัด นิตยสารแบร์ฟุท บริษัท อทิตตา พับลิเคชั่น จำกัด บริษัท เทคโนเซล (เฟรย์) จำกัด บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) บริษัท บางจากปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) บริษัท โรงเบียร์ตะวันแดง จำกัด บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน) บริษัท ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) เคหะแห่งชาติ บริษัท บาธรูม ดีไซน์ จำกัด
รายชื่อผู้บริจาคเดือนมิถุนายน 2559
ANCHALEE THUAMON, ANUSAK WONGSAKULYONG, CHAIVAT JIRAPUMMIN, CHALERMPAN CHOTEWONGSUROJ, CHALITRA WONGBUTDA, CHARINYA YIMSONG, CHATKEON SESAVEJ, CHOMPOONUCH RATANA, ITTIPOL TOVARA, JIRAWAT ARUNWATTANANON, KANTHAWATS JIRADA, KIRKKIAT SOMPOLPONG, KORANAN NAWARAT AYUDHYA, MAICHARIN HONGMITR, Manoj Tantisiriwat, MILAI RUNGYUAIRI, MONTIRA KLLNLAKHA, NACHAPHUN DENILS, NARET NINCHAI, NATHAPHON DETWATTANADET, NATNICHA MAHAPON, NATTAKARN TANANKITTIPONG, PAKORN KORNTHONG, PANADTA LIMPADAPHAN, PARINYA AUESUNTRACHUN, PARINYA RATCHATAMETHAKORN, PHOL JUNKHOO, PONPATON TAVARORIT, PRASIT ROTANANSIT, PRIN INTRACHAI, RUJIPAST CHATTAPADA, SAKCHAI LIMPCHATPAIBOON, SAKDA UNAWONG, SANSANEE SMITHINUNT, SATHU T-SHIRT, SERMPONG KANJANASILP, SIRINARD SANTHADVANICH, SIRIPORN TIYAWARAKUL, SIRIWANWONGSRIRAKSA, SOMTHOP TERMBOONBARAMEE, SUCHA LA-LAD, SUJITRA PUTJONG, TEERAPAN SAE-TIA, UTAIRAT LAIPRAKOBSUB, VILAILUK LARPLAMLERT, WALAI SUKSAVATE, Watchsreeporn Jirakulprasert, WICHAI LAILAWITMONGKHOL, WIMON HONGLOY, WIRAT SAKULWACHARAYOTHIN, Wirun Chitirattanasre, WWF-ประเทศไทย, การเคหะแห่งชาติ
คุณกนกวรรณ ปิติกถา, คุณกฤชภร กลิ่นกลาง, คุณกฤษ ศรีเพ็ง, คุณกฤษณะ พรหมเดช, คุณกฤษณา มูลแก้ว, คุณกัลยา มีฟัก, คุณกุลธิดา แชวงวรรณ, คุณกุลธิดา เชวงวรรณ, คุณขวัญข้าว ขันธะศิลา, คุณขัตศิญา อินทรศร, คุณเขมินทรา การัณยภาสพงศ์, คุณคมกฤษณ์ สุขคง, คุณครองชัย วิบูลย์อุทัย, คุณคัชพล สินธวถาวร,คุณคุณากร ปั้นปรีชา, คุณจักรพงษ์ เกาเทียน, คุณจักรพันธ์ ชุ่มชื่น, คุณจันทร์ตรา ภูษาวิจิตร, คุณจันศิลา อ้นทอง, คุณจารุวรรณ ทาริวงค์, คุณจิตภัสสร์ พิมพ์คงคา, คุณจิรพันธ์ ทองทับ, คุณจิรศักดิ์ ทรงสะอาด, คุณจุฑารัตน์ กันสุข, คุณฉันทนาจำปาโชค, คุณชมพูนุท บัวปั้น, คุณชัชวาล พรพิไลพรรณ, คุณชัชวาล พันธ์จบสิงห์, คุณชัยปติณญา แสงปาน, คุณชื่นนิจ  พนมวัน ณ อยุธยา, คุณชุติมา ราชคม, คุณชูชีพ ยงวงศ์ไพบูลย์, คุณไชยา อิ่มจิตร, คุณณัชฐา แจ่มเมือง, คุณณัฎฐ์ธิดา กล้าอาษา, คุณณัฎฐนนท์ โปรณานันท์, คุณณัฏฐิกา วงค์จันเสือ, คุณณัฐพัสกร จั่นคต, คุณณัฐวัฒน์ แปวกระโทก, คุณดลยา มณีเขียว, คุณดวงพร พุ่มพวง, คุณดวงพร ศรีรัชตธภคิน, คุณทะนงศักดิ์ อินอุ่นโชติ, คุณทวีรัชต์ แต้กิ้มใช้, คุณทองพิน อินทร์ทรง, คุณเทียรชัย สถิตธรรมนิตย์, คุณเทียรชัย สถิตธรรมนิตย์, คุณธรรมนิตย์ พนมศักดิ์, คุณธรรมรัตน์ สิงห์ศรี, คุณธัญญา เนติธรรมกุล, คุณธัญญานุช ช่วงชิง, คุณธีรยุทธ สถิตพรอำนวย, คุณธีรยุทธ บัวทอง, คุณนงนุช วรุณโสภณ, คุณนทีกานต์ อ่อนนอก, คุณนพวรรณ สมิทธินันท์, คุณนฤมล เจริญศรี, คุณนันทวัฒน์ อจลานนท์, คุณนันทวัน ตันกุรานันท์, คุณนันทิสา โชติรสนิรมิต, คุณนันศิริ แก้วเงินลาด, คุณนิ่มอนงค์ หลูปรีชาเศรษฐ, คุณนิรมาน จันทราช, คุณบัญชา สาติยะ, คุณบุญญิสา ลีเหล็ก, คุณปนิธาน ช่อผูก, คุณปวีณา อัครปรานวัฒน์, คุณปัทมา ครองพล, คุณปานฤทัย มงคลนำ, คุณปิตกานต์ รุ่งตรานนท์, คุณปิยะลักษณ์ นาคะโยธิน, คุณปิยะวรรณ อู่กำธร, คุณผกา ม่วงศิริ, คุณผ่องใส พาหุรัตน์, คุณพชรพรรณ ลืออักษรสนาน, คุณพรจันทร์ แก้วประไพ, คุณพรจิตต์ พงศ์วราภา, คุณพรทิพย์ ขาวนอก, คุณพรพัชรา ค่ำคูณ, คุณพรรษชนก เอียดแก้ว, คุณพรลือชัย แสงพันตา, คุณพลอยไพลิน ชิณศรี, คุณพัชรินทร์ อ่อนลออ, คุณพิกุล คันธศักดิ์ศิริ, คุณพิมประภา จินดากร, คุณพิมพ์ชนก พินิจวงษ์, คุณพิไลวรรณ รัตนจินดา, คุณพุทธชาด บัวรัตน์เจริญ, คุณพูลผล แพทอง, คุณเพียงตา สาตรักษ์, คุณแพทริยา แสงบุญ, คุณภัทรภร จามจุรี, คุณภาณุพงศ์ คนทน, คุณภาณุวัตร จิตรวิโรจน์, คุณภานุวัฒน์ ทรงสวัสดิ์ชัย, คุณภาวิน อิทธิสมัย, คุณมัตติกา สุขประเสริฐ, คุณเมธี วงศ์สง่า, คุณยรรยง จันทฤกษ์, คุณยุวดี ทรัพย์สืบ, คุณเยาวลักษณ์ ภคบัณฑุ, คุณรังสินีย์ สุภัทรเสถียรกุล, คุณรัชตาพร บุญกอง, คุณรัชนีชล แซ่เตีย, คุณรินรดา สายโอบเอื้อ, คุณลักขณา โภชนา, คุณลัดดาวัลย์ สืบผาสุก, คุณเลอศักดิ์ เงินปาน, คุณวงศกร คล้ายแดง, คุณวรชาติ เกตุบุญลือ, คุณวรพจน์ แร่ทอง, คุณวรภัทร์ วรรัตน์อภิบาล, คุณวรรณาพร กลลดาเรืองไกร, คุณวรวุฒิ โฆวัชรกุล, คุณวราพร คำสุข, คุณวราพร คำสุข, คุณวราภรณ์ ทีปะสมบัติ, คุณวันชนะ ธรรมประทีป, คุณวันวิสาข์ วรจิตตกุล, คุณวัศจักร ทองศรี, คุณวารีพร เสริฐสนิท, คุณวาสนา พงษ์ศิริ, คุณวาสินี ผนิศวรนันท์, คุณวิชิรา ตั้งวงศ์พัฒนกิจ, คุณวิญญู เหล่าสกุลรัฐ, คุณวิทยา สุขไมตรี,คุณวิทวัส พฤกษ์ประมูล, คุณวิรุฬห์ ใจหนึ่ง, คุณวิโรจน์ สว่างตระกูล, คุณวิวรรธน์ เบญจาพิทุรวงศ์, คุณศรัณย์ จรูญศิริ, คุณศราวุธ เพชรอินทร์, คุณศศิรัฐ จันทร์รื่น, คุณศันสนีย์ ศรีวิชัย, คุณสมจิตร เครือบุดดี, คุณสมชาย พูนผล, คุณสมัครชัย บานสันเทียะ, คุณสราวุธ อยู่สบาย, คุณสรินทิพย์ ธัญลักษณ์เมธี, คุณสาคร นะคะจัด, คุณสาธิต สูติพันธ์วิหาร, คุณสิริพิมพา ดาวสุโข, คุณสิริมนต์ เกสรสมบุญ, คุณสุทธวรรณ สุพรรณ, คุณสุบรรณ์ ฟองศรี, คุณสุพรรณิการ์ ปานกุล, คุณสุพรรณิการ์ปานกุล, คุณสุภณ วัชราภรณ์, คุณสุภาภัค จินดาประพันธ์, คุณสุภาวิณี กิตติกุล, คุณสุมนา แทนบุญช่วย, คุณสุรัตน์ ยศมา, คุณสุรัตน์ มาลัยกรอง, คุณสุริยะ คำแหล่, คุณสุลิษา ตำแอ, คุณสุวภัทร อุดมฤทธิ์, คุณสุวรรณ์ ฟองศรี, คุณสุวรรณา รัตนาเดชากุล, คุณเสน่ห์-คุณสุพร ศรีเพ็ง, คุณเสาวลักษณ์ กมลภพ, คุณหงสรัตน์ วรสุวัฒน์, คุณหงสรัตน์ วรสุวัฒน์, คุณอธิษฐ์ ชาญเชาว์วรรธ์, คุณอนันตชัย จันทร์พุ่ม, คุณอนุกร เกตศิริ, คุณอโนชา พุ่มเพ็ชร์, คุณอมรศักดิ์ แกล้วการไร่, คุณอรจิรา วงษาพาน, คุณอรยา วงษ์ทน, คุณอลิษา ผาสุวรรณ, คุณอักษรทิพย์ ตั้งอำผลสุกใส, คุณอังคณา เขตสมุทร, คุณอัญชลี มณีอินทร์, คุณอัศวีร์ รามรานนท์, คุณอำนวย ไก่นิล, คุณอุมาภรณ์ สมศิริวัฒนา, คุณเอกรัฐ โพธิ์สว่าง, คุณเอกรัตน์ ไล้ทอง, คุณโอภาส จันทรังษ์, เงินบริจาค (กล่องบริจาคงานการท่าเรือ), เงินบริจาค (ของที่ระลึกงานวิถีชีวิต),  เงินบริจาค (ของที่ระลึกสำนักงานเดือนพฤษภาคม), ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน), บริษัท เท็กซ์ไทล์ แกลลอรี่ จำกัด, บริษัท เทคโนเซล (เฟรย์) จำกัด, บริษัท ธนพรการ์เม้นท์ จำกัด, บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด(มหาชน), บริษัท เปรมปรีชา จำกัด, บริษัท ผลิตไฟฟ้า จำกัด (มหาชน), บริษัท โฟร์โนล็อค จำกัด, บริษัท เอฟดับบลิวดี ประกันชีวิต จำกัด(มหาชน), บริษัท เอฟดับบลิวดี ประกันชีวิต จำกัด(มหาชน)
รายชื่อผู้บริจาคเดือนกรกฎาคม 2559
AEKKASITH KAEWKARNJANADIT, ANONGNART TERMSINVANICH, BENJADON KETMANEE, BONGKOJMANEE KOHSUWAN, EKAPHOL WORAKIJTHAMRONG, ENDU PHOTHIPAYAWONG, JAROENJAI SIKHAO, JARUNEE ANIVAT, JINDA LATTALAPKUL, JIRALUCK PHETAMNUAYCHAI, JIRAPONG PALANUSORN, JUNPEN KASIKIDNUMCHAI, KANTAPHON KAEWMANEE, KEERATI JITTRAWONG,KONGKAN BUNYASRISAWAT, MISTER GARRY V KIRKLAND, NARISARA KULPIYAVAJA, NARISARA KULPIYAVAJA, NATTAPON TAKSA-UDOM, NOPPORN SUWANNACHOTE, ORANUCH CHANTAKITWATRANA, PANOMKORN SIRIPONGMONGKOL, PANUTAT KRIENGKOMOL, PATTAMAWAN ROONGSIRIWONG, PATTANAKIT WONGWIWAT, PENPUT TANNIRATT, Pharadee Kongkhanti, PICHAK NAMSIRIWIWAT, Pichet Thookjotra, PORNSAWAN ASSAWASAENGRAT, Porntiwa Yingsakdasup, PRAPAST TABTIMPASERT, Sakawarat Waraganon, SAMRUAY RATTANMONGKOLKUL, SARUDA KLASOONTON, SASIKORN SUANGBURANAKUL, SIRIPHEN SAE-HENG, SOMSINEE SRISOMBURANANONT, SUMET PHOTHISANTIKUL, SURACHAI SANTHITIVATANAKUL, TANANYAPAK SIRIBOONWATANA, TAWATCHAI PUANGKIJJA, THANYAPATH CHIEOCHARNSART, THIRADA MANEERAT, THITAPORN NAKSRI, TUANGPORN THURACHON, VARAPORN KRUAKANCHANA, VEREE CHANCHALOTORN, WANAPORN PORNKITIPONG, WANNAPORN POTHIBOONRAJ, WANNAPORN NIYASO, WANTHIP PUANGNGAM, WUTTICHAI CHOOMPOLKUL,
กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการม, คุณกนกกุล ธรรมสุรัติ, คุณกนกอร สิงหธีรธรรม, คุณกฤษณะ พรหมเดช, คุณกอบเกียรติ พรภาคาเดช, คุณกันตพงษ์ สอนทุ่ง, คุณกัลปยกร พงค์ขาว, คุณกาญจนา เจริญวงศ์, คุณเก็จลดา อุดมเลิศวนสิน, คุณเกษณี ภูษณปัญญา, คุณเกษม พันธ์รัตนมาลา, คุณขวัญศิริ ชัยวงค์, คุณคณสิน คุ้มศิริ, คุณจักรธร พินธุ์สมพงษ์, คุณจักรพงศ์ สินชัย, คุณจันทรา เลิศจิตวุฒิกุล, คุณจารุวรรณ นิลหุต, คุณจิดาภา มหาบุณย์, คุณจิดาภา ทองบ้านทุ่ม, คุณจินตนา ฉันทวิจัยกุล, คุณจิราพร ดวงดีวงค์, คุณจิราพร ขุนเณร, คุณจุฑามาศ เธียรกิจ, คุณจุไรรัตน์ กลิ่นบุญนาค, คุณฉันทนา จำปาโชค, คุณโฉมสุดา กันหามล, คุณชนานัส เภตระกุล, คุณชาญมงคล สุขบ่าย, คุณชิตพล แซ่หลี, คุณชุติมา สิทธิเวช, คุณเชาวนี เขตจอหอ, คุณโชษิพงศ์ เพชรรุ่งเรืองผล, คุณณฐวัฒน์ ทีวะเวช, คุณณศรันย์ สิทธิปรีดาโรจน์, คุณณัฐกฤต คำสมุทร, คุณณัฐจุฑา คุปตารักษ์, คุณณัฐชา นันทาภิวัฒน์, คุณณัฐญา ทรงชัยกุล, คุณณัทกร รุ่งน้อย, คุณณุทนาถ โคตรพรหม, คุณดนยา ไชยน้ำอ้อม, คุณดรุณี สุพรรณพงศ์, คุณดารณา พละพลีวัลย์, คุณทรรศนีย์ ไชยศรี, คุณทศพล สุภาพ, คุณเทิดศักดิ์ สังข์วรรณ, คุณธงไชย-คุณสุทธิวรรณ บุนนาค, คุณธนสิทธิ์ นันทะเสน, คุณธนัญญา ธรรมสาลี, คุณธนากร จันทอง ,คุณธนาพรชิ้นสกุล, คุณธนิต ศักดิ์ศิลาพร, คุณธริษตรี ธนรัตนพิมลกุล, คุณธวัชพงศ์ ดำรงหัด, คุณธันวา สิงห์ครุ, คุณธิดา ทับโพธิ์, คุณธิวา ธีรนพรัตน์, คุณธีรณา เศรษฐสมภพ, คุณนงนุช เงินยวง, คุณนภาพร พิกุลแก้ว, คุณนรเศรษฐ์ เขียวษา, คุณนฤพล กิตติคุณากร, คุณนลินี เจริญมอญ, คุณนันทนัช สักกทัตติยกุล, คุณนันทวัน คณะรัตน์, คุณนาราสวรรค์ อุยตระกูล, คุณน้ำทิพย์จันทร์ดี, คุณน้ำเพชร สุภารัตนสิทธิ์, คุณนิยม สุดชื่น, คุณนิสิต ภู่เจริญ, คุณนุชนาถ กลั่นกสิกรณ์, คุณบุญเกื้อ วัชรเสถียร,คุณบุษราพรรณ ไพรทอง, คุณเบญจศิ ทองทา, คุณเบญจา นิมิตวิไล, คุณปนัดดา สุภีโส, คุณประกาศิต จันจรัส,คุณประอรสิรีบุญซื่อ, คุณปรัชลักษณ์ ธีรวิเศษรัตน์, คุณปราจรีย์ ศรีมณฑล, คุณปรินทร์ พิกุลสนธยา, คุณปฤณ พรประภา, คุณปวีณาพันเหนือ, คุณปองศักดิ์ วรสาร, คุณปาพจน์ ทองหลวง, คุณปิยะ คำเอก, คุณปุ้มปุ้ย(ฝ่ายสต๊อกรถ), คุณพรพรหมรัตน์ นลินพงศ์, คุณพรรณวิไล สุวาณิชย์กุล, คุณพัชนก ผลอินทร์, คุณพัชนก ผลอินทร์, คุณพัชนี ลิ่มอภิชาต, คุณพัชรศร กนิษฐะสุนทร, คุณพัชราภรณ์ อมรรัตนพงศ์, คุณพินนะรัตน์ ลีเผ่าพันธุ์, คุณพิสิษฐ์ สมใจ, คุณไพศาล มีแสง, คุณฟาริดา สมภาร, คุณภควัจน์ ก่อศรีพิทักษ์กุล, คุณภาณุพงศ์ ทวีวัฒนสมบูรณ์, คุณภาณุพงศ์ คนทน, คุณมณฑาทิพย์ รัชอำนวยวงษ์, คุณมริสา ทัดสวน, คุณมลฤดี สุรกิจชัย, คุณมัลลิกา ดนัยดุษฎีกุล, คุณมานะ กรัษประพัน, คุณมีศิลป์ สิริปิลันธน์, คุณยุทธพงษ์ ชัยวงค์แสน, คุณยุธยา วงษ์ทน, คุณยุพร เสรียิ่งยศ, คุณยุวนา รัตนวิเชียร, คุณรชฎ นันทขว้าง, คุณรังสี ศารทูลสิงห์, คุณรัชนีกรรัฐศาสตร์นาวิน, คุณรัตนวลี โลหารชุน, คุณราชวัตร์ โหน่งที, คุณรุ่งนภา ไทยชำนาญ, คุณลักขณา วงศ์ยะรา, คุณลัดดาวัลย์ สืบผาสุก, คุณวรจักน์ สุวคนธ์, คุณวรชัย สุริเยนทรากร, คุณวรภัทร์ วรรัตน์อภิบาล, คุณวรรณา อรรถจารุสิทธิ์, คุณวราพร  เกื้อมิตร, คุณวราภรณ์ ตุ่มทอง, คุณวราภรณ์ โพธิ์สมบูรณ์, คุณวราภรณ์ แผ่นชมพู, คุณวริศรา วิทูรกลชิต, คุณวอชัย ทองสุข, คุณวัฒนา อินทโชติ, คุณวัลลภาวรทอง, คุณวาทิต วงษ์ดอกไม้, คุณวิจิตรา มงคล,คุณวิลาวรรธ ธาราประเสริฐ, คุณวิลาสศรีตะชัย, คุณวิไลวรรณ กาญจนกันติ, คุณศรวิศญ์ รินทร์แก้ว, คุณศรัญญา ปัจจัตตัง, คุณศรายุทธิ์ เกิดอิ่ม, คุณศราวุธกันทะจันทร์, คุณศศมณฑ์ เจริญมากสุวรรณ, คุณศักดา อุนาวงษ์, คุณศักรินทร์ เจิมขวัญ, คุณศักรินทร์ เจิมขวัญ, คุณศิริกัญญา ศรีทองสุข, คุณศิริขวัญ จันทรา, คุณศิริพร โอภาสวงศ์, คุณศิริพร ตั้งใจงาม, คุณศิลป์ ศรีทองคำ, คุณศุภกิจ โชติธรรม, คุณศุภกิจ บุญมี, คุณสถาพร วรงค์ชยกุล, คุณสมรรัตน์ ชำนิวิกย์กรณ์, คุณสวลี ฐิติวโรดม, คุณสว่างศรี ศิวะกฤษณ์กุล, คุณสาธร วรรณโชติ, คุณสิตาภา เกื้อคลัง, คุณสิทธิเดช ดาพรชัยอเนกสารกุล, คุณสุเทพ ดอรอมาน, คุณสุธาทิพย์ เปรมโยธิน, คุณสุพร เดชคุณากร, คุณสุพันธ์ รัตนวิเชียร, คุณสุภาสินี สุขกระจ่าง, คุณสุวิชชัย บุญวิทย์ชัยกุล, คุณเสนาวิลย์ เมืองสถิต, คุณหทัยภัทร เจษฎารมย์, คุณเหมือนแพร บุญล้อม, คุณอดิเรก แนวชาล, คุณอติเทพ จันทน์เทศ, คุณอติพร ณ พัทลุง, คุณอนันต์ วิญญรัตน์, คุณอนุสิทธิ์ บุญมา, คุณอรยา วงษ์ทน, คุณอรสา สายจีน, คุณอรุณรัตน์ ฐีติโภคา, คุณอรุณรัตน์ สารวิโรจน์, คุณอัชนา อ้ศวาณิชย์, คุณอัมพร โลหารชุน, คุณอัศวีร์ รามรานนท์, คุณอาทิตยา เที่ยงวงษ์, คุณอาร์ม ชาดำ, คุณอินทิรา เหล่ามีผล, คุณอุกฤษฎ์ มงคุณ, คุณอุดมฤทธิ์ วิทูรชวลิตวงษ์, คุณอุสารัตน์ นาคผุด, คุณเอกโอฬาร โชติอนุสรณ์, คุณโอภาพรรณ ศรียาพร, เงินบริจาค (กล่องบริจาคธ.ธนชาต), เงินบริจาค (ของที่ระลึก PASAYA), ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกั ด(มหาชน), น.อ.กมล วัชรเสถียร, บริษัท ธนพรการ์เม้นท์ จำกัด, บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด(มหาชน), บริษัท โรงเบียร์ตะวันแดง จำกัด,บริษัท โรงเบียร์เยอรมันตะวันแดง จำกัด,บริษัท เอ.ไอ.เน็ทเวิร์ค (ประเทศไทย) จำกัด
รายชื่อผู้บริจาคเดือนสิงหาคม 2559
ACHARA ONGKASIN, AJCHARA PATTAMAVIPAK, ANUWAT NGOWCHIENG, ATINUJ CHATUPARISUTE, BUTSABA KANCHANAYOTHIN, CHALITA LAOHASOMPONLERT, CHUYOS CHOKTAPRA, JED SKULNARUTHEP, KHANITTHA AINTHREEWONG, KITJA LIKITWATTANASET, MONTHA NIMITSRISUWAN, NAHATHAI POSOBSWAT, PATIPORN BOONTHANAPHIBUL, PHENPHAK PRAKOPKIT, PIMLAPA KEERATIWATTHANARAT, PIMPAPHAN ANANTACHAT, PIYAPON AUNHABUNDIT, PONGSAK SAE-LIM, PORNKAVEE TALODSUK, PORNKAVEE TALODSUK, PRAMOTE ASDAMONGKOL, RAKCHAT JAIKWANG, SAWARIN KOOLHIRAN, SIRINTIP JITTAROM, SUDAVAN KIJPRASONG, SUTHEE OWATWARANYOU, SUWADEE SETTHASUK, THORN NATESUNG, TUTIYAPORN SUDAJIT, VARAPORN PHAKPONG, WALAILUK PATTANAMUK, WICHAI LIMSUKSRIKUL, YONGYOS VASUTIT, Yupa Vichitbut, คุณกณพ  จ่างตระกูล,คุณกนกพิชญ์  คำเรืองศรี,คุณกนกวรรณ สุขงาม,คุณกมนนิษย์ พรเมธาฐิติภัทร์,คุณกมลชนก สนิททรัพย์,คุณกมลชนก สนิททรัพย์,คุณกรรณิการ์  ไกรนิตย์,คุณกันติชา วาณิชย์เจริญชัย,คุณกาญจนา คงเพชรพะเนา,คุณกีรติกร ทองรับใบ,คุณเก็ตตวัฒน์ ก้อนผูก,คุณเกศนี จงเลิศอนันต์,คุณเกษรา ศรีวิเชียร, คุณขจรศักดิ์ มิ่งอาชา, คุณขนิษฐา พรหมสุข,คุณขวัญจิตร์ อาจวิบูลย์พร, คุณคเณศร์ สุวรรณวงศ์,คุณจริยา พรชัยกิจโกศล,คุณจักรพงษ์ สุภายุทธ,คุณจามจุรี สนอ่อน, คุณจารึก เสือสูงเนิน, คุณจิตลัดดาวรรณ พันธุ์ผาสุข,คุณจินตนา สุดกังวาน,คุณจิราภรณ์ คงจิตรค้า,คุณจิรายุ สินอนันต์จินดา,คุณเจตสรินทร์ ไชยวัฒน์,คุณเจริยชัย คิดถูก, คุณเฉลิมชาติ วาดวงปราง,คุณเฉลิมชาติ วาดวงปราง, คุณชลธี ตันชราภรณ์, คุณชลิตา หงสประภาส, คุณชัชพิมุข ยะธา, คุณชัชวาล แสนอุบล, คุณชาญ ชูพยัคฆ์,คุณชาลี,คุณชูศักดิ์ นวลปั้น,คุณณฐวัฒน์ ทีวะเวช, คุณณฐา ระวีภูษิตา, คุณณัฎฐ์นวี ยาก่อเกียรติ, คุณณัฐฌา ได้สกุลชู,คุณณัฐพล จันทร์ตรี,คุณณัฐวดี บางสุวรรณ,คุณณัฐวรรณ จิระเมธากุล, คุณณัฐวุฒิ หอมระรื่น,คุณณิชากมล แก้วบรรพต,คุณณิษา คงชูญาติ,คุณดวงดี  หลีกเลี่ยง,คุณดำรงณ์ ทาทำนุก,คุณแดนไตร ศิริจรรยากุล,คุณตวงธนัฐพร  จันวรนนท์,คุณตุลจิต  เขมะสิงคิ,คุณเตือนใจ อินทรหนองไผ่,คุณทศพร ขะชาตย์,คุณทิพมาศ น่วมโต, คุณทิพย์ศิริ บุญยะผลานันท์,คุณเทียนวรรณ ชิรเวทย์,คุณเทียรชัย สถิตธรรมนิตย์,คุณเทียรชัย สถิตธรรมนิตย์,คุณธชวรรณ  สุทธาธาร, คุณธนกร พูนจิตรบริสุทธิ์,คุณธนเกียรติ  เสมาชัย,คุณธนพัฒน์  จู่คำสี,คุณธนวัฒน์ สุขศรี,คุณธนวัฒน์ ปานนิล,คุณธนัชชา ตุลยาทร,คุณธนัฎ รัตนสุภา,คุณธันยากร วิศาลโรจน์,คุณธีรกร ชิตามร,คุณธีรพล ทองเพชร,คุณธีรพัชร์  ทรัพย์งามแสง,คุณธีรวัฒน์ ศรีทอง,คุณธีระเดช ตันติวิทิตปกรณ์,คุณธีระนาต จวนเจริญ,คุณธีระพจน์ สีกันทา, คุณนงนุช สิงห์แรง,คุณนนทกาญจน์ กาญจนา, คุณนภดล ชัยนิรันดร,คุณนรุตม์ โตโพธิ์ไทย, คุณนฤมล ศรีเอี่ยมออง, คุณนันทพ วรรณกายนต์, คุณนันทวัน คณะรัตน์,คุณบรรจบ รักเกียรติเผ่า,คุณบอย โพธิ์เงิน,คุณบุรฉัตร สังข์ทอง, คุณบุษยา อุดมศุภโภคิน,คุณบูระฉัตร สุขประจันทร์,คุณเบญจลักษณ์ สุรริญาศักดิ์,คุณปฏิพัทธ์ สุสำเภา,คุณปณิธิ เลิศดำริห์การ,คุณปนัดดา แพรสีดำ,คุณปภารัตน์ กิจโชติทวี,คุณประกายพรึก ประคุณศึกษาพันธ์,คุณประกายมาศ บรรจงรักษา,คุณประสงค์  ใบบัว,คุณปรีดี ไทยสงคราม,คุณปรีดี ไทยสงคราม,คุณปัญจพร หนาดคำ,คุณปัทมา ครองพล,คุณปานแก้ว ดวงนภา,คุณปิติพัฒน์ ศิริพันธ์โนน,คุณปิยฉัตร กตัญญูตะ,คุณปิยบุตร-นุชรี เลิศดำริห์การ,คุณปิยะนันท์ บุญหลัง,คุณปิยะพันธุ์ บุญเที่ยง,คุณพงศธร เริงเกตธรรม,คุณพงศ์สวัสดิ์ กระต่ายจันทร์,คุณพงษ์ศรี พิมพะ,คุณพชรพร รัตโนทัย,คุณพชรพล จิรัญญกุล,คุณพ้นภัย งามนาเสียว,คุณพรทิพย์ มูลแสดง,คุณพรรณทิพา บุณยะประภัศร,คุณพอใจ  เพี้ยงสุนทร,คุณพัชรพงษ์ เพชรสุข,คุณพัชราภรณ์ แสนแก้ว, คุณพัณณ์ชิตา เฉลิมอารีวงศ์, คุณพัสกร พึ่งสมวงศ์, คุณพิชญภาณัฎฐ์ ขาวยั่งยืน, คุณพิทักษ์ วิระพันธ์, คุณพิมพ์ชนา วรวงศ์ธนฐิติ, คุณพิมพวรรณ ชูจันทร์, คุณพีระยุทธ์ เตโชฬาร, คุณพูนทรัพย์ วงศ์มาลา, คุณเพชรรัตน์ โหตระไวศยะ, คุณไพรวัลย์ ทองคำ, คุณภัทรกร ชัยประเสริฐ,คุณภูษิต ชูศรี, คุณมณทิพย์ มะลิทอง, คุณมนัส ทีภูเวียง, คุณมัลลิกา มูนจินดา, คุณมาลี ศิริพิมลวาทิน, คุณมาลีวัลย์ แสนทำพล, คุณเมธา ปานเงิน, คุณยามาภพ อิศรภักดี, คุณยุพดี เทพเรืองชัย, คุณยุพา เวปุละ,คุณยุวดี สมหมาย,คุณรติกาญจน์ หมั่นการ, คุณรมย์นลิน ไชยทิพย์คุณรสัศนันท์  ลิ้มชัยเจริญ, คุณรัฐวัฒน์ รัตนาภิรมย์, คุณรัฐวัฒน์ รัตนาภิรมย์, คุณรัตนวรรณ มิตรภานนท์,คุณราเมส มีสำลี, คุณรุ่งนภา โต๊ะซอ,
คุณลลิดา แก้วตา, คุณลักษณ์นิตา กิติสรรค์วิโชติ, คุณลิตา สรรยะสิปป์, คุณวชิราภรณ์ ผิงล่อง, คุณวรจักร คำสุพรม, คุณวรพล คนแรงดี, คุณวรภัทร์ วรรัตน์อภิบาล, คุณวรรณิศา วงศ์คำจันทร์, คุณวรวิทย์ หนาแน่น, คุณวันดี สุธีบรรเจิด, คุณวัลภา แซ่ก๊วย, คุณวัลลภ หาญปรุ, คุณวัลลภปิ่นแก้ว, คุณวัลลภ หาญปรุ,คุณวิกรม รักษ์ศรี,คุณวิเชียร พลอยนิล,คุณวิทยา สุขไมตรี, คุณวิทวัส พวงศิลป์,คุณวิภา วิเสโส,คุณวิไลรัตน์ รุ่งเรืองศรี,คุณวีรยุทธ์ สุริหาญ,คุณวีระฉัตร พิณแพทย์,คุณวีรุชญ์ ปิ่นสญชัย,คุณเวทิดา พงษ์พานิช,คุณเวทิดา พงษ์พานิช,คุณศรันย์  ศิลปสมัย,คุณศศิธร  แก้วแสน,คุณศักรินทร์ เก่งปานสิงห์,คุณศักรินทร์ เจิมขวัญ,คุณศันสนีย์ คงนุช,คุณศิรภัสสร พรสมบูรณ์,คุณศิราณี จรัสวชิรกุล, คุณศิรินันท์ สมพร,คุณศิรินุช ทับหิรัญ,คุณศิริพงษ์ ศรีธนสาร,คุณศิริรัตน์ พรหมจารีต,คุณศิลาวรรณ ใจบุญ,คุณศุภชัย ฮายีมา,คุณศุภโชค เกียรชะนำ,คุณศุภมงคล ศริพันธุ์,คุณศุภฤกษ์ บุญรัตนพิศุทธิ์,คุณศุภวรรณ เศาณานนท์,คุณศุภวรรณ อุไรลักษณ์,คุณศุภสิทธิ์ พิศวง,คุณสมชาย ปัญญาพุฒิกุล,คุณสมพงศ์ พงกันยา,คุณสมรรัตน์ ชำนิวิกย์กรณ์,คุณสมาน สุขโข,คุณสลายุทธ โพกุนนะ,คุณสว่าง ธิวงศ์,คุณสหัทยา วิเศษ,คุณสัมพันธ์ โสภณดิลก,คุณสาธิต สูติพันธ์วิหาร,คุณสาภาภรณ์ ประสารแสง,คุณสิรารุจ กิตติวรเชฎฐ์, คุณสิริทิพย์ สุกใส,คุณสุณิสา วรตันติ,คุณสุทิศา ดิษฐ์ศรี,คุณสุนทน ศิริวิโรจน์สกุล,คุณสุนทร อุ่นแก้ว,คุณสุนทร อุ่นแก้ว,คุณสุนทร ธนะประเสริฐกุล,คุณสุนีย์  อังคสุวรรณ,คุณสุปภาดา คณานับ,คุณสุพัตรา เด็ดแก้ว,คุณสุพินยา นุ่นสังข์,คุณสุภัทรา ทรัพย์สงเคราะห์,คุณสุภัทรา สกุลดิษฐ์,คุณสุภัทรา สกุลดิษฐ์,คุณสุเมธ นามศักดิ์,คุณสุรศักดิ์ ไตรตระหง่า,คุณสุรัสวดี อักษร,คุณเสกสรร สังข์อ่อนดี,คุณเสาวรส งามสอาด,คุณเสาวลักษณ์ พลแก้ว,คุณแสงเดือน ถนอมวงศ์ธนา,คุณหงสรัตน์ วรสุวัฒน์,คุณหงสรัตน์ วรสุวัฒน์,คุณหนึ่งฤทัย ผ่องพูน,คุณเหน่อ หนองกระโดน,คุณอชิรญา สิงห์พริ้ง,คุณอดิเรก แนวชาลี,คุณอนันต์ วิญญรัตน์,คุณอนุชา บุญลับ,คุณอนุวัฒน์ กุลสอน,คุณอภิณัฐ น้อยแรม,คุณอรพรรณ อัตตะนัง,คุณอรพิน อินทร์ขำ,คุณอรรถพล เอนกลาภ,คุณอรสา สายจีน,คุณอรอนงค์ ชาสุวรรณ,คุณอรอุมา ฟูใจ,คุณอรอุมา ทองคำ,คุณอวิรุทธ์ จันต๊ะวงค์,คุณอักษร ทรัพย์เปี่ยม,คุณอัครเดช ม่วงไม้,คุณอังคณา ศรีสังข์,คุณอังสุมาลี บุญอินทร์,คุณอัจฉราภรณ์ ผูพัฒน์,คุณอัศวีร์ รามรานนท์,คุณอาณัติซื่อตรง,คุณอำนวย-คุณนารี สุขสุแพทย์ และเพื่อนๆ ,คุณอุษา เอี่ยมยอด,คุณเอกลักษณ์ อ่ำอ่อน,คุณเอกโอฬาร โชติอนุสรณ์,คุณเอื้อมพร ใจใส,คุรชลธี ตันชราภรณ์,คุรณํติกาญจน์ หงส์ศรีสวัสดิ์,คุรรัตนา โทราช,เงินบริจา ค(ของที่ระลึกSCB SHOP),เงินบริจาค (ของที่ระลึกสนง.เดือนมิ.ย.59) , บริษัท ธนพรการ์เม้นท์ จำกัด,บริษัท เปรมดิ์ปรีชา จำกัด
รายชื่อผู้บริจาคเดือนตุลาคม 2559
ADISORN BORIBALBUREPHAN, ART SUVANASARA, ARUNEE SUWANLERTWATTANA, ATTAPOL CHAIPIRIYAPITAK, BANDITH PHIROMTHONG, Charuwan Simuen, CHAVEEWAN THONGLUA, CHONLAKORN APICHATTHAM, DUSIT  ANAWATCHAMONGKOL, EPCC ENGINEERIMG CO.,LTD. ,ITSAYA BENJAPATANAMONGKOL, KASIDIT NGAMMUENGMAN, Kate  Wattanasiri, Kitsana Homniam, KUMPOL JIRAPATANANUKUL, MALLIKA KUMKAMHAENG, Methinee Prachumchon, MUNTANEE HARNVIRIYARITTA, NARARAT YAYEENATE, PABHAKSARA KOSIYAKUL, PAKORN CHERNPHIMAI, PLOYPAPAS SURIYAWARANANT, PORNNIPA SAPAWA, PRASERT JINDASATAN, PRASOPSON TUNSIRI, RATCHANEE INGKASAMPAN, SIRINPORM LUECHAI, SUMALEE JUEAPRASIT, SUPANUCH  WASAWONG, WALLADA SINSERIGUL, WIJITTRAWARIN WISET, WIPORNPACHARA NIUMPRADIT, YING SRITHANAWIMON, YUVADEE  CHAIBENJAPOL, คุณกมลชนก ลิ้มประยูร,คุณกฤษฎา แสงใหญ่,คุณกอบกุล เมืองสมบูรณ์,คุณกัญจน์พร โนนกอง,คุณกานต์พิชชา จรัสเลิศรังษี,คุณกิติรัตน์ถนอมบุญชัย,คุณกีรณา อยู่หัตถ์,คุณกุลวลิต เผ่าเจริญ,คุณเกริกเกียรติ สมพลพงษ์,คุณขนงนาฎ ยิ้มศิริ,คุณแคล้ว สุขเจริญ,คุณจินตนา วงศ์นาม,คุณจินตนา  ขวัญพิชิต,คุณจิรวรรณ ชื่นสกุล,คุณจิรวรรณ ชื่นสกุล,คุณจิรวิทย์ แสนคำภา,คุณจีรภาตันเฮงฮวด,คุณชยุตม์ บัวทอง,คุณชัยสิทธิ์ ชัยศักดิ์เดช, คุณชาญชัย มาศวิเชียร,คุณฐิติรัตน์มูลแก้ว,คุณณัฎฐ์นวียา ก่อเกียรติ,คุณณัฎฐินี สัญชัยศิริกุล,คุณณัฐวดี วงษา,คุณดารณี ตันเฮงฮวด,คุณทศพร  ถันทอง,คุณทิวา โรจน์กิตติชัย,คุณเทียรชัย สถิตธรรมนิตย์,คุณธงชัย วัฒนาศิริธนวงษ์,คุณธญา วิชญเธียร,คุณธนัชทัศน์ ธนาธิปกุลทัศน์,คุณธนีณี สมนึก, คุณธวัฒน์ รัตโนภาส,คุณนพพร ประเสริฐวงศ์พนา,คุณนริศ เผือกวิไล,คุณนวพรรณ วุฒฑะกุล, คุณนันท์นิชา ปิ่นแก้ว, คุณนิตยา ฉัตรหิรัญมงคล, คุณนิภา แซ่ฉิ่น,คุณนิสิต ภู่เจริญ,คุณปทุมพร กาศสารอกรรม, คุณปวีณา พันเหนือ, คุณปองขวัญ คคะนาท,คุณปัญญา สุวรรณกลาง,คุณปัทมา ครองพล,คุณเปรมนีย์ มหาปิยศิลป์, คุณพงศกร จิตมั่น,
คุณพรทิพย์ นามเรืองทวีโชค,คุณพรรณราย กุลเศรษฐ,คุณพิพัฒน์พงษ์ มณฑนม,คุณพิมลพรรณ หาญศึก,คุณภัทริน จันศิริ,คุณภาณุวัฒน์  เดชครุฑ,คุณมะลิฉัตร์ เอื้ออานันท์,คุณมาณพ รัติโชติ,คุณลำไพร ศิริหล้า,คุณวริทยา จารุมัยพร,คุณวิจิตรา ตันสุวรรณนนท์,คุณวิเชฎฐ์ ยาทองไชย,คุณวิโรจน์ เวชภัณฑ์,คุณวีรวัฒน์ แซ่ลี้,คุณปฎิวัติ แก้วรากมุข.คุณชลวัฒน์ สมพมิตร,คุณศรัณยา ศิริมาก,คุณศรีทองรุ้ง มณีทอง,คุณศศรส โรจน์เรืองไร,คุณศิราณี จรัสวชิรกุล,คุณศิวกร โสดา,คุณศิวพร องคนิกุล,คุณศิวิพรรณ  เผ่าวณิชย์,คุณศุทธิกา วานิชรัตนาภินันท์,คุณศุภรา ชัยวิชิต,คุณศุภรา ผ่องศรี,คุณสดใส โกยสมบูรณ์,คุณสมพงษ์ พงกันยา,คุณสมรวย พันธุสินธุ,คุณสมศักดิ์ ปัทมวรกุลชัย,คุณสาธิต จีนขจร,คุณสำเนียง เคยเหล่า,คุณสิรินธร ชนานำ,คุณสุพจน์แก้ววิเชียร,คุณสุรีรัตน์ อินทพันธ์,คุณสุวารี เพชราภิรัชต์,คุณเสาวนีย์ ปรีชาสุทธิรัตน์,คุณหทัยรัตน์ ทัพวัตร์,คุณอดิศร ดวงแก้ว,คุณอภิรดี เอี่ยมอำรุง,คุณอภิวัฒน์ เล็กอุทัย,คุณอัมพรพิมล ประยูร,คุณอาทิตยาภรณ์ ใจเรือง,คุณอารีย์ ปรารมภ์,คุณอิศวีร์ รามรานนท์,คุณอิศวีร์ ภมรานนท์,คุณอิสรา ทรัพย์ประทุม,คุณเอกชัย บุญศรี,คุณเอกรัตน์ ไล้ทอง,เงินบริจาค(กล่องบริจาคงาน 1 ก.ย. ที่ห้วยขาแข้ง),เงินบริจาค(กล่องบริจาคนกเงือก งานก.ย.) ,เงินบริจาค(การระดมทุนงาน 1 ก.ย. ที่หอศิลป์),เงินบริจาค(ของที่ระลึก สนง.เดือนกันยายน 59),เงินบริจาค(ของที่ระลึกงาน 1 ก.ย. ที่ห้วยขาแข้ง),เงินบริจาค(ประมูลเสื้อนกเงือก),บริษัท เชียร์(ประเทศไทย) จำกัด,บริษัท ธนพรการ์เม้นท์ จำกัด,บริษัท เฟริส์ทโปร จำกัด,บริษัท รุ่งไพศาล ขนส่ง จำกัด
มูลนิธิสืบนาคะเสถียรผลการดำเนินกิจกรรมตลอดช่วงเดือน มิ.ย.-ต.ค. 2559 ตามยุทธศาสตร์ที่ 6 พัฒนาระบบรายได้ เพื่อเป็นการสนับสนุนองค์กรอนุรักษ์อย่างยั่งยืน มูลนิธิสืบนาคะเสถียร ได้รับการสนับสนุนเงินทุนสำหรับทำงานอนุรักษ์ผืนป่าตะวันตก ผ่านกิจกรรมและผู้สนับสนุนรายย่อย ตามรายนามดังต่อไปนี้

.
เดิน-วิ่ง การกุศล ครบรอบวันสถาปนาการท่าเรือฯ 65 ปี มินิมาราธอน ครั้งที่ 4

มูลนิธิสืบนาคะเสถียร
.
เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2559 นายอดิสรณ์ อโนทัยสินทวี นักบริหาร 16 ประจำผู้อำนวยการการท่าเรือฯ ได้มอบเงินรายได้จากการจัดการแข่งขันเดิน-วิ่ง การกุศล ครบรอบวันสถาปนาการท่าเรือฯ 65 ปี มินิมาราธอน ครั้งที่ 4 ประจำปี 2559 จำนวนเงิน 409,178.- บาท ให้แก่ นายภาณุเดช เกิดมะลิ เลขาธิการมูลนิธิสืบนาคะเสถียร เพื่อใช้ในกิจกรรมสาธารณประโยชน์ของ “กองทุนเพื่อผู้พิทักษ์ป่า มูลนิธิสืบนาคะเสถียร” ณ ห้องประชุม 1601 อาคารที่ทำการการท่าเรือฯ
..
.
สนับสนุนการประมูลเสื้อ ศิลปิน GOT7 บริษัทโฟร์โนล็อค
.
มูลนิธิสืบนาคะเสถียร
.
จากการประมูลเสื้อแจ็คเก็ตพร้อมลายเซ็นของศิลปิน GOT7 จากกิจกรรม GOT7’s Treasure ในงาน "GOT7 DISTRICT “FLY FOR THE WORLD” เมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2559 ที่ผ่านมา บริษัทโฟร์โนล็อคและผู้ชนะการประมูล ได้นำเงินที่ได้จากการประมูลทั้งหมด เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 100,000 บาท มอบให้กับมูลนิธิสืบนาคะเสถียร
.
.
สนับสนุนการขายต้นไม้ในงาน GOT7 District Fly for The World  เอฟดับบลิวดี ประกันชีวิต
เอฟดับบลิวดี ประกันชีวิต บริจาคเงิน 20,000 บาท จากการขายต้นไม้ ในงาน GOT7 District Fly for The World แก่มูลนิธิสืบนาคะเสถียรเพื่อสนับสนุนการรักษาป่าผืนใหญ่และช่วยเหลือเจ้าหน้าที่ผู้พิทักษ์ป่าไม้
.
งานรำลึก 26 ปี สืบนาคะเสถียรได้รับการสนับสนุนการจัดกิจกรรมจากบริษัทดังต่อไปนี้
ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) มูลนิธิสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ บริษัท ผลิตไฟฟ้า จำกัด (มหาชน) บริษัท สิ่งทอซาติน จำกัด นิตยสารแบร์ฟุท บริษัท อทิตตา พับลิเคชั่น จำกัด บริษัท เทคโนเซล (เฟรย์) จำกัด บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) บริษัท บางจากปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) บริษัท โรงเบียร์ตะวันแดง จำกัด บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน) บริษัท ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) เคหะแห่งชาติ บริษัท บาธรูม ดีไซน์ จำกัด

รายชื่อผู้บริจาคเดือนมิถุนายน 2559
ANCHALEE THUAMON, ANUSAK WONGSAKULYONG, CHAIVAT JIRAPUMMIN, CHALERMPAN CHOTEWONGSUROJ, CHALITRA WONGBUTDA, CHARINYA YIMSONG, CHATKEON SESAVEJ, CHOMPOONUCH RATANA, ITTIPOL TOVARA, JIRAWAT ARUNWATTANANON, KANTHAWATS JIRADA, KIRKKIAT SOMPOLPONG, KORANAN NAWARAT AYUDHYA, MAICHARIN HONGMITR, Manoj Tantisiriwat, MILAI RUNGYUAIRI, MONTIRA KLLNLAKHA, NACHAPHUN DENILS, NARET NINCHAI, NATHAPHON DETWATTANADET, NATNICHA MAHAPON, NATTAKARN TANANKITTIPONG, PAKORN KORNTHONG, PANADTA LIMPADAPHAN, PARINYA AUESUNTRACHUN, PARINYA RATCHATAMETHAKORN, PHOL JUNKHOO, PONPATON TAVARORIT, PRASIT ROTANANSIT, PRIN INTRACHAI, RUJIPAST CHATTAPADA, SAKCHAI LIMPCHATPAIBOON, SAKDA UNAWONG, SANSANEE SMITHINUNT, SATHU T-SHIRT, SERMPONG KANJANASILP, SIRINARD SANTHADVANICH, SIRIPORN TIYAWARAKUL, SIRIWANWONGSRIRAKSA, SOMTHOP TERMBOONBARAMEE, SUCHA LA-LAD, SUJITRA PUTJONG, TEERAPAN SAE-TIA, UTAIRAT LAIPRAKOBSUB, VILAILUK LARPLAMLERT, WALAI SUKSAVATE, Watchsreeporn Jirakulprasert, WICHAI LAILAWITMONGKHOL, WIMON HONGLOY, WIRAT SAKULWACHARAYOTHIN, Wirun Chitirattanasre, WWF-ประเทศไทย, การเคหะแห่งชาติ

คุณกนกวรรณ ปิติกถา, คุณกฤชภร กลิ่นกลาง, คุณกฤษ ศรีเพ็ง, คุณกฤษณะ พรหมเดช, คุณกฤษณา มูลแก้ว, คุณกัลยา มีฟัก, คุณกุลธิดา แชวงวรรณ, คุณกุลธิดา เชวงวรรณ, คุณขวัญข้าว ขันธะศิลา, คุณขัตศิญา อินทรศร, คุณเขมินทรา การัณยภาสพงศ์, คุณคมกฤษณ์ สุขคง, คุณครองชัย วิบูลย์อุทัย, คุณคัชพล สินธวถาวร,คุณคุณากร ปั้นปรีชา, คุณจักรพงษ์ เกาเทียน, คุณจักรพันธ์ ชุ่มชื่น, คุณจันทร์ตรา ภูษาวิจิตร, คุณจันศิลา อ้นทอง, คุณจารุวรรณ ทาริวงค์, คุณจิตภัสสร์ พิมพ์คงคา, คุณจิรพันธ์ ทองทับ, คุณจิรศักดิ์ ทรงสะอาด, คุณจุฑารัตน์ กันสุข, คุณฉันทนาจำปาโชค, คุณชมพูนุท บัวปั้น, คุณชัชวาล พรพิไลพรรณ, คุณชัชวาล พันธ์จบสิงห์, คุณชัยปติณญา แสงปาน, คุณชื่นนิจ  พนมวัน ณ อยุธยา, คุณชุติมา ราชคม, คุณชูชีพ ยงวงศ์ไพบูลย์, คุณไชยา อิ่มจิตร, คุณณัชฐา แจ่มเมือง, คุณณัฎฐ์ธิดา กล้าอาษา, คุณณัฎฐนนท์ โปรณานันท์, คุณณัฏฐิกา วงค์จันเสือ, คุณณัฐพัสกร จั่นคต, คุณณัฐวัฒน์ แปวกระโทก, คุณดลยา มณีเขียว, คุณดวงพร พุ่มพวง, คุณดวงพร ศรีรัชตธภคิน, คุณทะนงศักดิ์ อินอุ่นโชติ, คุณทวีรัชต์ แต้กิ้มใช้, คุณทองพิน อินทร์ทรง, คุณเทียรชัย สถิตธรรมนิตย์, คุณเทียรชัย สถิตธรรมนิตย์, คุณธรรมนิตย์ พนมศักดิ์, คุณธรรมรัตน์ สิงห์ศรี, คุณธัญญา เนติธรรมกุล, คุณธัญญานุช ช่วงชิง, คุณธีรยุทธ สถิตพรอำนวย, คุณธีรยุทธ บัวทอง, คุณนงนุช วรุณโสภณ, คุณนทีกานต์ อ่อนนอก, คุณนพวรรณ สมิทธินันท์, คุณนฤมล เจริญศรี, คุณนันทวัฒน์ อจลานนท์, คุณนันทวัน ตันกุรานันท์, คุณนันทิสา โชติรสนิรมิต, คุณนันศิริ แก้วเงินลาด, คุณนิ่มอนงค์ หลูปรีชาเศรษฐ, คุณนิรมาน จันทราช, คุณบัญชา สาติยะ, คุณบุญญิสา ลีเหล็ก, คุณปนิธาน ช่อผูก, คุณปวีณา อัครปรานวัฒน์, คุณปัทมา ครองพล, คุณปานฤทัย มงคลนำ, คุณปิตกานต์ รุ่งตรานนท์, คุณปิยะลักษณ์ นาคะโยธิน, คุณปิยะวรรณ อู่กำธร, คุณผกา ม่วงศิริ, คุณผ่องใส พาหุรัตน์, คุณพชรพรรณ ลืออักษรสนาน, คุณพรจันทร์ แก้วประไพ, คุณพรจิตต์ พงศ์วราภา, คุณพรทิพย์ ขาวนอก, คุณพรพัชรา ค่ำคูณ, คุณพรรษชนก เอียดแก้ว, คุณพรลือชัย แสงพันตา, คุณพลอยไพลิน ชิณศรี, คุณพัชรินทร์ อ่อนลออ, คุณพิกุล คันธศักดิ์ศิริ, คุณพิมประภา จินดากร, คุณพิมพ์ชนก พินิจวงษ์, คุณพิไลวรรณ รัตนจินดา, คุณพุทธชาด บัวรัตน์เจริญ, คุณพูลผล แพทอง, คุณเพียงตา สาตรักษ์, คุณแพทริยา แสงบุญ, คุณภัทรภร จามจุรี, คุณภาณุพงศ์ คนทน, คุณภาณุวัตร จิตรวิโรจน์, คุณภานุวัฒน์ ทรงสวัสดิ์ชัย, คุณภาวิน อิทธิสมัย, คุณมัตติกา สุขประเสริฐ, คุณเมธี วงศ์สง่า, คุณยรรยง จันทฤกษ์, คุณยุวดี ทรัพย์สืบ, คุณเยาวลักษณ์ ภคบัณฑุ, คุณรังสินีย์ สุภัทรเสถียรกุล, คุณรัชตาพร บุญกอง, คุณรัชนีชล แซ่เตีย, คุณรินรดา สายโอบเอื้อ, คุณลักขณา โภชนา, คุณลัดดาวัลย์ สืบผาสุก, คุณเลอศักดิ์ เงินปาน, คุณวงศกร คล้ายแดง, คุณวรชาติ เกตุบุญลือ, คุณวรพจน์ แร่ทอง, คุณวรภัทร์ วรรัตน์อภิบาล, คุณวรรณาพร กลลดาเรืองไกร, คุณวรวุฒิ โฆวัชรกุล, คุณวราพร คำสุข, คุณวราพร คำสุข, คุณวราภรณ์ ทีปะสมบัติ, คุณวันชนะ ธรรมประทีป, คุณวันวิสาข์ วรจิตตกุล, คุณวัศจักร ทองศรี, คุณวารีพร เสริฐสนิท, คุณวาสนา พงษ์ศิริ, คุณวาสินี ผนิศวรนันท์, คุณวิชิรา ตั้งวงศ์พัฒนกิจ, คุณวิญญู เหล่าสกุลรัฐ, คุณวิทยา สุขไมตรี,คุณวิทวัส พฤกษ์ประมูล, คุณวิรุฬห์ ใจหนึ่ง, คุณวิโรจน์ สว่างตระกูล, คุณวิวรรธน์ เบญจาพิทุรวงศ์, คุณศรัณย์ จรูญศิริ, คุณศราวุธ เพชรอินทร์, คุณศศิรัฐ จันทร์รื่น, คุณศันสนีย์ ศรีวิชัย, คุณสมจิตร เครือบุดดี, คุณสมชาย พูนผล, คุณสมัครชัย บานสันเทียะ, คุณสราวุธ อยู่สบาย, คุณสรินทิพย์ ธัญลักษณ์เมธี, คุณสาคร นะคะจัด, คุณสาธิต สูติพันธ์วิหาร, คุณสิริพิมพา ดาวสุโข, คุณสิริมนต์ เกสรสมบุญ, คุณสุทธวรรณ สุพรรณ, คุณสุบรรณ์ ฟองศรี, คุณสุพรรณิการ์ ปานกุล, คุณสุพรรณิการ์ปานกุล, คุณสุภณ วัชราภรณ์, คุณสุภาภัค จินดาประพันธ์, คุณสุภาวิณี กิตติกุล, คุณสุมนา แทนบุญช่วย, คุณสุรัตน์ ยศมา, คุณสุรัตน์ มาลัยกรอง, คุณสุริยะ คำแหล่, คุณสุลิษา ตำแอ, คุณสุวภัทร อุดมฤทธิ์, คุณสุวรรณ์ ฟองศรี, คุณสุวรรณา รัตนาเดชากุล, คุณเสน่ห์-คุณสุพร ศรีเพ็ง, คุณเสาวลักษณ์ กมลภพ, คุณหงสรัตน์ วรสุวัฒน์, คุณหงสรัตน์ วรสุวัฒน์, คุณอธิษฐ์ ชาญเชาว์วรรธ์, คุณอนันตชัย จันทร์พุ่ม, คุณอนุกร เกตศิริ, คุณอโนชา พุ่มเพ็ชร์, คุณอมรศักดิ์ แกล้วการไร่, คุณอรจิรา วงษาพาน, คุณอรยา วงษ์ทน, คุณอลิษา ผาสุวรรณ, คุณอักษรทิพย์ ตั้งอำผลสุกใส, คุณอังคณา เขตสมุทร, คุณอัญชลี มณีอินทร์, คุณอัศวีร์ รามรานนท์, คุณอำนวย ไก่นิล, คุณอุมาภรณ์ สมศิริวัฒนา, คุณเอกรัฐ โพธิ์สว่าง, คุณเอกรัตน์ ไล้ทอง, คุณโอภาส จันทรังษ์, เงินบริจาค (กล่องบริจาคงานการท่าเรือ), เงินบริจาค (ของที่ระลึกงานวิถีชีวิต),  เงินบริจาค (ของที่ระลึกสำนักงานเดือนพฤษภาคม), ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน), บริษัท เท็กซ์ไทล์ แกลลอรี่ จำกัด, บริษัท เทคโนเซล (เฟรย์) จำกัด, บริษัท ธนพรการ์เม้นท์ จำกัด, บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด(มหาชน), บริษัท เปรมปรีชา จำกัด, บริษัท ผลิตไฟฟ้า จำกัด (มหาชน), บริษัท โฟร์โนล็อค จำกัด, บริษัท เอฟดับบลิวดี ประกันชีวิต จำกัด(มหาชน), บริษัท เอฟดับบลิวดี ประกันชีวิต จำกัด(มหาชน)
รายชื่อผู้บริจาคเดือนกรกฎาคม 2559
AEKKASITH KAEWKARNJANADIT, ANONGNART TERMSINVANICH, BENJADON KETMANEE, BONGKOJMANEE KOHSUWAN, EKAPHOL WORAKIJTHAMRONG, ENDU PHOTHIPAYAWONG, JAROENJAI SIKHAO, JARUNEE ANIVAT, JINDA LATTALAPKUL, JIRALUCK PHETAMNUAYCHAI, JIRAPONG PALANUSORN, JUNPEN KASIKIDNUMCHAI, KANTAPHON KAEWMANEE, KEERATI JITTRAWONG,KONGKAN BUNYASRISAWAT, MISTER GARRY V KIRKLAND, NARISARA KULPIYAVAJA, NARISARA KULPIYAVAJA, NATTAPON TAKSA-UDOM, NOPPORN SUWANNACHOTE, ORANUCH CHANTAKITWATRANA, PANOMKORN SIRIPONGMONGKOL, PANUTAT KRIENGKOMOL, PATTAMAWAN ROONGSIRIWONG, PATTANAKIT WONGWIWAT, PENPUT TANNIRATT, Pharadee Kongkhanti, PICHAK NAMSIRIWIWAT, Pichet Thookjotra, PORNSAWAN ASSAWASAENGRAT, Porntiwa Yingsakdasup, PRAPAST TABTIMPASERT, Sakawarat Waraganon, SAMRUAY RATTANMONGKOLKUL, SARUDA KLASOONTON, SASIKORN SUANGBURANAKUL, SIRIPHEN SAE-HENG, SOMSINEE SRISOMBURANANONT, SUMET PHOTHISANTIKUL, SURACHAI SANTHITIVATANAKUL, TANANYAPAK SIRIBOONWATANA, TAWATCHAI PUANGKIJJA, THANYAPATH CHIEOCHARNSART, THIRADA MANEERAT, THITAPORN NAKSRI, TUANGPORN THURACHON, VARAPORN KRUAKANCHANA, VEREE CHANCHALOTORN, WANAPORN PORNKITIPONG, WANNAPORN POTHIBOONRAJ, WANNAPORN NIYASO, WANTHIP PUANGNGAM, WUTTICHAI CHOOMPOLKUL,

กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการม, คุณกนกกุล ธรรมสุรัติ, คุณกนกอร สิงหธีรธรรม, คุณกฤษณะ พรหมเดช, คุณกอบเกียรติ พรภาคาเดช, คุณกันตพงษ์ สอนทุ่ง, คุณกัลปยกร พงค์ขาว, คุณกาญจนา เจริญวงศ์, คุณเก็จลดา อุดมเลิศวนสิน, คุณเกษณี ภูษณปัญญา, คุณเกษม พันธ์รัตนมาลา, คุณขวัญศิริ ชัยวงค์, คุณคณสิน คุ้มศิริ, คุณจักรธร พินธุ์สมพงษ์, คุณจักรพงศ์ สินชัย, คุณจันทรา เลิศจิตวุฒิกุล, คุณจารุวรรณ นิลหุต, คุณจิดาภา มหาบุณย์, คุณจิดาภา ทองบ้านทุ่ม, คุณจินตนา ฉันทวิจัยกุล, คุณจิราพร ดวงดีวงค์, คุณจิราพร ขุนเณร, คุณจุฑามาศ เธียรกิจ, คุณจุไรรัตน์ กลิ่นบุญนาค, คุณฉันทนา จำปาโชค, คุณโฉมสุดา กันหามล, คุณชนานัส เภตระกุล, คุณชาญมงคล สุขบ่าย, คุณชิตพล แซ่หลี, คุณชุติมา สิทธิเวช, คุณเชาวนี เขตจอหอ, คุณโชษิพงศ์ เพชรรุ่งเรืองผล, คุณณฐวัฒน์ ทีวะเวช, คุณณศรันย์ สิทธิปรีดาโรจน์, คุณณัฐกฤต คำสมุทร, คุณณัฐจุฑา คุปตารักษ์, คุณณัฐชา นันทาภิวัฒน์, คุณณัฐญา ทรงชัยกุล, คุณณัทกร รุ่งน้อย, คุณณุทนาถ โคตรพรหม, คุณดนยา ไชยน้ำอ้อม, คุณดรุณี สุพรรณพงศ์, คุณดารณา พละพลีวัลย์, คุณทรรศนีย์ ไชยศรี, คุณทศพล สุภาพ, คุณเทิดศักดิ์ สังข์วรรณ, คุณธงไชย-คุณสุทธิวรรณ บุนนาค, คุณธนสิทธิ์ นันทะเสน, คุณธนัญญา ธรรมสาลี, คุณธนากร จันทอง ,คุณธนาพรชิ้นสกุล, คุณธนิต ศักดิ์ศิลาพร, คุณธริษตรี ธนรัตนพิมลกุล, คุณธวัชพงศ์ ดำรงหัด, คุณธันวา สิงห์ครุ, คุณธิดา ทับโพธิ์, คุณธิวา ธีรนพรัตน์, คุณธีรณา เศรษฐสมภพ, คุณนงนุช เงินยวง, คุณนภาพร พิกุลแก้ว, คุณนรเศรษฐ์ เขียวษา, คุณนฤพล กิตติคุณากร, คุณนลินี เจริญมอญ, คุณนันทนัช สักกทัตติยกุล, คุณนันทวัน คณะรัตน์, คุณนาราสวรรค์ อุยตระกูล, คุณน้ำทิพย์จันทร์ดี, คุณน้ำเพชร สุภารัตนสิทธิ์, คุณนิยม สุดชื่น, คุณนิสิต ภู่เจริญ, คุณนุชนาถ กลั่นกสิกรณ์, คุณบุญเกื้อ วัชรเสถียร,คุณบุษราพรรณ ไพรทอง, คุณเบญจศิ ทองทา, คุณเบญจา นิมิตวิไล, คุณปนัดดา สุภีโส, คุณประกาศิต จันจรัส,คุณประอรสิรีบุญซื่อ, คุณปรัชลักษณ์ ธีรวิเศษรัตน์, คุณปราจรีย์ ศรีมณฑล, คุณปรินทร์ พิกุลสนธยา, คุณปฤณ พรประภา, คุณปวีณาพันเหนือ, คุณปองศักดิ์ วรสาร, คุณปาพจน์ ทองหลวง, คุณปิยะ คำเอก, คุณปุ้มปุ้ย(ฝ่ายสต๊อกรถ), คุณพรพรหมรัตน์ นลินพงศ์, คุณพรรณวิไล สุวาณิชย์กุล, คุณพัชนก ผลอินทร์, คุณพัชนก ผลอินทร์, คุณพัชนี ลิ่มอภิชาต, คุณพัชรศร กนิษฐะสุนทร, คุณพัชราภรณ์ อมรรัตนพงศ์, คุณพินนะรัตน์ ลีเผ่าพันธุ์, คุณพิสิษฐ์ สมใจ, คุณไพศาล มีแสง, คุณฟาริดา สมภาร, คุณภควัจน์ ก่อศรีพิทักษ์กุล, คุณภาณุพงศ์ ทวีวัฒนสมบูรณ์, คุณภาณุพงศ์ คนทน, คุณมณฑาทิพย์ รัชอำนวยวงษ์, คุณมริสา ทัดสวน, คุณมลฤดี สุรกิจชัย, คุณมัลลิกา ดนัยดุษฎีกุล, คุณมานะ กรัษประพัน, คุณมีศิลป์ สิริปิลันธน์, คุณยุทธพงษ์ ชัยวงค์แสน, คุณยุธยา วงษ์ทน, คุณยุพร เสรียิ่งยศ, คุณยุวนา รัตนวิเชียร, คุณรชฎ นันทขว้าง, คุณรังสี ศารทูลสิงห์, คุณรัชนีกรรัฐศาสตร์นาวิน, คุณรัตนวลี โลหารชุน, คุณราชวัตร์ โหน่งที, คุณรุ่งนภา ไทยชำนาญ, คุณลักขณา วงศ์ยะรา, คุณลัดดาวัลย์ สืบผาสุก, คุณวรจักน์ สุวคนธ์, คุณวรชัย สุริเยนทรากร, คุณวรภัทร์ วรรัตน์อภิบาล, คุณวรรณา อรรถจารุสิทธิ์, คุณวราพร  เกื้อมิตร, คุณวราภรณ์ ตุ่มทอง, คุณวราภรณ์ โพธิ์สมบูรณ์, คุณวราภรณ์ แผ่นชมพู, คุณวริศรา วิทูรกลชิต, คุณวอชัย ทองสุข, คุณวัฒนา อินทโชติ, คุณวัลลภาวรทอง, คุณวาทิต วงษ์ดอกไม้, คุณวิจิตรา มงคล,คุณวิลาวรรธ ธาราประเสริฐ, คุณวิลาสศรีตะชัย, คุณวิไลวรรณ กาญจนกันติ, คุณศรวิศญ์ รินทร์แก้ว, คุณศรัญญา ปัจจัตตัง, คุณศรายุทธิ์ เกิดอิ่ม, คุณศราวุธกันทะจันทร์, คุณศศมณฑ์ เจริญมากสุวรรณ, คุณศักดา อุนาวงษ์, คุณศักรินทร์ เจิมขวัญ, คุณศักรินทร์ เจิมขวัญ, คุณศิริกัญญา ศรีทองสุข, คุณศิริขวัญ จันทรา, คุณศิริพร โอภาสวงศ์, คุณศิริพร ตั้งใจงาม, คุณศิลป์ ศรีทองคำ, คุณศุภกิจ โชติธรรม, คุณศุภกิจ บุญมี, คุณสถาพร วรงค์ชยกุล, คุณสมรรัตน์ ชำนิวิกย์กรณ์, คุณสวลี ฐิติวโรดม, คุณสว่างศรี ศิวะกฤษณ์กุล, คุณสาธร วรรณโชติ, คุณสิตาภา เกื้อคลัง, คุณสิทธิเดช ดาพรชัยอเนกสารกุล, คุณสุเทพ ดอรอมาน, คุณสุธาทิพย์ เปรมโยธิน, คุณสุพร เดชคุณากร, คุณสุพันธ์ รัตนวิเชียร, คุณสุภาสินี สุขกระจ่าง, คุณสุวิชชัย บุญวิทย์ชัยกุล, คุณเสนาวิลย์ เมืองสถิต, คุณหทัยภัทร เจษฎารมย์, คุณเหมือนแพร บุญล้อม, คุณอดิเรก แนวชาล, คุณอติเทพ จันทน์เทศ, คุณอติพร ณ พัทลุง, คุณอนันต์ วิญญรัตน์, คุณอนุสิทธิ์ บุญมา, คุณอรยา วงษ์ทน, คุณอรสา สายจีน, คุณอรุณรัตน์ ฐีติโภคา, คุณอรุณรัตน์ สารวิโรจน์, คุณอัชนา อ้ศวาณิชย์, คุณอัมพร โลหารชุน, คุณอัศวีร์ รามรานนท์, คุณอาทิตยา เที่ยงวงษ์, คุณอาร์ม ชาดำ, คุณอินทิรา เหล่ามีผล, คุณอุกฤษฎ์ มงคุณ, คุณอุดมฤทธิ์ วิทูรชวลิตวงษ์, คุณอุสารัตน์ นาคผุด, คุณเอกโอฬาร โชติอนุสรณ์, คุณโอภาพรรณ ศรียาพร, เงินบริจาค (กล่องบริจาคธ.ธนชาต), เงินบริจาค (ของที่ระลึก PASAYA), ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกั ด(มหาชน), น.อ.กมล วัชรเสถียร, บริษัท ธนพรการ์เม้นท์ จำกัด, บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด(มหาชน), บริษัท โรงเบียร์ตะวันแดง จำกัด,บริษัท โรงเบียร์เยอรมันตะวันแดง จำกัด,บริษัท เอ.ไอ.เน็ทเวิร์ค (ประเทศไทย) จำกัด
รายชื่อผู้บริจาคเดือนสิงหาคม 2559
ACHARA ONGKASIN, AJCHARA PATTAMAVIPAK, ANUWAT NGOWCHIENG, ATINUJ CHATUPARISUTE, BUTSABA KANCHANAYOTHIN, CHALITA LAOHASOMPONLERT, CHUYOS CHOKTAPRA, JED SKULNARUTHEP, KHANITTHA AINTHREEWONG, KITJA LIKITWATTANASET, MONTHA NIMITSRISUWAN, NAHATHAI POSOBSWAT, PATIPORN BOONTHANAPHIBUL, PHENPHAK PRAKOPKIT, PIMLAPA KEERATIWATTHANARAT, PIMPAPHAN ANANTACHAT, PIYAPON AUNHABUNDIT, PONGSAK SAE-LIM, PORNKAVEE TALODSUK, PORNKAVEE TALODSUK, PRAMOTE ASDAMONGKOL, RAKCHAT JAIKWANG, SAWARIN KOOLHIRAN, SIRINTIP JITTAROM, SUDAVAN KIJPRASONG, SUTHEE OWATWARANYOU, SUWADEE SETTHASUK, THORN NATESUNG, TUTIYAPORN SUDAJIT, VARAPORN PHAKPONG, WALAILUK PATTANAMUK, WICHAI LIMSUKSRIKUL, YONGYOS VASUTIT, Yupa Vichitbut, คุณกณพ  จ่างตระกูล,คุณกนกพิชญ์  คำเรืองศรี,คุณกนกวรรณ สุขงาม,คุณกมนนิษย์ พรเมธาฐิติภัทร์,คุณกมลชนก สนิททรัพย์,คุณกมลชนก สนิททรัพย์,คุณกรรณิการ์  ไกรนิตย์,คุณกันติชา วาณิชย์เจริญชัย,คุณกาญจนา คงเพชรพะเนา,คุณกีรติกร ทองรับใบ,คุณเก็ตตวัฒน์ ก้อนผูก,คุณเกศนี จงเลิศอนันต์,คุณเกษรา ศรีวิเชียร, คุณขจรศักดิ์ มิ่งอาชา, คุณขนิษฐา พรหมสุข,คุณขวัญจิตร์ อาจวิบูลย์พร, คุณคเณศร์ สุวรรณวงศ์,คุณจริยา พรชัยกิจโกศล,คุณจักรพงษ์ สุภายุทธ,คุณจามจุรี สนอ่อน, คุณจารึก เสือสูงเนิน, คุณจิตลัดดาวรรณ พันธุ์ผาสุข,คุณจินตนา สุดกังวาน,คุณจิราภรณ์ คงจิตรค้า,คุณจิรายุ สินอนันต์จินดา,คุณเจตสรินทร์ ไชยวัฒน์,คุณเจริยชัย คิดถูก, คุณเฉลิมชาติ วาดวงปราง,คุณเฉลิมชาติ วาดวงปราง, คุณชลธี ตันชราภรณ์, คุณชลิตา หงสประภาส, คุณชัชพิมุข ยะธา, คุณชัชวาล แสนอุบล, คุณชาญ ชูพยัคฆ์,คุณชาลี,คุณชูศักดิ์ นวลปั้น,คุณณฐวัฒน์ ทีวะเวช, คุณณฐา ระวีภูษิตา, คุณณัฎฐ์นวี ยาก่อเกียรติ, คุณณัฐฌา ได้สกุลชู,คุณณัฐพล จันทร์ตรี,คุณณัฐวดี บางสุวรรณ,คุณณัฐวรรณ จิระเมธากุล, คุณณัฐวุฒิ หอมระรื่น,คุณณิชากมล แก้วบรรพต,คุณณิษา คงชูญาติ,คุณดวงดี  หลีกเลี่ยง,คุณดำรงณ์ ทาทำนุก,คุณแดนไตร ศิริจรรยากุล,คุณตวงธนัฐพร  จันวรนนท์,คุณตุลจิต  เขมะสิงคิ,คุณเตือนใจ อินทรหนองไผ่,คุณทศพร ขะชาตย์,คุณทิพมาศ น่วมโต, คุณทิพย์ศิริ บุญยะผลานันท์,คุณเทียนวรรณ ชิรเวทย์,คุณเทียรชัย สถิตธรรมนิตย์,คุณเทียรชัย สถิตธรรมนิตย์,คุณธชวรรณ  สุทธาธาร, คุณธนกร พูนจิตรบริสุทธิ์,คุณธนเกียรติ  เสมาชัย,คุณธนพัฒน์  จู่คำสี,คุณธนวัฒน์ สุขศรี,คุณธนวัฒน์ ปานนิล,คุณธนัชชา ตุลยาทร,คุณธนัฎ รัตนสุภา,คุณธันยากร วิศาลโรจน์,คุณธีรกร ชิตามร,คุณธีรพล ทองเพชร,คุณธีรพัชร์  ทรัพย์งามแสง,คุณธีรวัฒน์ ศรีทอง,คุณธีระเดช ตันติวิทิตปกรณ์,คุณธีระนาต จวนเจริญ,คุณธีระพจน์ สีกันทา, คุณนงนุช สิงห์แรง,คุณนนทกาญจน์ กาญจนา, คุณนภดล ชัยนิรันดร,คุณนรุตม์ โตโพธิ์ไทย, คุณนฤมล ศรีเอี่ยมออง, คุณนันทพ วรรณกายนต์, คุณนันทวัน คณะรัตน์,คุณบรรจบ รักเกียรติเผ่า,คุณบอย โพธิ์เงิน,คุณบุรฉัตร สังข์ทอง, คุณบุษยา อุดมศุภโภคิน,คุณบูระฉัตร สุขประจันทร์,คุณเบญจลักษณ์ สุรริญาศักดิ์,คุณปฏิพัทธ์ สุสำเภา,คุณปณิธิ เลิศดำริห์การ,คุณปนัดดา แพรสีดำ,คุณปภารัตน์ กิจโชติทวี,คุณประกายพรึก ประคุณศึกษาพันธ์,คุณประกายมาศ บรรจงรักษา,คุณประสงค์  ใบบัว,คุณปรีดี ไทยสงคราม,คุณปรีดี ไทยสงคราม,คุณปัญจพร หนาดคำ,คุณปัทมา ครองพล,คุณปานแก้ว ดวงนภา,คุณปิติพัฒน์ ศิริพันธ์โนน,คุณปิยฉัตร กตัญญูตะ,คุณปิยบุตร-นุชรี เลิศดำริห์การ,คุณปิยะนันท์ บุญหลัง,คุณปิยะพันธุ์ บุญเที่ยง,คุณพงศธร เริงเกตธรรม,คุณพงศ์สวัสดิ์ กระต่ายจันทร์,คุณพงษ์ศรี พิมพะ,คุณพชรพร รัตโนทัย,คุณพชรพล จิรัญญกุล,คุณพ้นภัย งามนาเสียว,คุณพรทิพย์ มูลแสดง,คุณพรรณทิพา บุณยะประภัศร,คุณพอใจ  เพี้ยงสุนทร,คุณพัชรพงษ์ เพชรสุข,คุณพัชราภรณ์ แสนแก้ว, คุณพัณณ์ชิตา เฉลิมอารีวงศ์, คุณพัสกร พึ่งสมวงศ์, คุณพิชญภาณัฎฐ์ ขาวยั่งยืน, คุณพิทักษ์ วิระพันธ์, คุณพิมพ์ชนา วรวงศ์ธนฐิติ, คุณพิมพวรรณ ชูจันทร์, คุณพีระยุทธ์ เตโชฬาร, คุณพูนทรัพย์ วงศ์มาลา, คุณเพชรรัตน์ โหตระไวศยะ, คุณไพรวัลย์ ทองคำ, คุณภัทรกร ชัยประเสริฐ,คุณภูษิต ชูศรี, คุณมณทิพย์ มะลิทอง, คุณมนัส ทีภูเวียง, คุณมัลลิกา มูนจินดา, คุณมาลี ศิริพิมลวาทิน, คุณมาลีวัลย์ แสนทำพล, คุณเมธา ปานเงิน, คุณยามาภพ อิศรภักดี, คุณยุพดี เทพเรืองชัย, คุณยุพา เวปุละ,คุณยุวดี สมหมาย,คุณรติกาญจน์ หมั่นการ, คุณรมย์นลิน ไชยทิพย์คุณรสัศนันท์  ลิ้มชัยเจริญ, คุณรัฐวัฒน์ รัตนาภิรมย์, คุณรัฐวัฒน์ รัตนาภิรมย์, คุณรัตนวรรณ มิตรภานนท์,คุณราเมส มีสำลี, คุณรุ่งนภา โต๊ะซอ,

คุณลลิดา แก้วตา, คุณลักษณ์นิตา กิติสรรค์วิโชติ, คุณลิตา สรรยะสิปป์, คุณวชิราภรณ์ ผิงล่อง, คุณวรจักร คำสุพรม, คุณวรพล คนแรงดี, คุณวรภัทร์ วรรัตน์อภิบาล, คุณวรรณิศา วงศ์คำจันทร์, คุณวรวิทย์ หนาแน่น, คุณวันดี สุธีบรรเจิด, คุณวัลภา แซ่ก๊วย, คุณวัลลภ หาญปรุ, คุณวัลลภปิ่นแก้ว, คุณวัลลภ หาญปรุ,คุณวิกรม รักษ์ศรี,คุณวิเชียร พลอยนิล,คุณวิทยา สุขไมตรี, คุณวิทวัส พวงศิลป์,คุณวิภา วิเสโส,คุณวิไลรัตน์ รุ่งเรืองศรี,คุณวีรยุทธ์ สุริหาญ,คุณวีระฉัตร พิณแพทย์,คุณวีรุชญ์ ปิ่นสญชัย,คุณเวทิดา พงษ์พานิช,คุณเวทิดา พงษ์พานิช,คุณศรันย์  ศิลปสมัย,คุณศศิธร  แก้วแสน,คุณศักรินทร์ เก่งปานสิงห์,คุณศักรินทร์ เจิมขวัญ,คุณศันสนีย์ คงนุช,คุณศิรภัสสร พรสมบูรณ์,คุณศิราณี จรัสวชิรกุล, คุณศิรินันท์ สมพร,คุณศิรินุช ทับหิรัญ,คุณศิริพงษ์ ศรีธนสาร,คุณศิริรัตน์ พรหมจารีต,คุณศิลาวรรณ ใจบุญ,คุณศุภชัย ฮายีมา,คุณศุภโชค เกียรชะนำ,คุณศุภมงคล ศริพันธุ์,คุณศุภฤกษ์ บุญรัตนพิศุทธิ์,คุณศุภวรรณ เศาณานนท์,คุณศุภวรรณ อุไรลักษณ์,คุณศุภสิทธิ์ พิศวง,คุณสมชาย ปัญญาพุฒิกุล,คุณสมพงศ์ พงกันยา,คุณสมรรัตน์ ชำนิวิกย์กรณ์,คุณสมาน สุขโข,คุณสลายุทธ โพกุนนะ,คุณสว่าง ธิวงศ์,คุณสหัทยา วิเศษ,คุณสัมพันธ์ โสภณดิลก,คุณสาธิต สูติพันธ์วิหาร,คุณสาภาภรณ์ ประสารแสง,คุณสิรารุจ กิตติวรเชฎฐ์, คุณสิริทิพย์ สุกใส,คุณสุณิสา วรตันติ,คุณสุทิศา ดิษฐ์ศรี,คุณสุนทน ศิริวิโรจน์สกุล,คุณสุนทร อุ่นแก้ว,คุณสุนทร อุ่นแก้ว,คุณสุนทร ธนะประเสริฐกุล,คุณสุนีย์  อังคสุวรรณ,คุณสุปภาดา คณานับ,คุณสุพัตรา เด็ดแก้ว,คุณสุพินยา นุ่นสังข์,คุณสุภัทรา ทรัพย์สงเคราะห์,คุณสุภัทรา สกุลดิษฐ์,คุณสุภัทรา สกุลดิษฐ์,คุณสุเมธ นามศักดิ์,คุณสุรศักดิ์ ไตรตระหง่า,คุณสุรัสวดี อักษร,คุณเสกสรร สังข์อ่อนดี,คุณเสาวรส งามสอาด,คุณเสาวลักษณ์ พลแก้ว,คุณแสงเดือน ถนอมวงศ์ธนา,คุณหงสรัตน์ วรสุวัฒน์,คุณหงสรัตน์ วรสุวัฒน์,คุณหนึ่งฤทัย ผ่องพูน,คุณเหน่อ หนองกระโดน,คุณอชิรญา สิงห์พริ้ง,คุณอดิเรก แนวชาลี,คุณอนันต์ วิญญรัตน์,คุณอนุชา บุญลับ,คุณอนุวัฒน์ กุลสอน,คุณอภิณัฐ น้อยแรม,คุณอรพรรณ อัตตะนัง,คุณอรพิน อินทร์ขำ,คุณอรรถพล เอนกลาภ,คุณอรสา สายจีน,คุณอรอนงค์ ชาสุวรรณ,คุณอรอุมา ฟูใจ,คุณอรอุมา ทองคำ,คุณอวิรุทธ์ จันต๊ะวงค์,คุณอักษร ทรัพย์เปี่ยม,คุณอัครเดช ม่วงไม้,คุณอังคณา ศรีสังข์,คุณอังสุมาลี บุญอินทร์,คุณอัจฉราภรณ์ ผูพัฒน์,คุณอัศวีร์ รามรานนท์,คุณอาณัติซื่อตรง,คุณอำนวย-คุณนารี สุขสุแพทย์ และเพื่อนๆ ,คุณอุษา เอี่ยมยอด,คุณเอกลักษณ์ อ่ำอ่อน,คุณเอกโอฬาร โชติอนุสรณ์,คุณเอื้อมพร ใจใส,คุรชลธี ตันชราภรณ์,คุรณํติกาญจน์ หงส์ศรีสวัสดิ์,คุรรัตนา โทราช,เงินบริจา ค(ของที่ระลึกSCB SHOP),เงินบริจาค (ของที่ระลึกสนง.เดือนมิ.ย.59) , บริษัท ธนพรการ์เม้นท์ จำกัด,บริษัท เปรมดิ์ปรีชา จำกัด

รายชื่อผู้บริจาคเดือนตุลาคม 2559
ADISORN BORIBALBUREPHAN, ART SUVANASARA, ARUNEE SUWANLERTWATTANA, ATTAPOL CHAIPIRIYAPITAK, BANDITH PHIROMTHONG, Charuwan Simuen, CHAVEEWAN THONGLUA, CHONLAKORN APICHATTHAM, DUSIT  ANAWATCHAMONGKOL, EPCC ENGINEERIMG CO.,LTD. ,ITSAYA BENJAPATANAMONGKOL, KASIDIT NGAMMUENGMAN, Kate  Wattanasiri, Kitsana Homniam, KUMPOL JIRAPATANANUKUL, MALLIKA KUMKAMHAENG, Methinee Prachumchon, MUNTANEE HARNVIRIYARITTA, NARARAT YAYEENATE, PABHAKSARA KOSIYAKUL, PAKORN CHERNPHIMAI, PLOYPAPAS SURIYAWARANANT, PORNNIPA SAPAWA, PRASERT JINDASATAN, PRASOPSON TUNSIRI, RATCHANEE INGKASAMPAN, SIRINPORM LUECHAI, SUMALEE JUEAPRASIT, SUPANUCH  WASAWONG, WALLADA SINSERIGUL, WIJITTRAWARIN WISET, WIPORNPACHARA NIUMPRADIT, YING SRITHANAWIMON, YUVADEE  CHAIBENJAPOL, คุณกมลชนก ลิ้มประยูร,คุณกฤษฎา แสงใหญ่,คุณกอบกุล เมืองสมบูรณ์,คุณกัญจน์พร โนนกอง,คุณกานต์พิชชา จรัสเลิศรังษี,คุณกิติรัตน์ถนอมบุญชัย,คุณกีรณา อยู่หัตถ์,คุณกุลวลิต เผ่าเจริญ,คุณเกริกเกียรติ สมพลพงษ์,คุณขนงนาฎ ยิ้มศิริ,คุณแคล้ว สุขเจริญ,คุณจินตนา วงศ์นาม,คุณจินตนา  ขวัญพิชิต,คุณจิรวรรณ ชื่นสกุล,คุณจิรวรรณ ชื่นสกุล,คุณจิรวิทย์ แสนคำภา,คุณจีรภาตันเฮงฮวด,คุณชยุตม์ บัวทอง,คุณชัยสิทธิ์ ชัยศักดิ์เดช, คุณชาญชัย มาศวิเชียร,คุณฐิติรัตน์มูลแก้ว,คุณณัฎฐ์นวียา ก่อเกียรติ,คุณณัฎฐินี สัญชัยศิริกุล,คุณณัฐวดี วงษา,คุณดารณี ตันเฮงฮวด,คุณทศพร  ถันทอง,คุณทิวา โรจน์กิตติชัย,คุณเทียรชัย สถิตธรรมนิตย์,คุณธงชัย วัฒนาศิริธนวงษ์,คุณธญา วิชญเธียร,คุณธนัชทัศน์ ธนาธิปกุลทัศน์,คุณธนีณี สมนึก, คุณธวัฒน์ รัตโนภาส,คุณนพพร ประเสริฐวงศ์พนา,คุณนริศ เผือกวิไล,คุณนวพรรณ วุฒฑะกุล, คุณนันท์นิชา ปิ่นแก้ว, คุณนิตยา ฉัตรหิรัญมงคล, คุณนิภา แซ่ฉิ่น,คุณนิสิต ภู่เจริญ,คุณปทุมพร กาศสารอกรรม, คุณปวีณา พันเหนือ, คุณปองขวัญ คคะนาท,คุณปัญญา สุวรรณกลาง,คุณปัทมา ครองพล,คุณเปรมนีย์ มหาปิยศิลป์, คุณพงศกร จิตมั่น,

คุณพรทิพย์ นามเรืองทวีโชค,คุณพรรณราย กุลเศรษฐ,คุณพิพัฒน์พงษ์ มณฑนม,คุณพิมลพรรณ หาญศึก,คุณภัทริน จันศิริ,คุณภาณุวัฒน์  เดชครุฑ,คุณมะลิฉัตร์ เอื้ออานันท์,คุณมาณพ รัติโชติ,คุณลำไพร ศิริหล้า,คุณวริทยา จารุมัยพร,คุณวิจิตรา ตันสุวรรณนนท์,คุณวิเชฎฐ์ ยาทองไชย,คุณวิโรจน์ เวชภัณฑ์,คุณวีรวัฒน์ แซ่ลี้,คุณปฎิวัติ แก้วรากมุข.คุณชลวัฒน์ สมพมิตร,คุณศรัณยา ศิริมาก,คุณศรีทองรุ้ง มณีทอง,คุณศศรส โรจน์เรืองไร,คุณศิราณี จรัสวชิรกุล,คุณศิวกร โสดา,คุณศิวพร องคนิกุล,คุณศิวิพรรณ  เผ่าวณิชย์,คุณศุทธิกา วานิชรัตนาภินันท์,คุณศุภรา ชัยวิชิต,คุณศุภรา ผ่องศรี,คุณสดใส โกยสมบูรณ์,คุณสมพงษ์ พงกันยา,คุณสมรวย พันธุสินธุ,คุณสมศักดิ์ ปัทมวรกุลชัย,คุณสาธิต จีนขจร,คุณสำเนียง เคยเหล่า,คุณสิรินธร ชนานำ,คุณสุพจน์แก้ววิเชียร,คุณสุรีรัตน์ อินทพันธ์,คุณสุวารี เพชราภิรัชต์,คุณเสาวนีย์ ปรีชาสุทธิรัตน์,คุณหทัยรัตน์ ทัพวัตร์,คุณอดิศร ดวงแก้ว,คุณอภิรดี เอี่ยมอำรุง,คุณอภิวัฒน์ เล็กอุทัย,คุณอัมพรพิมล ประยูร,คุณอาทิตยาภรณ์ ใจเรือง,คุณอารีย์ ปรารมภ์,คุณอิศวีร์ รามรานนท์,คุณอิศวีร์ ภมรานนท์,คุณอิสรา ทรัพย์ประทุม,คุณเอกชัย บุญศรี,คุณเอกรัตน์ ไล้ทอง,เงินบริจาค(กล่องบริจาคงาน 1 ก.ย. ที่ห้วยขาแข้ง),เงินบริจาค(กล่องบริจาคนกเงือก งานก.ย.) ,เงินบริจาค(การระดมทุนงาน 1 ก.ย. ที่หอศิลป์),เงินบริจาค(ของที่ระลึก สนง.เดือนกันยายน 59),เงินบริจาค(ของที่ระลึกงาน 1 ก.ย. ที่ห้วยขาแข้ง),เงินบริจาค(ประมูลเสื้อนกเงือก),บริษัท เชียร์(ประเทศไทย) จำกัด,บริษัท ธนพรการ์เม้นท์ จำกัด,บริษัท เฟริส์ทโปร จำกัด,บริษัท รุ่งไพศาล ขนส่ง จำกัด

มูลนิธิสืบนาคะเสถียร

 

รับข่าวสาร