• Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
หน้าแรก เราทำงานให้พี่สืบ ศศิน เฉลิมลาภ บทความโดยศศิน เฉลิมลาภ ธรรมชาติมาหานคร : บึงบอระเพ็ด ความสมบูรณ์ที่รอวันกลับคืน

ธรรมชาติมาหานคร : บึงบอระเพ็ด ความสมบูรณ์ที่รอวันกลับคืน

อีเมล พิมพ์ PDF
ธรรมชาติมาหานคร ตอนที่ 104 “บึงบอระเพ็ด” ความสมบูรณ์ที่รอวันกลับคืน
เวลานี้บึงบอระเพ็ดมีความน่าเป็นห่วง เพราะอยู่ในสถานะของการรอถูกตัดสินด้วยการจัดการที่ดี บึงบอระเพ็ดเป็นพื้นที่ชุ่มน้ำที่มีความสำคัญระดับนานาชาติ และคงเป็นบึงที่มีชื่อเสียงที่สุดของประเทศไทย อีกทั้งมีประวัติความเป็นมาจากพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 เวนคืนที่ดิน เพื่อทำเป็นแหล่งอนุบาลสัตว์น้ำ จนกระทั่งเกิดพืช เกิดระบบนิเวศรูปแบบใหม่ เป็นแหล่งรวมจระเข้ขนาดใหญ่ที่สุด ในประเทศไทย
ปัจจุบันเวลาผ่านมาร่วม 80 ปี เกิดการพัฒนาต่าง ๆ รุกล้ำบึงบอระเพ็ดเข้ามา ตอนนี้บึงบอระเพ็ดเหลือพื้นที่น้อยกว่าสมัยก่อนเกือบครึ่ง
ในอดีตบึงบอระเพ็ดแท้จริงเคยเป็นแค่ลำคลองบอระเพ็ด ซึ่งถูกมนุษย์จัดการเป็นบึงน้ำขนาดใหญ่ มีการเติมระบบนิเวศลงไปจนเกิดความสมบูรณ์ อีกทั้งทำหน้าที่เก็บน้ำส่วนเกินจากแม่น้ำน่านมาพักไว้เป็นแก้มลิงใหญ่ ก่อนที่จะไหลลงไปเจ้าพระยา
แต่วันนี้ การจัดการยังไม่มีความเป็นระบบ เพราะดูได้จาก เกิดใครอยากทำอะไรที่บึงบอระเพ็ด สามารถมาทำได้ คนที่เข้ามานั้นประกอบด้วย ทางจังหวัดนครสวรรค์ จากกรมชลประทาน จากกรมประมง รวมถึงกรมอุทยานแห่งชาติ ที่เข้ามาตั้งเขตห้ามล่า อีกทั้งกลุ่มอนุรักษ์เต็มไปหมด
ปัจจัยสำคัญอีกอย่าง คือ ตะกอนที่ลงมาจากแม่น้ำน่าน แม่น้ำปิง ที่อยู่ด้านตะวันออกทางด้านท่าตะโกไหลลงมา ทำให้หน่วยงานดูแลพื้นที่ทำการขุดลอก แต่การขุดลอกขึ้นไปนั้นกลับนำดินมากองไว้ขอบบึง ไม่สามารถนำดินออกจากพื้นที่ได้ เนื่องจากเป็นดินหลวง สิ่งนี้เป็นการขุดลอกไปเรื่อย ๆ ไม่รู้จบ
ดังนั้นแนวทางการจัดการบึงบอระเพ็ดให้ยั่งยืน คุณอดิศักดิ์ จันทวิชานุวงษ์ ประธานมูลนิธิสืบศักดิ์สินแผ่นดินสี่แคว จ.นครสวรรค์ เสนอว่า ควรเกิดแผนแม่บทมาควบคุมบริหารพื้นที่ ไม่ใช่ว่าใครต่างคนต่างทำ ต้องเป็นแผนแม่บทที่เกิดจากการมีส่วนร่วม มีการศึกษาวิจัยทางวิชาการ ที่สำคัญต้องมีเจ้าภาพ มีคณะทำงานที่มีมุมมองด้านการรักษาระบบนิเวศของบึงบอระเพ็ดกับการท่องเที่ยวเชิงนิเวศที่ยั่งยืน รวมถึงการใช้ประโยชน์ของชุมชนที่ลงตัว แล้วจังหวัดกับระดับชาติจะมีบทบาทยังไงที่จะเสนอให้บึงบอระเพ็ดเป็นพื้นที่ความสำคัญในระดับ แรมซาร์ไซต์ ในระดับนานาชาติให้สำเร็จ จะเอาข้อกฎหมายอะไรมาบริหารจัดการ อาจจะเป็นเขตคุ้มครองสิ่งแวดล้อม หรือเป็นเรื่องอื่น ๆ ผมคิดว่าบึงบอระเพ็ด ต้องถูกจัดการ และหวังว่าจังหวัดนครสวรรค์จะสามารถพัฒนาเพื่อนำพาบึงบอระเพ็ดไปในแนวทางที่ถูกต้อง
ธรรมชาติมาหานคร : บึงบอระเพ็ด ความสมบูรณ์ที่รอวันกลับคืน
เวลานี้บึงบอระเพ็ดมีความน่าเป็นห่วง เพราะอยู่ในสถานะของการรอถูกตัดสินด้วยการจัดการที่ดี บึงบอระเพ็ดเป็นพื้นที่ชุ่มน้ำที่มีความสำคัญระดับนานาชาติ และคงเป็นบึงที่มีชื่อเสียงที่สุดของประเทศไทย อีกทั้งมีประวัติความเป็นมาจากพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 เวนคืนที่ดิน เพื่อทำเป็นแหล่งอนุบาลสัตว์น้ำ จนกระทั่งเกิดพืช เกิดระบบนิเวศรูปแบบใหม่ เป็นแหล่งรวมจระเข้ขนาดใหญ่ที่สุด ในประเทศไทย
.
.
ปัจจุบันเวลาผ่านมาร่วม 80 ปี เกิดการพัฒนาต่าง ๆ รุกล้ำบึงบอระเพ็ดเข้ามา ตอนนี้บึงบอระเพ็ดเหลือพื้นที่น้อยกว่าสมัยก่อนเกือบครึ่ง

ในอดีตบึงบอระเพ็ดแท้จริงเคยเป็นแค่ลำคลองบอระเพ็ด ซึ่งถูกมนุษย์จัดการเป็นบึงน้ำขนาดใหญ่ มีการเติมระบบนิเวศลงไปจนเกิดความสมบูรณ์ อีกทั้งทำหน้าที่เก็บน้ำส่วนเกินจากแม่น้ำน่านมาพักไว้เป็นแก้มลิงใหญ่ ก่อนที่จะไหลลงไปเจ้าพระยา
.
.
ธรรมชาติมาหานคร : บึงบอระเพ็ด ความสมบูรณ์ที่รอวันกลับคืน
.
.
แต่วันนี้ การจัดการยังไม่มีความเป็นระบบ เพราะดูได้จาก เกิดใครอยากทำอะไรที่บึงบอระเพ็ด สามารถมาทำได้ คนที่เข้ามานั้นประกอบด้วย ทางจังหวัดนครสวรรค์ จากกรมชลประทาน จากกรมประมง รวมถึงกรมอุทยานแห่งชาติ ที่เข้ามาตั้งเขตห้ามล่า อีกทั้งกลุ่มอนุรักษ์เต็มไปหมด

ปัจจัยสำคัญอีกอย่าง คือ ตะกอนที่ลงมาจากแม่น้ำน่าน แม่น้ำปิง ที่อยู่ด้านตะวันออกทางด้านท่าตะโกไหลลงมา ทำให้หน่วยงานดูแลพื้นที่ทำการขุดลอก แต่การขุดลอกขึ้นไปนั้นกลับนำดินมากองไว้ขอบบึง ไม่สามารถนำดินออกจากพื้นที่ได้ เนื่องจากเป็นดินหลวง สิ่งนี้เป็นการขุดลอกไปเรื่อย ๆ ไม่รู้จบ
.
.
ธรรมชาติมาหานคร : บึงบอระเพ็ด ความสมบูรณ์ที่รอวันกลับคืน
.
.
ดังนั้นแนวทางการจัดการบึงบอระเพ็ดให้ยั่งยืน คุณอดิศักดิ์ จันทวิชานุวงษ์ ประธานมูลนิธิสืบศักดิ์สินแผ่นดินสี่แคว จ.นครสวรรค์ เสนอว่า ควรเกิดแผนแม่บทมาควบคุมบริหารพื้นที่ ไม่ใช่ว่าใครต่างคนต่างทำ ต้องเป็นแผนแม่บทที่เกิดจากการมีส่วนร่วม มีการศึกษาวิจัยทางวิชาการ ที่สำคัญต้องมีเจ้าภาพ มีคณะทำงานที่มีมุมมองด้านการรักษาระบบนิเวศของบึงบอระเพ็ดกับการท่องเที่ยวเชิงนิเวศที่ยั่งยืน รวมถึงการใช้ประโยชน์ของชุมชนที่ลงตัว แล้วจังหวัดกับระดับชาติจะมีบทบาทยังไงที่จะเสนอให้บึงบอระเพ็ดเป็นพื้นที่ความสำคัญในระดับ แรมซาร์ไซต์ ในระดับนานาชาติให้สำเร็จ จะเอาข้อกฎหมายอะไรมาบริหารจัดการ อาจจะเป็นเขตคุ้มครองสิ่งแวดล้อม หรือเป็นเรื่องอื่น ๆ ผมคิดว่าบึงบอระเพ็ด ต้องถูกจัดการ และหวังว่าจังหวัดนครสวรรค์จะสามารถพัฒนาเพื่อนำพาบึงบอระเพ็ดไปในแนวทางที่ถูกต้อง
.
.
ชมย้อนหลัง ธรรมชาติมาหานคร ตอน บึงบอระเพ็ด ความสมบูรณ์ที่รอวันกลับคืน
ชมย้อนหลังธรรมชาติมาหานครทุกตอนทาง www.newtv.co.th/mahanakhon

 

รับข่าวสาร