• Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
หน้าแรก อ่านข่าวย้อนหลัง ข่าว ประชาสัมพันธ์ ยื่นสองหมื่นชื่อ ดันแม่วงก์เป็นมรดกโลก

ยื่นสองหมื่นชื่อ ดันแม่วงก์เป็นมรดกโลก

อีเมล พิมพ์ PDF

อุทยานแห่งชาติแม่วงก์ในช่วงต้นของงานสัมนาวิชาการ 25 ปี มรดกโลก ทุ่งใหญ่-ห้วยขาแข้ง สู่การจัดการผืนป่าตะวันตก 20 ล้านไร่ นักศึกษาคณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ในนามกลุ่ม For Rest's LIFE ได้นำรายชื่อจากแคมเปญ ร่วมลงชื่อให้ "ป่าแม่วงก์" เป็นมรดกโลก ซึ่งรวบรวมได้ทั้งหมด 22,638 รายชื่อ (ณ วันที่ 12 ธันวาคม) มอบต่อ ดร.ทรงธรรม สุขสว่าง ผอ.สำนักอุทยานแห่งชาติ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช เพื่อผลักดันให้อุทยานแห่งชาติแม่วงก์ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกทางธรรมชาติของโลกเชื่อมต่อกับพื้นที่ทุ่งใหญ่นเรศวรและห้วยขาแข้ง


จากความต้องการสร้างเขื่อนในพื้นที่อุทยานแห่งชาติแม่วงก์ ซึ่งเป็นความต้องการจากหน่วยงานภาครัฐเพียงบางหน่วยงาน ที่มีการเสนอรายงานการศึกษาผลกระทบทางสิ่งแวดล้อม หรืออีไอเอหลายครั้ง แต่ก็ไม่เคยผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมเลย อีกทั้ง การสร้างเขื่อนแม่วงก์ถือเป็นการทำลายป่า เมื่อป่าถูกทำลายไปจุดหนึ่งมักจะส่งผลกระทบต่อบริเวณรอบข้าง เพราะป่าจะเอื้อความเป็นอยู่ของสัตว์ป่าและสิ่งแวดล้อมในพื้นที่

ด้วยเหตุผลในข้างต้น กลุ่ม For Rest’s Life จึงเริ่มรณรงค์ให้ประชาชนร่วมลงชื่อให้ป่าแม่วงก์เป็นมรดกโลก ผ่านแคมเปญของ Change.org และถือเอาโอกาสที่มูลนิธิสืบนาคะเสถียรได้จัดงาน สัมนาวิชาการ 25 ปี มรดกโลก ทุ่งใหญ่-ห้วยขาแข้ง เป็นเวทีในการส่งมอบรายชื่อแก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

“เราเชื่อว่าหากป่าแม่วงก์เป็นมรดกแล้ว จะเป็นการปกป้องผืนป่าจากนานาชาติ เสมือนเป็นการปกป้องได้อย่างยั่งยืน”


อุทยานแห่งชาติแม่วงก์
.
.

ดร.ทรงธรรม สุขสว่าง ได้กล่าวถึงความเป็นไปได้ในการเสนอผืนป่าอุทยานแห่งชาติแม่วงก์เป็นมรดกโลกทางธรรมชาติ ว่ามีความเป็นไปได้สูง และยังรวมไปถึงพื้นที่ต่อกันอีกแห่ง คือ อุทยานแห่งชาติคลองลาน เนื่องจากพื้นที่ทั้งสองอุทยานมีศักยภาพด้านความหลากหลายทางชีวภาพสูงพอที่จะเป็นมรดกโลก อีกทั้ง ยังเป็นการเชื่อมผืนป่ารวมเข้ากับห้วยขาแข้งและทุ่งใหญ่นเรศวร ซึ่งเป็นการผนวกรวมป่าตะวันตกทั้งผืนให้เป็นหนึ่งเดียว

ปัจจุบัน โครงการเขื่อนแม่วงก์ ยังอยู่ระหว่างขั้นตอนการพิจรณา EHIA โครงการ โดยทางคณะกรรมการผู้ชำนาญการ (คชก.) ได้ให้กรมชลประทานชี้แจงประเด็นในด้านต่างๆ ที่คชก. ให้ท้วงติงถึงความไม่สมบูรณ์ในรายงานเพิ่มเติมกลับมา

 

รับข่าวสาร


บทความที่เกี่ยวข้อง