• Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
หน้าแรก เราทำงานให้พี่สืบ ศศิน เฉลิมลาภ บทความโดยศศิน เฉลิมลาภ ธรรมชาติมาหานคร : พิพิธภัณฑ์ชาวบางกอก สมบัติแห่งความทรงจำที่ (ต้อง) คงอยู่

ธรรมชาติมาหานคร : พิพิธภัณฑ์ชาวบางกอก สมบัติแห่งความทรงจำที่ (ต้อง) คงอยู่

อีเมล พิมพ์ PDF
ธรรมชาติมาหานคร ตอนที่ 103 พิพิธภัณฑ์ชาวบางกอก สมบัติแห่งความทรงจำที่ (ต้อง) คงอยู่
ผมอยู่ที่พิพิธภัณฑ์ชาวบางกอก แล้วบริเวณข้างหลังผมเป็นที่ซึ่งกำลังจะถูกสร้างเป็นตึก 8 ชั้น หากเกิดขึ้นจริงการสร้างตึกจะส่งผลบังแสงแดด บังลม รวมถึงบังหัวใจของผู้คนที่มองไปเห็นพิพิธภัณฑ์ชาวบางกอก
สงครามโลกครั้งที่ 2 ทำลายพื้นที่ละแวกนี้ ทำลายวิถีชีวิตไลฟ์สไตล์ของชาวบางกอกจากเดิมไปเกือบทั้งหมด แต่โชคดีที่บ้านของ รศ.วราพร สุรวดี ผู้ก่อตั้งพิพิธภัณฑ์ชาวบางกอก ไม่ถูกระเบิดลง และยังเก็บสภาพบ้านดั้งเดิมที่มีสิ่งแวดล้อมสมบูรณ์เอาไว้ เพื่อให้เป็นปอดเล็กๆ เป็นโอโซน และที่สำคัญคือทำให้เราได้รู้ว่ารากเหง้าของพวกเราที่เป็นคนเมืองบริเวณนี้มาอยู่กันยังไง ถ้าประเทศเราเดินไปข้างหน้าทั้งหมด ของเก่าที่มีคุณค่าอยู่แต่เดิมจะหายไปโดยไม่ได้ประโยชน์อะไร
ผมคิดว่าพิพิธภัณฑ์ชาวบางกอกจะเป็นตัวอย่างอันดีให้เมืองใหญ่อย่างกรุงเทพฯ หรือเมืองอื่นๆ ในการคิดเก็บรักษาวิถีชีวิต และรากเหง้าของพวกเราเอาไว้ สำหรับให้คนมาซึมซับเรียนรู้ ทำให้ไม่ลืมเรื่องราวในอดีตว่าเราเคยอยู่กันมายังไง สมัยก่อนงดงามเพียงใด จะทำให้เราเดินไปข้างหน้าอย่างมั่นคงและมีรากเหง้า
ผมคิดว่ากรุงเทพมหานครต้องเก็บพิพิธภัณฑ์ชาวบางกอกเอาไว้ให้เป็นพิพิธภัณฑ์มีชีวิตอย่างทุกวันนี้เพื่อให้ผู้คนได้เข้ามาเรียนรู้ว่าเราเคยเป็นยังไง แต่ที่สำคัญคือผมได้รู้จักกับ รศ.วราพร ทำให้รับรู้ว่าจิตใจของอาจารย์ ช่างเสียสละยิ่งใหญ่เหลือเกิน เพราะถ้าใครมีที่ดินราคาไร่ละกว่า 100 ล้านบาท แล้วนำมาทำอย่างนี้ ผมคิดว่าถ้าใจไม่ถึงขนาดนี้ยากครับ ขอแสดงความนับถือ รศ.วราพร สุรวดี
ธรรมชาติมาหานคร : พิพิธภัณฑ์ชาวบางกอก สมบัติแห่งความทรงจำที่ (ต้อง) คงอยู่
ผมอยู่ที่พิพิธภัณฑ์ชาวบางกอก แล้วบริเวณข้างหลังผมเป็นที่ซึ่งกำลังจะถูกสร้างเป็นตึก 8 ชั้น หากเกิดขึ้นจริงการสร้างตึกจะส่งผลบังแสงแดด บังลม รวมถึงบังหัวใจของผู้คนที่มองไปเห็นพิพิธภัณฑ์ชาวบางกอก

สงครามโลกครั้งที่ 2 ทำลายพื้นที่ละแวกนี้ ทำลายวิถีชีวิตไลฟ์สไตล์ของชาวบางกอกจากเดิมไปเกือบทั้งหมด แต่โชคดีที่บ้านของ รศ.วราพร สุรวดี ผู้ก่อตั้งพิพิธภัณฑ์ชาวบางกอก ไม่ถูกระเบิดลง และยังเก็บสภาพบ้านดั้งเดิมที่มีสิ่งแวดล้อมสมบูรณ์เอาไว้ เพื่อให้เป็นปอดเล็กๆ เป็นโอโซน และที่สำคัญคือทำให้เราได้รู้ว่ารากเหง้าของพวกเราที่เป็นคนเมืองบริเวณนี้มาอยู่กันยังไง ถ้าประเทศเราเดินไปข้างหน้าทั้งหมด ของเก่าที่มีคุณค่าอยู่แต่เดิมจะหายไปโดยไม่ได้ประโยชน์อะไร
.
.
ธรรมชาติมาหานคร : พิพิธภัณฑ์ชาวบางกอก สมบัติแห่งความทรงจำที่ (ต้อง) คงอยู่
.
.
ผมคิดว่าพิพิธภัณฑ์ชาวบางกอกจะเป็นตัวอย่างอันดีให้เมืองใหญ่อย่างกรุงเทพฯ หรือเมืองอื่นๆ ในการคิดเก็บรักษาวิถีชีวิต และรากเหง้าของพวกเราเอาไว้ สำหรับให้คนมาซึมซับเรียนรู้ ทำให้ไม่ลืมเรื่องราวในอดีตว่าเราเคยอยู่กันมายังไง สมัยก่อนงดงามเพียงใด จะทำให้เราเดินไปข้างหน้าอย่างมั่นคงและมีรากเหง้า

ผมคิดว่ากรุงเทพมหานครต้องเก็บพิพิธภัณฑ์ชาวบางกอกเอาไว้ให้เป็นพิพิธภัณฑ์มีชีวิตอย่างทุกวันนี้เพื่อให้ผู้คนได้เข้ามาเรียนรู้ว่าเราเคยเป็นยังไง แต่ที่สำคัญคือผมได้รู้จักกับ รศ.วราพร ทำให้รับรู้ว่าจิตใจของอาจารย์ ช่างเสียสละยิ่งใหญ่เหลือเกิน เพราะถ้าใครมีที่ดินราคาไร่ละกว่า 100 ล้านบาท แล้วนำมาทำอย่างนี้ ผมคิดว่าถ้าใจไม่ถึงขนาดนี้ยากครับ ขอแสดงความนับถือ รศ.วราพร สุรวดี
.
.
ธรรมชาติมาหานคร : พิพิธภัณฑ์ชาวบางกอก สมบัติแห่งความทรงจำที่ (ต้อง) คงอยู่
.
.
ชมย้อนหลังธรรมชาติมาหานครทุกตอนทาง www.newtv.co.th/mahanakhon

 

รับข่าวสาร