• Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
หน้าแรก เราทำงานให้พี่สืบ ศศิน เฉลิมลาภ บทความโดยศศิน เฉลิมลาภ ธรรมชาติมาหานคร : น้ำท่วมขัง ปัญหาเมืองกรุง ตอนที่ 2

ธรรมชาติมาหานคร : น้ำท่วมขัง ปัญหาเมืองกรุง ตอนที่ 2

อีเมล พิมพ์ PDF
ธรรมชาติมาหานคร ตอนที่ 101 น้ำท่วมขัง ปัญหาเมืองกรุง ตอนที่ 2
ช่วงกลางเดือนพฤษภาคมถึงกลางเดือนตุลาคม ปี พ.ศ. 2559 เรากำลังเผชิญกับฤดูฝน โดยไม่ทราบว่าผลกระทบจากพายุ ลานีญา จะส่งผลให้ฝนตกต่อเนื่องไปจนถึงเดือนธันวาคมหรือไม่ เราไม่มีทางรู้เลยว่าเมืองใหญ่อย่างกรุงเทพมหานครต้องเผชิญชะตากรรมอย่างไรหากฝนจากมรสุมตะวันออกพัดเข้ามาเพราะมีทั้งฝนตกและพายุหนัก ระบบการรับมือทำได้มากน้อยแค่ไหนหรือควรปรับปรุงอย่างไรให้เกิดประโยชน์สูงสุด
ผมได้คุยกับผู้เชี่ยวชาญเรื่องการระบายน้ำทั้งสองท่าน คือผศ.ดร.สิตางศุ์ พิลัยหล้า กรรมการและเลขานุการคณะอนุกรรมการ สาขาวิศวกรรมแหล่งนํ้า วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ และรศ.ดร.สุวัฒนา จิตตลดากร ที่ปรึกษาคณะอนุกรรมการ สาขาวิศวกรรมแหล่งนํ้า วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ ผู้เชี่ยวชาญทั้งสองท่านได้ให้คำแนะนำเกี่ยวกับทางรอดจากวิกฤตการณ์น้ำรอระบายว่า
พื้นที่ปัญหาน้ำท่วมขังอยู่บริเวณตามซอยบ้านเรือนประชาชน ตัวชุมชน หมู่บ้าน หาก กทม. ตั้งเครื่องสูบนํ้าให้ทุกหมู่บ้านนั้นเป็นไปไม่ได้ ดั้งนั้น กทม. ต้องสนับสนุนประชาชนในการนัดหมายว่าพื้นที่ซับนํ้าบ่อพักขนาดใหญ่บริเวณหัวถนนอยู่ตรงไหนเพื่อระบายนํ้ามารวมไว้ แล้วจึงสูบออกไปตามเส้นทางต่อ ๆ ไปเพื่อให้คลองได้ทำหน้าที่ระบายน้ำ จะสามารถเป็นทางรอดของปัญหาน้ำท่วมขังที่ไม่ต้องรอระบายได้ ดังนั้น กทม. ควรปรับปรุงระบบที่มีอยู่แล้วให้เป็นระบบมากขึ้น ทำให้เกิดความร่วมมือแบบบูรณาการระหว่างสำนักงานเขตกับสำนักระบายน้ำ มีการบริหารจัดการของ กทม. เกิดขึ้น
ปัจจุบันประชาชนมีความหวังต่อวิกฤตการณ์น้ำรอระบายว่าอุโมงค์ยักษ์คงเป็นทางรอดเดียวในการระบายน้ำท่วมขังระยะยาว แต่ว่าความเป็นจริงคือระบบอุโมงค์ยักษ์ทั้งหมดนั้นยังไม่เสร็จสมบูรณ์ อีกทั้งยังขาดช่องทางการนำพาน้ำรอระบายให้ไหลไปที่อุโมงค์ยักษ์ หรือระบายไปตามคลอง
การอยู่ร่วมกันของมนุษย์กับธรรมชาติ จะทำอย่างไรกับระบบที่ธรรมชาติห่างจากมนุษย์ห่างจากเมืองใหญ่ไปทุกวัน และมนุษย์ก็กำลังจะสร้างผลกระทบต่าง ๆมากขึ้นต่อธรรมชาติ จนธรรมชาติไม่สามารถรับไหว ทำให้ธรรมชาติสร้างความเดือดร้อนให้กับเรา เรื่องนี้เปรียบได้กับงูกินหาง ทั้งนี้ไม่รู้ว่าทีมงานของผู้ว่าราชการจังหวัดกรุงเทพมหานครยุคไหนที่จะมองปัญหาเรื่องนี้ออกและแก้ไขปัญหาให้ถูกจุด
ฤดูฝน , มรสุมตะวันออก , พายุ , ฝนตก , ลานีญา , สุวัฒนา จิตตลดากร , สิตางศุ์ พิลัยหล้า , อุโมงค์ยักษ์ , วิกฤตการณ์น้ำรอระบาย , น้ำรอระบาย , สูบนํ้า , ซับนํ้า
ธรรมชาติมาหานคร : น้ำท่วมขัง ปัญหาเมืองกรุง ตอนที่ 2ช่วงกลางเดือนพฤษภาคมถึงกลางเดือนตุลาคม ปี พ.ศ. 2559 เรากำลังเผชิญกับฤดูฝน โดยไม่ทราบว่าผลกระทบจากพายุ ลานีญา จะส่งผลให้ฝนตกต่อเนื่องไปจนถึงเดือนธันวาคมหรือไม่ เราไม่มีทางรู้เลยว่าเมืองใหญ่อย่างกรุงเทพมหานครต้องเผชิญชะตากรรมอย่างไรหากฝนจากมรสุมตะวันออกพัดเข้ามาเพราะมีทั้งฝนตกและพายุหนัก ระบบการรับมือทำได้มากน้อยแค่ไหนหรือควรปรับปรุงอย่างไรให้เกิดประโยชน์สูงสุด

ผมได้คุยกับผู้เชี่ยวชาญเรื่องการระบายน้ำทั้งสองท่าน คือผศ.ดร.สิตางศุ์ พิลัยหล้า กรรมการและเลขานุการคณะอนุกรรมการ สาขาวิศวกรรมแหล่งนํ้า วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ และรศ.ดร.สุวัฒนา จิตตลดากร ที่ปรึกษาคณะอนุกรรมการ สาขาวิศวกรรมแหล่งนํ้า วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ ผู้เชี่ยวชาญทั้งสองท่านได้ให้คำแนะนำเกี่ยวกับทางรอดจากวิกฤตการณ์น้ำรอระบายว่า
.
.
ธรรมชาติมาหานคร : น้ำท่วมขัง ปัญหาเมืองกรุง ตอนที่ 2
.
.
พื้นที่ปัญหาน้ำท่วมขังอยู่บริเวณตามซอยบ้านเรือนประชาชน ตัวชุมชน หมู่บ้าน หาก กทม. ตั้งเครื่องสูบนํ้าให้ทุกหมู่บ้านนั้นเป็นไปไม่ได้ ดั้งนั้น กทม. ต้องสนับสนุนประชาชนในการนัดหมายว่าพื้นที่ซับนํ้าบ่อพักขนาดใหญ่บริเวณหัวถนนอยู่ตรงไหนเพื่อระบายนํ้ามารวมไว้ แล้วจึงสูบออกไปตามเส้นทางต่อ ๆ ไปเพื่อให้คลองได้ทำหน้าที่ระบายน้ำ จะสามารถเป็นทางรอดของปัญหาน้ำท่วมขังที่ไม่ต้องรอระบายได้ ดังนั้น กทม. ควรปรับปรุงระบบที่มีอยู่แล้วให้เป็นระบบมากขึ้น ทำให้เกิดความร่วมมือแบบบูรณาการระหว่างสำนักงานเขตกับสำนักระบายน้ำ มีการบริหารจัดการของ กทม. เกิดขึ้น

ปัจจุบันประชาชนมีความหวังต่อวิกฤตการณ์น้ำรอระบายว่าอุโมงค์ยักษ์คงเป็นทางรอดเดียวในการระบายน้ำท่วมขังระยะยาว แต่ว่าความเป็นจริงคือระบบอุโมงค์ยักษ์ทั้งหมดนั้นยังไม่เสร็จสมบูรณ์ อีกทั้งยังขาดช่องทางการนำพาน้ำรอระบายให้ไหลไปที่อุโมงค์ยักษ์ หรือระบายไปตามคลอง
.
.
ธรรมชาติมาหานคร : น้ำท่วมขัง ปัญหาเมืองกรุง ตอนที่ 2
.
.
การอยู่ร่วมกันของมนุษย์กับธรรมชาติ จะทำอย่างไรกับระบบที่ธรรมชาติห่างจากมนุษย์ห่างจากเมืองใหญ่ไปทุกวัน และมนุษย์ก็กำลังจะสร้างผลกระทบต่าง ๆมากขึ้นต่อธรรมชาติ จนธรรมชาติไม่สามารถรับไหว ทำให้ธรรมชาติสร้างความเดือดร้อนให้กับเรา เรื่องนี้เปรียบได้กับงูกินหาง ทั้งนี้ไม่รู้ว่าทีมงานของผู้ว่าราชการจังหวัดกรุงเทพมหานครยุคไหนที่จะมองปัญหาเรื่องนี้ออกและแก้ไขปัญหาให้ถูกจุด

ชมย้อนหลัง ธรรมชาติมาหานคร ตอน น้ำท่วมขัง ปัญหาเมืองกรุง ตอนที่ 2
ชมย้อนหลังธรรมชาติมาหานครทุกตอนทาง www.newtv.co.th/mahanakhon

 

รับข่าวสาร