• Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
หน้าแรก อ่านข่าวย้อนหลัง ข่าว ประชาสัมพันธ์ บันทึก รำลึก 26 ปี สืบ นาคะเสถียร

บันทึก รำลึก 26 ปี สืบ นาคะเสถียร

อีเมล พิมพ์ PDF

สืบ นาคะเสถียรผ่านพ้นมาได้ระยะแล้วสำหรับงาน รำลึก 26 ปี สืบ นาคะเสถียร ตำนานนักอนุรักษ์ของไทย โดยในปีนี้ มูลนิธิสืบนาคะเสถียร ยังคงจัดงานรำลึกต่อเนื่องมาเหมือนทุกปี ในทั้ง 2 สถานที่ คือ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้ง และที่กรุงเทพมหานคร


สำหรับงานรำลึก สืบ นาคะเสถียร ที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้งนั้น เป็นการร่วมจัดงานกันระหว่าง มูลนิธิสืบนาคะเสถียร เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้ง และกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ระหว่างวันที่ 31 สิงหาคม - 1 กันยายน 2559

ส่วนงานที่กรุงเทพมหานครนั้น มีขึ้นในวันที่ 9 - 11 กันยายน 2559 โดยในปีนี้มีคอนเส็ปต์งานว่า จากป่าสู่เมือง บทเรียนงานอพยพสัตว์ป่าที่เขื่อนเชี่ยวหลาน (รำลึก 26 ปี สืบ นาคะเสถียร) เนื่องจากในปี 2559 นี้ เป็นปีครบรอบ 30 ปี เหตุการณ์ที่สืบ นาคะเสถียร ได้ทำโครงการอพยพสัตว์ป่าที่เขื่อนเชี่ยวหลาน ทางมูลนิธิฯ จึงหยิบเอาวาระดังกล่าวมานำเสนอเพื่อให้ผู้เข้าร่วมชมได้ตระหนักถึงเหตุการณ์สำคัญในครั้งนั้นกันอีกครั้ง

ส่วนสถานที่จัดงาน คือ ห้องอเนกประสงค์ ชั้น 1 หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร (ขอขอบคุณทางหอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานครที่เอื้อเฟื้อสำหรับสถานที่จัดงานและความช่วยเหลือต่างๆ เป็นประจำในทุกๆ ปี)

สำหรับผู้ที่พลาดโอกาสเข้าร่วมกิจกรรมรำลึก 26 ปี สืบ นาคะเสถียร ทั้ง 2 พื้นที่ มูลนิธิสืบนาคะเสถียร ได้ทำบันทึกเรื่องราวกิจกรรมดังกล่าวเอาไว้ ผ่านทาง บทความ ภาพถ่าย และคลิปวีดีโอ ผู้สนใจสามารถติดตามได้ ตามเนื้อหาที่อยู่ด้านล่างต่อไปนี้

มูลนิธิสืบนาคะเสถียร ขอขอบคุณทุกท่านที่เข้าร่วม และกลุ่มองค์กรต่างๆ ที่ให้การสนับสนุนกิจกรรมนี้จนสำเร็จไปด้วยดี และพบกันอีกครั้งในเดือนกันยายน 2560 กับ งาน “รำลึก 27 ปี สืบ นาคะเสถียร : หยุดเขื่อนน้ำโจน”
.
.
สืบ นาคะเสถียร
.
.

รำลึก 26 ปี สืบ นาคะเสถียร 31 สิงหาคม - 1 กันยายน 2559 ณ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้ง
[PHOTO] เก็บตกภาพงานรำลึก 26 ปี สืบ นาคะเสถียร ที่ห้วยขาแข้ง ดูรายละเอียด
[VIDEO] 26 ปี สืบ นาคะเสถียร ณ ห้วยขาแข้ง ดูรายละเอียด
[VIDEO] 26 ปี สืบ นาคะเสถียร ณ องค์การบริหารส่วนตำบลอำเภอลานสัก ดูรายละเอียด
.
.

สืบ นาคะเสถียร
.
.

จากป่าสู่เมือง บทเรียนงานอพยพสัตว์ป่าที่เขื่อนเชี่ยวหลาน (รำลึก 26 ปี สืบ นาคะเสถียร) 9 - 11 กันยายน ห้องอเนกประสงค์ ชั้น 1 หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร
[VIDEO] 30 ปี อพยพสัตว์ป่าที่เขื่อนเชี่ยวหลาน : อดิศักดิ์ จันทวิชานุวงษ์ ดูรายละเอียด
[VIDEO] 30 ปี อพยพสัตว์ป่าที่เขื่อนเชี่ยวหลาน : วันชัย ตันติวิทยาพิทักษ์ ดูรายละเอียด
[VIDEO] 30 ปี อพยพสัตว์ป่าที่เขื่อนเชี่ยวหลาน : ตวงรัตน์ โพธิ์เที่ยง ดูรายละเอียด

[VIDEO] เสวนาบทเรียนอพยพสัตว์ป่าที่เขื่อนเชี่ยวหลาน ดูรายละเอียด
[VIDEO] เขาสก - คลองแสง เรื่องราวหลังวันมีเขื่อน - ผลกระทบต่อพรรณปลา : โดย ดร. ชวลิต วิทยานนท์ ดูรายละเอียด
[VIDEO] เขาสก - คลองแสง เรื่องราวหลังวันมีเขื่อน - ผลกระทบต่อสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม : โดย สมหญิง ทัฬหิกรณ์ ดูรายละเอียด
[VIDEO] ความหลากหลายของชนิดพันธุ์นก บนเกาะในบริเวณอ่างเก็บนํ้าเชี่ยวหลาน : โดย Mr.Greg Irving ดูรายละเอียด
[VIDEO] วิพากษ์ EIA โครงการขนาดใหญ่กับผลกระทบที่มีต่อป่า : โดย คุณหาญณรงค์ เยาวเลิศ ดูรายละเอียด
[VIDEO] รายงานสถานการณ์ป่าไม้ไทย ประจำปี 2559 โดย อรยุพา สังขะมาน ดูรายละเอียด
[VIDEO] สถานการณ์การสร้างฝายในป่าอนุรักษ์ : โดย ดร.นณณ์ ผาณิตวงศ์ ดูรายละเอียด
[VIDEO] สถานการณ์ปะการังฟอกขาว : โดย ดร.ธรณ์ ธำรงนาวาสวัสดิ์ ดูรายละเอียด
[VIDEO] สถานการณ์การกัดเซาะชายฝั่ง : โดย อาจารย์ศักดิ์อนันต์ ปลาทอง ดูรายละเอียด
[VIDEO] สถานการณ์ปลูกป่า : โดย นพ.รังสฤษฎ์ กาญจนะวณิชย์ ดูรายละเอียด
[VIDEO] เปิดตัวหนังสือ : ร้อยเรื่องธรรมชาติมาหานคร ดูรายละเอียด

บทความ
- "เขาสก-คลองแสง" 30 ปี วันวานที่ไม่อาจหวนคืน ดูรายละเอียด
- รายงานสถานการณ์ป่าไม้ พ.ศ. 2558 -2559 ดูรายละเอียด
- ธรณ์ ธำรงนาวาสวัสดิ์ : การจัดการรายได้อุทยานแห่งชาติ ดูรายละเอียด
- สถานการณ์การสร้างฝายในป่าอนุรักษ์ ดูรายละเอียด
- สถานการณ์การกัดเซาะชายฝั่ง ดูรายละเอียด
- Say Ball Point Pen ศิลปินผู้วาดผืนป่าด้วยหัวใจ ดูรายละเอียด
- ธรรมชาติมาหานคร ความหวังการเปลี่ยนเชิงนโยบาย ดูรายละเอียด
- มหัศจรรย์ 60 ล้านปี นกเงือกกับความยั่งยืนของระบบนิเวศป่า [PART 1] ดูรายละเอียด
- มหัศจรรย์ 60 ล้านปี นกเงือกกับความยั่งยืนของระบบนิเวศป่า [PART 2] ดูรายละเอียด

เอกสารที่เกี่ยวข้อง
- สาส์นสืบ ฉบับ บทเรียนอพยพสัตว์ป่าที่เชี่ยวหลาน ดาวน์โหลด
- รายงานสถานการณ์ป่าไม้ประเทศไทย 58-59 ดาวน์โหลด

บทความ ภาพถ่าย และวีดีโอที่ลงในบทความนี้ เป็นเพียงแค่บางส่วนของกิจกรรมที่เกิดขึ้นทั้งหมดเท่านั้น ยังมีอีกหลายเรื่องราวที่ยังอยู่ระหว่างการจัดทำ ซึ่งมูลนิธิสืบนาคะเสถียร จะนำมาเพิ่มเติมในโอกาสต่อไปสืบ นาคะเสถียร
.
.

ผู้สนับสนุน
ขอขอบคุณผู้สนับสนุนการจัดงานในครั้งนี้
มูลนิธิสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์
บริษัท ผลิตไฟฟ้า จำกัด (มหาชน)
บริษัท สิ่งทอซาติน จำกัด
นิตยสารแบร์ฟุท บริษัท อทิตตา พับลิเคชั่น จำกัด
บริษัท เทคโนเซล (เฟรย์) จำกัด
บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)
บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน)
บริษัท บางจากปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน)
บริษัท โรงเบียร์ตะวันแดง จำกัด
บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน)
บริษัท ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)
การเคหะแห่งชาติ
บริษัท บาธรูม ดีไซน์ จำกัด
.
.
.

 

 

รับข่าวสาร


บทความที่เกี่ยวข้อง