• Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
หน้าแรก เราทำงานให้พี่สืบ ศศิน เฉลิมลาภ บทความโดยศศิน เฉลิมลาภ คิดยกกำลัง 2 : ทฤษฏีการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมกรุงเทพมหานครอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

คิดยกกำลัง 2 : ทฤษฏีการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมกรุงเทพมหานครอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

อีเมล พิมพ์ PDF
คิดยกกำลัง 2 : ทฤษฏีการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมกรุงเทพมหานครอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
แนวทางการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมในพื้นที่กรุงเทพมหานคร แท้จริงเป็นแนวคิดตามพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระปรมินทร มหาภูมิพลอดุลยเดชมาอย่างยาวนาน และสามารถนำมาประยุกต์ใช้ได้ในสถานการณ์จริง
แนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในเรื่องของการป้องกันปัญหาน้ำท่วม เมื่อ ปี พ.ศ.2526 ทรงพระราชทานทฤษฏีการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมอันเนื่องมาจากพระราชดำริ แก้มลิง โดยลักษณะทั่วไปของลิง ถ้าเราส่งกล้วยให้ลิงจะรีบปอกแล้วเอาเข้าปากเคี้ยวแล้วเอาไปเก็บไว้ที่แก้ม ลิงจะเอากล้วยเข้าไปไว้ในกระพุ้งแก้มได้เกือบทั้งหวี โดยเอาไปไว้ที่แก้มก่อนแล้วจึงนำมาเคี้ยวบริโภค และกลืนกินเข้าไปภายหลัง เปรียบเทียบได้กับเมื่อเกิดน้ำท่วมก็ขุดคลองต่างๆ เพื่อชักน้ำให้มารวมกันแล้วนำมาเก็บไว้เป็นบ่อพักน้ำอันเปรียบได้กับแก้มลิงแล้วจึงระบายน้ำลงทะเลเมื่อปริมาณน้ำทะเลลดลง หลังจากดำเนินการทำให้สามารถนำมาใช้ได้จริงเมื่อปี พ.ศ.2538
เวลาที่น้ำจะไหลเข้ามายังจังหวัดกรุงเทพมหานครควรเก็บน้ำไว้ที่ไหนได้บ้าง เพราะกรุงเทพฯ มีพื้นที่ต่ำมากเวลาน้ำทะเลขึ้นก็สูงกว่ากรุงเทพฯ ดังนั้นเมื่อน้ำมาจากอยุธยาเคลื่อนเข้ากรุงเทพฯ ในหลวงทรงแนะว่าให้จับจังหวะขณะน้ำลง เพราะคลองที่อยู่ริมทะเลจะแห้ง ให้นำน้ำไปไว้ในคลองนั้น แล้วทะเลก็จะทำการพาน้ำออกไปจนหมด พอช่วงน้ำขึ้นให้ปิดประตูน้ำไม่ให้ทะเลเข้า แล้วก็ดึงน้ำจากอยุธยาปทุมธานีไปไว้
ไม่เพียงเท่านั้น เพราะในหลวงท่านได้สร้างโครงการก่อสร้างคันป้องกันน้ำท่วมด้านตะวันออกของกรุงเทพมหานคร (คันกั้นน้ำตามพระราชดำริ) ซึ่งเมื่อก่อนเป็นคันดิน แต่ปัจจุบันคือถนนสายไหม , หทัยราษฎร์ , ร่มเกล้า และกิ่งแก้ว ระบายลงสู่ทะเลที่จังหวัดสมุทรปราการความยาวประมาณ 72 กิโลเมตร การก่อสร้างแล้วเสร็จตั้งแต่ พ.ศ.2528 ปัจจุบันได้มีการยกระดับถนนเป็นคันกั้นน้ำทดแทนคันดินเดิมซึ่งคันดังกล่าวสามารถป้องกันน้ำไหลบ่าจากด้านตะวันออกได้เป็นอย่างดีแนวป้องกันน้ำท่วมริมแม่น้ำเจ้าพระยา
ผลกระทบจากการสร้างสนามบินสุวรรณภูมิทำให้เป็นการกั้นแนวทางระบายน้ำด้านตะวันออกเอาไว้ ส่งผลให้ปี พ.ศ.2554 ไม่สามารถระบายได้ แต่ยังมีสองคลองข้างสนามบินสุวรรณภูมิที่ยังสามารถใช้ได้ ผมคิดว่าถ้าเรายังรักษาแนวคิดของในหลวงเอาไว้ให้เป็นระบบที่ดีและยั่งยืน สิ่งที่ควรรักษาไว้คือ 1.รักษาคันกั้นน้ำ 2.รักษาพื้นที่เก็บน้ำบริเวณคลองสนามไชย คลองสุนัขหอน ฝั่งสมุทรสาคร คลองฝั่งสมุทรปราการ เอาไว้ใช้เป็นแก้มลิง จะสามารถช่วยลดปัญหาน้ำท่วมกรุงเทพได้มาก โดยไม่ต้องใช้วิธีใหม่ๆ
สุดท้ายท่านยังมีทฤษฎีน้ำดีไล่น้ำเสีย ยกตัวอย่างถ้าอยุธยามีปริมาณน้ำขึ้น ให้ทำการเปิดประตูน้ำตามคลอง เพื่อนำน้ำเจ้าพระยาที่สะอาดเข้าไปในคลอง ในขณะเดียวกันจะเป็นการนำสิ่งสกปรกมาสู่แม่น้ำเจ้าพระยาเพื่อเจือจางแล้วจึงปล่อยลงสู่ทะเล ทำให้เกิดคลองน้ำใส
ซึ่งจะเห็นได้ว่าโครงการทั้งหมดของพระองค์ท่านเป็นเรื่องเดียวกันทั้งหมดคือ จำเป็นต้องมีคลองที่ระบายน้ำได้ ต้องมีคันกั้นน้ำ ต้องมีพื้นที่รับน้ำ ต้องมีคลองใหญ่ๆ ที่สมุทรปราการ และสมุทรสาคร ที่คอยทำหน้าที่แก้มลิง หากเรารำลึกถึงพระองค์ท่านเราจำเป็นต้องมุ่งรักษาสิ่งที่ในหลวงทรงมอบแก่เราไว้ เพื่อให้ราษฎรอยู่เย็นเป็นสุข
คิดยกกำลัง 2 : ทฤษฏีการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมกรุงเทพมหานครอันเนื่องมาจากพระราชดำริแนวทางการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมในพื้นที่กรุงเทพมหานคร แท้จริงเป็นแนวคิดตามพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระปรมินทร มหาภูมิพลอดุลยเดชมาอย่างยาวนาน และสามารถนำมาประยุกต์ใช้ได้ในสถานการณ์จริง

แนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในเรื่องของการป้องกันปัญหาน้ำท่วม เมื่อ ปี พ.ศ.2526 ทรงพระราชทานทฤษฏีการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมอันเนื่องมาจากพระราชดำริ แก้มลิง โดยลักษณะทั่วไปของลิงถ้าเราส่งกล้วยให้ลิงจะรีบปอกแล้วเอาเข้าปากเคี้ยวแล้วเอาไปเก็บไว้ที่แก้ม ลิงจะเอากล้วยเข้าไปไว้ในกระพุ้งแก้มได้เกือบทั้งหวี โดยเอาไปไว้ที่แก้มก่อนแล้วจึงนำมาเคี้ยวบริโภค และกลืนกินเข้าไปภายหลัง เปรียบเทียบได้กับเมื่อเกิดน้ำท่วมก็ขุดคลองต่างๆ เพื่อชักน้ำให้มารวมกันแล้วนำมาเก็บไว้เป็นบ่อพักน้ำอันเปรียบได้กับแก้มลิงแล้วจึงระบายน้ำลงทะเลเมื่อปริมาณน้ำทะเลลดลง หลังจากดำเนินการทำให้สามารถนำมาใช้ได้จริงเมื่อปี พ.ศ.2538

เวลาที่น้ำจะไหลเข้ามายังจังหวัดกรุงเทพมหานครควรเก็บน้ำไว้ที่ไหนได้บ้าง เพราะกรุงเทพฯ มีพื้นที่ต่ำมากเวลาน้ำทะเลขึ้นก็สูงกว่ากรุงเทพฯ ดังนั้นเมื่อน้ำมาจากอยุธยาเคลื่อนเข้ากรุงเทพฯ ในหลวงทรงแนะว่าให้จับจังหวะขณะน้ำลง เพราะคลองที่อยู่ริมทะเลจะแห้ง ให้นำน้ำไปไว้ในคลองนั้น แล้วทะเลก็จะทำการพาน้ำออกไปจนหมด พอช่วงน้ำขึ้นให้ปิดประตูน้ำไม่ให้ทะเลเข้า แล้วก็ดึงน้ำจากอยุธยาปทุมธานีไปไว้
.
.
คิดยกกำลัง 2 : ทฤษฏีการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมกรุงเทพมหานครอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
.
.
ไม่เพียงเท่านั้น เพราะในหลวงท่านได้สร้างโครงการก่อสร้างคันป้องกันน้ำท่วมด้านตะวันออกของกรุงเทพมหานคร (คันกั้นน้ำตามพระราชดำริ) ซึ่งเมื่อก่อนเป็นคันดิน แต่ปัจจุบันคือถนนสายไหม , หทัยราษฎร์ , ร่มเกล้า และกิ่งแก้ว ระบายลงสู่ทะเลที่จังหวัดสมุทรปราการความยาวประมาณ 72 กิโลเมตร การก่อสร้างแล้วเสร็จตั้งแต่ พ.ศ.2528 ปัจจุบันได้มีการยกระดับถนนเป็นคันกั้นน้ำทดแทนคันดินเดิมซึ่งคันดังกล่าวสามารถป้องกันน้ำไหลบ่าจากด้านตะวันออกได้เป็นอย่างดีแนวป้องกันน้ำท่วมริมแม่น้ำเจ้าพระยา

ผลกระทบจากการสร้างสนามบินสุวรรณภูมิทำให้เป็นการกั้นแนวทางระบายน้ำด้านตะวันออกเอาไว้ ส่งผลให้ปี พ.ศ.2554 ไม่สามารถระบายได้ แต่ยังมีสองคลองข้างสนามบินสุวรรณภูมิที่ยังสามารถใช้ได้ ผมคิดว่าถ้าเรายังรักษาแนวคิดของในหลวงเอาไว้ให้เป็นระบบที่ดีและยั่งยืน สิ่งที่ควรรักษาไว้คือ 1.รักษาคันกั้นน้ำ 2.รักษาพื้นที่เก็บน้ำบริเวณคลองสนามไชย คลองสุนัขหอน ฝั่งสมุทรสาคร คลองฝั่งสมุทรปราการ เอาไว้ใช้เป็นแก้มลิง จะสามารถช่วยลดปัญหาน้ำท่วมกรุงเทพได้มาก โดยไม่ต้องใช้วิธีใหม่ๆ

สุดท้ายท่านยังมีทฤษฎีน้ำดีไล่น้ำเสีย ยกตัวอย่างถ้าอยุธยามีปริมาณน้ำขึ้น ให้ทำการเปิดประตูน้ำตามคลอง เพื่อนำน้ำเจ้าพระยาที่สะอาดเข้าไปในคลอง ในขณะเดียวกันจะเป็นการนำสิ่งสกปรกมาสู่แม่น้ำเจ้าพระยาเพื่อเจือจางแล้วจึงปล่อยลงสู่ทะเล ทำให้เกิดคลองน้ำใส

ซึ่งจะเห็นได้ว่าโครงการทั้งหมดของพระองค์ท่านเป็นเรื่องเดียวกันทั้งหมดคือ จำเป็นต้องมีคลองที่ระบายน้ำได้ ต้องมีคันกั้นน้ำ ต้องมีพื้นที่รับน้ำ ต้องมีคลองใหญ่ๆ ที่สมุทรปราการ และสมุทรสาคร ที่คอยทำหน้าที่แก้มลิง หากเรารำลึกถึงพระองค์ท่านเราจำเป็นต้องมุ่งรักษาสิ่งที่ในหลวงทรงมอบแก่เราไว้ เพื่อให้ราษฎรอยู่เย็นเป็นสุข
.
.
คิดยกกำลัง 2 : ทฤษฏีการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมกรุงเทพมหานครอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
.
.
.
.
 

รับข่าวสาร