• Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
หน้าแรก อ่านข่าวย้อนหลัง ข่าว ประชาสัมพันธ์ ความคืบหน้าโครงการพัฒนาระบบงานอนุรักษ์ในผืนป่าตะวันตก

ความคืบหน้าโครงการพัฒนาระบบงานอนุรักษ์ในผืนป่าตะวันตก

อีเมล พิมพ์ PDF

กรมอุทยานฯประชุมสรุปผลความคืบหน้าหลังการทำ MOU ร่วมกับมูลนิธิสิบฯจากจุดเริ่มต้นเล็กๆ ของการลงนามความร่วมมือ (MOU) "โครงการพัฒนาระบบอนุรักษ์ในผืนป่าตะวันตก" เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2559 ระหว่างมูลนิธิสืบนาคะเสถียรร่วมกับกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธ์ุพืช นำมาสู่กระบวนการการปฏิบัติงานร่วมกันอย่างชัดเจน ซึ่งพัฒนาดำเนินโครงการจัดการพื้นที่คุ้มครองอย่างมีส่วนร่วม หรือโครงการจอมป่า (Joint Management Protected Areas)


เพื่อสร้างกระบวนการทำงานกับชุมชนที่อยู่ในพื้นที่อนุรักษ์ ให้เกิดการแก้ไขปัญหาอย่างเป็นรูปธรรม ด้วยการบริหารจัดการพื้นที่ตามแบบแผนที่การบริหารจัดการผืนป่าตะวันตก ผ่านการสนับสนุนรัฐวิสาหกิจชุมชนหลักๆ เช่น สมุนไพร ผ้าทอ และกาแฟออแกนิค ที่ส่งเสริมให้ชุมชนในพื้นที่มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ ประกอบอาชีพที่เป็นมิตรกับผืนป่า เพื่อให้ทรัพยากรธรรมชาติเกิดความยั่งยืน


กาแฟทีลอซู


และด้วยเครื่องมือการลาดตระเวนร่วมซึ่งแต่ละพื้นที่จำแนกจำเพาะตามแต่พื้นที่ๆ นั้นๆ เช่น เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาสนามเพรียง ป่าชุมชน และหน่วยป้องกันรักษาป่า มีจุดประสงค์การเดินลาดตระเวนร่วมเพื่อลดภัยคุกคาม สำรวจรวมถึงบันทึกข้อมูลความสมบูรณ์ของระบบนิเวศป่าไม้ เพื่อเชื่อมป่าพื้นที่ของอุทยานแห่งชาติคลองวังเจ้ากับเขตรักษาพันธ์ุสัตว์ป่าเขาสนามเพรียง


การเดินลาดตระเวนร่วมสปเขาสนามเพรียง


การเดินลาดตระเวนในแต่ละครั้ง เจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายต้องพกเสบียงอาหาร อาวุธป้องกันตัว ของใช้ส่วนตัว และอุปกรณ์เก็บข้อมูล อาทิ จีพี่เอส (GPS), กล้องถ่ายรูป แผนที่ เข็มทิศ ภายหลังการเดินลาดตระเวนของแต่ละพื้นที่เจ้าหน้าที่จะรวมรวบข้อมูลเก็บเป็นรายละเอียดผลการลาดตระเวน ได้พบภัยคุกคามอะไรบ้าง


การเดินลาดตระเวนพุเตย


โดยส่วนมากจะเป็นการเก็บของป่า ร่องรอยพรานล่าสัก ปางพัก อุปกรณ์ดักสัตว์ชนิดต่างๆ  ซากสัตว์ที่ถูกล่า กลุ่มนักท่องเที่ยวออฟโรดที่ออกนอกเส้นทาง ซึ่งเจ้าหน้าที่สามารถจับกุมผู้กระทำความผิดได้บางส่วน


รอยเท้าสัตว์


นอกจากจะพบภัยคุกคามแล้ว ยังพบว่าระบบนิเวศมีความสมบูรณ์โดยเฉพาะแหล่งอาหารของสัตว์ รวมถึงพบร่องรอยของสัตว์ป่าเด่นๆ ตามพื้นที่ อาทิ เสือโคร่ง นกเงือก หมี ช้างป่า กระทิง และนกยูง

 

การประชุมสรุปผลการเดินลาดตระเวนร่วม


นอกจากจะมีการประชุมการสรุปผลการเดินลาดตระเวนร่วมแล้ว เมื่อวันจันทร์ 31 ต.ค. 2559 ได้มีการจัดประชุมเพื่อให้ทุกภาคส่วนทั้งหน่วยงานภาครัฐ เอกชน และมูลนิธิเองเข้าร่วมการประชุม “คณะกรรมการบริหารโครงการพัฒนาระบบงานอนุรักษ์ในผืนป่าตะวันตก ครั้งที่ 1” เสนอความคืบหน้าหลังมีการลงนามบันทึกความร่วมมือ โดยมีนายธัญญา เนติธรรมกุล อธิบดีกรมอุทยานฯ เป็นประธานในการประชุม


กรมอุทยานฯจัดประชุมสรุปผลความคืบหน้าหลังมีการทำ MOU ร่วมกับมูลนิธิสืบฯ


องค์ประชุมประกอบไปด้วย ส่วนอนุรักษ์ทรัพยากร, ส่วนนโยบายและแผน, สำนักอนุรักษ์สัตว์ป่า, ส่วนจัดการพื้นที่อนุรักษ์สัตว์ป่า, สำนักป้องกัน ปราบปราม และควบคุมไฟป่า, สำนักฟื้นฟูและพัฒนาพื้นที่อนุรักษ์, สำนักอนุรักษ์สัตว์ป่า, ส่วนจัดการพื้นที่อนุรักษ์สัตว์ป่า, ส่วนนโยบายและแผน, สำนักวิจัย, กองนิติการ, อช.แม่วงก์, อช.ทองผาภูมิ, อช.ไทรโยค, อช.เขาแหลม, อช.เฉลิมรัตนโกสินทร์, อช.เขื่อนศรีนครินทร์, อช.พุเตย, อช.เอราวัณ, อช.คลองวังเจ้า, อช.คลองลาน


อธิบดีกรมอุทยาน


สป.ทุ่งใหญ่นเรศวรด้านตะวันตก,สป.ทุ่งใหญ่นเรศวรด้านตะวันออก, สป.สลักพระ, สป.เขาสนามเพรียง, สป.ห้วยขาแข้ง, สป.อุ้มผาง, กรมป่าไม้ สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 3 (บ้านโป่ง), สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 12 (นครสวรรค์), สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 14 (ตาก)


กรมอุทยานฯประชุมสรุปผลความคืบหน้าหลังการทำ MOU ร่วมกับมูลนิธิสิบฯ


ร่วมกับองค์กรภายนอก ทั้ง ธนาคารไทยพานิชย์ จำกัด(มหาชน), ฝ่ายสังคม ปตท. ,มูลนิธิห้วยขาแข้ง และมูลนิธิสืบนาคะเสถียร เพื่อขับเคลื่อนการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ


กรมอุทยานฯประชุมสรุปผลความคืบหน้าหลังการทำ MOU ร่วมกับมูลนิธิสิบฯ


โดยหวังเป็นอย่างยิ่งว่าการทำงานร่วมกันระหว่างเจ้าหน้าที่ มูลนิธิสืบฯ และผู้สนับสนุนทุนในการทำงาน จะประสบผลสำเร็จ และนำมาซึ่งการวิเคราะห์สถานการณ์ มาตรการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น และวางแผนการทำงานครั้งต่อไปได้อย่างลุล่วง ให้ทรัพยากรธรรมชาติคงอยู่อย่างปลอดภัย เพื่อมวลมนุษยชาติเอง

 

บทความโดย พัชริดา พงษปภัสร์ เจ้าหน้าที่ฝ่ายสื่อสารองค์กร มูลนิธิสืบนาคะเสถียร

 

 

รับข่าวสาร


บทความที่เกี่ยวข้อง