• Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
หน้าแรก เราทำงานให้พี่สืบ ศศิน เฉลิมลาภ บทความโดยศศิน เฉลิมลาภ ธรรมชาติมาหานคร : อยู่อยุธยา...อยู่กับสายน้ำ

ธรรมชาติมาหานคร : อยู่อยุธยา...อยู่กับสายน้ำ

อีเมล พิมพ์ PDF
.
ความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับจังหวัดอยุธยาในรอบ 50 ปีที่ผ่านมา เป็นความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว ทำให้ชีวิตผู้คนเปลี่ยนไปเยอะมากอย่างที่คุณมาโนช พุฒตาลได้บรรยายไว้ในบทเพลง ‘อยู่อยุธยา’
คนที่โตมากับอยุธยาเมื่อ 50 ปีที่แล้วอย่างคุณมาโนช บอกว่าที่นี่เป็นเมืองที่อยู่กับธรรมชาติอย่างสงบสุข จนความเปลี่ยนแปลงได้เข้ามา
ความเปลี่ยนแปลงจำเป็นจะต้องเป็นไป แต่ทำไมสิ่งแวดล้อมที่ดี ชีวิตที่ดีของคนเราจะต้องหายไปกับการเปลี่ยนแปลงที่ไม่ค่อยดีนั่นด้วย ในเมื่อชีวิตของเราควรออกแบบได้
สุดท้ายคนที่นำพาความเปลี่ยนแปลงมาให้ก็ไม่ใช่คนในพื้นที่ คนในพื้นที่ไม่ได้ทำลายอะไร แต่ว่าเป็นคนจากศูนย์กลางที่เข้ามาเปลี่ยนหน้าบ้านที่เป็นคลองให้เป็นถนน ทำให้แม่น้ำลำคลองไม่มีชีวิต ส่วนชีวิตของพวกเราก็ไปอยู่กับสิ่งแข็ง ๆ เสียงดัง ๆ ฝุ่นคละคลุ้ง อยู่กับโรงงานอุตสาหกรรม
สิ่งที่คุยกันแล้วมันสะเทือนใจผมก็คือ ชีวิตข้างหน้าของคนที่เคยเห็นความสวยงามแบบนี้มันมีแต่ความเจ็บปวดที่ต้องมาเห็นความเจริญที่มันไม่สวยเอาเสียเลย
ส่วนคนข้างหลังเรา เขาโชคดีที่ไม่ต้องมาเห็นอะไรดี ๆ โดนทำลาย แต่คุณมาโนชเชื่อว่า อาจจะมีใครสักคนหนึ่งกลับมารื้อฟื้นหรือรักษาสิ่งดี ๆ แบบนั้นไว้ แล้วเอามันกลับคืนมา
สักวันเราอาจได้อยู่แบบนั้นอีกก็ได้ สุดแท้แต่คนรุ่นหลังจะเลือก
ชมย้อนหลัง ธรรมชาติมาหานคร ตอน อยู่อยุธยา...อยู่กับสายน้ำ
http://www.newtv.co.th/watch/K4gYjz#parts/1
ชมย้อนหลังธรรมชาติมาหานครทุกตอนทาง www.newtv.co.th/mahanakhon
อยู่อยุธยา อยู่กับสายน้ำความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับจังหวัดอยุธยาในรอบ 50 ปีที่ผ่านมา เป็นความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว ทำให้ชีวิตผู้คนเปลี่ยนไปเยอะมากอย่างที่คุณมาโนช พุฒตาลได้บรรยายไว้ในบทเพลง ‘อยู่อยุธยา’

คนที่โตมากับอยุธยาเมื่อ 50 ปีที่แล้วอย่างคุณมาโนช บอกว่าที่นี่เป็นเมืองที่อยู่กับธรรมชาติอย่างสงบสุข จนความเปลี่ยนแปลงได้เข้ามา

ความเปลี่ยนแปลงจำเป็นจะต้องเป็นไป แต่ทำไมสิ่งแวดล้อมที่ดี ชีวิตที่ดีของคนเราจะต้องหายไปกับการเปลี่ยนแปลงที่ไม่ค่อยดีนั่นด้วย ในเมื่อชีวิตของเราควรออกแบบได้
.
.
อยู่อยุธยา อยู่กับสายน้ำ
.
.
สุดท้ายคนที่นำพาความเปลี่ยนแปลงมาให้ก็ไม่ใช่คนในพื้นที่ คนในพื้นที่ไม่ได้ทำลายอะไร แต่ว่าเป็นคนจากศูนย์กลางที่เข้ามาเปลี่ยนหน้าบ้านที่เป็นคลองให้เป็นถนน ทำให้แม่น้ำลำคลองไม่มีชีวิต ส่วนชีวิตของพวกเราก็ไปอยู่กับสิ่งแข็ง ๆ เสียงดัง ๆ ฝุ่นคละคลุ้ง อยู่กับโรงงานอุตสาหกรรม
.
.
อยู่อยุธยา อยู่กับสายน้ำ
.
.
สิ่งที่คุยกันแล้วมันสะเทือนใจผมก็คือ ชีวิตข้างหน้าของคนที่เคยเห็นความสวยงามแบบนี้มันมีแต่ความเจ็บปวดที่ต้องมาเห็นความเจริญที่มันไม่สวยเอาเสียเลย

ส่วนคนข้างหลังเรา เขาโชคดีที่ไม่ต้องมาเห็นอะไรดี ๆ โดนทำลาย แต่คุณมาโนชเชื่อว่า อาจจะมีใครสักคนหนึ่งกลับมารื้อฟื้นหรือรักษาสิ่งดี ๆ แบบนั้นไว้ แล้วเอามันกลับคืนมา

สักวันเราอาจได้อยู่แบบนั้นอีกก็ได้ สุดแท้แต่คนรุ่นหลังจะเลือก
.
.
อยู่อยุธยา อยู่กับสายน้ำ
.
.
ชมย้อนหลัง ธรรมชาติมาหานคร ตอน อยู่อยุธยา...อยู่กับสายน้ำ
ชมย้อนหลังธรรมชาติมาหานครทุกตอนทาง www.newtv.co.th/mahanakhon

 

รับข่าวสาร