• Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

ธรรมชาติมาหานคร : บทเพลง “ธรรมชาติ”

อีเมล พิมพ์ PDF
ธรรมชาติมาหานคร : บทเพลง “ธรรมชาติ”
พี่หงา หรือคุณสุรชัย จันทิมาธร ในสายเพลงเพื่อชีวิตต่างเรียกว่าอาจารย์ใหญ่ พี่หงาน่าจะเป็นคนให้กำเนิดศิลปะสายเพื่อชีวิตและเป็นคนสร้างรากฐานของการทำงานศิลปะในเชิงเนื้อหา
พี่หงามีช่วงชีวิตสำคัญอยู่ 3 ช่วง คือช่วงที่ได้รับอิทธิพลจากยุคบุปผาชน ยุคฮิปปี้ปี 60-70 ต่อต้านสงครามเวียดนาม เป็นเรื่องของการแสวงหา ต่อมาเป็นช่วงการต่อสู้ทางชนชั้น อุดมคติ การเปลี่ยนบ้านแปลงเมืองไปสู่สังคมที่ดีกว่า เข้าป่าจับอาวุธสู้กับรัฐบาลประเทศไทยในนามของทหารป่าพรรคคอมมิวนิสต์ บางทีเรียกทหารปฏิวัติ หรือกองทัพปลดแอกเพื่อประชาชน จนถึงวันที่ทิ้งการต่อสู้รูปแบบนั้นไว้ในป่า และในช่วงหลังสุดของชีวิตก่อนย่างเข้าวัย 70 พี่หงาบอกว่า 70-80 เปอร์เซ็นต์ของเพลงที่แต่งเป็นเพลงที่รับใช้ธรรมชาติ วัตถุดิบที่เอามาก็เอามาจากธรรมชาติ เป็นผลสืบเนื่องมาจากภาพป่าที่เคยเห็น ภาพที่ตนเองเคยเข้าไปใช้ชีวิต มองเห็นลำห้วยสวย ๆ น้ำใส ๆ มีปลาแหวกว่าย เห็นฝูงสัตว์นานา จนภาพเหล่านั้นมาผนึกเป็นภาพของเพลง
ผมคิดว่าเพลงของศิลปินแห่งชาติที่ชื่อสุรชัย จันทิมาธร เป็นบันทึกที่ดีว่าครั้งหนึ่งประเทศไทยเคยมีธรรมชาติที่สวยสดงดงามอย่างที่ศิลปินแห่งชาติท่านนี้บึกทึกไว้ในบทเพลง
ผมหวังว่าบทเพลงของพี่หงาจะมีส่วนทำให้ธรรมชาติแบบนั้นไม่อยู่แต่ในเฉพาะบทเพลง แต่จะอยู่กับพวกเราตลอดไป ผมเชื่อว่าบทเพลงของพี่หงาจะทำหน้าที่นั้น
ชมย้อนหลัง ธรรมชาติมาหานคร ตอน บทเพลง “ธรรมชาติ”
http://www.newtv.co.th/watch/KjULiZ#parts/1
ชมย้อนหลังธรรมชาติมาหานครทุกตอนทาง www.newtv.co.th/mahanakhon
บทเพลงธรรมชาติพี่หงา หรือคุณสุรชัย จันทิมาธร ในสายเพลงเพื่อชีวิตต่างเรียกว่าอาจารย์ใหญ่ พี่หงาน่าจะเป็นคนให้กำเนิดศิลปะสายเพื่อชีวิตและเป็นคนสร้างรากฐานของการทำงานศิลปะในเชิงเนื้อหา  

พี่หงามีช่วงชีวิตสำคัญอยู่ 3 ช่วง คือช่วงที่ได้รับอิทธิพลจากยุคบุปผาชน ยุคฮิปปี้ปี 60-70 ต่อต้านสงครามเวียดนาม เป็นเรื่องของการแสวงหา ต่อมาเป็นช่วงการต่อสู้ทางชนชั้น อุดมคติ การเปลี่ยนบ้านแปลงเมืองไปสู่สังคมที่ดีกว่า เข้าป่าจับอาวุธสู้กับรัฐบาลประเทศไทยในนามของทหารป่าพรรคคอมมิวนิสต์ บางทีเรียกทหารปฏิวัติ หรือกองทัพปลดแอกเพื่อประชาชน จนถึงวันที่ทิ้งการต่อสู้รูปแบบนั้นไว้ในป่า และในช่วงหลังสุดของชีวิตก่อนย่างเข้าวัย 70 พี่หงาบอกว่า 70-80 เปอร์เซ็นต์ของเพลงที่แต่งเป็นเพลงที่รับใช้ธรรมชาติ วัตถุดิบที่เอามาก็เอามาจากธรรมชาติ เป็นผลสืบเนื่องมาจากภาพป่าที่เคยเห็น ภาพที่ตนเองเคยเข้าไปใช้ชีวิต มองเห็นลำห้วยสวย ๆ น้ำใส ๆ มีปลาแหวกว่าย เห็นฝูงสัตว์นานา จนภาพเหล่านั้นมาผนึกเป็นภาพของเพลง
.
.
บทเพลงธรรมชาติ
.
.
ผมคิดว่าเพลงของศิลปินแห่งชาติที่ชื่อสุรชัย จันทิมาธร เป็นบันทึกที่ดีว่าครั้งหนึ่งประเทศไทยเคยมีธรรมชาติที่สวยสดงดงามอย่างที่ศิลปินแห่งชาติท่านนี้บึกทึกไว้ในบทเพลง

ผมหวังว่าบทเพลงของพี่หงาจะมีส่วนทำให้ธรรมชาติแบบนั้นไม่อยู่แต่ในเฉพาะบทเพลง แต่จะอยู่กับพวกเราตลอดไป ผมเชื่อว่าบทเพลงของพี่หงาจะทำหน้าที่นั้น
.
.
บทเพลงธรรมชาติ
.
.
บทเพลงธรรมชาติ
.
.
ชมย้อนหลัง ธรรมชาติมาหานคร ตอน บทเพลง “ธรรมชาติ”
ชมย้อนหลังธรรมชาติมาหานครทุกตอนทาง www.newtv.co.th/mahanakhon


 

รับข่าวสาร