• Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
หน้าแรก เราทำงานให้พี่สืบ ศศิน เฉลิมลาภ บทความโดยศศิน เฉลิมลาภ ธรรมชาติมาหานคร : ช้างป่าแก่งกระจาน การจัดการอย่างมีส่วนร่วม

ธรรมชาติมาหานคร : ช้างป่าแก่งกระจาน การจัดการอย่างมีส่วนร่วม

อีเมล พิมพ์ PDF
ในพื้นที่อุทยานแห่งชาติแก่งกระจานทางตอนเหนือมักมีข่าวเรื่องความขัดแย้งระหว่างชุมชนกับหน่วยงานอนุรักษ์ให้ได้ยินอยู่เสมอ แต่วันนี้เราพบว่าได้มีกระบวนการจัดการแก้ไขปัญหาเกิดขึ้นแล้ว แม้ยังแก้ไม่สำเร็จเต็ม 100 เปอร์เซ็นต์ แต่ก็มีแนวโน้มไปในทางที่สามารถอยู่อย่างสงบสุขได้
อีกหนึ่งปัญหา คือ เรื่องช้างป่าออกมาปะทะกับคนที่อยู่นอกอุทยาน ฯ ชาวบ้านบอกว่าช้างป่าออกมาทำลายพืชไร่ ส่วนฝ่ายอนุรักษ์ก็บอกว่าเพราะคนบุกรุกที่ของช้าง แต่วันนี้ชุมชนและหน่วยงานอนุรักษ์สามารถคิดกระบวนแก้ปัญหาจนเกิดเป็นรั้วช้างในแบบที่แตกต่างออกไปจากพื้นที่อื่น ๆ รั้วที่สร้างด้วยเหล็กที่มีความยืดหยุ่น ยืดหยุ่นเหมือนผู้คน เหมือนหัวหน้าอุทยานฯ ทำให้ช้างที่มาปะทะไม่เครียดจนเกินไป
จะเห็นได้ชัดว่าการจัดการอุทยานแห่งชาติ คือการจะแก้ปัญหาเรื่องผลกระทบชุมชนที่เกิดขึ้นระหว่างระบบนิเวศของคนกับป่า จะแก้ปัญหากันอย่างไร ที่อุทยานแห่งชาติแก่งกระจานได้ทำให้เราดูไปแล้ว ผมคิดว่าอุทยานแห่งชาติแก่งกระจานกำลังมี ‘แก่งกระจานโมเดล’ ต้นแบบในการอนุรักษ์ให้กับประเทศไทย
ชมย้อนหลัง ธรรมชาติมาหานคร ตอน ช้างป่าแก่งกระจาน การจัดการอย่างมีส่วนร่วม http://www.seub.or.th/index.php?option=com_content&view=article&id=1987:sasin&catid=4:2009-10-07-10-15-34&Itemid=11
ชมย้อนหลังธรรมชาติมาหานครทุกตอนทาง www.newtv.co.th/mahanakhon
ธรรมชาติมาหานคร : ช้างป่าแก่งกระจาน การจัดการอย่างมีส่วนร่วมในพื้นที่อุทยานแห่งชาติแก่งกระจานทางตอนเหนือมักมีข่าวเรื่องความขัดแย้งระหว่างชุมชนกับหน่วยงานอนุรักษ์ให้ได้ยินอยู่เสมอ แต่วันนี้เราพบว่าได้มีกระบวนการจัดการแก้ไขปัญหาเกิดขึ้นแล้ว แม้ยังแก้ไม่สำเร็จเต็ม 100 เปอร์เซ็นต์ แต่ก็มีแนวโน้มไปในทางที่สามารถอยู่อย่างสงบสุขได้

อีกหนึ่งปัญหา คือ เรื่องช้างป่าออกมาปะทะกับคนที่อยู่นอกอุทยาน ฯ ชาวบ้านบอกว่าช้างป่าออกมาทำลายพืชไร่ ส่วนฝ่ายอนุรักษ์ก็บอกว่าเพราะคนบุกรุกที่ของช้าง แต่วันนี้ชุมชนและหน่วยงานอนุรักษ์สามารถคิดกระบวนแก้ปัญหาจนเกิดเป็นรั้วช้างในแบบที่แตกต่างออกไปจากพื้นที่อื่น ๆ รั้วที่สร้างด้วยเหล็กที่มีความยืดหยุ่น ยืดหยุ่นเหมือนผู้คน เหมือนหัวหน้าอุทยานฯ ทำให้ช้างที่มาปะทะไม่เครียดจนเกินไป

จะเห็นได้ชัดว่าการจัดการอุทยานแห่งชาติ คือการจะแก้ปัญหาเรื่องผลกระทบชุมชนที่เกิดขึ้นระหว่างระบบนิเวศของคนกับป่า จะแก้ปัญหากันอย่างไร ที่อุทยานแห่งชาติแก่งกระจานได้ทำให้เราดูไปแล้ว ผมคิดว่าอุทยานแห่งชาติแก่งกระจานกำลังมี ‘แก่งกระจานโมเดล’ ต้นแบบในการอนุรักษ์ให้กับประเทศไทย
.
ธรรมชาติมาหานคร : ช้างป่าแก่งกระจาน การจัดการอย่างมีส่วนร่วม
.
ธรรมชาติมาหานคร : ช้างป่าแก่งกระจาน การจัดการอย่างมีส่วนร่วม
.
ชมย้อนหลัง ธรรมชาติมาหานคร ตอน ช้างป่าแก่งกระจาน การจัดการอย่างมีส่วนร่วม
ชมย้อนหลังธรรมชาติมาหานครทุกตอนทาง www.newtv.co.th/mahanakhon

 

รับข่าวสาร