• Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
หน้าแรก เราทำงานให้พี่สืบ ศศิน เฉลิมลาภ บทความโดยศศิน เฉลิมลาภ คิดยกกำลัง 2 : ประเมินสถานการณ์น้ำท่วมภาคกลาง

คิดยกกำลัง 2 : ประเมินสถานการณ์น้ำท่วมภาคกลาง

อีเมล พิมพ์ PDF
คยกกำลัง 2 ประเมินสถานการณ์น้ำท่วมภาคกลาง ออกอากาศ 29 ก.ย. 2559
.
ช่วงเดือน กันยายน ถึง ตุลาคม 2559 ประชาชนกำลังหาข้อมูลว่าน้ำจะเข้าท่วมพื้นที่ตัวเองหรือไม่ โดยเฉพาะผู้ที่มีบ้านอยู่บริเวณภาคกลาง เนื่องจากฝนตกหนักหลายจังหวัด

ข้อมูลรายงานสถานการณ์น้ำ ประชาชนสามารถหาได้จากเว็บไซต์กรมชลประทาน หรือ กรมอุตุนิยมวิทยา วิธีการดูอย่างง่าย ให้ดูที่ระดับความจุ ถ้าตัวเลขพื้นที่อาศัย ตัวเลขต่ำกว่าระดับความจุ ไม่ต้องกลัว ส่วนบ้านที่อยู่ริมตลิ่ง หรือพื้นที่ราบลุ่มต่ำก็ให้ควรระวัง

แม่น้ำเจ้าพระยาบริเวณจากอ่างทอง ช่วงจะไหลเข้าอยุธยา ช่องทางไหลของน้ำจะแคบลงที่อำเภอบางบาล โดยความจุของลำน้ำก็จะน้อยลง เกิดเป็นแม่น้ำน้อย ส่งผลให้น้ำล้นตลิ่งเข้ามายังทุ่ง แต่ก็ยังไม่พอสำหรับการระบาย
บริเวณตำบลสำเภาล่ม แม่น้ำป่าสักก็จะไหลเข้ามารวมบริเวณวัดพนัญเชิง ทำให้ลำน้ำกว้างขึ้น ถ้าไม่อยากให้อำเภอบางบาลท่วม พื้นที่ข้างล่างอย่างอำเภอเสนา อาจต้องแบ่งน้ำลงมา

จากการลงพื้นที่วัดไทรน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา พบว่าพื้นที่เป็นลักษณะเกือกม้า และน้ำที่ท่วมเพียงล้อรถยนต์ โดยท่วมบริเวณด้านนอกเกือกม้า ปรากฏว่าสื่อมวลชนบันทึกภาพพระพุทธรูปถูกน้ำท่วมครึ่งตัวออกสื่อ ทำให้ประชาชนเข้าใจผิด แท้จริงหากเทียบอัตราส่วนกับคน พบว่าปริมาณน้ำเพียงระดับน่องเท่านั้น

ผลสรุปคือพื้นที่ราบลุ่มต่ำโดยรวมอาจมีสภาพน้ำท่วม ถ้าฝนจากภาคเหนือหยุด การระบายน้ำจากเขื่อนเจ้าพระยาก็คงจะหยุดด้วย สถานการณ์น้ำคงจะหมดไป ด้านข้อเสนอของประชาชนในพื้นที่เสนอให้เฉลี่ยน้ำให้กระจายไปพื้นที่ต่าง ๆ คิดว่าเป็นเรื่องของผู้เชี่ยวชาญในพื้นที่ เช่นกรมชลประทานว่าจะบริหารจัดการน้ำอย่างไร แต่ปริมาณน้ำไม่ได้มีมากเท่าไหร่ และเป็นช่วงฤดูฝนใกล
คิดยกกำลัง 2 ประเมินสถานการณ์น้ำท่วมภาคกลางช่วงเดือน กันยายน ถึง ตุลาคม 2559 ประชาชนกำลังหาข้อมูลว่าน้ำจะเข้าท่วมพื้นที่ตัวเองหรือไม่ โดยเฉพาะผู้ที่มีบ้านอยู่บริเวณภาคกลาง เนื่องจากฝนตกหนักหลายจังหวัด

ข้อมูลรายงานสถานการณ์น้ำ ประชาชนสามารถหาได้จากเว็บไซต์กรมชลประทาน หรือ กรมอุตุนิยมวิทยา วิธีการดูอย่างง่าย ให้ดูที่ระดับความจุ ถ้าตัวเลขพื้นที่อาศัย ตัวเลขต่ำกว่าระดับความจุ ไม่ต้องกลัว ส่วนบ้านที่อยู่ริมตลิ่ง หรือพื้นที่ราบลุ่มต่ำก็ให้ควรระวัง
.
คิดยกกำลัง 2 ประเมินสถานการณ์น้ำท่วมภาคกลาง
.
แม่น้ำเจ้าพระยาบริเวณจากอ่างทอง ช่วงจะไหลเข้าอยุธยา ช่องทางไหลของน้ำจะแคบลงที่อำเภอบางบาล โดยความจุของลำน้ำก็จะน้อยลง เกิดเป็นแม่น้ำน้อย ส่งผลให้น้ำล้นตลิ่งเข้ามายังทุ่ง แต่ก็ยังไม่พอสำหรับการระบาย
บริเวณตำบลสำเภาล่ม แม่น้ำป่าสักก็จะไหลเข้ามารวมบริเวณวัดพนัญเชิง ทำให้ลำน้ำกว้างขึ้น ถ้าไม่อยากให้อำเภอบางบาลท่วม พื้นที่ข้างล่างอย่างอำเภอเสนา อาจต้องแบ่งน้ำลงมา

จากการลงพื้นที่วัดไทรน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา พบว่าพื้นที่เป็นลักษณะเกือกม้า และน้ำที่ท่วมเพียงล้อรถยนต์ โดยท่วมบริเวณด้านนอกเกือกม้า ปรากฏว่าสื่อมวลชนบันทึกภาพพระพุทธรูปถูกน้ำท่วมครึ่งตัวออกสื่อ ทำให้ประชาชนเข้าใจผิด แท้จริงหากเทียบอัตราส่วนกับคน พบว่าปริมาณน้ำเพียงระดับน่องเท่านั้น

ผลสรุปคือพื้นที่ราบลุ่มต่ำโดยรวมอาจมีสภาพน้ำท่วม ถ้าฝนจากภาคเหนือหยุด การระบายน้ำจากเขื่อนเจ้าพระยาก็คงจะหยุดด้วย สถานการณ์น้ำคงจะหมดไป ด้านข้อเสนอของประชาชนในพื้นที่เสนอให้เฉลี่ยน้ำให้กระจายไปพื้นที่ต่าง ๆ คิดว่าเป็นเรื่องของผู้เชี่ยวชาญในพื้นที่ เช่นกรมชลประทานว่าจะบริหารจัดการน้ำอย่างไร แต่ปริมาณน้ำไม่ได้มีมากเท่าไหร่ และเป็นช่วงฤดูฝนใกล้จะหมดลง
.
คิดยกกำลัง 2 ประเมินสถานการณ์น้ำท่วมภาคกลาง
.
.
คิดยกกำลัง 2 ประเมินสถานการณ์น้ำท่วมภาคกลาง
.
.
.
{jcomments off
 

รับข่าวสาร