• Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
หน้าแรก เราทำงานให้พี่สืบ ศศิน เฉลิมลาภ บทความโดยศศิน เฉลิมลาภ ธรรมชาติมาหานคร : ชุมชนในป่าแก่งกระจาน กับการก้าวเป็นมรดกโลก

ธรรมชาติมาหานคร : ชุมชนในป่าแก่งกระจาน กับการก้าวเป็นมรดกโลก

อีเมล พิมพ์ PDF
ผมเลือกเดือนทางมาที่กลุ่มป่าแก่งกระจาน กลุ่มป่าใหญ่ทางภาคตะวันตกค่อนลงไปทางภาคใต้ของไทย ป่าแห่งนี้เป็นป่าที่มีคุณค่าด้านระบบนิเวศในระดับที่สามารถเสนอเป็น ‘มรดกโลกทางธรรมชาติ’ ได้
.
แต่การจะเป็นมรดกโลกไม่ได้เป็นด้วยการที่มีคุณค่าด้านระบบนิเวศเพียงอย่างเดียว เพราะการขึ้นทะเบียนมรดกโลกหมายถึงการมีพันธสัญญาว่าประเทศไทยจะต้องพยายามรักษาคุณค่านี้ไว้ โดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช หรือหัวหน้าอุทยานฯ หรือใครก็ตามที่ดูแลพื้นที่ และการจะรักษาคุณค่าไว้ให้ได้ก็ต้องมีกระบวนการจัดการที่ดี
.
เรื่องที่จะถูกถามอยู่ตลอดเวลา คือ พื้นที่อนุรักษ์มีความขัดแย้งกับผู้คนไหม มีการจัดการชุมชนที่อาศัยอยู่ในป่าอย่างไร จะอยู่กันในพื้นที่มรดกโลกในรูปแบบไหน จะทะเลาะกันทุกวันหรืออยู่แบบปกติสุข มีมิตรต่อกันและร่วมกันดูแลรักษา
.
ผืนป่าแก่งกระจานนั้นมีความหวังในการจะได้เป็นมรดกโลก แต่ทั้งหมดนี้ขึ้นอยู่กับการที่เราจะมาบริหารจัดการความขัดแย้งที่อยู่ในอุทยานแห่งชาติหรือมรดกโลกนั้นอย่างไร
.
# มรดกโลก , มรดกโลกทางธรรมชาติ ม แก่งกระจาน , คุณค่าด้านระบบนิเวศ , ชุมชน , อาศัยอยู่ในป่า
ชุมชนในป่าแก่งกระจาน กับการก้าวเป็นมรดกโลก1ผมเลือกเดือนทางมาที่กลุ่มป่าแก่งกระจาน กลุ่มป่าใหญ่ทางภาคตะวันตกค่อนลงไปทางภาคใต้ของไทย ป่าแห่งนี้เป็นป่าที่มีคุณค่าด้านระบบนิเวศในระดับที่สามารถเสนอเป็น ‘มรดกโลกทางธรรมชาติ’ ได้

แต่การจะเป็นมรดกโลกไม่ได้เป็นด้วยการที่มีคุณค่าด้านระบบนิเวศเพียงอย่างเดียว เพราะการขึ้นทะเบียนมรดกโลกหมายถึงการมีพันธสัญญาว่า ประเทศไทยจะต้องพยายามรักษาคุณค่านี้ไว้ โดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช หรือหัวหน้าอุทยานฯ หรือใครก็ตามที่ดูแลพื้นที่ และการจะรักษาคุณค่าไว้ให้ได้ก็ต้องมีกระบวนการจัดการที่ดี

เรื่องที่จะถูกถามอยู่ตลอดเวลา คือ พื้นที่อนุรักษ์มีความขัดแย้งกับผู้คนไหม มีการจัดการชุมชนที่อาศัยอยู่ในป่าอย่างไร จะอยู่กันในพื้นที่มรดกโลกในรูปแบบไหน จะทะเลาะกันทุกวันหรืออยู่แบบปกติสุข มีมิตรต่อกันและร่วมกันดูแลรักษา

.
ชุมชนในป่าแก่งกระจาน กับการก้าวเป็นมรดกโลก
.

ผืนป่าแก่งกระจานนั้นมีความหวังในการจะได้เป็นมรดกโลก แต่ทั้งหมดนี้ขึ้นอยู่กับการที่เราจะมาบริหารจัดการความขัดแย้งที่อยู่ในอุทยานแห่งชาติหรือมรดกโลกนั้นอย่างไร
.

ชุมชนในป่าแก่งกระจาน กับการก้าวเป็นมรดกโลก
.
ชุมชนในป่าแก่งกระจาน กับการก้าวเป็นมรดกโลก
.

ชมย้อนหลัง ธรรมชาติมาหานคร ตอน ชุมชนในป่าแก่งกระจาน กับการก้าวเป็นมรดกโลก
ชมย้อนหลังธรรมชาติมาหานครทุกตอนทาง www.newtv.co.th/mahanakhon
.

 

รับข่าวสาร


บทความที่เกี่ยวข้อง