• Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
หน้าแรก เราทำงานให้พี่สืบ ศศิน เฉลิมลาภ บทความโดยศศิน เฉลิมลาภ ธรรมชาติมาหานคร : ปณิธานหญิงแกร่ง... คนเมืองเพชรบุรี

ธรรมชาติมาหานคร : ปณิธานหญิงแกร่ง... คนเมืองเพชรบุรี

อีเมล พิมพ์ PDF

ปณิธานหญิงแกร่งคนเมืองเพชรบุรี1

ผมได้มาศึกษาเรื่องราวการจัดการสิ่งแวดล้อมของลุ่มน้ำเพชรบุรีกับจังหวัดเพชรบุรีจากอาจารย์สุมล สุตะวิริยะวัฒน์

อาจารย์สุมล ต่อสู้ในนามประธานชมรมรักษ์สิ่งแวดล้อมจนกลายเป็นสมาชิกวุฒิสภา ตอนนี้หมดวาระไปแล้วแต่ท่านยังต่อสู้เพื่อบ้านเกิดที่ท่านรักอยู่

ปัญหาของอำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี เกิดจากการพัฒนาที่ถาโถมเข้ามาสู่พื้นที่สีเขียวซึ่งเป็นพื้นที่เกษตรกรรมของชาวบ้าน ทั้งการสร้างทางหลวงพิเศษ สร้างพื้นที่ทิ้งขยะของคนเมือง การนำแร่จากภูเขาไปพัฒนาอุตสาหกรรม

อาจารย์สุมลบอกว่า “จะทำอะไรให้ไปถามชาวบ้าน” ผมคิดว่าเรื่องนี้เป็นหัวใจสำคัญว่าเราจะพัฒนาบ้านเมืองอย่างไร กระบวนการมีส่วนร่วมเราจะทำอย่างไร

.

ปณิธานหญิงแกร่งคนเมืองเพชรบุรี2

.

การมาคุยกับชาวบ้านในวันนี้ไม่ใช่การยุยงให้พี่น้องลุกขึ้นต่อต้านแต่อยากสะท้อนให้เห็นว่าถ้าทำอะไรแล้วชุมชนไม่มีส่วนร่วม กระบวนการพัฒนามันก็ไปไม่ได้ หรือหากไปได้ก็ต้องเจอปัญหา และเป็นการทำไปบนความเสียสละและความทุกข์ของคนกลุ่มหนึ่ง

อย่างน้อยมาคุยกัน มาให้ข้อมูล มารับฟัง และยกระดับเป็นการปรึกษาหารือ จะทำอย่างไรให้ชาวบ้านมาเป็นพันธมิตรหรือหุ้นส่วนในการพัฒนาที่เกิดจากความยินยอมพร้อมใจ เกิดจากความคิดที่ร่วมแรงร่วมใจกันของชาวบ้านในชุมชน เพื่อให้จังหวัดที่มีความสวยงามมากจังหวัดหนึ่งของไทยมีความลงตัว ทั้งการพัฒนาอย่างยั่งยืนและดำเนินไปในทางที่ถูกต้อง

.

ปณิธานหญิงแกร่ง... คนเมืองเพชรบุรี

.

ชมย้อนหลัง ธรรมชาติมาหานคร ตอน ปณิธานหญิงแกร่ง... คนเมืองเพชรบุรี
ชมย้อนหลังธรรมชาติมาหานครทุกตอนทาง www.newtv.co.th/mahanakhon

 

รับข่าวสาร