• Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

[VIDEO] หยุดเขื่อนแม่วงก์ - คาวบอย

อีเมล พิมพ์ PDF
เพลงนี้ผมแต่งขึ้นจากใจ ไหลลงปลายปากกา สู่สาธารณะชน เพื่อต้นไม้ทุกต้น สัตว์ป่าทุกตัว และทุกๆคนบนแผ่นดินนี้ครับ ขอบคุณทุกๆคน ที่ช่วยกันหยุดเขื่อนแม่วงก์ - คาวบอย
หยุดเขื่อนแม่วงก์
เนื้อร้อง/ทำนอง - คาวบอย
เรียบเรียง - คาวบอย & บานาน่า ทีม
ในน้ำมีปลา ในป่ามีสัตว์
อีกสารพัด กระทิง เสือ ช้าง
วัวแดง นกยูง พันธุ์ไม้ต่างๆ
ดังที่กล่าวอ้าง อยู่ในป่าแม่วงก์
แต่มาวันนี้เขาจะสร้างเขื่อน
สร้างข่าวบิดเบือน กลบเกลื่อนความจริง
เป็นป่าเสื่อมโทรม สมควรโค่นทิ้ง
ใจร้ายจริงๆ หนอลิงกลายพันธุ์
อุทยานแม่วงก์ ยังคงสมบูรณ์
ทุกสิ่งเกื้อกูล เจือจุนสัมพันธ์
เทียบเคียงห้วยขาแข้ง ขอจงช่วยกัน
ร่วมแรงผลักดัน หยุดเขื่อนแม่วงก์
หยุดเขื่อนแม่วงก์ หยุดเขื่อนแม่วงก์
หยุดเขื่อนแม่วงก์ หยุดสร้างเขื่อนแม่วงก์
คนมีความโลภ ไม่จบไม่สิ้่น
ผืนธรณิน เนืองนองน้ำตา
อยากให้ทุกคน จงลุงขึ้นมา
ปกป้องผืนป่า วิงวอนจากใจ
จากปลายปากกา ปนสายน้ำตา
เพื่อป่าแม่วงก์
อุทยานแม่วงก์ ยังคงสมบูรณ์
ทุกสิ่งเกื้อกูล เจือจุนสัมพันธ์
เทียบเคียงห้วยขาแข้ง ขอจงช่วยกัน
ร่วมแรงผลักดัน หยุดเขื่อนแม่วงก์
หยุดทำลายแม่วงก์ หยุดทำร้ายแม่วงก์
หยุดเขื่อนแม่วงก์ หยุดสร้างเขื่อนแม่วงก์
หยุดเขื่อนแม่วงก์เพลงนี้ผมแต่งขึ้นจากใจ ไหลลงปลายปากกา สู่สาธารณะชน เพื่อต้นไม้ทุกต้น สัตว์ป่าทุกตัว และทุกๆคนบนแผ่นดินนี้ครับ ขอบคุณทุกๆคน ที่ช่วยกันหยุดเขื่อนแม่วงก์ - คาวบอย
หยุดเขื่อนแม่วงก์
เนื้อร้อง/ทำนอง - คาวบอย
เรียบเรียง - คาวบอย & บานาน่า ทีม

Get your own valid XHTML YouTube embed code

ในน้ำมีปลา ในป่ามีสัตว์
อีกสารพัด กระทิง เสือ ช้าง
วัวแดง นกยูง พันธุ์ไม้ต่างๆ
ดังที่กล่าวอ้าง อยู่ในป่าแม่วงก์

แต่มาวันนี้เขาจะสร้างเขื่อน
สร้างข่าวบิดเบือน กลบเกลื่อนความจริง
เป็นป่าเสื่อมโทรม สมควรโค่นทิ้ง
ใจร้ายจริงๆ หนอลิงกลายพันธุ์

อุทยานแม่วงก์ ยังคงสมบูรณ์
ทุกสิ่งเกื้อกูล เจือจุนสัมพันธ์
เทียบเคียงห้วยขาแข้ง ขอจงช่วยกัน
ร่วมแรงผลักดัน หยุดเขื่อนแม่วงก์

หยุดเขื่อนแม่วงก์ หยุดเขื่อนแม่วงก์
หยุดเขื่อนแม่วงก์ หยุดสร้างเขื่อนแม่วงก์

คนมีความโลภ ไม่จบไม่สิ้่น
ผืนธรณิน เนืองนองน้ำตา
อยากให้ทุกคน จงลุงขึ้นมา
ปกป้องผืนป่า วิงวอนจากใจ

จากปลายปากกา ปนสายน้ำตา
เพื่อป่าแม่วงก์

อุทยานแม่วงก์ ยังคงสมบูรณ์
ทุกสิ่งเกื้อกูล เจือจุนสัมพันธ์
เทียบเคียงห้วยขาแข้ง ขอจงช่วยกัน
ร่วมแรงผลักดัน หยุดเขื่อนแม่วงก์

หยุดทำลายแม่วงก์ หยุดทำร้ายแม่วงก์
หยุดเขื่อนแม่วงก์ หยุดสร้างเขื่อนแม่วงก์

NO DAm
 

รับข่าวสาร