• Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
หน้าแรก แถลงการณ์ แถลงการณ์ แจ้งแก้ไขข้อผิดพลาด แผ่นพับสถานการณ์ป่าไม้ไทย พุทธศักราช 2559

แจ้งแก้ไขข้อผิดพลาด แผ่นพับสถานการณ์ป่าไม้ไทย พุทธศักราช 2559

อีเมล พิมพ์ PDF

แจ้งแก้ไขข้อผิดพลาด แผ่นพับสถานการณ์ป่าไม้ไทย พุทธศักราช 2559จากที่มีการเผยแพร่ภาพแผ่นพับสถานการณ์ป่าไม้ไทย พุทธศักราช 2559 ที่มูลนิธิสืบนาคะเสถียร ได้จัดทำขึ้นในโอกาสครบรอบงานรำลึก 26 ปี สืบ นาคะเสถียร ผ่านทาง Facebook และ Twitter ของ Sasin Chalermlarp ประธานมูลนิธิสืบนาคะเสถียร เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2559 ที่ผ่านมานั้น

.

แจ้งแก้ไขข้อผิดพลาด แผ่นพับสถานการณ์ป่าไม้ไทย พุทธศักราช 2559

.

มูลนิธิสืบนาคะเสถียร ขอเรียนชี้แจงให้ทราบว่า

1.  แผ่นพับสถานการณ์ป่าไม้ พุทธศักราช 2559 ดังกล่าว ยังอยู่ในขั้นตอนการตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลและพิมพ์ออกมาเป็นร่าง โดยจะจัดพิมพ์เผยแพร่ฉบับสมบูรณ์ ในงานรำลึก 26 ปี สืบ นาคะเสถียร วันที่ 9 – 11 กันยายน 2559 ณ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร  
2. จากการตรวจสอบข้อมูลพบข้อผิดพลาดในด้านข้อมูลพื้นป่าไม้ จังหวัดแม่ฮ่องสอนและจังหวัดเชียงราย ดังนี้ 
2.1 จังหวัดแม่ฮ่องสอน ยังคงมีพื้นที่ป่ามากที่สุดเมื่อเทียบกับพื้นที่จังหวัด คือ ร้อยละ 86.99 
2.2 จังหวัดเชียงราย นั้นพื้นที่ป่าลดลงจากปีที่แล้ว ร้อยละ 0.24 โดยถือว่ามีพื้นที่ป่าลดลงอยู่ในลำดับที่ 9 ของปีนี้

มูลนิธิสืบนาคะเสถียรจึงขอแจ้งข้อผิดพลาดให้ทราบโดยทั่วกัน และกราบขออภัยต่อสาธารณชน โดยหากมีข้อสงสัยสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิสืบนาคะเสถียร ที่ทางหมายเลขโทรศัพท์ 02-580-4381 และทาง E-mail : อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน

.

แจ้งแก้ไขข้อผิดพลาด แผ่นพับสถานการณ์ป่าไม้ไทย พุทธศักราช 2559

.

 

แผ่นพับสถานการณ์ป่าไม้
 

รับข่าวสาร


บทความที่เกี่ยวข้อง