• Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
หน้าแรก เราทำงานให้พี่สืบ ศศิน เฉลิมลาภ บทความโดยศศิน เฉลิมลาภ ธรรมชาติมาหานคร : คลังก๊าซแหลมใหญ่ ความท้าทายกฎหมายไทย

ธรรมชาติมาหานคร : คลังก๊าซแหลมใหญ่ ความท้าทายกฎหมายไทย

อีเมล พิมพ์ PDF

ผมอยู่บริเวณบ้าน คลองน้อย ต.แหลมใหญ่ อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม ซึ่งคลังก๊าซแหลมใหญ่ ความท้าทายกฎหมายไทย 1เป็นชุมชนขนาดเล็กอาศัยอยู่มานาน ตั้งอยู่ในพื้นที่อุดมสมบูรณ์มีสภาพเป็นป่าชายเลนธรรมชาติ ได้รับการยกระดับความสำคัญของพื้นที่เป็นพื้นที่ชุ่มน้ำที่มีความสำคัญระหว่างประเทศ  ซึ่งได้รับการแต่งตั้งอนุสัญญาแรมซาร์ อนุสัญญาแรมซาร์ (Ramsar Convention)

หรืออนุสัญญาว่าด้วยพื้นที่ชุ่มน้ำ คือ อนุสัญญาที่จัดขึ้นที่เมืองแรมซาร์ ประเทศอิหร่าน ในวันที่ 2 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2514 ซึ่งเป็นข้อตกลงระหว่างรัฐบาล ซึ่งกำหนดกรอบการทำงานสำหรับความร่วมมือระหว่างประเทศ เพื่อการอนุรักษ์แหล่งที่อยู่อาศัยที่เป็นพื้นที่ชุ่มน้ำ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่ออนุรักษ์และยับยั้งการสูญหายของพื้นที่ชุ่มน้ำในโลกซึ่งจะต้องมีการจัดการเพื่อใช้ประโยชน์อย่างชาญฉลาด อนุสัญญาฯ มีผลบังคับใช้เมื่อปี พ.ศ. 2518

ปัจจุบันประเทศไทยมีพื้นที่ชุ่มน้ำที่อยู่ในทะเบียนรายนามพื้นที่ชุ่มน้ำที่มีความสำคัญระหว่างประเทศ หรือ แรมซาร์ไซต์ ของอนุสัญญา ว่าด้วยพื้นที่ชุ่มน้ำรวมทั้งสิ้น 12 แห่ง โดยอยู่ในพื้นที่อนุรักษ์ เช่น อุทยานแห่งชาติ เขตห้ามล่าสัตว์ป่า จำนวน 9 แห่ง และอยู่ในพื้นที่ชุมชน หรือ ที่สาธารณะ รวม 3 แห่ง

.

คลังก๊าซแหลมใหญ่ ความท้าทายกฎหมายไทย

.

การก่อสร้างคลังก๊าซ ที่ หมู่บ้านคลองน้อย ต.แหลมใหญ่ อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม ที่ถูกต้อง ควรทำตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม หากความยาวหน้าท่าไม่เกิน 100 เมตร หรือพื้นที่ใช้สอยบนท่าไม่เกิน 1,000 ตารางเมตร ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติไม่ต้องทำรายงานกระทบสิ่งแวดล้อม EIA แต่การก่อสร้างครั้งนี้ ไม่มีความโปร่งใส จนกระทั่งคณะกรรมการสิทธิมนุษย์แห่งชาติลงมาชี้แจงเอกสาร ทำให้เห็นข้อเท็จจริงที่ว่า ท่าเรือแห่งนี้ยาว 35x50 เมตร รวมเป็น 1,500 ตารางเมตร ทำให้ผิดกฎหมาย แต่ชาวบ้านกลับมารู้ข้อมูลภายหลังจากที่ดำเนินการสร้างไปแล้ว

.

คลังก๊าซแหลมใหญ่ ความท้าทายกฎหมายไทย

.

ดังนั้นการก่อสร้างคลังก๊าซนี้คงเป็นเรื่องที่ท้าทายรัฐบาล ท้าทายข้อกฎหมายใหญ่ เมื่อมีการอนุญาตให้เกิดมีสิ่งล่วงล้ำลำน้ำ มีการขุดดินบนพื้นที่สาธารณะที่ชุมชนใช้ประโยชน์ร่วมกัน ส่งผลกระทบกับสิทธิของชาวบ้านทั้งชุมชนปล่อยให้เกิดเรื่องนี้เกิดขึ้นได้อย่างไร ถ้าหากพื้นที่นี้ไม่มีความชัดเจน ในอนาคตคงทยอยเกิดเรื่องพวกนี้ขึ้นแน่นอน และจะเป็นมาตรฐานแสดงถึงกฎหมายผังเมือง กฎหมายสิ่งแวดล้อมของไทย ต่อไปคงจะไม่เป็นอุปสรรคปัญหาอะไรกับคนที่จะใช้โครงการหรือใช้ธุรกิจของตัวเองในการทำลายทรัพยากร แล้วก็ทำลายสิ่งแวดล้อมของชุมชน คงต้องพิสูจน์กันต่อไป ว่าจะเกิดอะไรขึ้นกับพื้นที่นี้และจะมีผลกระทบในวงกว้างในระดับของประเทศไทยต่อไปอย่างไร

ชมย้อนหลัง ธรรมชาติมาหานคร ตอน คลังก๊าซแหลมใหญ่ ความท้าทายกฎหมายไทย
ชมย้อนหลังธรรมชาติมาหานครทุกตอนทาง www.newtv.co.th/mahanakhon

 

รับข่าวสาร