• Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
หน้าแรก YOU CAN HELP รายละเอียดกองทุน สารคดี กองทุนเพื่อผู้พิทักษ์ป่า มูลนิธิสืบนาคะเสถียร

สารคดี กองทุนเพื่อผู้พิทักษ์ป่า มูลนิธิสืบนาคะเสถียร

อีเมล พิมพ์ PDF
พิทักษ์ป่ามูลนิธิสืบนาคะเสถียร ได้จัดทำสารคดีชุดกองทุนเพื่อผู้พิทักษ์ป่าขึ้น เพื่อเผยแพร่เรื่องราวการทำงานของเจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่าของไทยที่ได้ทำงานปกป้องผืนป่าและสัตว์ป่าให้แก่คนไทยทั้งชาติ พร้อมรายละเอียดเกี่ยวกับกองทุนเพื่อผู้พิทักษ์ป่า ที่มูลนิธิสืบนาคะเสถียร ได้ก่อตั้งขึ้นนับตั้งแต่วันก่อตั้งองค์กร เพื่อสืบสานเจตนารมณ์ของ สืบ นาคะเสถียร

สำหรับรายละเอียด กองทุนเพื่อผู้พิทักษ์ป่าของมูลนิธิสืบนาคะเสถียรนั้น สามารถอ่านรายละเอียดได้ที่ กองทุนเพื่อผู้พิทักษ์ป่า
ดูเพิ่มเติม สรุปรายละเอียดงานช่วยเหลือพิทักษ์ป่า มกราคม - เมษายน 2559
ดาวน์โหลดสาส์นสืบ ฉบับ ผู้พิทักษ์ป่าไทย


 

รับข่าวสาร


บทความที่เกี่ยวข้อง