• Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

ธรรมชาติมาหานคร : ดีไซน์ เพื่อโลก

อีเมล พิมพ์ PDF

ธรรมชาติมาหานคร : ดีไซน์ เพื่อโลกผมมาอยู่ที่ ศูนย์สร้างสรรค์การออกแบบเพื่อสิ่งแวดล้อม Creative Center for Eco Design มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บรรยากาศในศูนย์นี้ผมคิดได้เลยว่าการมีวิธีคิดแบบนี้มันสนุกขนาดไหน ยกตัวอย่างเมื่อเราเข้าไปในโรงงานแล้วเจอของเหลือใช้กองเป็นภูเขา เราสามารถนั่งคิดได้ว่าของเหลือใช้มันจะกลายเป็นอะไร ถ้าหากวันนี้คิดไม่ออก อนาคตลูกศิษย์เราก็น่าจะคิดได้

ดังนั้นมันคงจะเป็นห้องเรียนที่สร้างสรรค์ เมื่อนั่งทำเสร็จ เพียงแค่นึกถึงความสุข มันจะไปช่วยโลกได้อย่างไร ต่อยอดเป็นอะไรได้บ้าง สิ่งสำคัญก็คือในทุก ๆ นาทีที่เรากำลังสร้างสรรค์งานมันก็กำลังจะช่วยรักษาโลกไปด้วย

ผมคิดว่าเรื่องนี้อาจารย์ รศ.ดร.สิงห์ อินทรชูโด หัวหน้าศูนย์สร้างสรรค์การออกแบบเพื่อสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บอกเราแล้วว่ายังต้องการบุคลากร ยังต้องการการต่อยอดอีกมาก ทั้งในเรื่องของคนที่จะมาช่วยออกแบบ ช่วยคิด แล้วก็ที่สำคัญคือคนที่มาช่วยซื้อ ทำให้คนมองเห็นและหันมาใช้ของที่รักษาโลก รักษาสิ่งแวดล้อม

.

ธรรมชาติมาหานคร : ดีไซน์ เพื่อโลก

.

โดยสิ่งเหล่านี้กำลังจะต่อยอดไปถึงขั้น กระบวนการออกแบบเศษวัสดุเพื่อธุรกิจสร้างสรรค์ Upcycling ไม่ใช่เพียงแค่ การนำเอาวัสดุมาใช้ซ้ำ Reuse หรือ เอาวัสดุมาแปรรูปเป็นวัสดุชิ้นใหม่ Recycle เรื่องนี้เป็นเรื่องใหม่ กำลังจะสร้างมาตรฐานแบบใหม่ให้โลก สำหรับทำให้คนมาช่วยกันที่จะกำจัดขยะด้วยวิธีแบบนี้ เอามาเพิ่มมูลค่า เพิ่มคุณค่า และที่สำคัญก็คือเพิ่มความคิดสร้างสรรค์

ชมย้อนหลัง ธรรมชาติมาหานคร ตอน ดีไซน์ เพื่อโลก
ชมย้อนหลังธรรมชาติมาหานครทุกตอนทาง www.newtv.co.th/mahanakhon

ผมมาอยู่ที่ ศูนย์สร้างสรรค์การออกแบบเพื่อสิ่งแวดล้อม Creative Center for Eco Design มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บรรยากาศในศูนย์นี้ผมคิดได้เลยว่าการมีวิธีคิดแบบนี้มันสนุกขนาดไหน ยกตัวอย่างเมื่อเราเข้าไปในโรงงานแล้วเจอของเหลือใช้กองเป็นภูเขา เราสามารถนั่งคิดได้ว่าของเหลือใช้มันจะกลายเป็นอะไร ถ้าหากวันนี้คิดไม่ออก อนาคตลูกศิษย์เราก็น่าจะคิดได้
.
ดังนั้นมันคงจะเป็นห้องเรียนที่สร้างสรรค์ เมื่อนั่งทำเสร็จ เพียงแค่นึกถึงความสุข มันจะไปช่วยโลกได้อย่างไร ต่อยอดเป็นอะไรได้บ้าง สิ่งสำคัญก็คือในทุก ๆ นาทีที่เรากำลังสร้างสรรค์งานมันก็กำลังจะช่วยรักษาโลกไปด้วย
.
ผมคิดว่าเรื่องนี้อาจารย์ รศ.ดร.สิงห์ อินทรชูโด หัวหน้าศูนย์สร้างสรรค์การออกแบบเพื่อสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บอกเราแล้วว่ายังต้องการบุคลากร ยังต้องการการต่อยอดอีกมาก ทั้งในเรื่องของคนที่จะมาช่วยออกแบบ ช่วยคิด แล้วก็ที่สำคัญคือคนที่มาช่วยซื้อ ทำให้คนมองเห็นและหันมาใช้ของที่รักษาโลก รักษาสิ่งแวดล้อม
.
โดยสิ่งเหล่านี้กำลังจะต่อยอดไปถึงขั้น กระบวนการออกแบบเศษวัสดุเพื่อธุรกิจสร้างสรรค์ Upcycling ไม่ใช่เพียงแค่ การนำเอาวัสดุมาใช้ซ้ำ Reuse หรือ เอาวัสดุมาแปรรูปเป็นวัสดุชิ้นใหม่ Recycle เรื่องนี้เป็นเรื่องใหม่ กำลังจะสร้างมาตรฐานแบบใหม่ให้โลก สำหรับทำให้คนมาช่วยกันที่จะกำจัดขยะด้วยวิธีแบบนี้ เอามาเพิ่มมูลค่า เพิ่มคุณค่า และที่สำคัญก็คือเพิ่มความคิดสร้างสรรค์
.
#Upcycling #Recycle #Reuse #เพิ่มมูลค่า #ธรรมชาติมาหานคร #รักษาโลก #รักษาสิ่งแวดล้อม #สิงห์ #อินทรชูโด #ศศิน #เฉลิมลาภ
 

รับข่าวสาร