• Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
หน้าแรก อ่านข่าวย้อนหลัง ข่าว ประชาสัมพันธ์ คลองลาน - คลองวังเจ้า ภารกิจลาดตระเวนร่วม พิทักษ์จ้าวแห่งป่าตะวันตก

คลองลาน - คลองวังเจ้า ภารกิจลาดตระเวนร่วม พิทักษ์จ้าวแห่งป่าตะวันตก

อีเมล พิมพ์ PDF

บ้านของเสือ

เป็นที่ทราบกันดีว่าเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้ง เป็นป่าที่มีเสือโคร่งเยอะที่สุด และในปัจจุบันเสือโคร่งที่ห้วยขาแข้งก็เริ่มกระจายไปยังพื้นที่ใกล้เคียงอย่างอุทยานแห่งชาติแม่วงก์ อุทยานแห่งชาติคลองลาน รวมถึงอุทยานแห่งชาติคลองวังเจ้า

จากข้อมูลของอุทยานแห่งชาติคลองลานและอุทยานแห่งชาติคลองวังเจ้ามีข้อมูลที่ตรงกันว่า ตั้งแต่ปี 2555 ถึง 2557 พบร่องรอยเท้าเสือโคร่งในพื้นที่รอยต่อของทั้งสองอุทยาน แต่ในปี 2558 ช่วงเดือนกันยายน ถึง ตุลาคม พบร่องรอยเท้าเสือโคร่งใกล้บริเวณชุมชนบ้านวุ้งกะสัง และชาวบ้านให้ข้อมูลว่าเคยเห็นเสือในบริเวณนี้และคาดการณ์ว่าเป็นเสือที่เดินมาจากห้วยขาแข้ง

จากข้อมูลดังกล่าวมูลนิธิสืบนาคะเสถียร และ อุทยานแห่งชาติคลองลาน อุทยานแห่งชาติคลองวังเจ้า จึงมีการหารือกันในหัวข้อพื้นที่ไหนมีแนวโน้มเกิดการกระจายตัวของเสือโคร่ง และดูว่าเสือตัวที่กัดนั้นมาจากพื้นที่ไหน เพื่อรักษาไว้ซึ่งสัตว์ผู้ล่าสูงสุดของห่วงโซ่อาหาร มูลนิธิสืบนาคะเสถียรจึงได้ร่วมกับอุทยานแห่งชาติทั้ง 2 แห่ง กำหนด “เส้นทางลาดตระเวนทางเดินเสือ” ภายใต้ยุทธศาสตร์การจัดการป่าตะวันตก 20 ล้านไร่ ทั้งวางแผนร่วมกันระหว่างอุทยานแห่งชาติคลองลาน และอุทยานแห่งชาติคลองวังเจ้า ผลักดันงานลาดตระเวนในพื้นที่ส่วนนั้นให้มีความเข้มข้นเพื่อเป็นการป้องกันและเก็บข้อมูลการกระจายแหล่งที่อยู่อาศัยและหาอาหารของเสือในพื้นที่เหล่านั้น และเพื่อลดภัยคุกคามจากผู้หาผลประโยชน์จากป่า

.

อำนาจ สุขขวัญ

อำนาจ สุขขวัญ เจ้าหน้าที่ภาคสนามมูลนิธิสืบนาคะเสถียรพื้นที่กำแพงเพชร

.

นายอำนาจ สุขขวัญ เจ้าหน้าที่ภาคสนามมูลนิธิสืบนาคะเสถียรพื้นที่กำแพงเพชร และเป็นผู้ประสานงานกับอุทยานแห่งชาติคลองลานกับคลองวังเจ้า เล่าว่า การลาดตระเวนทางเดินเสือเกิดจากการที่มูลนิธิสืบนาคะเสถียรมองเห็นถึงโอกาสในการขยายประชากรเสือโคร่งในพื้นที่อุทยานแห่งชาติคลองลาน และอุทยานแห่งชาติคลองวังเจ้า อีกทั้งเพิ่มมิติให้มีการจัดการในพื้นที่อย่างจริงจัง สร้างเส้นทางเดินลาดตระเวนร่วมของสองอุทยาน ซึ่งไปสอดคล้องกับทางองค์การกองทุนสัตว์ป่าโลกสากล (WWF) ที่ไปส่งเสริมให้ขยายประชากรเสือโคร่งในพื้นที่คลองลานกับแม่วงก์ โดย WWF จัดตั้งเป็นสำนักงานบ้านของเสือ ซึ่งอุทยานแห่งชาติคลองลาน อุทยานแห่งชาติแม่วงก์เป็นพื้นที่ต่อจากเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้ง แต่อุทยานแห่งชาติคลองวังเจ้านั้นยังไม่มีกิจกรรมในส่วนของการที่จะขยายประชากรเสือโคร่ง

“เหตุผลที่เลือกพิกัดคลองลานกับคลองวังเจ้าเป็นพื้นที่ลาดตระเวนทางเดินเสือ เพราะว่าต้องการลดภัยคุกคามและเช็คประชากรเสือโคร่งในบริเวณพื้นที่คลองลานและคลองวังเจ้า ซึ่งขณะนี้มีองค์การกองทุนสัตว์ป่าโลกสากล (WWF) ดำเนินการอยู่เพียงแค่พื้นที่คลองลาน ขณะที่คลองวังเจ้าซึ่งเป็นผืนป่าติดกันยังขาดกิจกรรมนี้ จึงชักชวนมาทำงานร่วมกัน เพื่อเชื่อมร้อยข้อมูลของทั้งสองพื้นที่อย่างเช่นผืนป่าที่มีความเชื่อมโยงต่อกัน”

.

บ้านของเสือ

คลองลาน - คลองวังเจ้า ภารกิจลาดตระเวนร่วม พิทักษ์จ้าวแห่งป่าตะวันตก

.

วิธีการทำงานดำเนินการโครงการลาดตระเวนร่วม ทางมูลนิธิสืบนาคะเสถียรส่งเสริมการสร้างเส้นทางลาดตระเวนรักษาเสือโคร่งขึ้น เพื่อให้อุทยานแห่งชาติคลองลานและอุทยานแห่งชาติคลองวังเจ้ามีการทำงานร่วมกัน โดยลาดตระเวนร่วมกัน 2 สาย สายละ 7-8 คน หน่วยที่เข้าร่วมของคลองวังเจ้า คือ หน่วยพิทักษ์ป่าคลองมดแดง , หน่วยพิทักษ์ป่าเกาะร้อย ส่วนคลองลานจะเป็นสายตรวจกลางชุด 3 และ 4 ซึ่งจะสลับกันเดิน

นายอำนาจมีความเห็นว่า การที่เสือเห็นว่ามีเหยื่อ จึงทำให้เสือเดินตามมา ซึ่งพื้นคลองลานติดกับคลองวังเจ้า เสือจะลงมาหากิน โดยจะมาทุก ๆ ช่วงปลายฤดูฝน ซึ่งการลาดตะเวนทางเดินเสือพื้นที่คลองลานทำให้มีข้อมูลมากขึ้น สามารถรู้ว่าเสือตัวที่ลงมาเป็นเสือจากพื้นที่ไหน ลาย สามารถบอกได้ อีกทั้งยังมีการสำรวจโดยการตั้งกล้องดักถ่ายตามเส้นทางที่พบรอยเท้าเสือ จากการเดินลาดตระเวนอย่างต่อเนื่องจึงทำให้ภัยคุกคามจากมนุษย์ลดลง จึงนำไปสู่การวางแผนในการทำงานเพื่อรักษาผืนป่า สัตว์ป่า อย่างยั่งยืนต่อไปในอนาคต

อนาคตของการทำงานร่วมกันระหว่างมูลนิธิสืบนาคะเสถียร กับ องค์การกองทุนสัตว์ป่าโลกสากล (WWF) ปัจจุบันมีการทำงานร่วมกันเพียงแค่บางส่วน อย่างไรก็ตามอนาคตการทำงานในพื้นที่คลองลาน และคลองวังเจ้า อาจต้องมีการทำงานร่วมกันอย่างเต็มตัว ในการแชร์ข้อมูลร่วมกัน เพื่อนำกล้องไปติดตั้งเพิ่มบริเวณพบรอยเท้าเสือจากการเดินลาดตระเวน

บทความโดย อาคม พรรณนิกร เจ้าหน้าที่ฝ่ายสื่อสารองค์กรมูลนิธิสืบนาคะเสถียร


 

รับข่าวสาร


บทความที่เกี่ยวข้อง