• Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

ธรรมชาติมาหานคร : ศิลปวัฒนธรรมชาติ

อีเมล พิมพ์ PDF

นิวัติ กองเพียร

วันนี้ผมบุกมาถึงบ้านของบุคคลที่เรียกได้ว่าเป็น เกจินู้ด คุณนิวัติ กองเพียร ผมโตมากับการอ่านหนังสือของคุณนิวัติ พอสมควร ซึ่งผมทราบอยู่แล้วว่าคุณนิวัติไม่ได้มองเรื่องของความงามจากสรีระ ร่างกายผู้หญิงเพียงอย่างเดียว แต่ว่ามองการทำงานให้เป็นศิลปะ มองให้เห็นถึงความลงตัว ความงาม ความสวย ของสิ่งต่าง ๆ ที่มนุษย์สร้างขึ้น รวมทั้งสิ่งที่เกิดขึ้นเองจากธรรมชาติ

หากเปรียบเทียบความงามทางศิลปะ กับ ความงามทางธรรมชาติ คุณนิวัติเองก็เป็นผู้หนึ่งที่พยายามรักษาไว้ซึ่งความงามทางศิลปะ แต่คงไม่ใช่เหตุผลเดียวกับผมที่อยากจะรักษาสมดุลทางธรรมชาติ รักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม แต่ว่าในมุมของคนทำงานศิลปะก็คือรักษาความงาม ไม่ว่าจะเป็นสิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้นหรือเป็นความงามที่เป็นความลงตัวของธรรมชาติ แล้วก็ได้ทำหลายสิ่งหลายอย่างที่จะรักษาเอาไว้

.

ความงามทางธรรมชาติ

.

แต่เรื่องใหญ่ ที่เราได้เรียนรู้ร่วมกันก็คือ ควรจะรักษาไว้ซึ่งความงามต่างหากที่เป็นรากฐานที่สุดซึ่งไม่จำเป็นต้องมีความรู้ทางด้านฟิสิกส์ เคมี ชีวะ แบบผม แต่เป็นเรื่อของความรู้สึกแล้วก็มีทฤษฎีทางศิลปะมากำกับหรือจริงกับวิธีคิด จริงกับสิ่งที่ตัวเองสัมผัส แล้วก็เห็นไปถึงขั้นของการที่จะทำยังไงจะรักษาความลงตัวความสมดุลศิลปะของความงาม และของธรรมชาติเอาไว้

.

นิวัติ กองเพียร

.

จากนั้นผมกับ คุณนิวัติ เราคุยกันถึงว่าถ้าประเทศไทยเราลดการเรียนวาดเขียนลง ไปเพิ่มการเรียนศิลปะให้มากขึ้นจะเป็นการทำให้เด็กในเมืองสามารถมองเห็นความงามตามธรรมชาติจากสิ่งรอบข้าง เพราะชาวไร่ชาวนาเขาเห็นความงามอยู่แล้ว แต่ลูกชาวนาลูกชาวเมืองลำบาก อนาคตเขาจะไม่มีโอกาสเห็นความงาม ทั้งนี้ถ้าเด็กมองไม่เห็นถึงความงามเขาก็จะไม่รักษาความงามไว้ ทั้งในเรื่องของศิลปะและก็ความงามจากธรรมชาติ และตรงนั้นถ้าเราไม่เห็นความงามก็คงถึงเวลาล่มสลาย ของโลกทั้งรูปธรรมและนามธรรม ก็คือโลกของสิ่งแวดล้อมที่เราจะอยู่กับเขาได้อย่างมีความสุข แล้วก็โลกในหัวใจ ที่ไม่เหลือความงามอีกต่อไป

ชมย้อนหลัง ธรรมชาติมาหานคร ตอน ศิลปวัฒนธรรมชาติ
ชมย้อนหลังธรรมชาติมาหานครทุกตอนทาง www.newtv.co.th/mahanakhon

.
วันนี้ผมบุกมาถึงบ้านของบุคคลที่เรียกได้ว่าเป็น เกจินู้ด คุณนิวัติ กองเพียร ผมโตมากับการอ่านหนังสือของคุณนิวัติ พอสมควร ซึ่งผมทราบอยู่แล้วว่าคุณนิวัติไม่ได้มองเรื่องของความงามจากสรีระ ร่างกายผู้หญิงเพียงอย่างเดียว แต่ว่ามองการทำงานให้เป็นศิลปะ มองให้เห็นถึงความลงตัว ความงาม ความสวย ของสิ่งต่าง ๆ ที่มนุษย์สร้างขึ้น รวมทั้งสิ่งที่เกิดขึ้นเองจากธรรมชาติ
.
หากเปรียบเทียบความงามทางศิลปะ กับ ความงามทางธรรมชาติ คุณนิวัติเองก็เป็นผู้หนึ่งที่พยายามรักษาไว้ซึ่งความงามทางศิลปะ แต่คงไม่ใช่เหตุผลเดียวกับผมที่อยากจะรักษาสมดุลทางธรรมชาติ รักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม แต่ว่าในมุมของคนทำงานศิลปะก็คือรักษาความงาม ไม่ว่าจะเป็นสิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้นหรือเป็นความงามที่เป็นความลงตัวของธรรมชาติ แล้วก็ได้ทำหลายสิ่งหลายอย่างที่จะรักษาเอาไว้
.
แต่เรื่องใหญ่ ที่เราได้เรียนรู้ร่วมกันก็คือ ควรจะรักษาไว้ซึ่งความงามต่างหากที่เป็นรากฐานที่สุดซึ่งไม่จำเป็นต้องมีความรู้ทางด้านฟิสิกส์ เคมี ชีวะ แบบผม แต่เป็นเรื่อของความรู้สึกแล้วก็มีทฤษฎีทางศิลปะมากำกับหรือจริงกับวิธีคิด จริงกับสิ่งที่ตัวเองสัมผัส แล้วก็เห็นไปถึงขั้นของการที่จะทำยังไงจะรักษาความลงตัวความสมดุลศิลปะของความงาม และของธรรมชาติเอาไว้
.
จากนั้นผมกับ คุณนิวัติ เราคุยกันถึงว่าถ้าประเทศไทยเราลดการเรียนวาดเขียนลง ไปเพิ่มการเรียนศิลปะให้มากขึ้นจะเป็นการทำให้เด็กในเมืองสามารถมองเห็นความงามตามธรรมชาติจากสิ่งรอบข้าง เพราะชาวไร่ชาวนาเขาเห็นความงามอยู่แล้ว แต่ลูกชาวนาลูกชาวเมืองลำบาก อนาคตเขาจะไม่มีโอกาสเห็นความงาม ทั้งนี้ถ้าเด็กมองไม่เห็นถึงความงามเขาก็จะไม่รักษาความงามไว้ ทั้งในเรื่องของศิลปะและก็ความงามจากธรรมชาติ และตรงนั้นถ้าเราไม่เห็นความงามก็คงถึงเวลาล่มสลาย ของโลกทั้งรูปธรรมและนามธรรม ก็คือโลกของสิ่งแวดล้อมที่เราจะอยู่กับเขาได้อย่างมีความสุข แล้วก็โลกในหัวใจ ที่ไม่เหลือความงามอีกต่อไป
.
#ศิลปวัฒนธรรมชาติ #ความงาม #สมดุลทางธรรมชาติ #ศิลปะ #คุณภาพสิ่งแวดล้อม #ธรรมชาติมาหานคร #ศ

 

 

 

รับข่าวสาร