• Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
หน้าแรก เราทำงานให้พี่สืบ ศศิน เฉลิมลาภ บทความโดยศศิน เฉลิมลาภ ธรรมชาติมาหานคร : จะอยู่กับ “แม่น้ำ” แบบไหน ตอนที่ 2

ธรรมชาติมาหานคร : จะอยู่กับ “แม่น้ำ” แบบไหน ตอนที่ 2

อีเมล พิมพ์ PDF
ธรรมชาติมาหานคร ตอนที่ 88 จะอยู่กับ “แม่น้ำ” แบบไหน ตอนที่ 2
.
ผลกระทบจากอุทกภัยครั้งใหญ่เมื่อ ปี พ.ศ. 2554 ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงสภาพสังคม และความคิดของผู้คนเป็นจำนวนมาก หากลองมองย้อนไปในอดีตจะพบว่า อุทกภัยครั้งนี้มีความใกล้เคียงกับเหตุการณ์น้ำท่วมกรุงเทพฯ พ.ศ. 2485 ที่มีปริมาณน้ำสูงมากจนสามารถท่วมถึงบริเวณพื้นบ้าน
.
ปกติน้ำที่จะท่วมในแต่ละครั้งจะมีระดับขึ้น ๆ ลง ๆ แต่ว่าน้ำท่วมใหญ่อย่างปี 54 นั้น มีโอกาสเกิดขึ้นเพียง 1-2 ในร้อยเท่านั้น แต่การที่เรากังวลใจกันไปเอง จนต้องมาทำกำแพงกั้นน้ำอย่างบริเวณ วัดบางจาก ตำบลคลองพระอุดม อำเภอ ปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี ก็จะส่งผลให้คนไม่สามารถใช้ประโยชน์กับน้ำได้เลย เช่นการนำผ้ามาซัก ล้างจาน หาอาหารเก็บผักบุ้ง ตกปลา หรือเล่นน้ำ ความสุขของคนที่ผูกพันกับน้ำก็จะไม่มีให้เห็นอีก ซึ่งน้ำบริเวณนี้ยังคงสวยงามสะอาดและเป็นธรรมชาติมาก
.
สมัยก่อนเมื่อแม่น้ำเจ้าพระยาไหลเข้ามาท่วมบริเวณชุมชน วัดบางจาก ตำบลคลองพระอุดม อำเภอ ปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี ก็จะมีการรับมือโดยใช้พื้นที่ด้านหลังบ้านของชุมชนที่เป็นทุ่งรับน้ำ เมื่อน้ำเข้ามาท่วมยังใต้ถุนบ้าน น้ำจะไม่สามารถทำอะไรกับตัวบ้านได้ จากนั้นน้ำจึงขยับเข้าไปท่วมทุ่งนาข้างหลังแทนแล้วก็เก็บน้ำไว้ ทำให้ระดับแม่น้ำเจ้าพระยาที่มีปริมาณสูงลดลง แล้วแพร่ออกไปพอถึงกรุงเทพน้ำก็จะพอรับมือได้
.
แต่ในขณะเดียวกัน นนทบุรี อยุธยา ปทุมธานี อ่างทอง และ นครสวรรค์ ในปัจจุบันไม่ยอมให้น้ำไหลเข้าทุ่งอีกต่อไป โดยจะเป็นการเก็บน้ำไว้ในลำน้ำแทน โดยน้ำก็จะค่อยๆเพิ่มระดับสูงขึ้น ซึ่งการทำแบบนี้อาจเป็นตัวชี้ให้เห็นว่า อาจมีการสร้างที่อยู่อาศัยรูปแบบใหม่ โดยท้ายที่สุดแล้วพื้นที่บริเวณนี้อาจจะถูกแทนที่ด้วยที่ด้วยคอนโด
.
อย่างไรก็ตามต่อไปหลังจากนี้เราอาจจะเห็นวิถีชีวิตที่เปลี่ยนไป ยกตัวอย่างเช่น การจากพายเรือไปไหว้หลวงพ่อที่วัดบางจากก็จะไม่มีอีกต่อไป โดยถูกแทนที่ด้วยคอนโดสูง ซึ่งผู้อาศัยสามารถมองลงมาเห็นพระพุทธรูป ซึ่งแม่น้ำสายนี้จะไม่มีความผูกพันอะไรกับผู้คนอีกต่อไป
.
#วัดบางจาก #อุทกภัย 54 #น้ำท่วมใหญ่ #น้ำท่วมกรุงเทพ #แม่น้ำเจ้าพระยา #เปลี่ยนแปลงสภาพสังคม
.
ภาพที่ 1 ภาพชุมชนกับกำแพงกั้นนํ้าท่วม                                  ภาพที่ 2 ภาพพระพุทธรูป วัดบางจาก นนทบุรี
.
ชมย้อนหลัง ธรรมชาติมาหานคร ตอน จะอยู่กับ “แม่น้ำ” แบบไหน ตอนที่ 2
www.newtv.co.th/mahanakhonhttp://www.newtv.co.th/watch/Pf9m85#parts/1
ชมย้อนหลังธรรมชาติมาหานครทุกตอนทาง www.newtv.co.th/mahanakhon
ชุมชนกับกำแพงกั้นนํ้าท่วม

ผลกระทบจากอุทกภัยครั้งใหญ่เมื่อ ปี พ.ศ. 2554 ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงสภาพสังคม และความคิดของผู้คนเป็นจำนวนมาก หากลองมองย้อนไปในอดีตจะพบว่า อุทกภัยครั้งนี้มีความใกล้เคียงกับเหตุการณ์น้ำท่วมกรุงเทพฯ พ.ศ. 2485 ที่มีปริมาณน้ำสูงมากจนสามารถท่วมถึงบริเวณพื้นบ้าน

ปกติน้ำที่จะท่วมในแต่ละครั้งจะมีระดับขึ้น ๆ ลง ๆ แต่ว่าน้ำท่วมใหญ่อย่างปี 54 นั้น มีโอกาสเกิดขึ้นเพียง 1-2 ในร้อยเท่านั้น แต่การที่เรากังวลใจกันไปเอง จนต้องมาทำกำแพงกั้นน้ำอย่างบริเวณ วัดบางจาก ตำบลคลองพระอุดม อำเภอ ปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี ก็จะส่งผลให้คนไม่สามารถใช้ประโยชน์กับน้ำได้เลย เช่นการนำผ้ามาซัก ล้างจาน หาอาหารเก็บผักบุ้ง ตกปลา หรือเล่นน้ำ ความสุขของคนที่ผูกพันกับน้ำก็จะไม่มีให้เห็นอีก ซึ่งน้ำบริเวณนี้ยังคงสวยงามสะอาดและเป็นธรรมชาติมาก

สมัยก่อนเมื่อแม่น้ำเจ้าพระยาไหลเข้ามาท่วมบริเวณชุมชน วัดบางจาก ตำบลคลองพระอุดม อำเภอ ปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี ก็จะมีการรับมือโดยใช้พื้นที่ด้านหลังบ้านของชุมชนที่เป็นทุ่งรับน้ำ เมื่อน้ำเข้ามาท่วมยังใต้ถุนบ้าน น้ำจะไม่สามารถทำอะไรกับตัวบ้านได้ จากนั้นน้ำจึงขยับเข้าไปท่วมทุ่งนาข้างหลังแทนแล้วก็เก็บน้ำไว้ ทำให้ระดับแม่น้ำเจ้าพระยาที่มีปริมาณสูงลดลง แล้วแพร่ออกไปพอถึงกรุงเทพน้ำก็จะพอรับมือได้

.

ชุมชนกับกำแพงกั้นนํ้าท่วม

.

แต่ในขณะเดียวกัน นนทบุรี อยุธยา ปทุมธานี อ่างทอง และ นครสวรรค์ ในปัจจุบันไม่ยอมให้น้ำไหลเข้าทุ่งอีกต่อไป โดยจะเป็นการเก็บน้ำไว้ในลำน้ำแทน โดยน้ำก็จะค่อยๆเพิ่มระดับสูงขึ้น ซึ่งการทำแบบนี้อาจเป็นตัวชี้ให้เห็นว่า อาจมีการสร้างที่อยู่อาศัยรูปแบบใหม่ โดยท้ายที่สุดแล้วพื้นที่บริเวณนี้อาจจะถูกแทนที่ด้วยที่ด้วยคอนโด

.

พระพุทธรูป วัดบางจาก นนทบุรี

.

อย่างไรก็ตามต่อไปหลังจากนี้เราอาจจะเห็นวิถีชีวิตที่เปลี่ยนไป ยกตัวอย่างเช่น การจากพายเรือไปไหว้หลวงพ่อที่วัดบางจากก็จะไม่มีอีกต่อไป โดยถูกแทนที่ด้วยคอนโดสูง ซึ่งผู้อาศัยสามารถมองลงมาเห็นพระพุทธรูป ซึ่งแม่น้ำสายนี้จะไม่มีความผูกพันอะไรกับผู้คนอีกต่อไป

ชมย้อนหลัง ธรรมชาติมาหานคร ตอน จะอยู่กับ “แม่น้ำ” แบบไหน ตอนที่ 2
ชมย้อนหลังธรรมชาติมาหานครทุกตอนทาง www.newtv.co.th/mahanakhon

 

รับข่าวสาร