• Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
หน้าแรก เราทำงานให้พี่สืบ ศศิน เฉลิมลาภ บทความโดยศศิน เฉลิมลาภ คิดยกกำลัง 2 : แฟชั่นเศรษฐกิจครอบครัวสัตว์ป่า

คิดยกกำลัง 2 : แฟชั่นเศรษฐกิจครอบครัวสัตว์ป่า

อีเมล พิมพ์ PDF

สัตว์ป่าปัจจุบันประเทศไทยมีมาตรการห้ามมีสัตว์ป่าไว้ในครอบครอง ทั้งสัตว์ป่าคุ้มครองจำนวนประมาณ 1,302 ชนิด เป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม 201 ชนิด นก 952 ชนิด สัตว์เลื้อยคลาน 91 ชนิด สัตว์สะเทินน้ำสะเทินบก 12 ชนิด ปลา 14 ชนิด แมลง 20 ชนิด และ สัตว์ไม่มีกระดูกสันหลัง 12 ชนิด และมีสัตว์สงวนจำนวนประมาณ 15 ชนิด ตามพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. 2535 ได้แก่ แมวลายหินอ่อน พะยูน เก้งหม้อ นกกระเรียน เลียงผา กวางผา ละองหรือละมั่ง สมัน กูปรี ควายป่า แรด กระซู่ สมเสร็จ นกแต้วแล้วท้องดำ และนกเจ้าฟ้าหญิงสิรินธร โดยสัตว์ป่าคุ้มครองสามรถขออนุญาตเพาะพันธุ์เพื่อทำธุรกิจ เช่น กวาง จระเข้ ได้เป็นกรณีๆ ไป เช่น ผู้ประกอบการสวนสัตว์หรือกิจการด้านนี้


ในกรณีของส่วนบุคคลทั่วไป มีกฎหมายการค้าสัตว์ป่าออกมาเมื่อปี .. 2535 และได้รับการแก้ไขในปี .. 2546 ได้เปิดโอกาสให้บุคคลทั่วไปมาแจ้งการครอบครองสัตว์ป่า โดยสัตว์ป่าเหล่านี้ไม่สามารถปล่อยคืนสู่ป่าได้ เพราะสัตว์เหล่านี้ไม่สามารถหินเองได้ จำเป็นต้องเลี้ยงไว้จนกระทั่งสิ้นอายุไข

หากบังเอิญได้สัตว์ป่าหลังจากนี้ เช่นกรณีนักธุรกิจชื่อดังที่มีนกเงือกสีน้ำตาลเกาะอยู่ขณะที่ให้ข่าวสื่อมวลชน แล้วอ้างว่าเพราะสงสารจึงเลี้ยงไว้ เหตุการณ์เช่นนี้ต้องดำเนินตามขั้นตอนคือแจ้งไปยังเจ้าหน้าที่กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช เพื่อให้เจ้าหน้าที่มารับและดำเนินการต่อไป

กระนั้นแล้วปัญหาใหญ่ที่แท้จริงมิใช่เรื่องความสงสารหรือเมตตา แต่เป็นเรื่องของธุรกิจการค้าสัตว์ป่า มีข้อมูลคร่าวๆ ว่าการค้าขายสัตว์ป่าเป็นธุรกิจผิดกฎหมายที่จูงใจให้คนอยากทำมากเพราะมูลค่าสูง ยกตัวอย่าง นกเงือกสีน้ำตาล แท้จริงแล้วอาศัยอยู่ในพื้นที่ป่าตะวันตก มีโอกาสที่นกเงือกนี้บินมาเองน้อยมาก และจากรายงานทางวิชาการไม่เคยปรากฏพฤติกรรมว่าบินไปเขาใหญ่มาก่อน

นกเงือก

สัตว์เหล่านี้มีโอกาสมาจากต้นตอการค้าสัตว์ป่าสูง โดยมีแหล่งการจับสัตว์มาจากธรรมชาติ มันอาจหลุดมาจากเจ้าของที่รับซื้อ ยิ่งขนาดตัวโตนั้นเป็นไปได้ยากที่จะเกิดจากการเพาะพันธุ์ นกเงือกราคาประมาณ 40,000-50,000 บาทต่อตัว จากการที่มีราคาแพงขนาดนี้ เรียกได้ว่าเป็นรองจากยาเสพติด การค้ามนุษย์ และการค้าของผิดกฎหมาย แต่เมื่อเทียบกับโทษแล้ว ถือว่าถูกกว่ามาก

หากต้องการการรักษาสัตว์ให้ดำรงเผ่าพันธุ์อยู่คู่ป่าไว้ สามารถเริ่มด้วยการรักษาถิ่นที่อยู่ของสัตว์ป่า เพราะการกระทำเฉกเช่นการค้าสัตว์ป่ามิใช่เรื่องเล็กน้อย ยิ่งเป็นบุคคลมีชื่อเสียงยิ่งทำให้ส่งผลต่อวงการการค้าสัตว์ป่า อาจทำให้สัตว์ป่ามีราคาแพงขึ้น ใช้บุคคลมีชื่อเสียงนั้นเป็นสิ่งจูงใจชักชวนให้บุคคลทั่วไปหันมาสนใจรับซื้อสัตว์ป่าผิดกฎหมายมาเลี้ยงได้ ทุกภาคส่วนต้องช่วยกันสอดส่องดูแลเพื่อให้สัตว์ป่าสามารถดำรงวิถีชีวิตของมันได้ เหมือนที่เราชาวมนุษย์ดำรงชีวิตในสังคมเราได้เช่นกัน


 

 

 

รับข่าวสาร