• Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

7 Questions with Celebrities : ศศิน เฉลิมลาภ

อีเมล พิมพ์ PDF
อ.ศศิน เฉลิมลาภ ประธานมูลนิธิสืบนาคะเสถียรคนปัจจุบัน ซึ่งหลายคนอาจรู้จักเขาในฐานะนักอนุรักษ์แถวหน้าที่พยายามปกป้อง ผืนป่า สัตว์ป่า ธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมในประเทศไทย อันเป็นสมบัติของคนไทยให้อยู่ถึงรุ่นลูกรุ่นหลาน
1. งานที่ทำกับการอนุรักษ์
“งานของมูลนิธิสืบนาคะเสถียร คืองานที่สืบทอดเจตนารมณ์ของคุณสืบ นาคะเสถียร (เจ้าหน้าที่ป่าไม้ที่ยอมสละชีวิตตัวเองเพื่อรักษาผืนป่า)” ที่ต้องการให้เกิดการอนุรักษ์ในประเทศไทย สมัยก่อนการอนุรักษ์ไม่ได้อยู่ในกระแสสังคม แต่หลังจากการเสียสละชีวิตของคุณสืบ การอนุรักษ์ก็เป็นที่นิยมมากขึ้น หน้าที่ของมูลนิธิสืบก็คือการทำให้กระบวนการอนุรักษ์ยังอยู่ในประเทศไทย เปรียบเสมือนรากฐานการอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของประเทศ เพื่อให้คนอื่นนำไปต่อยอด ส่วนงานที่เป็นรูปธรรมก็คือการรักษาพื้นที่ผืนป่าตะวันตก (ทุ่งใหญ่นเรศวร ห้วยขาแข้ง ผืนป่าแม่วงก์ ฯลฯ) ซึ่งเป็นผืนป่าที่ใหญ่ที่สุดและมีสัตว์ป่ามากที่สุดในประเทศไทย โดยการพยายามช่วยเหลือเจ้าหน้าที่ในขอบเขตที่เราทำได้
2. ความผูกพันกับธรรมชาติ
“เกิดขึ้นตั้งแต่สมัย ม.ต้น” มีโอกาสได้เดินทางไปเที่ยวเกาะเสม็ด จ.ระยอง ตอนนั้นยังไม่ค่อยมีใครรู้จักเกาะเสม็ด ไม่ค่อยมีคนรู้ว่าใต้ทะเลเกาะเสม็ดสวยงามเพียงใด ผมหยิบแว่นตาดำน้ำมาอันหนึ่งแล้วก็ลงไปว่ายน้ำเล่นในทะเล ก็บังเอิญไปเจอกับปะการังต้นหนึ่งที่ใหญ่และอุดมสมบูรณ์มาก แล้วหลังจากนั้นก็ไปเจอกับอาณาจักรปะการัง ยังจำความรู้สึกตอนนั้นได้ว่าตกใจมาก เพราะไม่เคยเจออะไรแบบนี้มาก่อน จนถึงตอนนี้ก็ยังไม่เคยเห็นสิ่งที่ธรรมชาติสร้างมาแล้วสวยงามขนาดนั้นอีกเลย
3. หากเป็นธรรมชาติอยากบอกกับมนุษย์ว่า...
“มนุษย์ต้องใจกว้างพอ” ที่จะเหลือพื้นที่ให้สิ่งมีชีวิตอื่นได้อยู่อาศัยอย่างอิสระบ้าง อย่าไปรุกล้ำพื้นที่ของธรรมชาติมากนัก ไม่ใช่จะควบคุมและทำลายทุกอย่าง ไม่ใช่ว่าจากพื้นดินก็จะเปลี่ยนไปเป็นพื้นปูนทั้งหมด
อ่านบทสัมภาษณ์ทั้งหมดได้ที่ ที่มา นิตยสาร BAREFOOT ฉบับ JULY 2016
ศศิน เฉลิมลาภอ.ศศิน เฉลิมลาภ ประธานมูลนิธิสืบนาคะเสถียรคนปัจจุบัน ซึ่งหลายคนอาจรู้จักเขาในฐานะนักอนุรักษ์แถวหน้าที่พยายามปกป้อง ผืนป่า สัตว์ป่า ธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมในประเทศไทย อันเป็นสมบัติของคนไทยให้อยู่ถึงรุ่นลูกรุ่นหลาน

1. งานที่ทำกับการอนุรักษ์
“งานของมูลนิธิสืบนาคะเสถียร คืองานที่สืบทอดเจตนารมณ์ของคุณสืบ นาคะเสถียร (เจ้าหน้าที่ป่าไม้ที่ยอมสละชีวิตตัวเองเพื่อรักษาผืนป่า)” ที่ต้องการให้เกิดการอนุรักษ์ในประเทศไทย สมัยก่อนการอนุรักษ์ไม่ได้อยู่ในกระแสสังคม แต่หลังจากการเสียสละชีวิตของคุณสืบ การอนุรักษ์ก็เป็นที่นิยมมากขึ้น หน้าที่ของมูลนิธิสืบก็คือการทำให้กระบวนการอนุรักษ์ยังอยู่ในประเทศไทย เปรียบเสมือนรากฐานการอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของประเทศ เพื่อให้คนอื่นนำไปต่อยอด ส่วนงานที่เป็นรูปธรรมก็คือการรักษาพื้นที่ผืนป่าตะวันตก (ทุ่งใหญ่นเรศวร ห้วยขาแข้ง ผืนป่าแม่วงก์ ฯลฯ) ซึ่งเป็นผืนป่าที่ใหญ่ที่สุดและมีสัตว์ป่ามากที่สุดในประเทศไทย โดยการพยายามช่วยเหลือเจ้าหน้าที่ในขอบเขตที่เราทำได้

2. ความผูกพันกับธรรมชาติ
“เกิดขึ้นตั้งแต่สมัย ม.ต้น” มีโอกาสได้เดินทางไปเที่ยวเกาะเสม็ด จ.ระยอง ตอนนั้นยังไม่ค่อยมีใครรู้จักเกาะเสม็ด ไม่ค่อยมีคนรู้ว่าใต้ทะเลเกาะเสม็ดสวยงามเพียงใด ผมหยิบแว่นตาดำน้ำมาอันหนึ่งแล้วก็ลงไปว่ายน้ำเล่นในทะเล ก็บังเอิญไปเจอกับปะการังต้นหนึ่งที่ใหญ่และอุดมสมบูรณ์มาก แล้วหลังจากนั้นก็ไปเจอกับอาณาจักรปะการัง ยังจำความรู้สึกตอนนั้นได้ว่าตกใจมาก เพราะไม่เคยเจออะไรแบบนี้มาก่อน จนถึงตอนนี้ก็ยังไม่เคยเห็นสิ่งที่ธรรมชาติสร้างมาแล้วสวยงามขนาดนั้นอีกเลย

3. หากเป็นธรรมชาติอยากบอกกับมนุษย์ว่า...
“มนุษย์ต้องใจกว้างพอ” ที่จะเหลือพื้นที่ให้สิ่งมีชีวิตอื่นได้อยู่อาศัยอย่างอิสระบ้าง อย่าไปรุกล้ำพื้นที่ของธรรมชาติมากนัก ไม่ใช่จะควบคุมและทำลายทุกอย่าง ไม่ใช่ว่าจากพื้นดินก็จะเปลี่ยนไปเป็นพื้นปูนทั้งหมด

อ่านบทสัมภาษณ์ทั้งหมดได้ที่ ที่มา นิตยสาร BAREFOOT ฉบับ JULY 2016

Barefoot
 

รับข่าวสาร