• Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

ธรรมชาติมาหานคร : แพรกษาบทเรียนบ่อขยะ

อีเมล พิมพ์ PDF
บ่อขยะแพรกษา จังหวัดสมุทรปราการ มีพื้นที่รวม 150 ไร่ เมื่อสองปีที่ผ่านมาหลายคนคงทราบกันดีว่ามีขยะจำนวนมหาศาลอยู่บริเวณสองข้างทาง ซึ่งไม่มีระบบการจัดการที่เป็นรูปธรรม มีคนจากทุกที่เข้ามาเพื่อเก็บขยะ เมื่อเกิดฝนตกขึ้นจะส่งผลให้ทำให้ขยะไหลลงไปในคลองฝั่งตรงข้ามก่อให้เกิดเป็นน้ำเสียตามมาอีกมากมาย จนกระทั่งได้เกิดเหตุการณ์ไฟไหม้ขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2557 จึงทำให้มีการฟ้องร้องกันในทางกฎหมาย นำไปสู่การจัดการดีที่ขึ้น และเป็นตัวเปิดเรื่องในการปิดบ่อขยะ
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมีความน่าสนใจเพราะทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลง เนื่องจากทำให้รัฐบาลหันมามองปัญหาสิ่งแวดล้อม ซึ่งสิ่งที่รัฐบาลกำลังดำเนินการเป็นการเอาขยะไปเผาเผื่อผลิตเป็นกระแสไฟฟ้า สร้างโมเดลการให้กระจายไปออกไป ทั้งนี้จะจัดการได้ดีอย่างไรต้องดูกันต่อไป
มีโอกาสพบ คุณเพ็ญโฉม แซ่ตั้ง ผู้อำนวยการมูลนิธิบูรณะนิเวศ ซึ่งเคยทำงานอนุรักษ์ร่วมกันมาตั้งแต่สมัยเป็นกลุ่มศึกษาและรณรงค์มลพิษอุตสาหกรรม คุณเพ็ญโฉม ได้พาชมดูบ่อขยะ การฝังกลบ การจัดการมลพิษ ผู้หญิงตัวเล็ก ๆ คนนี้ ต่อสู้กันมาตั้งแต่สมัยเป็นสาว ซึ่งตอนนี้อายุจะ 50 แล้ว ก็ยังคงต่อสู้เพื่อให้ประเทศไทยมีการจัดการอุตสาหกรรม กากอุตสาหกรรม และมลพิษต่างๆ เพื่อไม่ให้พี่น้องประชาชนเดือดร้อน ด้วยความหวังว่านิเวศจะถูกบูรณะพื้นฟูขึ้นมาด้วยกระบวนการมีส่วนร่วม
ชมย้อนหลัง ธรรมชาติมาหานคร ตอน แพรกษาบทเรียนบ่อขยะ
ชมย้อนหลังธรรมชาติมาหานครทุกตอนทาง www.newtv.co.th/mahanakhon
ไฟไหม้บ่อขยะบ่อขยะแพรกษา จังหวัดสมุทรปราการ มีพื้นที่รวม 150 ไร่ เมื่อสองปีที่ผ่านมาหลายคนคงทราบกันดีว่ามีขยะจำนวนมหาศาลอยู่บริเวณสองข้างทาง ซึ่งไม่มีระบบการจัดการที่เป็นรูปธรรม มีคนจากทุกที่เข้ามาเพื่อเก็บขยะ เมื่อเกิดฝนตกขึ้นจะส่งผลให้ทำให้ขยะไหลลงไปในคลองฝั่งตรงข้ามก่อให้เกิดเป็นน้ำเสียตามมาอีกมากมาย จนกระทั่งได้เกิดเหตุการณ์ไฟไหม้ขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2557 จึงทำให้มีการฟ้องร้องกันในทางกฎหมาย นำไปสู่การจัดการดีที่ขึ้น และเป็นตัวเปิดเรื่องในการปิดบ่อขยะ

เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมีความน่าสนใจเพราะทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลง เนื่องจากทำให้รัฐบาลหันมามองปัญหาสิ่งแวดล้อม ซึ่งสิ่งที่รัฐบาลกำลังดำเนินการเป็นการเอาขยะไปเผาเผื่อผลิตเป็นกระแสไฟฟ้า สร้างโมเดลการให้กระจายไปออกไป ทั้งนี้จะจัดการได้ดีอย่างไรต้องดูกันต่อไป

ขยะ

มีโอกาสพบ คุณเพ็ญโฉม แซ่ตั้ง ผู้อำนวยการมูลนิธิบูรณะนิเวศ ซึ่งเคยทำงานอนุรักษ์ร่วมกันมาตั้งแต่สมัยเป็นกลุ่มศึกษาและรณรงค์มลพิษอุตสาหกรรม คุณเพ็ญโฉม ได้พาชมดูบ่อขยะ การฝังกลบ การจัดการมลพิษ ผู้หญิงตัวเล็ก ๆ คนนี้ ต่อสู้กันมาตั้งแต่สมัยเป็นสาว ซึ่งตอนนี้อายุจะ 50 แล้ว ก็ยังคงต่อสู้เพื่อให้ประเทศไทยมีการจัดการอุตสาหกรรม กากอุตสาหกรรม และมลพิษต่างๆ เพื่อไม่ให้พี่น้องประชาชนเดือดร้อน ด้วยความหวังว่านิเวศจะถูกบูรณะพื้นฟูขึ้นมาด้วยกระบวนการมีส่วนร่วม

ชมย้อนหลัง ธรรมชาติมาหานคร ตอน แพรกษาบทเรียนบ่อขยะ
ชมย้อนหลังธรรมชาติมาหานครทุกตอนทาง www.newtv.co.th/mahanakhon

 

รับข่าวสาร


บทความที่เกี่ยวข้อง