• Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
หน้าแรก เราทำงานให้พี่สืบ ศศิน เฉลิมลาภ บทความโดยศศิน เฉลิมลาภ ธรรมชาติมาหานคร : พื้นที่ชุ่มน้ำแหล่งอาหารสรรพชีวิต

ธรรมชาติมาหานคร : พื้นที่ชุ่มน้ำแหล่งอาหารสรรพชีวิต

อีเมล พิมพ์ PDF
ธรรมชาติมาหานคร : พื้นที่ชุ่มน้ำแหล่งอาหารสรรพชีวิต
ทรายเม็ดแรกของอ่าวไทย หรือเรียกอีกอย่างว่าแหลมผักเบี้ย เป็นกระบวนการที่เกิดจากกระแสน้ำชายฝั่งพัดพาตะกอนขึ้นไปทางเหนือของอ่าวไทย และพัดพาทรายขึ้นมาปิดปากอ่าว บริเวณอ่าว กอไก่ ตั้งแต่เพชรบุรี, สมุทรสงคราม, สมุทรสาคร, กรุงเทพมหานคร, สมุทรปราการ, ฉะเชิงเทรา และชลบุรี ตัดออกไปไกลหลายร้อยกิโลเมตร
จากนี้ลงไปจะเป็นหาดเจ้าสำราญ แล้วเป็นเพชรบุรี, ชะอำ, หัวหิน, ส่วนบริเวณถัดขึ้นไปจากปากแม่น้ำสายสำคัญของประเทศ 4 แม่น้ำก็คือ แม่น้ำแม่กรอง, แม่น้ำท่าจีน, แม่น้ำเจ้าพระยา, และแม่น้ำบางประกง จะผลิตขี้โคลนไปปนกับทรายที่หลุดออกมาจากแหลมผักเบี้ย ทำให้กลายเป็นระบบนิเวศที่สมบูรณ์มากของอ่าว กอไก่
พื้นที่บริเวณนี้เป็นพื้นที่ชุ่มน้ำที่สำคัญมากในระดับชาติ จนถึงระดับนานาชาติ มีนกเป็นตัวชี้วัดถึงความอุดมสมบูรณ์ มีพื้นที่ให้คนทำมาหากินและอยู่ร่วมกับธรรมชาติ อีกทั้งยังเป็นแหล่งที่อุดมสมบูรณ์พอให้สาธารณชน หรือประชาชนทั่วไปเข้ามาหาอาหารประทังชีวิตเลี้ยงครอบครัว รวมทั้งสร้างรายได้โดยที่ไม่ต้องมีอุปกรณ์ใดๆ
ปัจจุบันเกิดปัญหาการจับจองพื้นที่ชุ่มน้ำในทะเล, ปากแม่น้ำ, ปากคลอง, เพื่อทำฟาร์มหอย หรือแม้แต่การรุกในด้านการพัฒนาเรื่องอื่นๆ ส่งผลให้พื้นที่สาธารณะซึ่งเป็นแหล่งหากินของประชาชนลดลง
ตัวชี้วัดที่สำคัญคือธรรมชาติและระบบนิเวศ เช่น นกหัวโตมลายู เป็นนกที่ควรสูญพันธ์ไปแล้วเนื่องจากไม่มีหายทรายยาวๆ ให้ประชากรของนกอาศัยอยู่และวางไข่ ซึ่งนกประเภทนี้เป็นนกประจำถิ่น
สิ่งที่ต้องการในปัจจุบัน คือ หาดที่ปราศจากการรบกวนระยะหนึ่งกิโลเมตร ซึ่งขณะนี้มีมูลนิธิพื้นที่ชุ่มน้ำพยายามรักษาไว้ โดยสร้างกลไกการอนุรักษ์เพื่อจะยกระดับความสำคัญของพื้นที่ๆ มีต่อระบบนิเวศให้ขึ้นไปมีความสำคัญระดับชาติ พยายามให้ชุมชนเข้ามาร่วมปกป้อง เพื่อที่สามารถปกป้องพื้นที่ชุ่มน้ำ อ่าวตัว กอไก่ ให้เป็นแหล่งอาหาร เป็นที่อยู่อาศัยของสัตว์นานาชีวิตไว้ให้พวกเราอีกยาวนานต่อไป
ชมย้อนหลังธรรมชาติมาหานคร ตอน “เริ่มที่มหาสมุทร สุดที่ปลายฟ้า” นิเวศนาเกลือสมุทร
ชมย้อนหลังธรรมชาติมาหานครทุกตอนทาง www.newtv.co.th/mahanakhon
หอยทรายเม็ดแรกของอ่าวไทย หรือเรียกอีกอย่างว่าแหลมผักเบี้ย เป็นกระบวนการที่เกิดจากกระแสน้ำชายฝั่งพัดพาตะกอนขึ้นไปทางเหนือของอ่าวไทย และพัดพาทรายขึ้นมาปิดปากอ่าว บริเวณอ่าว กอไก่ ตั้งแต่เพชรบุรี, สมุทรสงคราม, สมุทรสาคร, กรุงเทพมหานคร, สมุทรปราการ, ฉะเชิงเทรา และชลบุรี ตัดออกไปไกลหลายร้อยกิโลเมตร

จากนี้ลงไปจะเป็นหาดเจ้าสำราญ แล้วเป็นเพชรบุรี, ชะอำ, หัวหิน, ส่วนบริเวณถัดขึ้นไปจากปากแม่น้ำสายสำคัญของประเทศ 4 แม่น้ำก็คือ แม่น้ำแม่กลอง, แม่น้ำท่าจีน, แม่น้ำเจ้าพระยา, และแม่น้ำบางปะกง จะผลิตขี้โคลนไปปนกับทรายที่หลุดออกมาจากแหลมผักเบี้ย ทำให้กลายเป็นระบบนิเวศที่สมบูรณ์มากของอ่าว กอไก่

พื้นที่บริเวณนี้เป็นพื้นที่ชุ่มน้ำที่สำคัญมากในระดับชาติ จนถึงระดับนานาชาติ มีนกเป็นตัวชี้วัดถึงความอุดมสมบูรณ์ มีพื้นที่ให้คนทำมาหากินและอยู่ร่วมกับธรรมชาติ อีกทั้งยังเป็นแหล่งที่อุดมสมบูรณ์พอให้สาธารณชน หรือประชาชนทั่วไปเข้ามาหาอาหารประทังชีวิตเลี้ยงครอบครัว รวมทั้งสร้างรายได้โดยที่ไม่ต้องมีอุปกรณ์ใดๆ

ปัจจุบันเกิดปัญหาการจับจองพื้นที่ชุ่มน้ำในทะเล, ปากแม่น้ำ, ปากคลอง, เพื่อทำฟาร์มหอย หรือแม้แต่การรุกในด้านการพัฒนาเรื่องอื่นๆ ส่งผลให้พื้นที่สาธารณะซึ่งเป็นแหล่งหากินของประชาชนลดลง

ตัวชี้วัดที่สำคัญคือธรรมชาติและระบบนิเวศ เช่น นกหัวโตมลายู เป็นนกที่ควรสูญพันธ์ไปแล้วเนื่องจากไม่มีหายทรายยาวๆ ให้ประชากรของนกอาศัยอยู่และวางไข่ ซึ่งนกประเภทนี้เป็นนกประจำถิ่น

สิ่งที่ต้องการในปัจจุบัน คือ หาดที่ปราศจากการรบกวนระยะหนึ่งกิโลเมตร ซึ่งขณะนี้มีมูลนิธิพื้นที่ชุ่มน้ำพยายามรักษาไว้ โดยสร้างกลไกการอนุรักษ์เพื่อจะยกระดับความสำคัญของพื้นที่ๆ มีต่อระบบนิเวศให้ขึ้นไปมีความสำคัญระดับชาติ พยายามให้ชุมชนเข้ามาร่วมปกป้อง เพื่อที่สามารถปกป้องพื้นที่ชุ่มน้ำ อ่าวตัว กอไก่ ให้เป็นแหล่งอาหาร เป็นที่อยู่อาศัยของสัตว์นานาชีวิตไว้ให้พวกเราอีกยาวนานต่อไป

พื้นที่ชุ่มน้ำ

ชมย้อนหลังธรรมชาติมาหานคร ตอน พื้นที่ชุ่มน้ำแหล่งอาหารสรรพชีวิต
ชมย้อนหลังธรรมชาติมาหานครทุกตอนทาง www.newtv.co.th/mahanakhon

 

รับข่าวสาร