• Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
หน้าแรก วีดีโอ คลิปกิจกรรมมูลนิธิสืบนาคะเสถียร [VIDEO] กรมป่าไม้จับมือกับมูลนิธิสืบฯ เดินหน้าอนุรักษ์ผืนป่าตะวันตก 20 ล้านไร่

[VIDEO] กรมป่าไม้จับมือกับมูลนิธิสืบฯ เดินหน้าอนุรักษ์ผืนป่าตะวันตก 20 ล้านไร่

อีเมล พิมพ์ PDF

ศศิน เฉลิมลาภวันที่ 8 มิถุนายน 2559 ณ ห้องประชุม 1 อาคารเทียมคมกฤส กรมป่าไม้ นายชลธิศ สุรัสวดี อธิบดีกรมป่าไม้ และนายศศิน เฉลิมลาภ ประธานมูลนิธิสืบนาคะเสถียรได้ร่วมลงนามในบันทึกความร่วมมือ (MOU) โครงการพัฒนาการบริหารจัดการพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติในผืนป่าตะวันตก เพื่อวางแนวทางการจัดทำฐานข้อมูลและบริหารจัดการพัฒนาระบบงานอนุรักษ์ในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติทั่วทั้งผืนป่าตะวันตก 20 ล้านไร่ รวมถึงเป็นต้นแบบในการพัฒนาบริหารจัดการกลุ่มป่าสงวนอื่นๆ ในประเทศต่อไป

 

 

รับข่าวสาร


บทความที่เกี่ยวข้อง