• Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
หน้าแรก แถลงการณ์ แถลงการณ์ แถลงการณ์ กรณีปฏิบัติการขนย้ายเสือโคร่ง จากวัดป่าหลวงตาบัว ญาณสัมปันโน (วัดเสือ)

แถลงการณ์ กรณีปฏิบัติการขนย้ายเสือโคร่ง จากวัดป่าหลวงตาบัว ญาณสัมปันโน (วัดเสือ)

อีเมล พิมพ์ PDF
แถลงการณ์จากองค์กรเครือข่ายทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กรณีปฏิบัติการขนย้ายเสือโคร่ง จากวัดป่าหลวงตาบัว ญาณสัมปันโน (วัดเสือ)
จากการที่กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้ปฏิบัติการขนย้ายเสือโคร่ง จากวัดป่าหลวงตาบัว ญาณสัมปันโน (วัดเสือ) อ.ไทรโยคจ.กาญจนบุรี ตั้งแต่เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2559 ถึงวันที่ 4 มิถุนายน 2559  โดยสามารถยึดเสือโคร่งได้เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 137 ตัว นอกจากนี้ยังค้นพบสัตว์ป่ารวมถึงซากสัตว์ป่าที่ทางวัดดังกล่าวครอบครองโดยผิดกฎหมายอีกเป็นจำนวนมาก
จากปฏิบัติการดังกล่าวองค์กรเครือข่ายอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมขอชื่นชมในการทำงานของกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ร่วมกันสนธิกำลังจนสามารถขนย้ายเสือโคร่งได้สำเร็จและยังสามารถตีแผ่เบื้องหลังการลักลอบค้าสัตว์ป่าตามที่ปรากฏเป็นข่าวได้อีกด้วย  โดยขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินคดีต่อผู้กระทำผิดอย่างถึงที่สุด เพื่อให้เห็นถึงความเอาจริงเอาจังของภาครัฐในการหยุดยั้งกระบวนการลักลอบค้าสัตว์ป่าของประเทศไทย
แต่อย่างไรก็ดีองค์กรเครือข่ายอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ยังคงมีความเป็นห่วงและกังวลในประเด็นดังต่อไปนี้
1. กรณีเสือที่ถูกขนย้ายไปดูแลที่สถานีเพาะเลี้ยงสัตว์ป่าเขาประทับช้างและสถานีเพาะเลี้ยงสัตว์ป่าเขาสน จ.ราชบุรี สวัสดิภาพของเสือโคร่งในระยะยาวเป็นสิ่งสำคัญ ด้วยงบประมาณและกำลังคนที่มีอยู่อย่างจำกัด อาจทำให้เสือไม่ได้รับการดูแลที่ดีพอ องค์กรเครือข่ายอนุรักษ์ฯขอเสนอเพื่อร่วมกันหาทางออก โดยให้กรมอุทยานแห่งชาติฯ ร่วมมือกับองค์กรอนุรักษ์ด้านสัตว์ป่าที่มีความชำนาญ ความพร้อมในการดูแลสัตว์ป่าเหล่านี้และร่วมกันบริหารงานภายใต้การกำกับดูแลของกรมอุทยานฯ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อสร้างเป็นเขตอนุรักษ์เสือในพื้นที่กึ่งธรรมชาติหลังจากที่ดำเนินคดีตามขั้นตอนของกฎหมายเสร็จสิ้นโดยพัฒนาพื้นที่วัดให้เป็นแหล่งเรียนรู้ห้องเรียนธรรมชาติเรื่องเสือต่อไป
2. ทางเจ้าหน้าที่พบหลักฐานว่าวัดเสือมีความเชื่อมโยงกับธุรกิจค้าสัตว์ป่า  ซึ่งเป็นหนึ่งในอาชญากรรมข้ามชาติที่มีกำไรเทียบเท่าการค้าอาวุธสงครามและยาเสพติดโดยขอเรียกร้องให้รัฐบาลพิจารณาปัญหาอาชญากรรมสัตว์ป่าเป็นวาระแห่งชาติ โดยเร่งดำเนินการดังนี้
- พิจารณากฎหมายที่เกี่ยวข้องในการเพิ่มบทลงโทษกรณีดังกล่าวทั้งทางแพ่งและอาญา
- เร่งสืบสวนขยายผลอย่างจริงจังเพื่อให้เป็นคดีตัวอย่าง รวมทั้งพิจารณาความเชื่อมโยงความผิดฐานฟอกเงินและทุจริตคอรัปชั่น
- แสดงความเป็นผู้นำผลักดันความร่วมมือกับประเทศเพื่อนบ้านในภูมิภาคลุ่มน้ำโขง เพื่อแลกเปลี่ยนการข่าวและปราบปรามเครือข่ายค้าสัตว์ป่าให้หมดไป
- ให้การสนับสนุนหน่วยงานด้านการปราบปรามอาชญากรรมสัตว์
-  ให้เร่งประกาศใช้ระเบียบในการควบคุมมาตรฐานสวนสัตว์สาธารณะ รวมไปถึงกระบวนการควบคุมทะเบียนสัตว์ในสวนสัตว์สาธารณะให้มีความเหมาะสม โปร่งใส และสามารถตรวจสอบหรือเข้าถึงข้อมูลดังกล่าวได้
รายชื่อองค์กรเครือข่ายอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
มูลนิธิสืบนาคะเสถียร มูลนิธิเพื่อนสัตว์ป่า(WFFT)
สมาคมอนุรักษ์นกและธรรมชาติแห่งประเทศไทย Love Wildlife Foundation
สมาคมต่อต้านสภาวะโลกร้อน มูลนิธิเพื่อนช้าง
มูลนิธิพื้นที่ชุ่มน้ำไทย A CALL for Animal Rights
กลุ่มรักษ์เขาใหญ่ กลุ่มใบไม้
ชมรมคนรักษ์สัตว์-ป่า กลุ่มเยาวชนต้นกล้า นครนายก
กลุ่มเยาวชนต้นกล้าน้อย ชมรมอนุรักษ์นกและธรรมชาติล้านนา
ชมรมโอเคเนเจอร์
10  มิถุนายน  2559
เสือโคร่งแถลงการณ์จากองค์กรเครือข่ายทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กรณีปฏิบัติการขนย้ายเสือโคร่ง จากวัดป่าหลวงตาบัว ญาณสัมปันโน (วัดเสือ)
จากการที่กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้ปฏิบัติการขนย้ายเสือโคร่ง จากวัดป่าหลวงตาบัว ญาณสัมปันโน (วัดเสือ) อ.ไทรโยคจ.กาญจนบุรี ตั้งแต่เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2559 ถึงวันที่ 4 มิถุนายน 2559  โดยสามารถยึดเสือโคร่งได้เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 137 ตัว นอกจากนี้ยังค้นพบสัตว์ป่ารวมถึงซากสัตว์ป่าที่ทางวัดดังกล่าวครอบครองโดยผิดกฎหมายอีกเป็นจำนวนมาก

จากปฏิบัติการดังกล่าวองค์กรเครือข่ายอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมขอชื่นชมในการทำงานของกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ร่วมกันสนธิกำลังจนสามารถขนย้ายเสือโคร่งได้สำเร็จและยังสามารถตีแผ่เบื้องหลังการลักลอบค้าสัตว์ป่าตามที่ปรากฏเป็นข่าวได้อีกด้วย  โดยขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินคดีต่อผู้กระทำผิดอย่างถึงที่สุด เพื่อให้เห็นถึงความเอาจริงเอาจังของภาครัฐในการหยุดยั้งกระบวนการลักลอบค้าสัตว์ป่าของประเทศไทย

แต่อย่างไรก็ดีองค์กรเครือข่ายอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ยังคงมีความเป็นห่วงและกังวลในประเด็นดังต่อไปนี้

1. กรณีเสือที่ถูกขนย้ายไปดูแลที่สถานีเพาะเลี้ยงสัตว์ป่าเขาประทับช้างและสถานีเพาะเลี้ยงสัตว์ป่าเขาสน จ.ราชบุรี สวัสดิภาพของเสือโคร่งในระยะยาวเป็นสิ่งสำคัญ ด้วยงบประมาณและกำลังคนที่มีอยู่อย่างจำกัด อาจทำให้เสือไม่ได้รับการดูแลที่ดีพอ องค์กรเครือข่ายอนุรักษ์ฯขอเสนอเพื่อร่วมกันหาทางออก โดยให้กรมอุทยานแห่งชาติฯ ร่วมมือกับองค์กรอนุรักษ์ด้านสัตว์ป่าที่มีความชำนาญ ความพร้อมในการดูแลสัตว์ป่าเหล่านี้และร่วมกันบริหารงานภายใต้การกำกับดูแลของกรมอุทยานฯ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อสร้างเป็นเขตอนุรักษ์เสือในพื้นที่กึ่งธรรมชาติหลังจากที่ดำเนินคดีตามขั้นตอนของกฎหมายเสร็จสิ้นโดยพัฒนาพื้นที่วัดให้เป็นแหล่งเรียนรู้ห้องเรียนธรรมชาติเรื่องเสือต่อไป

2. ทางเจ้าหน้าที่พบหลักฐานว่าวัดเสือมีความเชื่อมโยงกับธุรกิจค้าสัตว์ป่า  ซึ่งเป็นหนึ่งในอาชญากรรมข้ามชาติที่มีกำไรเทียบเท่าการค้าอาวุธสงครามและยาเสพติดโดยขอเรียกร้องให้รัฐบาลพิจารณาปัญหาอาชญากรรมสัตว์ป่าเป็นวาระแห่งชาติ โดยเร่งดำเนินการดังนี้

- พิจารณากฎหมายที่เกี่ยวข้องในการเพิ่มบทลงโทษกรณีดังกล่าวทั้งทางแพ่งและอาญา
- เร่งสืบสวนขยายผลอย่างจริงจังเพื่อให้เป็นคดีตัวอย่าง รวมทั้งพิจารณาความเชื่อมโยงความผิดฐานฟอกเงินและทุจริตคอรัปชั่น
- แสดงความเป็นผู้นำผลักดันความร่วมมือกับประเทศเพื่อนบ้านในภูมิภาคลุ่มน้ำโขง เพื่อแลกเปลี่ยนการข่าวและปราบปรามเครือข่ายค้าสัตว์ป่าให้หมดไป
- ให้การสนับสนุนหน่วยงานด้านการปราบปรามอาชญากรรมสัตว์
-  ให้เร่งประกาศใช้ระเบียบในการควบคุมมาตรฐานสวนสัตว์สาธารณะ รวมไปถึงกระบวนการควบคุมทะเบียนสัตว์ในสวนสัตว์สาธารณะให้มีความเหมาะสม โปร่งใส และสามารถตรวจสอบหรือเข้าถึงข้อมูลดังกล่าวได้
รายชื่อองค์กรเครือข่ายอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
มูลนิธิสืบนาคะเสถียร
มูลนิธิเพื่อนสัตว์ป่า(WFFT)
สมาคมอนุรักษ์นกและธรรมชาติแห่งประเทศไทย
Love Wildlife Foundation
สมาคมต่อต้านสภาวะโลกร้อน
มูลนิธิเพื่อนช้าง
มูลนิธิพื้นที่ชุ่มน้ำไทย
A CALL for Animal Rights
กลุ่มรักษ์เขาใหญ่
กลุ่มใบไม้
ชมรมคนรักษ์สัตว์-ป่า
กลุ่มเยาวชนต้นกล้า นครนายก
กลุ่มเยาวชนต้นกล้าน้อย
ชมรมอนุรักษ์นกและธรรมชาติล้านนา
ชมรมโอเคเนเจอร์

10  มิถุนายน  2559

แถลงการณ์ ภาษาอังกฤษ อ่านที่นี่ (English Version CLICK)

เสือโคร่ง
 

รับข่าวสาร


บทความที่เกี่ยวข้อง