• Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
หน้าแรก เราทำงานให้พี่สืบ ศศิน เฉลิมลาภ บทความโดยศศิน เฉลิมลาภ ธรรมชาติมาหานคร : เริ่มที่มหาสมุทร สุดที่ปลายฟ้า” นิเวศนาเกลือสมุทร

ธรรมชาติมาหานคร : เริ่มที่มหาสมุทร สุดที่ปลายฟ้า” นิเวศนาเกลือสมุทร

อีเมล พิมพ์ PDF
อาชีพนาเกลือมีความสัมพันธ์กับความหลากหลายทางชีวภาพกับฝูงนก และสามารถนำเกลือมาใช้ประโยชน์ได้มากมาย โดยเกลือมีที่มาจากมหาสมุทร สามารถใช้ประโยชน์ได้มากมาย จนกระทั่งไปถึงการทำโครงการฝนหลวง แต่ปัจจุบันอาชีพนาเกลือกำลังจะหมดไป และดูเหมือนจะไม่มีอนาคต
มีชุดข้อมูลหลายๆ ชุดที่ทำให้เกลือกลายเป็นของผิดกฎหมาย เนื่องจากการสร้างชุดความรู้ขึ้นมาใหม่ว่าเกลือสมุทรที่เรากินกันอยู่ทุกวันนี้ไม่มีไอโอดีน กลับกลายเป็นว่ากินเกลือสมุทรแล้วไอโอดีนไม่พอ เอาไปทำน้ำปลาไอโอดีนไม่พอ ซึ่งจะต้องไปกินเกลืออีสาน เกลือสินเธาว์ ที่ขุดมาจากใต้ดินแล้วนำไปเติมไอโอดีนแบบวิทยาศาสตร์ให้ได้ค่ามาตรฐาน
ไม่แน่ใช่ว่าชุดความรู้นี้อยู่บนฐานความจริงแค่ไหน แต่ที่แน่ๆ ส่งผลให้เราเห็นว่าการใช้ทรัพยากรที่ไม่มีวันหมดอย่างทะเล นำเกลือเข้ามา ระเหยออกไป ทำได้ไม่รู้จบ แต่ดันไปขุดเอาแร่ที่สะสมตัวมาหลายร้อยล้านปีเอาขึ้นมาทำเกลือทั้งที่เป็นการทำลายสิ่งแวดล้อม ทำลายเปลือกโลก เป็นการใช้ทรัพยากรที่ใช้แล้วก็หมดไป หรือแม้แต่ว่าการเปลี่ยนนาเกลือที่ใช้ประโยชน์ไม่ได้แล้ว ราคาตกต่ำ แล้วก็ขุดหน้าดินขาย บางที่พอขุดหน้าดินลึกลงไปขายก็มีการนำน้ำทะเลเข้ามาใหม่แล้วตกตะกอนใหม่  แล้วก็ขุดไปขายอีก ทำให้ดึงเอากระบวนการที่ตะกอนจากปากแม่น้ำจากอ่าวตัวกอไก่ ที่ควรจะตกตะกอนเพื่อป้องกันการกัดเซาะชายฝั่งเข้ามาในแผ่นดินแล้วก็ขุดออกไป มีผลกระทบส่วนหนึ่งต่อการกัดเซาะชายฝั่งอีกด้วย เรื่องอย่างนี้เป็นเหมือนการขุดแผ่นดินให้มันหมดไปโดยการรู้เท่าไม่ถึงการณ์
พื้นที่นาเกลือตรงนี้เป็นสิ่งที่ทำให้มองเห็นเลยว่าวิธีคิดของมนุษย์มีการที่จะทำลายล้างโลก จากเกลือเม็ดเล็ก ๆ สามารถสะท้อนให้เห็นเลยว่าเรากำลังจะทำอะไรกับสิ่งแวดล้อม โดยเอานกที่อยู่ในนาเกลือเป็นตัวชี้วัดว่า ถ้าพื้นที่ตรงนี้ไม่อุดมสมบูรณ์นกก็ไม่มา เท่ากับว่า เราทำลายแหล่งธรรมชาติ แหล่งเรียนรู้ แล้วก็แหล่งอาหารไป
ชมย้อนหลังธรรมชาติมาหานคร ตอน “เริ่มที่มหาสมุทร สุดที่ปลายฟ้า” นิเวศนาเกลือสมุทร
ชมย้อนหลังธรรมชาติมาหานครทุกตอนทาง www.newtv.co.th/mahanakhon
นาเกลืออาชีพนาเกลือมีความสัมพันธ์กับความหลากหลายทางชีวภาพกับฝูงนก และสามารถนำเกลือมาใช้ประโยชน์ได้มากมาย โดยเกลือมีที่มาจากมหาสมุทร สามารถใช้ประโยชน์ได้มากมาย จนกระทั่งไปถึงการทำโครงการฝนหลวง แต่ปัจจุบันอาชีพนาเกลือกำลังจะหมดไป และดูเหมือนจะไม่มีอนาคต

มีชุดข้อมูลหลายๆ ชุดที่ทำให้เกลือกลายเป็นของผิดกฎหมาย เนื่องจากการสร้างชุดความรู้ขึ้นมาใหม่ว่าเกลือสมุทรที่เรากินกันอยู่ทุกวันนี้ไม่มีไอโอดีน กลับกลายเป็นว่ากินเกลือสมุทรแล้วไอโอดีนไม่พอ เอาไปทำน้ำปลาไอโอดีนไม่พอ ซึ่งจะต้องไปกินเกลืออีสาน เกลือสินเธาว์ ที่ขุดมาจากใต้ดินแล้วนำไปเติมไอโอดีนแบบวิทยาศาสตร์ให้ได้ค่ามาตรฐาน

ไม่แน่ใจว่าชุดความรู้นี้อยู่บนฐานความจริงแค่ไหน แต่ที่แน่ๆ ส่งผลให้เราเห็นว่าการใช้ทรัพยากรที่ไม่มีวันหมดอย่างทะเล นำเกลือเข้ามา ระเหยออกไป ทำได้ไม่รู้จบ แต่ดันไปขุดเอาแร่ที่สะสมตัวมาหลายร้อยล้านปีเอาขึ้นมาทำเกลือทั้งที่เป็นการทำลายสิ่งแวดล้อม ทำลายเปลือกโลก เป็นการใช้ทรัพยากรที่ใช้แล้วก็หมดไป หรือแม้แต่ว่าการเปลี่ยนนาเกลือที่ใช้ประโยชน์ไม่ได้แล้ว ราคาตกต่ำ แล้วก็ขุดหน้าดินขาย บางที่พอขุดหน้าดินลึกลงไปขายก็มีการนำน้ำทะเลเข้ามาใหม่แล้วตกตะกอนใหม่  แล้วก็ขุดไปขายอีก ทำให้ดึงเอากระบวนการที่ตะกอนจากปากแม่น้ำจากอ่าวตัวกอไก่ ที่ควรจะตกตะกอนเพื่อป้องกันการกัดเซาะชายฝั่งเข้ามาในแผ่นดินแล้วก็ขุดออกไป มีผลกระทบส่วนหนึ่งต่อการกัดเซาะชายฝั่งอีกด้วย เรื่องอย่างนี้เป็นเหมือนการขุดแผ่นดินให้มันหมดไปโดยการรู้เท่าไม่ถึงการณ์

พื้นที่นาเกลือตรงนี้เป็นสิ่งที่ทำให้มองเห็นเลยว่าวิธีคิดของมนุษย์มีการที่จะทำลายล้างโลก จากเกลือเม็ดเล็ก ๆ สามารถสะท้อนให้เห็นเลยว่าเรากำลังจะทำอะไรกับสิ่งแวดล้อม โดยเอานกที่อยู่ในนาเกลือเป็นตัวชี้วัดว่า ถ้าพื้นที่ตรงนี้ไม่อุดมสมบูรณ์นกก็ไม่มา เท่ากับว่า เราทำลายแหล่งธรรมชาติ แหล่งเรียนรู้ และแหล่งอาหารไป

นาเกลือ

ชมย้อนหลังธรรมชาติมาหานครทุกตอนทาง www.newtv.co.th/mahanakhon

 

รับข่าวสาร