• Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
หน้าแรก เราทำงานให้พี่สืบ ศศิน เฉลิมลาภ บทความโดยศศิน เฉลิมลาภ คิดยกกำลัง 2 : วิกฤตภัยแล้งในไทย “น้ำพอหรือไม่”

คิดยกกำลัง 2 : วิกฤตภัยแล้งในไทย “น้ำพอหรือไม่”

อีเมล พิมพ์ PDF

ภัยแล้งสถานการณ์ภัยแล้งของประเทศไทยในช่วงปัจจุบัน (26 พฤษภาคม 2559) ใกล้ผ่านพ้นวิกฤตแล้ว แต่ต้องรอลุ้นว่าจะผ่านช่วงนี้ไปได้หรือไม่


จากต้นปี 2559 ประเทศไทยมีน้ำในเขื่อนหลักทั้ง 4 เขื่อน ได้แก่ เขื่อนภูมิพลขื่อนสิริกิติ์ เขื่อนแควน้อย และเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ อยู่ 3,834 ล้านคิว ซึ่งทางกรมชลประทานและกระทรวงเกษตรได้จัดสรรทรัพยากรน้ำ กระทั่งล่าสุดเดือนพฤษภาคม มีน้ำเหลือ 1,644 ล้านคิว หากใช้อย่างประหยัดทุกวัน จะทำให้มีน้ำใช้ได้ถึงเดือนสิงหาคม และหากยังแล้งหรือฝนไม่ตกต่อไปก็จะเกิดปัญหาว่าประเทศไทยไม่มีน้ำเหลือใช้อีกแล้ว

แต่ทางด้านกรมอุตุนิยมวิทยาและนักวิชาการเองได้คาดการณ์ถึงสัญญาณดีจากอันดามัน ที่เริ่มมีพายุและการก่อตัวของฝน ฝนน่าจะเข้ามามากขึ้น หากฝนตกตั้งแต่เดือนสิงหาคม กันยายน และตุลาคม ภายในปีนี้ จะทำให้สามารถกักเก็บน้ำไว้ได้ แต่คำถามคือจะเก็บได้ปริมาณเท่าไร เพราะอีก 9 เดือนข้างหน้าประเทศไทยยังต้องเผชิญภัยแล้งอีก

 

 

รับข่าวสาร