• Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

ธรรมชาติมาหานคร : ชายหาดที่(ไม่)เหลือ

อีเมล พิมพ์ PDF
ผมยืนอยู่ที่อ่าวน้อย อำเภอเมือง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ตรงนี้เป็นพื้นที่ที่เขาอยากจะทำ
"กำแพงทะเล" เป็นปูนซีเมนต์ราดลงบนหาดทราย ซึ่งจะทำให้เหมือนบริเวณอ่าวประจวบฯ
เป็นโครงสร้างแข็งๆ คนสามารถไปเดินเล่นได้ แต่ผมชอบชายหาดที่เป็นหาดทรายมากกว่า
ชายหาดทั่วไปมีคุณสมบัติซับคลื่น ซึมซับให้คลื่นค่อยๆ ถอยออกไป ไม่เสียทราย ไม่เสียหาด
ตอนนี้ตรงอ่าวประจวบฯ มาเที่ยวก็เดินลงหาดไม่ได้แล้ว ต้องขับรถเที่ยวชมอย่างเดียว ส่วน
พื้นที่ถัดจากอ่าวประจวบฯ ซึ่งก็คืออ่าวมะนาวมีคนมาเที่ยวเยอะมาก ปรากฎว่าเป็นสถานที่
ท่องเที่ยวที่ไม่มีกำแพงกันคลื่นกั้น ซึ่้งก็ไม่มีการกัดเซาะชายฝั่ง
จริงๆ แล้วมนุษย์เราคิดเยอะไปรึเปล่า คิดที่จะสู้ คิดที่จะพัฒนา และทำลายของดีๆ ไปเสียหมด
และที่สำคัญก็คือมันไม่จบไม่สิ้น ทั้งที่สมดุลตามธรรมชาติดีอยู่แล้ว เราแค่ขาดองค์ความรู้ ผู้
เกี่ยวข้องไปคุยกับพี่น้องชาวบ้านให้ข้อมูลเขาครบบ้างไม่ครบบ้าง อ้างช่วงเวลาที่ตัวเองได้
ประโยชน์ว่าเดี๋ยวจะมีมรสุมเข้ามาแล้วเราจะกันไว้ให้ แต่ไม่ได้บอกเขาหมดหรอกว่าถ้ากัน
ตรงนั้นแล้ว จำเป็นต้องทำกำแพงทะเลเรื่อยมาทั้งหมด
ตรงนี้ต้องบอกเลยว่าเป็นโครงการที่ทำลายธรรมชาติ ทำลายหาดทราย ที่น่าจะเก็บไว้เป็น
การท่องเที่ยวที่คนได้สัมผัสกับทราย สัมผัสกับคลื่น มากกว่าสัมผัสกับเขื่อน
ชมย้อนหลังธรรมชาติมาหานคร ตอน ชายหาดที่(ไม่)เหลือ
ชมย้อนหลังธรรมชาติมาหานครทุกตอนทาง
www.newtv.co.th/mahanakhon
เขื่อนกั้นคลื่นผมยืนอยู่ที่อ่าวน้อย อำเภอเมือง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ตรงนี้เป็นพื้นที่ที่เขาอยากจะทำ "กำแพงทะเล" เป็นปูนซีเมนต์ราดลงบนหาดทราย ซึ่งจะทำให้เหมือนบริเวณอ่าวประจวบฯ ที่เป็นโครงสร้างแข็งๆ คนสามารถไปเดินเล่นได้ แต่ผมชอบชายหาดที่เป็นหาดทรายมากกว่าที่มีคุณสมบัติซับคลื่น ซึมซับให้คลื่นค่อยๆ ถอยออกไป ไม่เสียทราย ไม่เสียหาด

ตอนนี้ตรงอ่าวประจวบฯ มาเที่ยวก็เดินลงหาดไม่ได้แล้ว ต้องขับรถเที่ยวชมอย่างเดียว ส่วนพื้นที่ถัดจากอ่าวประจวบฯ ซึ่งก็คืออ่าวมะนาวมีคนมาเที่ยวเยอะมาก ปรากฎว่าเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่ไม่มีกำแพงกันคลื่นกั้น ซึ่้งก็ไม่มีการกัดเซาะชายฝั่ง

จริงๆ แล้วมนุษย์เราคิดเยอะไปรึเปล่า คิดที่จะสู้ คิดที่จะพัฒนา และทำลายของดีๆ ไปเสียหมด และที่สำคัญก็คือมันไม่จบไม่สิ้น ทั้งที่สมดุลตามธรรมชาติดีอยู่แล้ว เราแค่ขาดองค์ความรู้ ผู้เกี่ยวข้องไปคุยกับพี่น้องชาวบ้านให้ข้อมูลเขาครบบ้างไม่ครบบ้าง อ้างช่วงเวลาที่ตัวเองได้ประโยชน์ว่าเดี๋ยวจะมีมรสุมเข้ามาแล้วเราจะกันไว้ให้ แต่ไม่ได้บอกเขาหมดหรอกว่าถ้ากันตรงนั้นแล้ว จำเป็นต้องทำกำแพงทะเลเรื่อยมาทั้งหมด

ตรงนี้ต้องบอกเลยว่าเป็นโครงการที่ทำลายธรรมชาติ ทำลายหาดทราย ที่น่าจะเก็บไว้เป็นการท่องเที่ยวที่คนได้สัมผัสกับทราย สัมผัสกับคลื่น มากกว่าสัมผัสกับเขื่อน

ชมย้อนหลังธรรมชาติมาหานคร ตอน ชายหาดที่(ไม่)เหลือ
ชมย้อนหลังธรรมชาติมาหานครทุกตอนทาง www.newtv.co.th/mahanakhon
 

รับข่าวสาร